Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2722617

Postanowienie
Sądu Najwyższego
z dnia 25 września 2019 r.
II CO 137/19

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia SN Anna Owczarek.

Sentencja

Sąd Najwyższy w sprawie z powództwa W. P. przeciwko S. P. o rozwód, sygn. akt X RC (...),

na posiedzeniu niejawnym w Izbie Cywilnej w dniu 25 września 2019 r., na skutek przedstawienia Sądu Okręgowego w S. wniosku o oznaczenie sądu właściwego do rozpoznania sprawy,

oznacza Sąd Okręgowy w S. jako właściwy dla rozpoznania sprawy z powództwa W. P. przeciwko S. P. o rozwód.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów Sądu Najwyższego.