II CNPP 29/22, Dopuszczalność przyznania pełnomocnikowi od Skarbu Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej w razie odrzucenia wniesionej przez pełnomocnika z urzędu skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia - Postanowienie Sądu Najwyższego

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 3521977

Masz dostęp do LEX-a?

Zaloguj się, aby zapoznać się z pełną treścią dokumentu.

Zaloguj się do LEX - serwis autoryzacji

Nie korzystasz jeszcze z LEX-a?

Zacznij od programu LEX Flex w elastycznym, miesięcznym dostępie.