Orzeczenia sądów
Opublikowano: KZS 2015/5/82

Postanowienie
Sądu Apelacyjnego w Krakowie
z dnia 14 maja 2015 r.
II AKz 146/15
Publiczny charakter pomówienia o współpracę z organami bezpieczeństwa państwa.

UZASADNIENIE

Dokument posiada tylko metrykę.