Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1711608

Wyrok
Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu
z dnia 25 marca 2015 r.
II AKa 46/15
Kwalifikacja karnoprawna przedsiębiorcy wystawiającego zaświadczenie o zatrudnieniu osobie niebędącej jej pracownikiem jako „innej osoby uprawnionej do wystawienia dokumentów” w rozumieniu art. 271 § 1 k.k.

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia SA Andrzej Kot.

Sędziowie: SA Jerzy Skorupka, SO del. do Piotr Kaczmarek (spr.).

Przy udziale prokuratora Prokuratury Apelacyjnej; Marka Szczęsnego.

Sentencja

Sąd Apelacyjny we Wrocławiu II Wydział Karny po rozpoznaniu w dniu 25 marca 2015 r. sprawy:

- B. M. (1) oskarżonej o czyny z art. 258 § 1 k.k., z art. 297 § 1 k.k. i art. 286 § 1 k.k. i art. 273 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. w zw. z art. 65 § 1 k.k., z art. 297 § 1 k.k. i art. 286 § 1 k.k. i art. 273 k.k. i art. 270 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. w zw. z art. 65 § 1 k.k., art. 297 § 1 k.k. i art. 13 § 1 k.k. w zw. z art. 286 § 1 k.k. i art. 270 § 1 k.k. i art. 273 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. w zw. z art. 65 § 1 k.k., art. 286 § 1 k.k. w zw. z art. 65 § 1 k.k. i za to na podstawie art. 286 § 1 k.k. w zw. z art. 33 § 2 i 3 k.k. w zw. z art. 65 § 1 k.k., art. 297 § 1 k.k. i art. 13 § 1 k.k. w zw. z art. 286 § 1 k.k. i art. 270 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. w zw. z art. 65 § 1 k.k., art. 286 § 1 k.k. i art. 273 k.k. i art. 270 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. w zw. z art. 65 § 1 k.k. i za to na podstawie art. 286 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 3 k.k. w zw. z art. 33 § 2 i 3 k.k. w zw. z art. 65 § 1 k.k., art. 286 § 1 k.k. i art. 273 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. w zw. z art. 65 § 1 k.k. i za to na podstawie art. 286 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 3 k.k. w zw. z art. 33 § 2 i 3 k.k. w zw. z art. 65 § 1 k.k., art. 297 § 1 k.k. w zw. z art. 65 § 1 k.k. i za to na podstawie art. 297 § 1 k.k. w zw. z art. 65 § 1 k.k., art. 286 § 1 k.k. i art. 270 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. w zw. z art. 65 § 1 k.k., art. 270 § 1 k.k. i art. 18 § 3 k.k. w zw. z art. 297 § 1 k.k. i art. 18 § 3 k.k., w zw. z art. 286 § 1 k.k., w zw. z art. 11 § 2 k.k., w zw. z art. 65 § 1 k.k.,

- R. S. (1) art. 258 § 3 k.k., art. 297 § 1 k.k. i art. 286 § 1 k.k. i art. 271 § 3 k.k. w związku z art. 11 § 2 k.k. i art. 65 § 1 k.k., art. 297 § 1 k.k. i art. 286 § 1 k.k. i art. 271 § 3 k.k. i art. 270 § 1 k.k. w związku z art. 11 § 2 k.k. i art. 65 § 1 k.k., art. 297 § 1 k.k. i art. 286 § 1 k.k. i art. 271 § 3 k.k. w związku z art. 11 § 2 k.k. i art. 65 § 1 k.k., art. 297 § 1 k.k. i art. 286 § 1 k.k. i art. 271 § 3 k.k. w związku z art. 11 § 2 k.k. i art. 65 § 1 k.k., art. 297 § 1 k.k. i art. 286 § 1 k.k. i art. 271 § 3 k.k. w związku z art. 11 § 2 k.k. i art. 65 § 1 k.k., art. 297 § 1 k.k. i art. 286 § 1 k.k. i art. 270 § 1 k.k. w związku z art. 11 § 2 k.k. i art. 65 § 1 k.k., art. 286 § 1 k.k. w związku z art. 65 § 1 k.k., art. 297 § 1 k.k. i art. 13 § 1 k.k. w związku z art. 286 § 1 k.k. i art. 270 § 1 k.k. w związku z art. 11 § 2 k.k. i art. 65 § 1 k.k., art. 297 § 1 k.k. i art. 13 § 1 k.k. w związku z art. 286 § 1 k.k. i art. 270 § 1 k.k. w związku z art. 11 § 2 k.k. i art. 65 § 1 k.k., art. 297 § 1 k.k. i art. 286 § 1 k.k. i art. 270 § 1 k.k. w związku z art. 11 § 2 k.k. i art. 65 § 1 k.k., art. 297 § 1 k.k. i art. 286 § 1 k.k. i art. 271 § 3 k.k. w związku z art. 11 § 2 k.k. i art. 65 § 1 k.k., art. 297 § 1 k.k. i art. 286 § 1 k.k. i art. 271 § 3 k.k. w związku z art. 11 § 2 k.k. i art. 65 § 1 k.k., art. 297 § 1 k.k. i art. 13 § 1 k.k. w związku z art. 286 § 1 k.k. i art. 270 § 1 k.k. i art. 271 § 3 k.k. w związku z art. 11 § 2 k.k. i art. 65 § 1 k.k., art. 297 § 1 k.k. i art. 286 § 1 k.k. i art. 271 § 3 k.k. i art. 270 § 1 k.k. w związku z art. 11 § 2 k.k. i art. 65 § 1 k.k., art. 286 § 1 k.k. i art. 271 § 3 k.k. i art. 270 § 1 k.k. w związku z art. 11 § 2 k.k. i art. 65 § 1 k.k., art. 286 § 1 k.k. i art. 271 § 3 k.k. w związku z art. 11 § 2 k.k. i art. 65 § 1 k.k., art. 297 § 1 k.k. i art. 286 § 1 k.k. i art. 270 § 1 k.k. w związku z art. 11 § 2 k.k. i art. 65 § 1 k.k., art. 297 § 1 k.k. w związku z art. 65 § 1 k.k., art. 297 § 1 k.k. i art. 13 § 1 k.k. w związku z art. 286 § 1 k.k. i art. 270 § 1 k.k. w związku z art. 11 § 2 k.k. w związku z art. 65 § 1 k.k., art. 297 § 1 k.k. i art. 13 § 1 k.k. w związku z art. 286 § 1 k.k. i art. 270 § 1 k.k. w związku z art. 11 § 2 k.k. w związku z art. 65 § 1 k.k., art. 297 § 1 k.k. i art. 286 § 1 k.k. i art. 270 § 1 k.k. w związku z art. 11 § 2 k.k. i art. 65 § 1 k.k., art. 286 § 1 k.k. i art. 270 § 1 k.k. w związku z art. 11 § 2 k.k. i art. 65 § 1 k.k., art. 286 § 1 k.k. i art. 270 § 1 k.k. w związku z art. 11 § 2 k.k. i art. 65 § 1 k.k., art. 286 § 1 k.k. i art. 270 § 1 k.k. w związku z art. 11 § 2 k.k. i art. 65 § 1 k.k., art. 297 § 1 k.k. i art. 286 § 1 k.k. i art. 270 § 1 k.k. w związku z art. 11 § 2 k.k. i art. 65 § 1 k.k., art. 13 § 1 k.k. w związku z art. 286 § 1 k.k. i art. 297 § 1 k.k. i art. 270 § 1 k.k. w związku z art. 11 § 2 k.k. i art. 65 § 1 k.k., art. 13 § 1 k.k. w związku z art. 286 § 1 k.k. i art. 297 § 1 k.k. i art. 270 § 1 k.k. w związku z art. 11 § 2 k.k. i art. 65 § 1 k.k., art. 286 § 1 k.k. i art. 270 § 1 k.k. w związku z art. 11 § 2 k.k. i art. 65 § 1 k.k., art. 286 § 1 k.k. i art. 270 § 1 k.k. w związku z art. 11 § 2 k.k. i art. 65 § 1 k.k., art. 297 § 1 k.k. i

- M. S. (1) oskarżonego o czyny z art. 258 § 1 k.k., art. 297 § 1 k.k. i art. 286 § 1 k.k. i art. 271 § 3 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. i w zw. z art. 64 § 1 k.k. i art. 65 § 1 k.k., art. 297 § 1 k.k. i art. 286 § 1 k.k. i art. 271 § 3 k.k. i art. 270 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. i w zw. z art. 64 § 1 k.k. i art. 65 § 1 k.k., art. 297 § 1 k.k. i art. 286 § 1 k.k. i art. 271 § 3 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. i w zw. z art. 64 § 1 k.k. i art. 65 § 1 k.k., art. 297 § 1 k.k. i art. 286 § 1 k.k. i art. 271 § 3 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. i w zw. z art. 64 § 1 k.k. i art. 65 § 1 k.k., art. 297 § 1 k.k. i art. 286 § 1 k.k. i art. 271 § 3 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. i w zw. z art. 64 § 1 k.k. i art. 65 § 1 k.k., art. 297 § 1 k.k. i art. 286 § 1 k.k. i art. 270 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. i w zw. z art. 64 § 1 k.k. i art. 65 § 1 k.k., art. 286 § 1 k.k. i w zw. z art. 64 § 1 k.k. i art. 65 § 1 k.k., art. 297 § 1 k.k. i art. 13 § 1 k.k. w zw. z art. 286 § 1 k.k. i art. 270 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. i w zw. z art. 64 § 1 k.k. i art. 65 § 1 k.k., art. 297 § 1 k.k. i art. 13 § 1 k.k. w zw. z art. 286 § 1 k.k. i art. 270 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. i w zw. z art. 64 § 1 k.k. i art. 65 § 1 k.k., art. 297 § 1 k.k. i art. 286 § 1 k.k. i art. 271 § 3 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. i w zw. z art. 64 § 1 k.k. i art. 65 § 1 k.k., art. 297 § 1 k.k. i art. 286 § 1 k.k. i art. 271 § 3 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. i w zw. z art. 64 § 1 k.k. i art. 65 § 1 k.k., art. 297 § 1 k.k. i art. 13 § 1 k.k. w zw. z art. 286 § 1 k.k. i art. 270 § 1 k.k. i art. 271 § 3 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. i w zw. z art. 64 § 1 k.k. i art. 65 § 1 k.k., art. 297 § 1 k.k. i art. 286 § 1 k.k. i art. 271 § 3 k.k. i art. 270 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. i w zw. z art. 64 § 1 k.k. i art. 65 § 1 k.k., art. 286 § 1 k.k. i art. 271 § 3 k.k. i art. 270 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. i w zw. z art. 64 § 1 k.k. i art. 65 § 1 k.k., art. 286 § 1 k.k. i art. 271 § 3 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. i w zw. z art. 64 § 1 k.k. i art. 65 § 1 k.k., art. 286 § 1 k.k. i art. 270 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. i w zw. z art. 64 § 1 k.k. i art. 65 § 1 k.k., art. 286 § 1 k.k. i art. 270 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. i w zw. z art. 64 § 1 k.k. i art. 65 § 1 k.k., art. 271 § 3 k.k. w zw. z art. 65 § 1 k.k., art. 271 § 3 k.k. w zw. z art. 65 § 1 k.k., art. 271 § 3 k.k. w zw. z art. 65 § 1 k.k., art. 271 § 3 k.k. i art. 270 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. i w zw. z art. 65 § 1 k.k., na skutek apelacji wniesionych przez oskarżonych od wyroku Sądu Okręgowego w Świdnicy z dnia 28 października 2014 r. sygn. akt III K 207/13:

I.

uchyla zaskarżony wyrok wobec oskarżonego R. S. (1) i sprawę w tym zakresie przekazuje Sądowi Okręgowemu w Świdnicy do ponownego rozpoznania,

II.

zmienia zaskarżony wyrok wobec oskarżonego M. S. (1) w ten sposób, że:

a)

uniewinnia oskarżonego od czynów przypisanych w pkt XXVIII części dyspozytywnej, stwierdzając, że utraciło moc wobec tego oskarżonego orzeczenie o karze łącznej pozbawienia wolności i grzywny zawarte w pkt XLII części dyspozytywnej,

b)

pomija art. 271 § 3 k.k. w kwalifikacji prawnej przestępstw przypisanych oskarżonemu w pkt XXI, XXII, XXV, XXVI,

III.

zmienia zaskarżony wyrok wobec oskarżonej B. M. (1) w ten sposób, że:

a)

pomija art. 273 k.k. w kwalifikacji prawnej przestępstw i ciągów przestępstw przypisanych oskarżonej w pkt XI, XII, XV, XVI części dyspozytywnej,

b)

na podstawie art. 69 § 1 i 2 k.k. i art. 70 § 1 pkt 1 k.k. wykonanie orzeczonej wobec oskarżonej w pkt XLII kary łącznej pozbawienia wolności warunkowo zawiesza na okres próby 5 (pięciu) lat, na podstawie art. 73 § 1 k.k. oddając oskarżoną w okresie próby pod dozór kuratora sądowego,

IV.

na podstawie art. 435 k.p.k. zmienia zaskarżony wyrok wobec oskarżonych:

- M. Z. (1) w ten sposób, że pomija art. 273 k.k. w kwalifikacji prawnej przestępstw przypisanych w pkt XXX, XXXII i XXXIII części dyspozytywnej,

- J. W. (1) w ten sposób, że pomija art. 273 k.k. w kwalifikacji prawnej ciągu przestępstw przypisanego w pkt XLI części dyspozytywnej,

V.

na podstawie art. 91 § 2 k.k. orzeczone wobec oskarżonego M. S. (1) w pkt XX, XXI, XXII, XXIII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXIX części dyspozytywnej zaskarżonego wyroku kary jednostkowe pozbawienia wolności i grzywny łączy i wymierza kary łączne: 2 (dwóch) lat i 8 (ośmiu) miesięcy pozbawienia wolności i 80 (osiemdziesięciu) stawek dziennych grzywny ustalając wysokość jednej stawki na 30 (trzydzieści) złotych,

VI.

na podstawie art. 63 § 1 k.k. na poczet orzeczonej kary łącznej pozbawienia wolności zalicza oskarżonemu M. S. (1) zatrzymanie 27 marca 2013 r.,

VII.

w pozostałym zakresie zaskarżony wyrok wobec oskarżonych B. M. (1) i M. S. (1) utrzymuje w mocy,

VIII.

zwalnia oskarżonych B. M. (1) i M. S. (1) od obowiązku ponoszenia kosztów sądowych za postępowanie odwoławcze.

