Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2722621

Postanowienie
Sądu Najwyższego
z dnia 25 września 2019 r.
II CO 140/19

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia SN Anna Owczarek.

Sentencja

Sąd Najwyższy w sprawie z powództwa M. M. G. - Z. przeciwko J. J. Z. o rozwód, X RC (...), na posiedzeniu niejawnym w Izbie Cywilnej w dniu 25 września 2019 r., na skutek przedstawienia Sądu Okręgowego w S. wniosku o oznaczenie sądu właściwego do rozpoznania sprawy, oznacza Sąd Okręgowy w S. jako właściwy dla rozpoznania sprawy z powództwa M. M. G. - Z. przeciwko J. J. Z. o rozwód.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów Sądu Najwyższego.