II CO 110/20 - Postanowienie Sądu Najwyższego

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 3151522

Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 16 lipca 2020 r. II CO 110/20

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia SN Roman Trzaskowski.

Sentencja

Sąd Najwyższy w sprawie z powództwa M. T. przeciwko L. T. o rozwód, sygn. akt XII C (...), na posiedzeniu niejawnym w Izbie Cywilnej w dniu 16 lipca 2020 r., na skutek przedstawienia Sądu Okręgowego w P. wniosku o oznaczenie sądu właściwego do rozpoznania sprawy, oznacza Sąd Okręgowy w P. jako właściwy do rozpoznania sprawy.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów Sądu Najwyższego.