Uzasadnienie faktyczne

R. S. (1) został oskarżony o to, że:

I. w okresie od początku lutego 2005 r. do 26 kwietnia 2006 r. w W. oraz innych miejscowościach woj. (...) założył, a następnie kierował zorganizowaną grupą mającą na celu popełnianie przestępstw, polegających na dokonywaniu oszustw poprzez przedkładanie podrobionych i poświadczających nieprawdę zaświadczeń o zatrudnieniu, odcinków rentowych oraz innych dokumentów i zawieranie na ich podstawie umów o pożyczki i kredyty gotówkowe oraz na zakup sprzętu RTV, AGD oraz innych przedmiotów w systemie sprzedaży ratalnej oraz umów o świadczenie usług telekomunikacyjnych, w skład której wchodzili M. S. (1), A. P. oraz B. M. (1), tj. o czyn z art. 258 § 3 k.k.,

II. w dniu 24 kwietnia 2006 r. w Ś., w woj. (...), działając wspólnie i w porozumieniu z W. M. (1), M. S. (1) oraz B. M. (1), w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, wprowadził w błąd co do zdolności kredytowej W. M. (1) i jego zamiaru wywiązania się z umowy pracownika (...) S.A. z/s w L. w ten sposób, że W. M. (1) przedłożył w sklepie (...) S.C. poświadczające nieprawdę co do okoliczności mających znaczenie prawne, datowane na dzień 14 kwietnia 2006 r., wystawione i podpisane przez uprawnionego M. S. (1), działającego w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, zaświadczenie o rzekomym zatrudnieniu W. M. (1) i wysokości zarobków osiąganych w firmie (...) - M. S. (1) z/s w W. i doprowadził tego pracownika do niekorzystnego rozporządzenia mieniem (...) Banku S.A. z/s w W. przez zawarcie z W. M. (1) umowy kredytu nr (...) w wysokości 4.076,09 złotych na zakup laptopa marki A. i umowy limitu kredytowego oraz wydanie karty kredytowej, przy czym czynu tego dopuścił się działając w zorganizowanej grupie mającej na celu popełnianie przestępstw, utworzonej i kierowanej przez R. S. (1), w skład której wchodzili M. S. (1), A. P. oraz B. M. (1) i czyniąc sobie z tego stałe źródło dochodu, tj. o czyn z art. 297 § 1 k.k. i art. 286 § 1 k.k. i art. 271 § 3 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. i art. 65 § 1 k.k.,

III. w dniu 5 kwietnia 2006 r. w Ś., w woj. (...), działając wspólnie i w porozumieniu z W. M. (1), M. S. (1) oraz B. M. (1), w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, wprowadził w błąd co do zdolności kredytowej W. M. (1) i jego zamiaru wywiązania się z umowy pracownika (...) S.A. z/s w L. w ten sposób, że W. M. (1) przedłożył w sklepie (...). (...) jako autentyczne, datowane na dzień 5 kwietnia 2006 r. - poświadczające nieprawdę co do okoliczności mających znaczenie prawne, wystawione i podpisane przez uprawnionego M. S. (1), działającego w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, i podrobione wcześniej przez B. M. (1), która podpisała się na tym dokumencie nazwiskiem (...), zaświadczenie o rzekomym zatrudnieniu W. M. (1) i wysokości zarobków osiąganych w firmie (...) - M. S. (1) z/s w W. i doprowadził tego pracownika do niekorzystnego rozporządzenia mieniem (...) Banku S.A. z/s w W. przez zawarcie z W. M. (1) umowy kredytu nr (...) w wysokości 3.964,44 złotych na zakup telewizora marki P., przy czym czynu tego dopuścił się działając w zorganizowanej grupie mającej na celu popełnianie przestępstw, utworzonej i kierowanej przez R. S. (1), w skład której wchodzili M. S. (1), A. P. oraz B. M. (1) i czyniąc sobie z tego stałe źródło dochodu, tj. o czyn z art. 297 § 1 k.k. i art. 286 § 1 k.k. i art. 271 § 3 k.k. i art. 270 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. i art. 65 § 1 k.k.,

IV. w dniu 4 kwietnia 2006 r. w Ś., w woj. (...), działając wspólnie i w porozumieniu z M. S. (1), W. M. (1) oraz B. M. (1), w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, wprowadził w błąd co do zdolności kredytowej W. M. (1) i jego zamiaru wywiązania się z umowy pracownika (...) Banku S.A. z/s w G. w ten sposób, że W. M. (1) przedłożył w sklepie (...) jako autentyczne, datowane na dzień 3 kwietnia 2006 r. - poświadczające nieprawdę co do okoliczności mających znaczenie prawne, wystawione i podpisane przez uprawnionego M. S. (1), działającego w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, zaświadczenie o rzekomym zatrudnieniu W. M. (1) i wysokości zarobków osiąganych w firmie (...) - M. S. (1) z/s w W. wraz z wnioskiem o kredyt odnawialny i doprowadził tego pracownika do niekorzystnego rozporządzenia mieniem (...) Banku S.A. przez zawarcie z W. M. (1) umowy nr (...) o kredyt odnawialny w wysokości 2.700 złotych, na podstawie której w sklepie wydano mu towary o wartości 2.499 złotych, przy czym czynu tego dopuścił się działając w zorganizowanej grupie mającej na celu popełnianie przestępstw, utworzonej i kierowanej przez R. S. (1), w skład której wchodzili M. S. (1), A. P. oraz B. M. (1) i czyniąc sobie z tego stałe źródło dochodu, tj. o czyn z art. 297 § 1 k.k. i art. 286 § 1 k.k. i art. 271 § 3 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. i art. 65 § 1 k.k.,

V. w dniu 6 kwietnia 2006 r. w Ś., w woj. (...), działając wspólnie i w porozumieniu z M. S. (1), W. M. (1) oraz B. M. (1), w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, wprowadził pracownika agencji Towarzystwa (...)' (...) Spółka Jawna w błąd, co do zdolności kredytowej W. M. (1) i jego zamiaru wywiązania się z umowy, w ten sposób, że W. M. (1) przedłożył w jako autentyczne, datowane na dzień 3 kwietnia 2006 r. - poświadczające nieprawdę co do okoliczności mających znaczenie prawne, wystawione i podpisane przez uprawnionego M. S. (1), działającego w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, zaświadczenie o rzekomym zatrudnieniu W. M. (1) i wysokości zarobków osiąganych w firmie (...) - M. S. (1) z/s w W. wraz z wnioskiem o kredyt gotówkowy i doprowadził tego pracownika do niekorzystnego rozporządzenia mieniem (...) Banku S.A. z/s w G. przez zawarcie z W. M. (1) umowy kredytu gotówkowego nr (...), w wysokości 5.793,69 złotych, przy czym czynu tego dopuścił się działając w zorganizowanej grupie mającej na celu popełnianie przestępstw, utworzonej i kierowanej przez R. S. (1), w skład której wchodzili M. S. (1), A. P. oraz B. M. (1) i czyniąc sobie z tego stałe źródło dochodu, tj. o czyn z art. 297 § 1 k.k. i art. 286 § 1 k.k. i art. 271 § 3 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. i art. 65 § 1 k.k.,

VI. w dniu 6 kwietnia 2006 r. w W., w woj. (...), działając wspólnie i w porozumieniu z B. M. (1), M. S. (1) oraz W. M. (1), w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, wprowadził w błąd co do zatrudnienia i zamiaru wywiązania się przez W. M. (1) z umowy, uprawnionego agenta (...) Finanse S.A. z/s w W. w ten sposób, że W. M. (1) przedłożył w Centrum Handlowym (...), jako autentyczne, datowane na dzień 31 marca 2006 r. - poświadczające nieprawdę co do okoliczności mających znaczenie prawne, wystawione i podpisane przez uprawnionego M. S. (1), działającego w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, zaświadczenie o rzekomym zatrudnieniu W. M. (1) i wysokości zarobków osiąganych w firmie (...) - M. S. (1) z/s w W. i doprowadził tego agenta do niekorzystnego rozporządzenia mieniem (...) Banku S.A. z/s w W. poprzez zawarcie umowy nr (...) o wydanie karty kredytowej i przyznanie limitu kredytowego w wysokości 2.000 złotych, na podstawie której, wydano W. M. (1) kartę kredytową, przy użyciu wyłudzili mienie w wysokości 1.998,66 złotych działając na szkodę (...) Bank SA z/s w W., przy czym czynu tego dopuścił się działając w zorganizowanej grupie mającej na celu popełnianie przestępstw, utworzonej i kierowanej przez R. S. (1), w skład której wchodzili M. S. (1), A. P. oraz B. M. (1) i czyniąc sobie z tego stałe źródło dochodu, tj. o czyn z art. 297 § 1 k.k. i art. 286 § 1 k.k. i art. 271 § 3 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. i art. 65 § 1 k.k.,

VII. w dniu 6 kwietnia 2006 r. w Ś., w woj. (...), działając wspólnie i w porozumieniu z B. M. (1), W. M. (1) oraz M. S. (1), w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, wprowadził w błąd co do zatrudnienia W. M. (2) i jego zamiaru wywiązania się z umowy pracownika firmy (...) oraz (...) Bank SA z/s w W. w ten sposób, że W. M. (1) przedłożył jako autentyczne, mające istotne znaczenie dla uzyskania kredytu, podrobione zaświadczenie o swoim rzekomym zatrudnieniu i osiąganych dochodach w firmie (...) - M. S. (1) z/s w W. wraz wnioskiem o udzielenie kredytu i doprowadził do zawarcia z nim umowy kredytu numer (...) w wysokości 7.466,67 złotych, czym doprowadził do niekorzystnego rozporządzenia mieniem (...) Bank SA z/s w W., przy czym czynu tego dopuścił się działając w zorganizowanej grupie mającej na celu popełnianie przestępstw, utworzonej i kierowanej przez R. S. (1), w skład której wchodzili M. S. (1), A. P. oraz B. M. (1) i czyniąc sobie z tego stałe źródło dochodu, tj. o czyn z art. 297 § 1 k.k. i art. 286 § 1 k.k. i art. 270 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. i art. 65 § 1 k.k.,

VIII. w dniu 10 kwietnia 2006 r. w Ś., w woj. (...), działając wspólnie i w porozumieniu z B. M. (1), W. M. (1) oraz M. S. (1), w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, wprowadził w błąd co do zatrudnienia W. M. (1) i jego zamiaru wywiązania się z umowy pracownika Banku (...) SA z/s w W. w ten sposób, iż W. M. (1) podał nieprawdziwe informacje o swoim rzekomym zatrudnieniu i osiąganych dochodach w firmie (...) - M. S. (1) z/s w W. i doprowadził do zawarcia z nim umowy pożyczki numer (...) w wysokości 5.500 złotych, czym doprowadził do niekorzystnego rozporządzenia mieniem Bank (...) SA z/s w W., przy czym czynu tego dopuścił się działając w zorganizowanej grupie mającej na celu popełnianie przestępstw, utworzonej i kierowanej przez R. S. (1), w skład której wchodzili M. S. (1), A. P. oraz B. M. (1) i czyniąc sobie z tego stałe źródło dochodu, tj. o czyn z art. 286 § 1 k.k. w zw. z art. 65 § 1 k.k.,

IX. w dniu 30 marca 2006 r. w Ś., w woj. (...), działając wspólnie i w porozumieniu z B. M. (1), W. M. (1) oraz M. S. (1), w celu osiągnięcia korzyści majątkowej w postaci kredytu gotówkowego w wysokości 7.283,20 złotych i wprowadzenia w błąd, co do zatrudnienia W. M. (1) i jego zamiaru wywiązania się z umowy, pracownika firmy (...) oraz (...) Banku S.A. z/s w G. poprzez przedłożenie przez W. M. (1) jako autentycznego, mającego istotne znaczenie dla uzyskania kredytu, datowanego na dzień 28 marca 2006 r., podrobionego przez nieustaloną osobę, która podpisała się nazwiskiem A. W. (1) oraz wypełniła treść dokumentu, zaświadczenia o rzekomym zatrudnieniu W. M. (1) i osiąganych dochodach w firmie (...) - M. S. (1) z/s w W. wraz z wnioskiem o udzielenie kredytu o numerze (...), lecz zamierzonego skutku nie osiągnął z uwagi na działania weryfikacyjne podjęte przez pracowników (...) Banku S.A. z/s w G., przy czym czynu tego dopuścił się działając w zorganizowanej grupie mającej na celu popełnianie przestępstw, utworzonej i kierowanej przez R. S. (1), w skład której wchodzili M. S. (1), A. P. oraz B. M. (1) i czyniąc sobie z tego stałe źródło dochodu, tj. o czyn z art. 297 § 1 k.k. i art. 13 § 1 k.k. w zw. z art. 286 § 1 k.k. i art. 270 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. i art. 65 § 1 k.k.,

X. w dniu 4 kwietnia 2006 r. w W., w woj. (...), działając wspólnie i w porozumieniu z B. M. (1), W. M. (1) oraz M. S. (1), w celu osiągnięcia korzyści majątkowej w postaci pożyczki gotówkowej w wysokości 2.700 złotych i wprowadzenia w błąd, co do zatrudnienia W. M. (1) i jego zamiaru wywiązania się z umowy, pracownika (...) Banku S.A. z/s w W. poprzez przedłożenie jako autentycznego, mającego istotne znaczenie dla uzyskania kredytu, podrobionego przez nieustaloną osobę zaświadczenie o rzekomym zatrudnieniu W. M. (1) i osiąganych dochodach w firmie (...) - M. S. (1) z/s w W. wraz z wnioskiem o udzielenie kredytu o numerze (...), lecz zamierzonego skutku nie osiągnął z uwagi na działania weryfikacyjne podjęte przez pracowników (...) Banku S.A. z/s w W., przy czym czynu tego dopuścił się działając w zorganizowanej grupie mającej na celu popełnianie przestępstw, utworzonej i kierowanej przez R. S. (1), w skład której wchodzili M. S. (1), A. P. oraz B. M. (1) i czyniąc sobie z tego stałe źródło dochodu, tj. o czyn z art. 297 § 1 k.k. i art. 13 § 1 k.k. w zw. z art. 286 § 1 k.k. i art. 270 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. i art. 65 § 1 k.k.,

XI. w dniu 31 marca 2005 r. w Ś., w woj. (...), działając wspólnie i w porozumieniu z A. P. i B. M. (1), w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, wprowadził w błąd pracownika (...) S.A., co do zdolności kredytowej B. M. (1) i zamiaru wywiązania się z umowy, w ten sposób, że B. M. (1) przedłożyła w sklepie (...) S.A. jako autentyczne, datowane na dzień 23 marca 2005 r. i podrobione wcześniej przez A. P., który wypisał treść zaświadczenia oraz podpisał się na tym dokumencie nazwiskiem J. W. (2), zaświadczenie o rzekomym zatrudnieniu B. M. (1) i wysokości zarobków osiąganych w firmie Przedsiębiorstwo Handlowe (...) J. W. (2) z/s w W. i doprowadził tego pracownika do niekorzystnego rozporządzenia mieniem (...) Banku S.A. z/s w W. polegającego na zawarciu z nią umowy kredytu numer (...) w wysokości 3.099 złotych, przy czym czynu tego dopuścił się działając w zorganizowanej grupie mającej na celu popełnianie przestępstw, utworzonej i kierowanej przez R. S. (1), w skład której wchodzili M. S. (1), A. P. oraz B. M. (1) i czyniąc sobie z tego stałe źródło dochodu, tj. o czyn z art. 297 § 1 k.k. i art. 286 § 1 k.k. i art. 270 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. i art. 65 § 1 k.k.,

XII. w dniu 14 kwietnia 2006 r. w Ś., w woj. (...), działając wspólnie i w porozumieniu z J. W. (1), M. S. (1) oraz B. M. (1), w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, wprowadził w błąd pracownika (...) Doradztwa (...), co do zdolności kredytowej J. W. (1) i jej zamiaru wywiązania się z umowy w ten sposób, że J. W. (1) przedłożyła w biurze tej firmy jako autentyczne, datowane na dzień 5 kwietnia 2006 r. - poświadczające nieprawdę co do okoliczności mających znaczenie prawne, wystawione i podpisane przez uprawnionego M. S. (1), działającego w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, zaświadczenie o rzekomym zatrudnieniu J. W. (1) i wysokości zarobków osiąganych w firmie (...) - M. S. (1) z/s w W. i doprowadził pracownika (...) Bank S.A. z/s w G. do niekorzystnego rozporządzenia mieniem tego banku przez zawarcie z J. W. (1) umowy kredytu gotówkowego nr (...) w wysokości 5.214,31 złotych, przy czym czynu tego dopuścił się działając w zorganizowanej grupie mającej na celu popełnianie przestępstw, utworzonej i kierowanej przez R. S. (1), w skład której wchodzili M. S. (1), A. P. oraz B. M. (1) i czyniąc sobie z tego stałe źródło dochodu, tj. o czyn z art. 297 § 1 k.k. i art. 286 § 1 k.k. i art. 271 § 3 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. i art. 65 § 1 k.k.,

