II C 958/18 - Wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2609513

Wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi z dnia 8 listopada 2018 r. II C 958/18

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia SO Paweł Filipiak.

Sentencja

Sąd Okręgowy w Łodzi II Wydział Cywilny po rozpoznaniu w dniu 25 października 2018 r. w Łodzi na rozprawie sprawy z powództwa (...) Spółkę Akcyjną w Ł. przeciwko (...) Spółce jawnej w O., G. D. i G. W. o zapłatę utrzymuje w całości w mocy nakaz zapłaty wydany przez Sąd Okręgowy w Łodzi w dniu 25 maja 2018 r. w sprawie II Nc 161/18.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów powszechnych.