II C 659/17, Skutki nieustalenia sumy kredytu w umowie kredytu indeksowanego. Rozliczenia stron umowy kredytu indeksowanego do... - OpenLEX

II C 659/17, Skutki nieustalenia sumy kredytu w umowie kredytu indeksowanego. Rozliczenia stron umowy kredytu indeksowanego do waluty obcej - Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2766772

Masz dostęp do LEX-a?

Zaloguj się, aby zapoznać się z pełną treścią dokumentu.

Zaloguj się do LEX - serwis autoryzacji

Nie korzystasz jeszcze z LEX-a?

Zamów dostęp testowy i zapoznaj się ze wszystkimi możliwościami programu.