XIII. w dniu 13 kwietnia 2006 r. w Ś., w woj. (...), działając wspólnie i w porozumieniu z J. W. (1), M. S. (1) oraz B. M. (1), w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, wprowadził w błąd pracownika (...) BANK S.A. z/s w W., co do zdolności kredytowej J. W. (1) i jej zamiaru wywiązania się z umowy w ten sposób, że J. W. (1) przedłożyła w oddziale tego banku jako autentyczne, datowane na dzień 13 kwietnia 2006 r. - poświadczające nieprawdę co do okoliczności mających znaczenie prawne, wystawione i podpisane przez uprawnionego M. S. (1), działającego w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, zaświadczenie o rzekomym zatrudnieniu J. W. (1) i wysokości zarobków osiąganych w firmie (...) - M. S. (1) z/s w W. i doprowadził tego pracownika do niekorzystnego rozporządzenia mieniem tego banku przez zawarcie z J. W. (1) umowy o przyznanie limitu kredytowego nr (...) w wysokości 1.700 złotych na i wydanie karty kredytowej, na podstawie których pobrano ww. kwotę pieniędzy, przy czym czynu tego dopuścił się działając w zorganizowanej grupie mającej na celu popełnianie przestępstw, utworzonej i kierowanej przez R. S. (1), w skład której wchodzili M. S. (1), A. P. oraz B. M. (1) i czyniąc sobie z tego stałe źródło dochodu, tj. o czyn z art. 297 § 1 k.k. i art. 286 § 1 k.k. i art. 271 § 3 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. i art. 65 § 1 k.k.,

XIV. w dniu 21 kwietnia 2006 r. w W., w woj. (...), działając wspólnie i w porozumieniu z M. S. (1), M. Z. (1), B. M. (1) oraz nieustaloną osobą, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej i wprowadzenia w błąd pracownika (...) (...) co do zdolności kredytowej i zamiaru wywiązania się z umowy M. Z. (1) w ten sposób, że M. Z. (1) przedłożył jako autentyczne, datowane na dzień 20 kwietnia 2006 r. - poświadczające nieprawdę co do okoliczności mających znaczenie prawne, wystawione i podpisane przez uprawnionego M. S. (1), działającego w celu osiągnięcia korzyści majątkowej i podrobione wcześniej przez M. S. (1), który podpisał się na tym dokumencie nazwiskiem (...), zaświadczenie o rzekomym zatrudnieniu M. Z. (1) i wysokości zarobków osiąganych w firmie (...) - M. S. (1) z/s w W., a także przedłożył jako autentyczną, podrobioną przez nieustaloną osobę, legitymację ubezpieczeniową seria (...) wystawioną na jego nazwisko wraz z wnioskiem o przyznanie mu pożyczki w kwocie 2.200,00 złotych, jednak zamierzonego skutku nie osiągnął, z uwagi na działania weryfikacyjne podjęte przez przedstawicieli (...) (...) w R. skutkujące odmówieniem udzielenia pożyczki, przy czym czynu tego dopuścił się działając w zorganizowanej grupie mającej na celu popełnianie przestępstw, utworzonej i kierowanej przez R. S. (1), w skład której wchodzili M. S. (1), A. P. oraz B. M. (1) i czyniąc sobie z tego stałe źródło dochodu, tj. o czyn z art. 297 § 1 k.k. i art. 13 § 1 k.k. w zw. z art. 286 § 1 k.k. i art. 270 § 1 k.k. i art. 271 § 3 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. i art. 65 § 1 k.k.,

XV. w dniu 14 kwietnia 2006 r. w Ś., w woj. (...), działając wspólnie i w porozumieniu z M. Z. (1), M. S. (1), B. M. (1) oraz nieustaloną osobą, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, wprowadził w błąd pracownika (...) Banku S.A. z/s w W., co do zdolności kredytowej i zamiaru wywiązania się z umowy M. Z. (1) w ten sposób, że M. Z. (1) przedłożył w sklepie (...).U. (...) jako autentyczne, datowane na dzień 13 kwietnia 2006 r. - poświadczające nieprawdę co do okoliczności mających znaczenie prawne, wystawione i podpisane przez uprawnionego M. S. (1), działającego w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, zaświadczenie o rzekomym zatrudnieniu M. Z. (1) i wysokości zarobków osiąganych w firmie (...) - M. S. (1) z/s w W., a także przedłożył jako autentyczną, podrobioną przez nieustaloną osobę, legitymację ubezpieczeniową seria (...) wystawioną na jego nazwisko i doprowadził tego pracownika do niekorzystnego rozporządzenia mieniem tego banku przez zawarcie z M. Z. (1) umowy kredytu w wysokości 3.350,59 złotych na zakup telewizora (...) (...) i stolika pod telewizor, przy czym czynu tego dopuścił się działając w zorganizowanej grupie mającej na celu popełnianie przestępstw, utworzonej i kierowanej przez R. S. (1), w skład której wchodzili M. S. (1), A. P. oraz B. M. (1) i czyniąc sobie z tego stałe źródło dochodu, tj. o czyn z art. 297 § 1 k.k. i art. 286 § 1 k.k. i art. 271 § 3 k.k. i art. 270 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. i art. 65 § 1 k.k.,

XVI. w dniu 12 kwietnia 2006 r. w W., w woj. (...), działając wspólnie i w porozumieniu z M. Z. (1), M. S. (1), B. M. (1) oraz nieustaloną osobą, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, wprowadził w błąd co do zatrudnienia i zamiaru M. Z. (1) wywiązania się z umowy pracownika salonu (...) w ten sposób, że M. Z. (1) przedłożył jako autentyczne, datowane na dzień 11 kwietnia 2006 r. - poświadczające nieprawdę co do okoliczności mających znaczenie prawne, wystawione i podpisane przez uprawnionego M. S. (1), działającego w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, zaświadczenie o rzekomym zatrudnieniu M. Z. (1) i wysokości zarobków osiąganych w firmie (...) - M. S. (1) z/s w W., a także przedłożył jako autentyczną, podrobioną przez nieustaloną osobę, legitymację ubezpieczeniową seria (...) wystawioną na jego nazwisko i doprowadził tego pracownika do niekorzystnego rozporządzenia mieniem, poprzez zawarcie z M. Z. (1) umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych numer (...), wyłudzając w ten sposób aparat telefoniczny (...) o nr (...) oraz usługi telekomunikacyjne o łącznej wartości 2.219,46 złotych, czym działał na szkodę (...) sp. z o.o. z/s w W., przy czym czynu tego dopuścił się działając w zorganizowanej grupie mającej na celu popełnianie przestępstw, utworzonej i kierowanej przez R. S. (1), w skład której wchodzili M. S. (1), A. P. oraz B. M. (1) i czyniąc sobie z tego stałe źródło dochodu, tj. o czyn z art. 286 § 1 k.k. i art. 271 § 3 k.k. i art. 270 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. i art. 65 § 1 k.k.,

XVII. w dniu 12 kwietnia 2006 r. w S., w woj. (...), działając wspólnie i w porozumieniu z M. Z. (1), M. S. (1) oraz B. M. (1), w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, wprowadził w błąd co do świadczenia pracy i zamiaru M. Z. (1) wywiązania się z umowy, pracownika salonu (...) w ten sposób, że M. Z. (1) przedłożył jako autentyczne, datowane na dzień 11 kwietnia 2006 r. - poświadczające nieprawdę co do okoliczności mających znaczenie prawne, wystawione i podpisane przez uprawnionego M. S. (1), działającego w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, zaświadczenie o rzekomym zatrudnieniu M. Z. (1) i wysokości zarobków osiąganych w firmie (...) - M. S. (1) z/s w W. i doprowadził tego pracownika do niekorzystnego rozporządzenia mieniem przez zawarcie z M. Z. (1) umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych numer (...), wyłudzając w ten sposób aparat telefoniczny S. (...) oraz usługi telekomunikacyjne o łącznej wartości 1.845,76 złotych, czym działała na szkodę (...) sp. z o.o. z/s w W., przy czym czynu tego dopuścił się działając w zorganizowanej grupie mającej na celu popełnianie przestępstw, utworzonej i kierowanej przez R. S. (1), w skład której wchodzili M. S. (1), A. P. oraz B. M. (1) i czyniąc sobie z tego stałe źródło dochodu, tj. o czyn z art. 286 § 1 k.k. i art. 271 § 3 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. i art. 65 § 1 k.k.,

XVIII. w dniu 13 kwietnia 2006 r., w W., w woj. (...) działając wspólnie i w porozumieniu z M. Z. (1), B. M. (1) i nieustaloną osobą, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, wprowadził w błąd co do zdolności kredytowej M. Z. (1) i zamiaru wywiązania się z umowy, pracownika (...) BANK S.A. w ten sposób, że M. Z. (1) przedłożył w sklepie (...) w Centrum Handlowym (...), jako autentyczne, podrobione przez nieustaloną osobę, która wypisała treść, a także podrobiła podpisy M. S. (1) oraz A. W. (1), zaświadczenie o rzekomym zatrudnieniu M. Z. (1) i wysokości zarobków osiąganych w firmie (...) - M. S. (1) z/s w W. i doprowadził pracownika do niekorzystnego rozporządzenia mieniem przez zawarcie z M. Z. (1) umowy kredytu nr (...) w wysokości 2.477,79 złotych na zakup laptopa i umowy limitu kredytowego nr (...) w wysokości 1.000 zł oraz wydanie karty kredytowej, czym doprowadził pracownika (...) Bank S.A. z/s w W. do niekorzystnego rozporządzenia mieniem, przy czym czynu tego dopuścił się działając w zorganizowanej grupie mającej na celu popełnianie przestępstw, utworzonej i kierowanej przez R. S. (1), w skład której wchodzili M. S. (1), A. P. oraz B. M. (1) i czyniąc sobie z tego stałe źródło dochodu, tj. o czyn z art. 297 § 1 k.k. i art. 286 § 1 k.k. i art. 270 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. i art. 65 § 1 k.k.,

XIX. w dniu 14 kwietnia 2006 r., w W., w woj. (...), działając wspólnie i w porozumieniu z M. Z. (1) i B. M. (1), w celu osiągnięcia korzyści majątkowej i zawarcia umowy konta osobistego C. przez M. Z. (1) oraz uzyskania karty płatniczej C. nr (...) w ten sposób, że M. Z. (1) złożył we wniosku o otwarcie konta osobistego C. nierzetelne, pisemne oświadczenie o swoim rzekomym zatrudnieniu w firmie (...) - M. S. (1) z/s w W. oraz zataił fakt zawarcia w dniu 13 kwietnia 2006 r. umowy kredytu z (...) Bank S.A. z/s w W., mające istotne znaczenie dla uzyskania elektronicznego instrumentu płatniczego, przy czym czynu tego dopuścił się działając w zorganizowanej grupie mającej na celu popełnianie przestępstw, utworzonej i kierowanej przez R. S. (1), w skład której wchodzili M. S. (1), A. P. oraz B. M. (1) i czyniąc sobie z tego stałe źródło dochodu, tj. o czyn z art. 297 § 1 k.k. w zw. z art. 65 § 1 k.k.,

XX. w dniu 12 kwietnia 2006 r. w W., w woj. (...), działając wspólnie i w porozumieniu z M. Z. (1), B. M. (1) oraz nieustaloną osobą, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej i wprowadzenia w błąd pracownika (...) Spółka z o.o. z/s w W., co do zatrudnienia M. Z. (1) oraz jego zamiaru wywiązania się z umowy, usiłował wyłudzić kredyt, w ten sposób, że M. Z. (1) przedłożył jako autentyczne, podrobione wcześniej przez nieustaloną osobę, która wypisała treść dokumentu oraz podpisała się nazwiskiem (...), zaświadczenie o swoim rzekomym zatrudnieniu i osiąganych dochodach w firmie (...) - M. S. (1) z/s w W., a także przedłożył jako autentyczną, podrobioną przez nieustaloną osobę, legitymację ubezpieczeniową seria (...) wystawioną na jego nazwisko wraz z wnioskiem o udzielenie kredytu w wysokości 2.599,00 złotych o numerze (...) na zakup Notebook'a F., jednak zamierzonego celu nie osiągnął z uwagi na działania weryfikacyjne podjęte przez przedstawicieli G. M. Bank z/s w G. skutkujące odmówieniem udzielenia kredytu, przy czym czynu tego dopuścił się działając w zorganizowanej grupie mającej na celu popełnianie przestępstw, utworzonej i kierowanej przez R. S. (1), w skład której wchodzili M. S. (1), A. P. oraz B. M. (1) i czyniąc sobie z tego stałe źródło dochodu, tj. o czyn z art. 297 § 1 k.k. i art. 13 § 1 k.k. w zw. z art. 286 § 1 k.k. i art. 270 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. i w zw. z art. 65 § 1 k.k.,

XXI. w dniu 18 kwietnia 2006 r. w W., w woj. (...), działając wspólnie i w porozumieniu z M. Z. (1), B. M. (1) oraz nieustaloną osobą, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej i wprowadzenia w błąd pracownika (...) Spółka z o.o. z/s w G., co do zatrudnienia M. Z. (1) oraz jego zamiaru wywiązania się z umowy, usiłował wyłudzić kredyt, w ten sposób, że M. Z. (1) przedłożył jako autentyczne, datowane na dzień 14 kwietnia 2006 r., podrobione wcześniej przez nieustaloną osobę, która wypisała treść dokumentu oraz podpisała się nazwiskiem (...), zaświadczenie o swoim rzekomym zatrudnieniu i osiąganych dochodach w firmie (...) - M. S. (1) z/s w W., a także przedłożył jako autentyczną, podrobioną przez nieustaloną osobę, legitymację ubezpieczeniową seria (...) wystawioną na jego nazwisko wraz z wnioskiem o udzielenie kredytu gotówkowego w wysokości 6.824,96 złotych o numerze (...), jednak zamierzonego celu nie osiągnął z uwagi na działania weryfikacyjne podjęte przez przedstawicieli G. M. Bank z/s w G. skutkujące odmówieniem udzielenia kredytu, przy czym czynu tego dopuścił się działając w zorganizowanej grupie mającej na celu popełnianie przestępstw, utworzonej i kierowanej przez R. S. (1), w skład której wchodzili M. S. (1), A. P. oraz B. M. (1) i czyniąc sobie z tego stałe źródło dochodu, tj. o czyn z art. 297 § 1 k.k. i art. 13 § 1 k.k. w zw. z art. 286 § 1 k.k. i art. 270 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. i w zw. z art. 65 § 1 k.k.,

XXII. w okresie od 16 stycznia 2006 r. do 6 lutego 2006 r., w W., w woj. (...), działając wspólnie i w porozumieniu z B. M. (1) oraz J. S. (1), w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, wprowadził w błąd co do zatrudnienia i zamiaru wywiązania się przez J. S. (1) z umowy, uprawnionego agenta (...) Finanse S.A. z/s w W. w ten sposób, że J. S. (1) przedłożył w dniu 16 stycznia 2006 r. w Centrum Handlowym (...), jako autentyczne, datowane na dzień 13 stycznia 2006 r. i podrobione wcześniej przez J. S. (1), który wypisał treść dokumentu oraz podpisał się nazwiskiem M. S. (1), zaświadczenie o rzekomym zatrudnieniu J. S. (1) i wysokości zarobków osiąganych w firmie (...) - M. S. (1) z/s w W. i doprowadził go do niekorzystnego rozporządzenia mieniem (...) Banku S.A. z/s w W. poprzez zawarcie umowy nr (...) o wydanie karty kredytowej i przyznanie limitu kredytowego w wysokości 1.500 złotych, na podstawie której wydano J. S. (1) kartę kredytową, przy użyciu której pobrali ww. kwotę oraz dokonując zakupów przy użyciu tej karty, przy czym czynu tego dopuścił się działając w zorganizowanej grupie mającej na celu popełnianie przestępstw, utworzonej i kierowanej przez R. S. (1), w skład której wchodzili M. S. (1), A. P. oraz B. M. (1) i czyniąc sobie z tego stałe źródło dochodu, tj. o czyn z art. 297 § 1 k.k. i art. 286 § 1 k.k. i art. 270 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. i art. 65 § 1 k.k.,

