Orzeczenia sądów
Opublikowano: KZS 2015/5/73

Postanowienie
Sądu Apelacyjnego w Krakowie
z dnia 14 maja 2015 r.
II AKz 164/15
Zaniedbania obrońcy w dochowaniu terminu zawitego jako okoliczność uzasadniająca przywrócenie terminu.

UZASADNIENIE

Dokument posiada tylko metrykę.