Orzeczenia sądów
Opublikowano: KZS2017/7-8/23

Postanowienie
Sądu Apelacyjnego w Krakowie
z dnia 28 czerwca 2017 r.
II AKzw 565/17
Ważne względy rodzinne jako przesłanka udzielenia przerwy w wykonaniu kary pozbawienia wolności.

UZASADNIENIE

Dokument posiada tylko metrykę.