XXIII. w dniu 27 maja 2005 r. w J., w woj. (...), działając wspólnie i w porozumieniu z J. S. (1) i B. M. (1), w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, wprowadził w błąd, co do zatrudnienia J. S. (1) i jego zamiaru wywiązania się z umowy, uprawnionego przedstawiciela handlowego (...) sieci (...) w ten sposób, że J. S. (1) przedłożył jako autentyczny, datowany na dzień 25 maja 2005 r., podrobiony przez B. M. (1), która wypisała treść zaświadczenia oraz podpisała się nazwiskiem J. W. (2), dokument w postaci zaświadczenia o swoim rzekomym zatrudnieniu w Przedsiębiorstwie Handlowym (...) - J. W. (2) z/s w W. i zawarł umowę numer (...) o świadczenie usług telekomunikacyjnych, na podstawie której wydano J. S. (2) dwa aparaty telefoniczne marki N. (...) i wyłudził usługi telekomunikacyjne o łącznej wartości 2.746,05 złotych, czym doprowadził tego przedstawiciela do niekorzystnego rozporządzenia mieniem (...) sp. z o.o. z/s w W., przy czym czynu tego dopuścił się działając w zorganizowanej grupie mającej na celu popełnianie przestępstw, utworzonej i kierowanej przez R. S. (1), w skład której wchodzili M. S. (1), A. P. oraz B. M. (1) i czyniąc sobie z tego stałe źródło dochodu, tj. o czyn z art. 286 § 1 k.k. i art. 270 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. i art. 65 § 1 k.k.,

XXIV. w dniu 27 maja 2005 r. w J., w woj. (...), działając wspólnie i w porozumieniu z J. S. (1) i B. M. (1), w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, wprowadził w błąd, co do zatrudnienia J. S. (1) i jego zamiaru wywiązania się z umowy, uprawnionego przedstawiciela handlowego (...) sieci (...) w ten sposób, że J. S. (1) przedłożył jako autentyczny, datowany na dzień 25 maja 2005 r., podrobiony wcześniej przez B. M. (1), która wypisała treść zaświadczenia oraz podpisała się nazwiskiem J. W. (2), dokument w postaci zaświadczenia o swoim rzekomym zatrudnieniu w Przedsiębiorstwie Handlowym (...) - J. W. (2) z/s w W. i zawarł 2 umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych, na podstawie których wydano J. S. (2) dwa aparaty telefoniczne marki N. (...) i wyłudził usługi telekomunikacyjne o łącznej wartości 3.276,02 złotych, czym doprowadził tego przedstawiciela do niekorzystnego rozporządzenia mieniem (...) Spółka z o.o. z/s w W., przy czym czynu tego dopuścił się działając w zorganizowanej grupie mającej na celu popełnianie przestępstw, utworzonej i kierowanej przez R. S. (1), w skład której wchodzili M. S. (1), A. P. oraz B. M. (1) i czyniąc sobie z tego stałe źródło dochodu, tj. o czyn z art. 286 § 1 k.k. i art. 270 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. i art. 65 § 1 k.k.,

XXV. w dniu 27 maja 2005 r. w J., w woj. (...), działając wspólnie i w porozumieniu z J. S. (1) i B. M. (1), w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, wprowadził w błąd, co do zatrudnienia J. S. (1) i jego zamiaru wywiązania się z umowy, uprawnionego przedstawiciela handlowego (...) sieci (...) w ten sposób, że J. S. (1) przedłożył jako autentyczny, datowany na dzień 25 maja 2005 r., podrobiony przez B. M. (1), która wypisała treść zaświadczenia oraz podpisała się nazwiskiem J. W. (2), dokument w postaci zaświadczenia o swoim rzekomym zatrudnieniu w Przedsiębiorstwie Handlowym (...) - J. W. (2) w W. i zawarł dwie umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych, na podstawie których wydano J. S. (2) dwa aparaty telefoniczne marki N. (...) i wyłudził usługi telekomunikacyjne o łącznej wartości 3.015,79 złotych, czym doprowadził tego przedstawiciela do niekorzystnego rozporządzenia mieniem (...) SA z/s w W., przy czym czynu tego dopuścił się działając w zorganizowanej grupie mającej na celu popełnianie przestępstw, utworzonej i kierowanej przez R. S. (1), w skład której wchodzili M. S. (1), A. P. oraz B. M. (1) i czyniąc sobie z tego stałe źródło dochodu, tj. o czyn z art. 286 § 1 k.k. i art. 270 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. i art. 65 § 1 k.k.,

XXVI. w dniu 23 stycznia 2006 r., w W., w woj. (...), działając wspólnie i w porozumieniu z J. S. (1) i B. M. (1), w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, wprowadził w błąd co do zdolności kredytowej J. S. (1) i jego zamiaru wywiązania się z umowy, uprawnionego pracownika (...) S.A. z/s w W. w ten sposób, że J. S. (1) przedłożył w punkcie obsługi (...) Banku (...) S.A., jako autentyczny, datowany na dzień 20 stycznia 2006 r., podrobiony przez B. M. (1), która wypisała treść oraz podpisała się nazwiskiem A. W. (1), dokument w postaci zaświadczenia o swoim rzekomym zatrudnieniu w firmie (...) - M. S. (1) z/s w W. i doprowadził pracownika do niekorzystnego rozporządzenia mieniem tego banku poprzez zawarcie z J. S. (1) umowy pożyczki nr (...) w wysokości 4.252,69 złotych, czym działał na szkodę (...) Banku (...) S.A. z/s w W., przy czym czynu tego dopuścił się działając w zorganizowanej grupie mającej na celu popełnianie przestępstw, utworzonej i kierowanej przez R. S. (1), w skład której wchodzili M. S. (1), A. P. oraz B. M. (1) i czyniąc sobie z tego stałe źródło dochodu, tj. o czyn z art. 297 § 1 k.k. i art. 286 § 1 k.k. i art. 270 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. i art. 65 § 1 k.k.,

XXVII. w okresie od 24 stycznia 2006 r. do 5 lutego 2006 r., w W., w woj. (...), działając wspólnie i w porozumieniu z J. S. (1), B. M. (1) oraz nieustaloną osobą, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej w postaci kredytu w wysokości 53.000 złotych na zakup samochodu marki R. (...) i w celu wprowadzenia uprawnionego pracownika (...) Banku S.A. z/s w W. w błąd co do zdolności kredytowej J. S. (1) i zamiaru wywiązania się z umowy w ten sposób, że J. S. (1) przedłożył w oddziale tego Banku, jako autentyczny, podrobiony przez nieustaloną osobę, która sporządziła treść dokumentu oraz podrobiła podpis M. K., dokument w postaci zaświadczenia Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddziału w W. o podleganiu J. S. (1) ubezpieczeniom społecznym, powszechnemu ubezpieczeniu zdrowotnemu z tytułu zatrudnienia i wysokości podstawy wymiaru składki z tego tytułu nr (...) (...)6, datowany na dzień 1 lutego 2006 r., lecz zamierzonego skutku doprowadzenia do niekorzystnego rozporządzenia mieniem tego banku nie osiągnął, z uwagi na czynności weryfikacyjne podjęte przez pracownika banku, przy czym czynu tego dopuścił się działając w zorganizowanej grupie mającej na celu popełnianie przestępstw, utworzonej i kierowanej przez R. S. (1), w skład której wchodzili M. S. (1), A. P. oraz B. M. (1) i czyniąc sobie z tego stałe źródło dochodu, tj. o czyn z 13 § 1 k.k. w zw. z art. 286 § 1 k.k. i art. 297 § 1 k.k. i art. 270 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. i art. 65 § 1 k.k.,

XXVIII. w dniu 1 lutego 2006 r., w W., w woj. (...), działając wspólnie i w porozumieniu z J. S. (1), A. P. i B. M. (1), w celu osiągnięcia korzyści majątkowej w postaci pożyczki w wysokości 20.000 złotych i w celu wprowadzenia uprawnionego pracownika (...) im. F. S. z/s w G. w błąd co zdolności kredytowej J. S. (1) i zamiaru wywiązania się z umowy, poprzez przedłożenie przez J. S. (1) w Oddziale tej Kasy, jako autentycznego, podrobionego przez B. M. (1), która podpisała się nazwiskiem M. S. (1) oraz A. W. (1) oraz A. P., który wypełnił treść zaświadczenia, dokumentu w postaci zaświadczenia o rzekomym zatrudnieniu J. S. (1) w firmie (...) - M. S. (1) z/s w W. i osiąganych z tego tytułu dochodach, datowanego na dzień 1 lutego 2006 r., oraz złożenie wniosku o udzielenie J. S. (1) tej pożyczki, w którym ubiegający się podał nieprawdziwe dane o swoim rzekomym zatrudnieniu w tej firmie, co miało istotne znaczenie dla uzyskania tej pożyczki, lecz zamierzonego skutku doprowadzenia do niekorzystnego rozporządzenia mieniem tej Kasy nie osiągnął z uwagi na czynności weryfikacyjne podjęte przez jej pracownika, przy czym czynu tego dopuścił się działając w zorganizowanej grupie mającej na celu popełnianie przestępstw, utworzonej i kierowanej przez R. S. (1), w skład której wchodzili M. S. (1), A. P. oraz B. M. (1) i czyniąc sobie z tego stałe źródło dochodu, tj. o czyn z 13 § 1 k.k. w zw. z art. 286 § 1 k.k. i art. 297 § 1 k.k. i art. 270 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. i art. 65 § 1 k.k.,

XXIX. w dniu 20 kwietnia 2005 r. w W., w woj. (...), działając wspólnie i w porozumieniu z M. S. (1), A. P. oraz B. M. (1), w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, wprowadził w błąd, co do zatrudnienia i zamiaru M. S. (1) wywiązania się z umowy, pracownika salonu (...) w ten sposób, że M. S. (1) przedłożył jako autentyczne, datowane na dzień 19 kwietnia 2005 r. i podrobione wcześniej przez A. P., który wypisał treść zaświadczania oraz podpisał się na tym dokumencie nazwiskiem J. W. (2), zaświadczenie o rzekomym zatrudnieniu M. S. (1) i wysokości zarobków osiąganych w firmie Przedsiębiorstwo Handlowe (...) J. W. (2) z/s w W. i doprowadził tego pracownika do niekorzystnego rozporządzenia mieniem, poprzez zawarcie z M. S. (1) umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych numer (...), wyłudzając w ten sposób aparat telefoniczny (...) o numerze seryjnym (...) oraz usługi telekomunikacyjne o łącznej wartości 1229,44 złotych, czym działał na szkodę (...) sp. z o.o. z/s w W., przy czym czynu tego dopuścił się działając w zorganizowanej grupie mającej na celu popełnianie przestępstw, utworzonej i kierowanej przez R. S. (1), w skład której wchodzili M. S. (1), A. P. oraz B. M. (1) i czyniąc sobie z tego stałe źródło dochodu, tj. o czyn z art. 286 § 1 k.k. i art. 270 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. i art. 65 § 1 k.k.,

XXX. w dniu 7 maja 2005 r. w W., w woj. (...), działając wspólnie i w porozumieniu z M. S. (1), A. P. oraz B. M. (1), w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, wprowadził w błąd, co do zatrudnienia i zamiaru M. S. (1) wywiązania się z umowy, pracownika salonu (...) w ten sposób, że M. S. (1) przedłożył jako autentyczne, datowane na dzień 2 maja 2005 r. i podrobione wcześniej przez A. P., który wypisał treść zaświadczania oraz podpisał się na tym dokumencie nazwiskiem J. W. (2), zaświadczenie o rzekomym zatrudnieniu M. S. (1) i wysokości zarobków osiąganych w firmie Przedsiębiorstwo Handlowe (...) J. W. (2) z/s w W. i doprowadził tego pracownika do niekorzystnego rozporządzenia mieniem, poprzez zawarcie z M. S. (1) umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych numer (...), wyłudzając w ten sposób aparat telefoniczny S. o numerze seryjnym (...) o wartości 489 złotych, czym działał na szkodę (...) S.A z/s w W., przy czym czynu tego dopuścił się działając w zorganizowanej grupie mającej na celu popełnianie przestępstw, utworzonej i kierowanej przez R. S. (1), w skład której wchodzili M. S. (1), A. P. oraz B. M. (1) i czyniąc sobie z tego stałe źródło dochodu, tj. o czyn z art. 286 § 1 k.k. i art. 270 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. i art. 65 § 1 k.k.,

XXXI. w okresie od 14 lutego 2006 do 27 lutego 2006 r. w W., woj. (...) działając wspólnie i w porozumieniu z M. P. (1), B. M. (1) oraz nieustaloną osobą, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, wprowadził w błąd co do zdolności kredytowej M. P. (1), jego zatrudnienia i zamiaru wywiązania się z umowy pracownika (...) Banku (...) Oddziału w W. w ten sposób, że M. P. (1) przedłożył jako autentyczne, mające istotne znaczenie dla uzyskania kredytu, datowane na dzień 22 lutego 2006 r., podrobione przez B. M. (1), która podpisała się nazwiskiem A. W. (1), oraz nieustaloną osobę, która wypełniła treść dokumentu, zaświadczenie o swoim rzekomym zatrudnieniu i dochodach osiąganych w firmie (...) - M. S. (1) z/s w W. i zawarł umowę o prowadzenie rachunku oszczędnościowo - rozliczeniowego, a następnie w dniu 27 lutego 2006 r. zawarł umowę kredytu numer (...) (...)-/ (...) w wysokości 5.300 złotych na cele konsumpcyjne, czym doprowadził pracowników banku do niekorzystnego rozporządzenia mieniem (...) S.A. (...) Oddział w W., przy czym czynu tego dopuścił się działając w zorganizowanej grupie mającej na celu popełnianie przestępstw, utworzonej i kierowanej przez R. S. (1), w skład której wchodzili M. S. (1), A. P. oraz B. M. (1) i czyniąc sobie z tego stałe źródło dochodu, tj. o czyn z art. 297 § 1 k.k. i art. 286 § 1 k.k. i art. 270 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. i art. 65 § 1 k.k.,

XXXII. w dniu 27 lutego 2006 r. w W., woj. (...), działając wspólnie i w porozumieniu z M. P. (1), B. M. (1) oraz nieustaloną osobą, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej w postaci kredytu w wysokości 5.000 złotych i wprowadzenia w błąd co do zdolności kredytowej M. P. (1), jego zatrudnienia i zamiaru wywiązania się z umowy pracownika (...) Banku S. A. w ten sposób, że M. P. (1) przedłożył jako autentyczne, mające istotne znaczenie dla uzyskania kredytu, datowane na dzień 24 lutego 2006 r., podrobione przez B. M. (1), która podpisała się nazwiskiem M. S. (1) oraz A. W. (1) oraz nieustaloną osobę, która wypełniła treść dokumentu, zaświadczenie o swoim rzekomym zatrudnieniu i dochodach osiąganych przez niego w firmie (...) - M. S. (1) z/s w W. wraz z wnioskiem o udzielenie kredytu, lecz zamierzonego skutku nie osiągnął z uwagi na działania weryfikacyjne podjęte przez pracowników (...) Banku S.A. z/s w W., przy czym czynu tego dopuścił się działając w zorganizowanej grupie mającej na celu popełnianie przestępstw, utworzonej i kierowanej przez R. S. (1), w skład której wchodzili M. S. (1), A. P. oraz B. M. (1) i czyniąc sobie z tego stałe źródło dochodu, tj. o czyn z art. 297 § 1 k.k. i art. 13 § 1 k.k. w zw. z art. 286 § 1 k.k. i art. 270 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. i art. 65 § 1 k.k.,

