Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2634123

Postanowienie
Sądu Najwyższego
z dnia 29 stycznia 2019 r.
II CO 11/19

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia SN Henryk Pietrzkowski.

Sentencja

Sąd Najwyższy w sprawie z powództwa P. M. K. przeciwko E. T. K. o rozwód, sygn. akt X RC (...) po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w Izbie Cywilnej w dniu 29 stycznia 2019 r., przedstawienia Sądu Okręgowego w S. wniosku o oznaczenie Sądu właściwego do rozpoznania sprawy, oznacza Sąd Okręgowy w S., jako właściwy do rozpoznania sprawy.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów Sądu Najwyższego.