Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2510181

Postanowienie
Sądu Najwyższego
z dnia 26 czerwca 2018 r.
II CO 100/18

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia SN Henryk Pietrzkowski.

Sentencja

Sąd Najwyższy w sprawie z wniosku R.K., K. K. "S." Spółki Jawnej z siedzibą w S. przy uczestnictwie T. L. - prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą T. - Niemcy o zawezwanie do próby ugodowej, sygn. akt V GCo.../18, po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w Izbie Cywilnej w dniu 26 czerwca 2018 r., przedstawienia Sądu Rejonowego w L. wniosku o oznaczenie Sądu właściwego do rozpoznania sprawy, oznacza Sąd Rejonowy w L., jako właściwy do rozpoznania sprawy.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów Sądu Najwyższego.