XXXIII. w dniu 7 marca 2006 r. w Ś., woj. (...) działając wspólnie i w porozumieniu z M. P. (1), B. M. (1) oraz nieustaloną osobą, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej i wprowadzenia w błąd co do zdolności kredytowej M. P. (1), jego zatrudnienia i zamiaru wywiązania się z umowy pracownika punktu kasowego (...) z/s w W., w ten sposób, że M. P. (1) przedłożył jako autentyczne, datowane na dzień 3 marca 2006 r., mające istotne znaczenie dla uzyskania kredytu, podrobione przez B. M. (1), która podpisała się nazwiskiem M. S. (1) oraz nieustaloną osobę, która wypełniła treść dokumentu, zaświadczenie o swoim rzekomym zatrudnieniu i dochodach osiąganych w firmie (...) - M. S. (1) z/s w W. wraz z wnioskiem o udzielenie pożyczki w wysokości 12.800 złotych, lecz zamierzonego skutku nie osiągnął z uwagi na działania weryfikacyjne podjęte przez pracowników (...) (...), przy czym czynu tego dopuścił się działając w zorganizowanej grupie mającej na celu popełnianie przestępstw, utworzonej i kierowanej przez R. S. (1), w skład której wchodzili M. S. (1), A. P. oraz B. M. (1) i czyniąc sobie z tego stałe źródło dochodu, tj. o czyn z art. 297 § 1 k.k. i art. 13 § 1 k.k. w zw. z art. 286 § 1 k.k. i art. 270 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. i art. 65 § 1 k.k.,

XXXIV. w dniu 13 marca 2006 r. w W., woj. (...) działając wspólnie i w porozumieniu z M. P. (1), B. M. (1) oraz nieustaloną osobą, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, wprowadził w błąd co do zdolności kredytowej M. P. (1), jego zatrudnienia i zamiaru wywiązania się z umowy pracownika (...) SA w W. w ten sposób, że M. P. (2) przedłożył jako autentyczne, mające istotne znaczenie dla uzyskania kredytu, datowane na dzień 3 marca 2006 r., podrobione przez B. M. (1), która podpisała się nazwiskiem M. S. (1) oraz nieustaloną osobę, która wypełniła treść dokumentu, zaświadczenie o swoim rzekomym zatrudnieniu i dochodach osiąganych w firmie (...) - M. S. (1) z/s w W. wraz wnioskiem o udzielenie pożyczki w wysokości 2.700 złotych i doprowadził do zawarcia z M. P. (1) umowy pożyczki numer (...) w wysokości 3.030,38 złotych, czym doprowadził do niekorzystnego rozporządzenia mieniem (...) Bank (...) S.A. (...) Oddział w W., przy czym czynu tego dopuścił się działając w zorganizowanej grupie mającej na celu popełnianie przestępstw, utworzonej i kierowanej przez R. S. (1), w skład której wchodzili M. S. (1), A. P. oraz B. M. (1) i czyniąc sobie z tego stałe źródło dochodu, tj. o czyn z art. 297 § 1 k.k. i art. 286 § 1 k.k. i art. 270 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. i art. 65 § 1 k.k.,

XXXV. w dniu 23 marca 2006 r. w W., woj. (...) działając wspólnie i w porozumieniu z M. P. (1), B. M. (1) oraz nieustaloną osobą, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, wprowadził w błąd co do zdolności kredytowej M. P. (1) i zamiaru wywiązania się z umowy pracownika Banku (...) SA z/s w K. w ten sposób, że M. P. (1) przedłożył jako autentyczne, mające istotne znaczenie dla uzyskania kredytu, podrobione przez nieustaloną osobę, która wypełniła treść dokumentu oraz podpisała się nazwiskiem M. S. (1) oraz A. W. (1), zaświadczenie o swoim rzekomym zatrudnieniu i osiąganych dochodach w firmie (...) - M. S. (1) z/s w W. wraz wnioskiem o udzielenie pożyczki w wysokości 5.000 złotych i doprowadził do zawarcia z M. P. (1) umowy pożyczki numer (...) w wysokości 3.840 złotych, czym doprowadził do niekorzystnego rozporządzenia mieniem Bank (...) S.A. Oddział w W., przy czym czynu tego dopuścił się działając w zorganizowanej grupie mającej na celu popełnianie przestępstw, utworzonej i kierowanej przez R. S. (1), w skład której wchodzili M. S. (1), A. P. oraz B. M. (1) i czyniąc sobie z tego stałe źródło dochodu, tj. o czyn z art. 297 § 1 k.k. i art. 286 § 1 k.k. i art. 270 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. i art. 65 § 1 k.k.,

XXXVI. w dniu 20 maja 2005 r., w W., w woj. (...), działając wspólnie i w porozumieniu z B. M. (1) oraz M. P. (3), w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, wprowadził w błąd co do zatrudnienia i zamiaru wywiązania się przez M. P. (3) z umowy, uprawnionego agenta (...) Finanse S.A. z/s w W. w ten sposób, że M. P. (3) przedłożyła w Centrum Handlowym (...), jako autentyczne, datowane na dzień 19 maja 2005 r. i podrobione wcześniej przez B. M. (1), która wypisała treść dokumentu oraz podpisała się nazwiskiem J. W. (2), zaświadczenie o rzekomym zatrudnieniu M. P. (3) i wysokości zarobków osiąganych w firmie (...) - J. W. (2) z/s w W. i złożyła wniosek o wydanie karty kredytowej i przyznanie limitu kredytowego, w którym podała nieprawdziwe informacje dotyczące swojego zatrudnienia, to jest okoliczność o istotnym znaczeniu dla uzyskania kredytu, doprowadził tego pracownika do niekorzystnego rozporządzenia mieniem (...) Banku S.A. z/s w W. poprzez zawarcie umowy nr (...) o wydanie karty kredytowej i przyznanie limitu kredytowego w wysokości 1.500 złotych, na podstawie której wydano M. P. (3) kartę kredytową, przy użyciu której dokonali zakupów, przy czym czynu tego dopuścił się działając w zorganizowanej grupie mającej na celu popełnianie przestępstw, utworzonej i kierowanej przez R. S. (1), w skład której wchodzili M. S. (1), A. P. oraz B. M. (1) i czyniąc sobie z tego stałe źródło dochodu, tj. o czyn z art. 297 § 1 k.k. i art. 286 § 1 k.k. i art. 270 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. i art. 65 § 1 k.k.,

XXXVII. w dniu 15 lipca 2005 r. w W., w woj. (...), działając wspólnie i w porozumieniu z A. B., B. M. (1) i innymi osobami, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, wprowadził w błąd co do zdolności kredytowej i zamiaru wywiązania się przez A. B. z umowy uprawnionego pracownika (...) Banku S.A. w ten sposób, że A. B. przedłożyła w sklepie (...), jako autentyczne, podrobione przez nieustaloną osobę, dostarczone jej przez R. S. (1), mające istotne znaczenia dla uzyskania kredytu, dokumenty w postaci decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddziału w W. o przyznaniu renty socjalnej nr (...) i odcinka wypłaty tego świadczenia za miesiąc czerwiec 2005 r. i doprowadził go do niekorzystnego rozporządzenia mieniem tego banku poprzez zawarcie z A. B. umowy o kredyt konsumpcyjny nr (...) w wysokości 1.792 złotych na zakup komputera oraz kredyt odnawialny i kartę płatniczą, czym działał na szkodę (...) Banku S.A. z/s w W., przy czym czynu tego dopuścił się działając w zorganizowanej grupie mającej na celu popełnianie przestępstw, utworzonej i kierowanej przez R. S. (1), w skład której wchodzili M. S. (1), A. P. oraz B. M. (1) i czyniąc sobie z tego stałe źródło dochodu, tj. o czyn z art. 297 § 1 k.k. i art. 286 § 1 k.k. i art. 270 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. i art. 65 § 1 k.k.,

XXXVIII. w dniu 15 lipca 2005 r. w W., w woj. (...), działając wspólnie i w porozumieniu z B. M. (1), A. B. i innymi osobami, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, wprowadził w błąd co do zdolności kredytowej i zamiaru wywiązania się przez A. B. z umowy uprawnionego pracownika (...) Banku S.A. w ten sposób, że A. B. przedłożyła w salonie (...) S.A., jako autentyczne, podrobione przez nieustaloną osobę i dostarczone jej przez R. S. (1), mające istotne znaczenia dla uzyskania kredytu, dokumenty w postaci decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddziału w W. o przyznaniu renty socjalnej nr (...), odcinka wypłaty tego świadczenia za miesiąc czerwiec 2005 r. i legitymacji osoby niepełnosprawnej seria i numer (...) i doprowadził go do niekorzystnego rozporządzenia mieniem tego banku poprzez zawarcie z A. B. umowy nr (...) o kredyt na zakup telewizora marki T. i odkurzacza marki M. w wysokości 1.835,11 złotych, czym działał na szkodę (...) Banku S.A. z/s w W., przy czym czynu tego dopuścił się działając w zorganizowanej grupie mającej na celu popełnianie przestępstw, utworzonej i kierowanej przez R. S. (1), w skład której wchodzili M. S. (1), A. P. oraz B. M. (1) i czyniąc sobie z tego stałe źródło dochodu, tj. o czyn z art. 297 § 1 k.k. i art. 286 § 1 k.k. i art. 270 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. i art. 65 § 1 k.k.,

XXXIX. w dniu 18 lipca 2005 r. w W., w woj. (...), działając wspólnie i w porozumieniu z B. M. (1), A. B. i innymi osobami, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, wprowadził w błąd co do zdolności kredytowej i zamiaru wywiązania się przez A. B. z umowy uprawnionego pracownika (...) S.A. z/s w W., w ten sposób, że A. B. przedłożyła w sklepie P. P.H.U. (...), jako autentyczne, podrobione przez nieustaloną osobę, a przekazane jej przez R. S. (1), mające istotne znaczenia dla uzyskania kredytu, dokumenty w postaci decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddziału w W. o przyznaniu renty socjalnej nr (...) i odcinka wypłaty tego świadczenia za miesiąc czerwiec 2005 r. i doprowadził go do niekorzystnego rozporządzenia mieniem (...) Banku (...) S.A. z/s w W. poprzez zawarcie z A. B. umowy o kredyt nr (...) w wysokości 1.772,12 złotych na zakup segmentu meblowego, czym działał na szkodę (...) Banku (...) S.A. z/s w W., przy czym czynu tego dopuścił się działając w zorganizowanej grupie mającej na celu popełnianie przestępstw, utworzonej i kierowanej przez R. S. (1), w skład której wchodzili M. S. (1), A. P. oraz B. M. (1) i czyniąc sobie z tego stałe źródło dochodu, tj. o czyn z art. 297 § 1 k.k. i art. 286 § 1 k.k. i art. 270 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. i art. 65 § 1 k.k.,

XL. w dniu 18 lipca 2005 r. w W., w woj. (...), działając wspólnie i w porozumieniu z B. M. (1), A. B. i innymi osobami, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, wprowadził w błąd, co do zdolności kredytowej i zamiaru wywiązania się przez A. B. z umowy, uprawnionego pracownika salonu sprzedaży Autoryzowanego Przedstawiciela (...) w ten sposób, że A. B. przedłożyła jako autentyczne, podrobione przez nieustaloną osobę, a dostarczone jej przez R. S. (1), dokumenty w postaci decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddziału w W. o przyznaniu renty socjalnej nr (...), legitymacji osoby niepełnosprawnej (...) i odcinka wypłaty tego świadczenia za miesiąc czerwiec 2005 r. i zawarła umowę numer (...) o świadczenie usług telekomunikacyjnych, na podstawie której wydano A. B. aparat telefoniczny S. (...) i wyłudził usługi telekomunikacyjne o łącznej wartości 852,12 złotych, czym doprowadził go do niekorzystnego rozporządzenia mieniem (...) S.A. z/s w W., przy czym czynu tego dopuścił się działając w zorganizowanej grupie mającej na celu popełnianie przestępstw, utworzonej i kierowanej przez R. S. (1), w skład której wchodzili M. S. (1), A. P. oraz B. M. (1) i czyniąc sobie z tego stałe źródło dochodu, tj. o czyn z art. 286 § 1 k.k. i art. 270 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. i art. 65 § 1 k.k.,

XLI. w dniu 22 lipca 2005 r. w W., w woj. (...), działając wspólnie i w porozumieniu z B. M. (1), A. B. i innymi osobami w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, wprowadził w błąd, co do zdolności kredytowej i zamiaru wywiązania się A. B. z umowy, uprawnionego pracownika Sklepu (...) w ten sposób, że A. B. przedłożyła jako autentyczne, podrobione przez inną osobę, a dostarczone jej przez R. S. (1), dokumenty w postaci decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddziału w W. o przyznaniu renty socjalnej nr (...), odcinka wypłaty tego świadczenia za miesiąc lipiec 2005 r. i legitymacji osoby niepełnosprawnej nr (...), na podstawie których A. B. zawarła umowę numer (...) o świadczenie usług telekomunikacyjnych, wyłudzając w ten sposób aparat telefoniczny N. (...) oraz usługę telekomunikacyjną o łącznej wartości 1.532,87 złotych, czym doprowadził go do niekorzystnego rozporządzenia mieniem (...) sp. z o.o. z/s w W., przy czym czynu tego dopuścił się działając w zorganizowanej grupie mającej na celu popełnianie przestępstw, utworzonej i kierowanej przez R. S. (1), w skład której wchodzili M. S. (1), A. P. oraz B. M. (1) i czyniąc sobie z tego stałe źródło dochodu, tj. o czyn z art. 286 § 1 k.k. i art. 270 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. i art. 65 § 1 k.k.,

XLII. w dniu 27 lipca 2005 r. w W., w woj. (...), działając wspólnie i w porozumieniu z B. M. (1), A. B. i innymi osobami, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, wprowadził w błąd pracownika (...) Banku S.A. z/s w G., co do zdolności kredytowej i zamiaru wywiązania się przez A. B. z umowy, w ten sposób, że A. B. przedłożyła w sklepie PHU (...) jako autentyczne, podrobione przez nieustaloną osobę, a dostarczone jej przez R. S. (1), dokumenty w postaci decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddziału w W. o przyznaniu renty socjalnej nr (...), legitymacji osoby uprawnionej do renty socjalnej nr (...) i odcinka wypłaty tego świadczenia za miesiąc lipiec 2005 r. oraz złożyła w pisemnym wniosku o udzielenie jej kredytu nierzetelne pisemne oświadczenie o wysokości osiąganych dochodów i braku innych zobowiązań finansowych, mające istotne znaczenie dla uzyskania kredytu, w wyniku czego doprowadził tego pracownika do niekorzystnego rozporządzenia mieniem (...) Bank SA z/s w G. polegającego na zawarciu z A. B. umowy kredytu numer (...) na zakup sprzętu komputerowego w wysokości 1.486,58 złotych, przy czym czynu tego dopuścił się działając w zorganizowanej grupie mającej na celu popełnianie przestępstw, utworzonej i kierowanej przez R. S. (1), w skład której wchodzili M. S. (1), A. P. oraz B. M. (1) i czyniąc sobie z tego stałe źródło dochodu, tj. o czyn z art. 297 § 1 k.k. i art. 286 § 1 k.k. i art. 270 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. i art. 65 § 1 k.k.,

