Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2735132

Wyrok
Sądu Rejonowego w Rybniku
z dnia 24 lipca 2019 r.
II C 187/19

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia Michalina Stabla.

Sentencja

Sąd Rejonowy w Rybniku II Wydział Cywilny po rozpoznaniu w dniu 24 lipca 2019 r. w Rybniku, na rozprawie sprawy z powództwa Prokury Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z siedzibą we W. przeciwko J. C. o zapłatę oddala powództwo.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów powszechnych.