II Ca 1194/17, Wpis do księgi wieczystej hipoteki przymusowej zabezpieczającej wierzytelności (należności) z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne rolników. - Postanowienie Sądu Okręgowego w Lublinie

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2688184

Masz dostęp do LEX-a?

Zaloguj się, aby zapoznać się z pełną treścią dokumentu.

Zaloguj się do LEX - serwis autoryzacji

Nie korzystasz jeszcze z LEX-a?

Zacznij od programu LEX Flex w elastycznym, miesięcznym dostępie.