B. M. (1) została oskarżona o to, że:

XLIII. w okresie od początku lutego 2005 r. do 26 kwietnia 2006 r. w W. oraz innych miejscowościach woj. (...), wspólnie i w porozumieniu z M. S. (1) i A. P., brała udział w zorganizowanej grupie założonej i kierowanej przez R. S. (1), mającej na celu popełnianie przestępstw, polegających na dokonywaniu oszustw poprzez przedkładanie podrobionych i poświadczających nieprawdę zaświadczeń o zatrudnieniu, odcinków rentowych oraz innych dokumentów i zawieranie na ich podstawie umów o pożyczki i kredyty gotówkowe oraz na zakup sprzętu RTV, AGD oraz innych przedmiotów w systemie sprzedaży ratalnej oraz umów o świadczenie usług telekomunikacyjnych, tj. o czyn z art. 258 § 1 k.k.,

XLIV. w dniu 24 kwietnia 2006 r. w Ś., w woj. (...), działając wspólnie i w porozumieniu z W. M. (1), M. S. (1) oraz R. S. (1), w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, wprowadziła w błąd co do zatrudnienia W. M. (1) i jego zamiaru wywiązania się z umowy pracownika (...) S.A. z/s w L. w ten sposób, że W. M. (1) przedłożył w sklepie (...) S.C. poświadczające nieprawdę co do okoliczności mających znaczenie prawne, datowane na dzień 14 kwietnia 2006 r., wystawione i podpisane przez uprawnionego M. S. (1), działającego w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, zaświadczenie o rzekomym zatrudnieniu W. M. (1) i wysokości zarobków osiąganych w firmie (...) - M. S. (1) i doprowadziła tego pracownika do niekorzystnego rozporządzenia mieniem (...) Banku S.A. z/s w W. przez zawarcie z W. M. (1) umowy kredytu nr (...) w wysokości 4.076,09 zł na zakup laptopa marki A. i umowy limitu kredytowego oraz wydanie karty kredytowej, przy czym czynu tego dopuściła się działając w zorganizowanej grupie mającej na celu popełnianie przestępstw, utworzonej i kierowanej przez R. S. (1), w skład której wchodzili M. S. (1), A. P. oraz B. M. (1) i czyniąc sobie z tego stałe źródło dochodu, tj. o czyn z art. 297 § 1 k.k. i art. 286 § 1 k.k. i art. 271 § 3 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. i art. 65 § 1 k.k.,

XLV. w dniu 5 kwietnia 2006 r. w Ś., w woj. (...), działając wspólnie i w porozumieniu z W. M. (1), M. S. (1) oraz R. S. (1), w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, wprowadziła w błąd co do zatrudnienia W. M. (1) i jego zamiaru wywiązania się z umowy pracownika (...) S.A. z/s w L. w ten sposób, że W. M. (1) przedłożył w sklepie (...). (...) jako autentyczne, datowane na dzień 5 kwietnia 2006 r. - poświadczające nieprawdę co do okoliczności mających znaczenie prawne, wystawione i podpisane przez uprawnionego M. S. (1), działającego w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, i podrobione wcześniej przez B. M. (1), która podpisała się na tym dokumencie nazwiskiem (...), zaświadczenie o rzekomym zatrudnieniu W. M. (1) i wysokości zarobków osiąganych w firmie (...) - M. S. (1) i doprowadziła tego pracownika do niekorzystnego rozporządzenia mieniem (...) Banku S.A. z/s w W. przez zawarcie z W. M. (1) umowy kredytu nr (...) w wysokości 3.964,44 złotych na zakup telewizora marki P., przy czym czynu tego dopuściła się działając w zorganizowanej grupie mającej na celu popełnianie przestępstw, utworzonej i kierowanej przez R. S. (1), w skład której wchodzili M. S. (1), A. P. oraz B. M. (1) i czyniąc sobie z tego stałe źródło dochodu, tj. o czyn z art. 297 § 1 k.k. i art. 286 § 1 k.k. i art. 271 § 3 k.k. i art. 270 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. i art. 65 § 1 k.k.,

XLVI. w dniu 4 kwietnia 2006 r. w Ś., w woj. (...), działając wspólnie i w porozumieniu z M. S. (1), W. M. (1) oraz R. S. (1), w celu osiągnięcia korzyści majątkowej wprowadziła w błąd co do zatrudnienia W. M. (1) i jego zamiaru wywiązania się z umowy pracownika (...) Banku S.A. z/s w G. w ten sposób, że W. M. (1) przedłożył w sklepie (...) jako autentyczne, datowane na dzień 3 kwietnia 2006 r. - poświadczające nieprawdę co do okoliczności mających znaczenie prawne, wystawione i podpisane przez uprawnionego M. S. (1), działającego w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, zaświadczenie o rzekomym zatrudnieniu W. M. (1) i wysokości zarobków osiąganych w firmie (...) - M. S. (1) wraz z wnioskiem o kredyt odnawialny i doprowadziła tego pracownika do niekorzystnego rozporządzenia mieniem (...) Banku S.A. przez zawarcie z W. M. (1) umowy nr (...) o kredyt odnawialny w wysokości 2.700 zł, na podstawie której w sklepie wydano mu telewizor marki P. (...) o wartości 2.499 zł, przy czym czynu tego dopuściła się działając w zorganizowanej grupie mającej na celu popełnianie przestępstw, utworzonej i kierowanej przez R. S. (1), w skład której wchodzili M. S. (1), A. P. oraz B. M. (1) i czyniąc sobie z tego stałe źródło dochodu, tj. o czyn z art. 297 § 1 k.k. i art. 286 § 1 k.k. i art. 271 § 3 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. i art. 65 § 1 k.k.,

XLVII. w dniu 6 kwietnia 2006 r. w Ś., w woj. (...), działając wspólnie i w porozumieniu z M. S. (1), W. M. (1) oraz R. S. (1), w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, wprowadziła pracownika agencji Towarzystwa (...)' (...) Spółka Jawna w błąd, co do zatrudnienia W. M. (1) i jego zamiaru wywiązania się z umowy, w ten sposób, że W. M. (1) przedłożył w jako autentyczne, datowane na dzień 3 kwietnia 2006 r. - poświadczające nieprawdę co do okoliczności mających znaczenie prawne, wystawione i podpisane przez uprawnionego M. S. (1), działającego w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, zaświadczenie o rzekomym zatrudnieniu W. M. (1) i wysokości zarobków osiąganych w firmie (...) - M. S. (1) wraz z wnioskiem o kredyt gotówkowy i doprowadziła tego pracownika do niekorzystnego rozporządzenia mieniem (...) Banku S.A. z/s w G. przez zawarcie z W. M. (1) umowy kredytu gotówkowego nr (...), w wysokości 5.793,69 zł, przy czym czynu tego dopuściła się działając w zorganizowanej grupie mającej na celu popełnianie przestępstw, utworzonej i kierowanej przez R. S. (1), w skład której wchodzili M. S. (1), A. P. oraz B. M. (1) i czyniąc sobie z tego stałe źródło dochodu, tj. o czyn z art. 297 § 1 k.k. i art. 286 § 1 k.k. i art. 271 § 3 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. i art. 65 § 1 k.k.,

XLVIII. w dniu 6 kwietnia 2006 r. w W., w woj. (...), działając wspólnie i w porozumieniu z R. S. (1), M. S. (1) oraz W. M. (1), w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, wprowadziła w błąd co do zatrudnienia i zamiaru wywiązania się przez W. M. (1) z umowy, uprawnionego agenta (...) Finanse S.A. z/s w W. w ten sposób, że W. M. (1) przedłożył w Centrum Handlowym (...), jako autentyczne, datowane na dzień 31 marca 2006 r. - poświadczające nieprawdę co do okoliczności mających znaczenie prawne, wystawione i podpisane przez uprawnionego M. S. (1), działającego w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, zaświadczenie o rzekomym zatrudnieniu W. M. (1) i wysokości zarobków osiąganych w firmie (...) - M. S. (1) z/s w W. i doprowadziła tego agenta do niekorzystnego rozporządzenia mieniem (...) Banku S.A. z/s w W. poprzez zawarcie umowy nr (...) o wydanie karty kredytowej i przyznanie limitu kredytowego w wysokości 2.000 zł, na podstawie której, wydano W. M. (1) kartę kredytową, przy użyciu wyłudzili mienie w wysokości 1998,66 złotych działając na szkodę (...) Bank SA z/s w W., przy czym czynu tego dopuściła się działając w zorganizowanej grupie mającej na celu popełnianie przestępstw, utworzonej i kierowanej przez R. S. (1), w skład której wchodzili M. S. (1), A. P. oraz B. M. (1) i czyniąc sobie z tego stałe źródło dochodu, tj. o czyn z art. 297 § 1 k.k. i art. 286 § 1 k.k. i art. 271 § 3 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. i art. 65 § 1 k.k.,

XLIX. w dniu 6 kwietnia 2006 r. w Ś., w woj. (...), działając wspólnie i w porozumieniu z R. S. (1), W. M. (1) oraz M. S. (1), w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, wprowadziła w błąd co do zatrudnienia W. M. (2) i jego zamiaru wywiązania się z umowy pracownika firmy (...) oraz (...) Bank SA z/s w W. w ten sposób, że W. M. (1) przedłożył jako autentyczne, mające istotne znaczenie dla uzyskania kredytu, podrobione zaświadczenie o swoim rzekomym zatrudnieniu i osiąganych dochodach w firmie (...) - M. S. (1) z/s w W. wraz wnioskiem o udzielenie kredytu i doprowadziła do zawarcia z nim umowy kredytu numer (...) w wysokości 7.466,67 złotych, czym doprowadziła do niekorzystnego rozporządzenia mieniem (...) Bank SA z/s w W., przy czym czynu tego dopuściła się działając w zorganizowanej grupie mającej na celu popełnianie przestępstw, utworzonej i kierowanej przez R. S. (1), w skład której wchodzili M. S. (1), A. P. oraz B. M. (1) i czyniąc sobie z tego stałe źródło dochodu, tj. o czyn z art. 297 § 1 k.k. i art. 286 § 1 k.k. i art. 270 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. i art. 65 § 1 k.k.,

L. w dniu 10 kwietnia 2006 r. w Ś., w woj. (...), działając wspólnie i w porozumieniu z R. S. (1), W. M. (1) oraz M. S. (1), w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, wprowadziła w błąd co do zatrudnienia W. M. (1) i jego zamiaru wywiązania się z umowy pracownika Banku (...) SA z/s w W. w ten sposób, iż W. M. (1) podał nieprawdziwe informacje o swoim rzekomym zatrudnieniu i osiąganych dochodach w firmie (...) - M. S. (1) z/s w W. i doprowadziła do zawarcia z nim umowy pożyczki numer (...) w wysokości 5.500 złotych, czym doprowadziła do niekorzystnego rozporządzenia mieniem Bank (...) SA z/s w W., przy czym czynu tego dopuściła się działając w zorganizowanej grupie mającej na celu popełnianie przestępstw, utworzonej i kierowanej przez R. S. (1), w skład której wchodzili M. S. (1), A. P. oraz B. M. (1) i czyniąc sobie z tego stałe źródło dochodu, tj. o czyn z art. 286 § 1 k.k. w zw. z art. 65 § 1 k.k.,

LI. w dniu 30 marca 2006 r. w Ś., w woj. (...), działając wspólnie i w porozumieniu z R. S. (1), W. M. (1) oraz M. S. (1), w celu osiągnięcia korzyści majątkowej w postaci kredytu gotówkowego w wysokości 7.283,20 zł i wprowadzenia w błąd, co do zatrudnienia W. M. (1) i jego zamiaru wywiązania się z umowy, pracownika firmy (...) oraz (...) Banku S.A. z/s w G. poprzez przedłożenie przez W. M. (1) jako autentycznego, mającego istotne znaczenie dla uzyskania kredytu, datowanego na dzień 28 marca 2006 r., podrobionego przez nieustaloną osobę, która podpisała się nazwiskiem A. W. (1) oraz wypełniła treść dokumentu, zaświadczenia o rzekomym zatrudnieniu W. M. (1) i osiąganych dochodach w firmie (...) - M. S. (1) z/s w W. wraz z wnioskiem o udzielenie kredytu o numerze (...), lecz zamierzonego skutku nie osiągnęła z uwagi na działania weryfikacyjne podjęte przez pracowników (...) Banku S.A. z/s w G., przy czym czynu tego dopuściła się działając w zorganizowanej grupie mającej na celu popełnianie przestępstw, utworzonej i kierowanej przez R. S. (1), w skład której wchodzili M. S. (1), A. P. oraz B. M. (1) i czyniąc sobie z tego stałe źródło dochodu, tj. o czyn z art. 297 § 1 k.k. i art. 13 § 1 k.k. w zw. z art. 286 § 1 k.k. i art. 270 § 1kk w zw. z art. 11 § 2 k.k. i art. 65 § 1 k.k.,

LII. w dniu 4 kwietnia 2006 r. w W., w woj. (...), działając wspólnie i w porozumieniu z R. S. (1), W. M. (1) oraz M. S. (1), w celu osiągnięcia korzyści majątkowej w postaci pożyczki gotówkowej w wysokości 2.700 zł i wprowadzenia w błąd, co do zatrudnienia W. M. (1) i jego zamiaru wywiązania się z umowy, pracownika (...) Banku S.A. z/s w W. poprzez przedłożenie jako autentycznego, mającego istotne znaczenie dla uzyskania kredytu, podrobionego przez nieustaloną osobę zaświadczenie o rzekomym zatrudnieniu W. M. (1) i osiąganych dochodach w firmie (...) - M. S. (1) z/s w W. wraz z wnioskiem o udzielenie kredytu o numerze (...), lecz zamierzonego skutku nie osiągnęła z uwagi na działania weryfikacyjne podjęte przez pracowników (...) Banku S.A. z/s w W., przy czym czynu tego dopuściła się działając w zorganizowanej grupie mającej na celu popełnianie przestępstw, utworzonej i kierowanej przez R. S. (1), w skład której wchodzili M. S. (1), A. P. oraz B. M. (1) i czyniąc sobie z tego stałe źródło dochodu, tj. o czyn z art. 297 § 1 k.k. i art. 13 § 1 k.k. w zw. z art. 286 § 1 k.k. i art. 270 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. i art. 65 § 1 k.k.,

LIII. w dniu 31 marca 2005 r. w Ś., w woj. (...), działając wspólnie i w porozumieniu z A. P. i R. S. (1), w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, wprowadziła w błąd pracownika (...) S.A., co do swojej zdolności kredytowej i zamiaru wywiązania się z umowy, w ten sposób, że przedłożyła w sklepie (...) S.A. jako autentyczne, datowane na dzień 23 marca 2005 r. i podrobione wcześniej przez A. P., który wypisał treść zaświadczenia oraz podpisał się na tym dokumencie nazwiskiem J. W. (2), zaświadczenie o swoim rzekomym zatrudnieniu i wysokości zarobków osiąganych w firmie Przedsiębiorstwo Handlowe (...) - J. W. (2) z/s w W. i doprowadziła tego pracownika do niekorzystnego rozporządzenia mieniem (...) Banku S.A. z/s w W. polegającego na zawarciu z nią umowy kredytu numer (...) w wysokości 3.099 złotych, przy czym czynu tego dopuściła się działając w zorganizowanej grupie mającej na celu popełnianie przestępstw, utworzonej i kierowanej przez R. S. (1), w skład której wchodzili M. S. (1), A. P. oraz B. M. (1) i czyniąc sobie z tego stałe źródło dochodu, tj. o czyn z art. 297 § 1 k.k. i art. 286 § 1 k.k. i art. 270 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. i art. 65 § 1 k.k.,

