II AKzw 73/18, Obawa przed wtórną wiktymizacją osoby pokrzywdzonej jako okoliczność uzasadniająca wyłączenie zamieszczenia danych w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym. - Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Katowicach

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2461356

Masz dostęp do LEX-a?

Zaloguj się, aby zapoznać się z pełną treścią dokumentu.

Zaloguj się do LEX - serwis autoryzacji

Nie korzystasz jeszcze z LEX-a?

Zacznij od programu LEX Flex w elastycznym, miesięcznym dostępie.