LIV. w dniu 14 kwietnia 2006 r. w Ś., w woj. (...), działając wspólnie i w porozumieniu z J. W. (1), M. S. (1) oraz R. S. (1), w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, wprowadziła w błąd pracownika (...) Doradztwa (...), co do zatrudnienia J. W. (1) i jej zamiaru wywiązania się z umowy w ten sposób, że J. W. (1) przedłożyła w biurze tej firmy jako autentyczne, datowane na dzień 5 kwietnia 2006 r. - poświadczające nieprawdę co do okoliczności mających znaczenie prawne, wystawione i podpisane przez uprawnionego M. S. (1), działającego w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, zaświadczenie o rzekomym zatrudnieniu J. W. (1) i wysokości zarobków osiąganych w firmie (...) - M. S. (1) i doprowadziła pracownika (...) Bank S.A. z/s w G. do niekorzystnego rozporządzenia mieniem tego banku przez zawarcie z J. W. (1) umowy kredytu gotówkowego nr (...) w wysokości 5.214,31 zł, przy czym czynu tego dopuściła się działając w zorganizowanej grupie mającej na celu popełnianie przestępstw, utworzonej i kierowanej przez R. S. (1), w skład której wchodzili M. S. (1), A. P. oraz B. M. (1) i czyniąc sobie z tego stałe źródło dochodu, tj. o czyn z art. 297 § 1 k.k. i art. 286 § 1 k.k. i art. 271 § 3 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. i art. 65 § 1 k.k.,

LV. w dniu 13 kwietnia 2006 r. w Ś., w woj. (...), działając wspólnie i w porozumieniu z J. W. (1), M. S. (1) oraz R. S. (1), w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, wprowadziła w błąd pracownika (...) BANK S.A. z/s w W., co do zatrudnienia J. W. (1) i jej zamiaru wywiązania się z umowy w ten sposób, że J. W. (1) przedłożyła w oddziale tego banku jako autentyczne, datowane na dzień 13 kwietnia 2006 r. - poświadczające nieprawdę co do okoliczności mających znaczenie prawne, wystawione i podpisane przez uprawnionego M. S. (1), działającego w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, zaświadczenie o rzekomym zatrudnieniu J. W. (1) i wysokości zarobków osiąganych w firmie (...) - M. S. (1) i doprowadziła tego pracownika do niekorzystnego rozporządzenia mieniem tego banku przez zawarcie z J. W. (1) umowy o przyznanie limitu kredytowego nr (...) w wysokości 1.700 zł na i wydanie karty kredytowej, na podstawie których pobrano ww. kwotę pieniędzy, przy czym czynu tego dopuściła się działając w zorganizowanej grupie mającej na celu popełnianie przestępstw, utworzonej i kierowanej przez R. S. (1), w skład której wchodzili M. S. (1), A. P. oraz B. M. (1) i czyniąc sobie z tego stałe źródło dochodu, tj. o czyn z art. 297 § 1 k.k. i art. 286 § 1 k.k. i art. 271 § 3 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. i art. 65 § 1 k.k.,

LVI. w dniu 21 kwietnia 2006 r. w W., w woj. (...), działając wspólnie i w porozumieniu z M. S. (1), M. Z. (1) R. S. (1) oraz nieustaloną osobą, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej wprowadziła w błąd pracownika (...) (...) co do zatrudnienia M. Z. (1) i jego zamiaru wywiązania się z umowy, w ten sposób, że M. Z. (1) przedłożył jako autentyczne, datowane na dzień 20 kwietnia 2006 r. - poświadczające nieprawdę co do okoliczności mających znaczenie prawne, wystawione i podpisane przez uprawnionego M. S. (1), działającego w celu osiągnięcia korzyści majątkowej i podrobione wcześniej przez M. S. (1), który podpisał się na tym dokumencie nazwiskiem (...), zaświadczenie o rzekomym zatrudnieniu M. Z. (1) i wysokości zarobków osiąganych w firmie (...) - M. S. (1), a także przedłożył jako autentyczną, podrobioną przez nieustaloną osobę, legitymację ubezpieczeniową seria (...) wystawioną na jego nazwisko wraz z wnioskiem o przyznanie mu pożyczki w kwocie 2.200,00 złotych, jednak zamierzonego skutku nie osiągnęła, z uwagi na działania weryfikacyjne podjęte przez przedstawicieli (...) (...) w R. skutkujące odmówieniem udzielenia pożyczki, przy czym czynu tego dopuściła się działając w zorganizowanej grupie mającej na celu popełnianie przestępstw, utworzonej i kierowanej przez R. S. (1), w skład której wchodzili M. S. (1), A. P. oraz B. M. (1) i czyniąc sobie z tego stałe źródło dochodu, tj. o czyn z art. 297 § 1 k.k. i art. 13 § 1 k.k. w zw. z art. 286 § 1 k.k. i art. 270 § 1 k.k. i art. 271 § 3 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. i art. 65 § 1 k.k.,

LVII. w dniu 14 kwietnia 2006 r. w Ś., w woj. (...), działając wspólnie i w porozumieniu z M. Z. (1), M. S. (1), R. S. (1) oraz nieustaloną osobą, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, wprowadziła w błąd pracownika (...) Banku S.A. z/s w W., co do zatrudnienia M. Z. (1) i jego zamiaru wywiązania się z umowy w ten sposób, że M. Z. (1) przedłożył w sklepie (...).U. (...) jako autentyczne, datowane na dzień 13 kwietnia 2006 r. - poświadczające nieprawdę co do okoliczności mających znaczenie prawne, wystawione i podpisane przez uprawnionego M. S. (1), działającego w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, zaświadczenie o rzekomym zatrudnieniu M. Z. (1) i wysokości zarobków osiąganych w firmie (...) - M. S. (1), a także przedłożył jako autentyczną, podrobioną przez nieustaloną osobę, legitymację ubezpieczeniową seria (...) wystawioną na jego nazwisko i doprowadziła tego pracownika do niekorzystnego rozporządzenia mieniem tego banku przez zawarcie z M. Z. (1) umowy kredytu w wysokości 3.350,59 złotych na zakup telewizora (...) (...) i stolika pod telewizor, przy czym czynu tego dopuściła się działając w zorganizowanej grupie mającej na celu popełnianie przestępstw, utworzonej i kierowanej przez R. S. (1), w skład której wchodzili M. S. (1), A. P. oraz B. M. (1) i czyniąc sobie z tego stałe źródło dochodu, tj. o czyn z art. 297 § 1 k.k. i art. 286 § 1 k.k. i art. 271 § 3 k.k. i art. 270 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. i art. 65 § 1 k.k.,

LVIII. w dniu 12 kwietnia 2006 r. w W., w woj. (...), działając wspólnie i w porozumieniu z M. Z. (1), M. S. (1) R. S. (1) oraz nieustaloną osobą, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, wprowadziła w błąd co do zatrudnienia i zamiaru M. Z. (1) wywiązania się z umowy pracownika salonu (...) w ten sposób, że M. Z. (1) przedłożył jako autentyczne, datowane na dzień 11 kwietnia 2006 r. - poświadczające nieprawdę co do okoliczności mających znaczenie prawne, wystawione i podpisane przez uprawnionego M. S. (1), działającego w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, zaświadczenie o rzekomym zatrudnieniu M. Z. (1) i wysokości zarobków osiąganych w firmie (...) - M. S. (1), a także przedłożył jako autentyczną, podrobioną przez nieustaloną osobę, legitymację ubezpieczeniową seria (...) wystawioną na jego nazwisko i doprowadziła tego pracownika do niekorzystnego rozporządzenia mieniem, poprzez zawarcie z M. Z. (1) umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych numer (...), wyłudzając w ten sposób aparat telefoniczny (...) o nr (...) oraz usługi telekomunikacyjne o łącznej wartości 2.219,46 złotych, czym działał na szkodę (...) sp. z o.o. z/s w W., przy czym czynu tego dopuściła się działając w zorganizowanej grupie mającej na celu popełnianie przestępstw, utworzonej i kierowanej przez R. S. (1), w skład której wchodzili M. S. (1), A. P. oraz B. M. (1) i czyniąc sobie z tego stałe źródło dochodu, tj. o czyn z art. 286 § 1 k.k. i art. 271 § 3 k.k. i art. 270 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. i art. 65 § 1 k.k.,

LIX. w dniu 12 kwietnia 2006 r. w S., w woj. (...), działając wspólnie i w porozumieniu z M. Z. (1), M. S. (1) oraz R. S. (1), w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, wprowadziła w błąd co do świadczenia pracy i zamiaru M. Z. (1) wywiązania się z umowy, pracownika salonu (...) w ten sposób, że M. Z. (1) przedłożył jako autentyczne, datowane na dzień 11 kwietnia 2006 r. - poświadczające nieprawdę co do okoliczności mających znaczenie prawne, wystawione i podpisane przez uprawnionego M. S. (1), działającego w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, zaświadczenie o rzekomym zatrudnieniu M. Z. (1) i wysokości zarobków osiąganych w firmie (...) - M. S. (1) i doprowadziła tego pracownika do niekorzystnego rozporządzenia mieniem przez zawarcie z M. Z. (1) umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych numer (...), wyłudzając w ten sposób aparat telefoniczny S. (...) oraz usługi telekomunikacyjne o łącznej wartości 1.845,76 złotych, czym działała na szkodę (...) sp. z o.o. z/s w W., przy czym czynu tego dopuściła się działając w zorganizowanej grupie mającej na celu popełnianie przestępstw, utworzonej i kierowanej przez R. S. (1), w skład której wchodzili M. S. (1), A. P. oraz B. M. (1) i czyniąc sobie z tego stałe źródło dochodu, tj. o czyn z art. 286 § 1 k.k. i art. 271 § 3 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. i art. 65 § 1 k.k.,

LX. w dniu 13 kwietnia 2006 r., w W., w woj. (...) działając wspólnie i w porozumieniu z M. Z. (1), R. S. (1) oraz nieustaloną osobą, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, wprowadziła w błąd co do zatrudnienia M. Z. (1) i jego zamiaru wywiązania się z umowy, pracownika (...) BANK S.A. w ten sposób, że M. Z. (1) przedłożył w sklepie (...) w Centrum Handlowym (...), jako autentyczne, podrobione przez nieustaloną osobę, która wypisała treść, a także podrobiła podpisy M. S. (1) oraz A. W. (1), zaświadczenie o rzekomym zatrudnieniu M. Z. (1) i wysokości zarobków osiąganych w firmie (...) - M. S. (1) i doprowadziła pracownika do niekorzystnego rozporządzenia mieniem przez zawarcie z M. Z. (1) umowy kredytu nr (...) w wysokości 2.477,79 złotych na zakup laptopa i umowy limitu kredytowego nr (...) w wysokości 1000 zł oraz wydanie karty kredytowej, czym doprowadził (...) Bank S.A. z/s w W. do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w wysokości 3.477,79 złotych, przy czym czynu tego dopuściła się działając w zorganizowanej grupie mającej na celu popełnianie przestępstw, utworzonej i kierowanej przez R. S. (1), w skład której wchodzili M. S. (1), A. P. oraz B. M. (1) i czyniąc sobie z tego stałe źródło dochodu, tj. o czyn z art. 297 § 1 k.k. i art. 286 § 1 k.k. i art. 270 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. i art. 65 § 1 k.k.,

LXI. w dniu 14 kwietnia 2006 r., w W., w woj. (...), działając wspólnie i w porozumieniu z M. Z. (1) i R. S. (1), w celu osiągnięcia korzyści majątkowej i zawarcia umowy konta osobistego C. przez M. Z. (1) oraz uzyskania karty płatniczej C. nr (...), w ten sposób, że M. Z. (1) złożył we wniosku o otwarcie konta osobistego C. nierzetelne, pisemne oświadczenie o swoim rzekomym zatrudnieniu w firmie (...) - M. S. (1) oraz zataił fakt zawarcia w dniu 13 kwietnia 2006 r. umowy kredytu z (...) Bank S.A. z/s w W., mające istotne znaczenie dla uzyskania elektronicznego instrumentu płatniczego, przy czym czynu tego dopuściła się działając w zorganizowanej grupie mającej na celu popełnianie przestępstw, utworzonej i kierowanej przez R. S. (1), w skład której wchodzili M. S. (1), A. P. oraz B. M. (1) i czyniąc sobie z tego stałe źródło dochodu, tj. o czyn z art. 297 § 1 k.k. w zw. z art. 65 § 1 k.k.,

LXII. w dniu 12 kwietnia 2006 r. w W., w woj. (...), działając wspólnie i w porozumieniu z M. Z. (1), R. S. (1) oraz nieustaloną osobą, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej i wprowadzenia w błąd pracownika (...) Spółka z o.o. z/s w W., co do zatrudnienia M. Z. (1) oraz jego zamiaru wywiązania się z umowy, usiłowała wyłudzić kredyt, w ten sposób, że M. Z. (1) przedłożył jako autentyczne, podrobione wcześniej przez nieustaloną osobę, która wypisała treść dokumentu oraz podpisała się nazwiskiem (...), zaświadczenie o swoim rzekomym zatrudnieniu i osiąganych dochodach w firmie (...) - M. S. (1) z/s w W., a także przedłożył jako autentyczną, podrobioną przez nieustaloną osobę, legitymację ubezpieczeniową seria (...) wystawioną na jego nazwisko wraz z wnioskiem o udzielenie kredytu w wysokości 2.599,00 złotych o numerze (...) na zakup Notebook'a (...), jednak zamierzonego celu nie osiągnęła z uwagi na działania weryfikacyjne podjęte przez przedstawicieli G. M. Bank z/s w G. skutkujące odmówieniem udzielenia kredytu, przy czym czynu tego dopuściła się działając w zorganizowanej grupie mającej na celu popełnianie przestępstw, utworzonej i kierowanej przez R. S. (1), w skład której wchodzili M. S. (1), A. P. oraz B. M. (1) i czyniąc sobie z tego stałe źródło dochodu, tj. o czyn z art. 297 § 1 k.k. i art. 13 § 1 k.k. w zw. z art. 286 § 1 k.k. i art. 270 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. i w zw. z art. 65 § 1 k.k.,

LXIII. w dniu 18 kwietnia 2006 r. w W., w woj. (...), działając wspólnie i w porozumieniu z M. Z. (1), R. S. (1) oraz nieustaloną osobą, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej i wprowadzenia w błąd pracownika (...) Spółka z o.o. z/s w G., co do zatrudnienia M. Z. (1) oraz jego zamiaru wywiązania się z umowy, usiłowała wyłudzić kredyt, w ten sposób, że M. Z. (1) przedłożył jako autentyczne, datowane na dzień 14 kwietnia 2006 r., podrobione wcześniej przez nieustaloną osobę, która wypisała treść dokumentu oraz podpisała się nazwiskiem (...), zaświadczenie o swoim rzekomym zatrudnieniu i osiąganych dochodach w firmie (...) - M. S. (1) z/s w W., a także przedłożył jako autentyczną, podrobioną przez nieustaloną osobę, legitymację ubezpieczeniową seria (...) wystawioną na jego nazwisko wraz z wnioskiem o udzielenie kredytu gotówkowego w wysokości 6.824,96 złotych o numerze (...), jednak zamierzonego celu nie osiągnęła z uwagi na działania weryfikacyjne podjęte przez przedstawicieli G. M. Bank z/s w G. skutkujące odmówieniem udzielenia kredytu, przy czym czynu tego dopuścił się działając w zorganizowanej grupie mającej na celu popełnianie przestępstw, utworzonej i kierowanej przez R. S. (1), w skład której wchodzili M. S. (1), A. P. oraz B. M. (1) i czyniąc sobie z tego stałe źródło dochodu, tj. o czyn z art. 297 § 1 k.k. i art. 13 § 1 k.k. w zw. z art. 286 § 1 k.k. i art. 270 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. i w zw. z art. 65 § 1 k.k.,

LXIV. w okresie od 16 stycznia 2006 r. do 6 lutego 2006 r., w W., w woj. (...), działając wspólnie i w porozumieniu z R. S. (1) oraz J. S. (1), w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, wprowadziła w błąd co do faktu zatrudnienia i zamiaru wywiązania się przez J. S. (1) z umowy, uprawnionego agenta (...) Finanse S.A. z/s w W. w ten sposób, że J. S. (1) przedłożył w dniu 16 stycznia 2006 r. w Centrum Handlowym (...), jako autentyczne, datowane na dzień 13 stycznia 2006 r. i podrobione wcześniej przez J. S. (1), który wypisał treść dokumentu oraz podpisał się nazwiskiem M. S. (1), zaświadczenie o rzekomym zatrudnieniu J. S. (1) i wysokości zarobków osiąganych w firmie (...) - M. S. (1) z/s w W. i doprowadziła go do niekorzystnego rozporządzenia mieniem (...) Banku S.A. z/s w W. poprzez zawarcie umowy nr (...) o wydanie karty kredytowej i przyznanie limitu kredytowego w wysokości 1.500 zł, na podstawie której, wydano J. S. (1) kartę kredytową, przy użyciu której pobrali ww. kwotę oraz dokonali zakupów, przy czym czynu tego dopuściła się działając w zorganizowanej grupie mającej na celu popełnianie przestępstw, utworzonej i kierowanej przez R. S. (1), w skład której wchodzili M. S. (1), A. P. oraz B. M. (1) i czyniąc sobie z tego stałe źródło dochodu, tj. o czyn z art. 297 § 1 k.k. i art. 286 § 1 k.k. i art. 270 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. i art. 65 § 1 k.k.,

LXV. w dniu 27 maja 2005 r. w J., w woj. (...), działając wspólnie i w porozumieniu z J. S. (1) i R. S. (1), w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, wprowadziła w błąd, co do zatrudnienia J. S. (1) i jego zamiaru wywiązania się z umowy, uprawnionego przedstawiciela handlowego (...) sieci (...) w ten sposób, że J. S. (1) przedłożył jako autentyczny, datowany na dzień 25 maja 2005 r., podrobiony przez B. M. (1), która wypisała treść zaświadczenia oraz podpisała się nazwiskiem J. W. (2), dokument w postaci zaświadczenia o swoim rzekomym zatrudnieniu w Przedsiębiorstwie Handlowym (...) - J. W. (2) w W. i zawarł umowę numer (...) o świadczenie usług telekomunikacyjnych, na podstawie której wydano J. S. (2) dwa aparaty telefoniczne marki N. (...) i wyłudził usługi telekomunikacyjne o łącznej wartości 2.746,05 złotych, czym doprowadziła tego przedstawiciela do niekorzystnego rozporządzenia mieniem (...) sp. z o.o. z/s w W., przy czym czynu tego dopuściła się działając w zorganizowanej grupie mającej na celu popełnianie przestępstw, utworzonej i kierowanej przez R. S. (1), w skład której wchodzili M. S. (1), A. P. oraz B. M. (1) i czyniąc sobie z tego stałe źródło dochodu, tj. o czyn z art. 286 § 1 k.k. i art. 270 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. i art. 65 § 1 k.k.,

LXVI. w dniu 27 maja 2005 r. w J., w woj. (...), działając wspólnie i w porozumieniu z J. S. (1) i R. S. (1), w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, wprowadziła w błąd, co do zatrudnienia J. S. (1) i jego zamiaru wywiązania się z umowy, uprawnionego przedstawiciela handlowego (...) sieci (...) w ten sposób, że J. S. (1) przedłożył jako autentyczny, datowany na dzień 25 maja 2005 r., podrobiony wcześniej przez B. M. (1), która wypisała treść zaświadczenia oraz podpisała się nazwiskiem J. W. (2), dokument w postaci zaświadczenia o swoim rzekomym zatrudnieniu w Przedsiębiorstwie Handlowym (...) - J. W. (2) z/s w W. i zawarł 2 umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych, na podstawie których wydano J. S. (2) dwa aparaty telefoniczne marki N. (...) i wyłudził usługi telekomunikacyjne o łącznej wartości 3.276,02 złotych, czym doprowadziła tego przedstawiciela do niekorzystnego rozporządzenia mieniem (...) Spółka z o.o. z/s w W., przy czym czynu tego dopuściła się działając w zorganizowanej grupie mającej na celu popełnianie przestępstw, utworzonej i kierowanej przez R. S. (1), w skład której wchodzili M. S. (1), A. P. oraz B. M. (1) i czyniąc sobie z tego stałe źródło dochodu, tj. o czyn z art. 286 § 1 k.k. i art. 270 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. i art. 65 § 1 k.k.,

LXVII. w dniu 27 maja 2005 r. w J., w woj. (...), działając wspólnie i w porozumieniu z J. S. (1) i R. S. (1), w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, wprowadziła w błąd, co do zatrudnienia J. S. (1) i jego zamiaru wywiązania się z umowy, uprawnionego przedstawiciela handlowego (...) sieci (...) w ten sposób, że J. S. (1) przedłożył jako autentyczny, datowany na dzień 25 maja 2005 r., podrobiony przez B. M. (1), która wypisała treść zaświadczenia oraz podpisała się nazwiskiem J. W. (2), dokument w postaci zaświadczenia o swoim rzekomym zatrudnieniu w Przedsiębiorstwie Handlowym (...) - J. W. (2) w W. i zawarł dwie umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych, na podstawie których wydano J. S. (2) dwa aparaty telefoniczne marki N. (...) i wyłudził usługi telekomunikacyjne o łącznej wartości 3.015,79 złotych, czym doprowadziła tego przedstawiciela do niekorzystnego rozporządzenia mieniem (...) SA z/s w W., przy czym czynu tego dopuściła się działając w zorganizowanej grupie mającej na celu popełnianie przestępstw, utworzonej i kierowanej przez R. S. (1), w skład której wchodzili M. S. (1), A. P. oraz B. M. (1) i czyniąc sobie z tego stałe źródło dochodu, tj. o czyn z art. 286 § 1 k.k. i art. 270 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. i art. 65 § 1 k.k.,

LXVIII. w dniu 23 stycznia 2006 r., w W., w woj. (...), działając wspólnie i w porozumieniu z J. S. (1) i R. S. (1), w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, wprowadziła w błąd co do zdolności kredytowej J. S. (1) i jego zamiaru wywiązania się z umowy, uprawnionego pracownika (...) S.A. z/s w W. w ten sposób, że J. S. (1) przedłożył w punkcie obsługi (...) Banku (...) S.A., jako autentyczny, datowany na dzień 20 stycznia 2006 r., podrobiony przez B. M. (1), która wypisała treść oraz podpisała się nazwiskiem A. W. (1), dokument w postaci zaświadczenia o swoim rzekomym zatrudnieniu w firmie (...) - M. S. (1) i doprowadziła pracownika do niekorzystnego rozporządzenia mieniem tego banku poprzez zawarcie z J. S. (1) umowy pożyczki nr (...) w wysokości 4.252,69 złotych, czym działał na szkodę (...) Banku (...) S.A. z/s w W., przy czym czynu tego dopuściła się działając w zorganizowanej grupie mającej na celu popełnianie przestępstw, utworzonej i kierowanej przez R. S. (1), w skład której wchodzili M. S. (1), A. P. oraz B. M. (1) i czyniąc sobie z tego stałe źródło dochodu, tj. o czyn z art. 297 § 1 k.k. i art. 286 § 1 k.k. i art. 270 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. i art. 65 § 1 k.k.,

LXIX. w okresie od 24 stycznia 2006 r. do 5 lutego 2006 r., w W., w woj. (...), działając wspólnie i w porozumieniu z J. S. (1), R. S. (1) oraz nieustaloną osobą, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej w postaci kredytu w wysokości 53.000 złotych na zakup samochodu marki R. (...) i w celu wprowadzenia uprawnionego pracownika (...) Banku S.A. z/s w W. w błąd co do zdolności kredytowej J. S. (1) i zamiaru wywiązania się z umowy w ten sposób, że J. S. (1) przedłożył w oddziale tego Banku, jako autentyczny, podrobiony przez nieustaloną osobę, która sporządziła treść dokumentu oraz podrobiła podpis M. K., dokument w postaci zaświadczenia Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddziału w W. o podleganiu J. S. (1) ubezpieczeniom społecznym, powszechnemu ubezpieczeniu zdrowotnemu z tytułu zatrudnienia i wysokości podstawy wymiaru składki z tego tytułu nr (...) (...)6, datowany na dzień 1 lutego 2006 r., lecz zamierzonego skutku doprowadzenia do niekorzystnego rozporządzenia mieniem tego banku nie osiągnęła, z uwagi na czynności weryfikacyjne podjęte przez pracownika banku, przy czym czynu tego dopuściła się działając w zorganizowanej grupie mającej na celu popełnianie przestępstw, utworzonej i kierowanej przez R. S. (1), w skład której wchodzili M. S. (1), A. P. oraz B. M. (1) i czyniąc sobie z tego stałe źródło dochodu, tj. o czyn z 13 § 1 k.k. w zw. z art. 286 § 1 k.k. i art. 297 § 1 k.k. i art. 270 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. i art. 65 § 1 k.k.,

LXX. w dniu 1 lutego 2006 r., w W., w woj. (...), działając wspólnie i w porozumieniu z J. S. (1), A. P. i R. S. (1), w celu osiągnięcia korzyści majątkowej w postaci pożyczki w wysokości 20.000 zł i w celu wprowadzenia uprawnionego pracownika (...) im. F. S. z/s w G. w błąd co zdolności kredytowej J. S. (1) i zamiaru wywiązania się z umowy, poprzez przedłożenie przez J. S. (1) w Oddziale tej Kasy, jako autentycznego, podrobionego przez B. M. (1), która podpisała się nazwiskiem M. S. (1) oraz A. W. (1) oraz A. P., który wypełnił treść zaświadczenia, dokumentu w postaci zaświadczenia o rzekomym zatrudnieniu J. S. (1) w firmie (...) - M. S. (1) w W. i osiąganych z tego tytułu dochodach, datowanego na dzień 1 lutego 2006 r., oraz złożenie wniosku o udzielenie J. S. (1) tej pożyczki, w którym ubiegający się podał nieprawdziwe dane o swoim rzekomym zatrudnieniu w tej firmie, co miało istotne znaczenie dla uzyskania tej pożyczki, lecz zamierzonego skutku doprowadzenia do niekorzystnego rozporządzenia mieniem tej Kasy nie osiągnęła z uwagi na czynności weryfikacyjne podjęte przez jej pracownika, przy czym czynu tego dopuściła się działając w zorganizowanej grupie mającej na celu popełnianie przestępstw, utworzonej i kierowanej przez R. S. (1), w skład której wchodzili M. S. (1), A. P. oraz B. M. (1) i czyniąc sobie z tego stałe źródło dochodu, tj. o czyn z 13 § 1 k.k. w zw. z art. 286 § 1 k.k. i art. 297 § 1 k.k. i art. 270 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. i art. 65 § 1 k.k.,

LXXI. w dniu 20 kwietnia 2005 r. w W., w woj. (...), działając wspólnie i w porozumieniu z M. S. (1), A. P. oraz R. S. (1), w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, wprowadziła w błąd, co do zatrudnienia i zamiaru M. S. (1) wywiązania się z umowy, pracownika salonu (...) w ten sposób, że M. S. (1) przedłożył jako autentyczne, datowane na dzień 19 kwietnia 2005 r. i podrobione wcześniej przez A. P., który wypisał treść zaświadczania oraz podpisał się na tym dokumencie nazwiskiem J. W. (2), zaświadczenie o rzekomym zatrudnieniu M. S. (1) i wysokości zarobków osiąganych w firmie Przedsiębiorstwo Handlowe (...) J. W. (2) w W. i doprowadziła tego pracownika do niekorzystnego rozporządzenia mieniem, poprzez zawarcie z M. S. (1) umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych numer (...), wyłudzając w ten sposób aparat telefoniczny (...) o numerze seryjnym (...) oraz usługi telekomunikacyjne o łącznej wartości 1229,44 złotych, czym działała na szkodę (...) sp. z o.o. z/s w W., przy czym czynu tego dopuściła się działając w zorganizowanej grupie mającej na celu popełnianie przestępstw, utworzonej i kierowanej przez R. S. (1), w skład której wchodzili M. S. (1), A. P. oraz B. M. (1) i czyniąc sobie z tego stałe źródło dochodu, tj. o czyn z art. 286 § 1 k.k. i art. 270 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. i art. 65 § 1 k.k.,

LXXII. w dniu 7 maja 2005 r. w W., w woj. (...), działając wspólnie i w porozumieniu z M. S. (1), A. P. oraz R. S. (1), w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, wprowadziła w błąd, co do zatrudnienia i zamiaru M. S. (1) wywiązania się z umowy, pracownika salonu (...) w ten sposób, że M. S. (1) przedłożył jako autentyczne, datowane na dzień 2 maja 2005 r. i podrobione wcześniej przez A. P., który wypisał treść zaświadczania oraz podpisał się na tym dokumencie nazwiskiem J. W. (2), zaświadczenie o rzekomym zatrudnieniu M. S. (1) i wysokości zarobków osiąganych w firmie Przedsiębiorstwo Handlowe (...) J. W. (2) w W. i doprowadziła tego pracownika do niekorzystnego rozporządzenia mieniem, poprzez zawarcie z M. S. (1) umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych numer (...), wyłudzając w ten sposób aparat telefoniczny S. o numerze seryjnym (...) o wartości 489 złotych, czym działała na szkodę (...) S.A z/s w W., przy czym czynu tego dopuściła się działając w zorganizowanej grupie mającej na celu popełnianie przestępstw, utworzonej i kierowanej przez R. S. (1), w skład której wchodzili M. S. (1), A. P. oraz B. M. (1) i czyniąc sobie z tego stałe źródło dochodu, tj. o czyn z art. 286 § 1 k.k. i art. 270 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. i art. 65 § 1 k.k.,

LXXIII. w okresie od 14 lutego 2006 do 27 lutego 2006 r. w W., woj. (...) działając wspólnie i w porozumieniu z M. P. (1), R. S. (1) oraz nieustaloną osobą, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, wprowadziła w błąd co do zdolności kredytowej M. P. (1), jego zatrudnienia i zamiaru wywiązania się z umowy pracownika (...) Banku (...) Oddziału w W. w ten sposób, że M. P. (1) przedłożył jako autentyczne, mające istotne znaczenie dla uzyskania kredytu, datowane na dzień 22 lutego 2006 r., podrobione przez B. M. (1), która podpisała się nazwiskiem A. W. (1), oraz nieustaloną osobę, która wypełniła treść dokumentu, zaświadczenie o swoim rzekomym zatrudnieniu i dochodach osiąganych w firmie (...) - M. S. (1) w W. i zawarł umowę o prowadzenie rachunku oszczędnościowo - rozliczeniowego, a następnie w dniu 27 lutego 2006 r. zawarł umowę kredytu numer (...) (...)-/ (...) w wysokości 5.300 zł na cele konsumpcyjne, czym doprowadziła pracowników banku do niekorzystnego rozporządzenia mieniem (...) S.A. 1 Oddział w W., przy czym czynu tego dopuściła się działając w zorganizowanej grupie mającej na celu popełnianie przestępstw, utworzonej i kierowanej przez R. S. (1), w skład której wchodzili M. S. (1), A. P. oraz B. M. (1) i czyniąc sobie z tego stałe źródło dochodu, tj. o czyn z art. 297 § 1 k.k. i art. 286 § 1 k.k. i art. 270 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. i art. 65 § 1 k.k.,

LXXIV. w dniu 27 lutego 2006 r. w W., woj. (...) działając wspólnie i w porozumieniu z M. P. (1), R. S. (1) oraz nieustaloną osobą, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej w postaci kredytu w wysokości 5.000 zł i wprowadzenia w błąd co do zatrudnienia M. P. (1) i jego zamiaru wywiązania się z umowy pracownika (...) Banku S. A. w ten sposób, że M. P. (1) przedłożył jako autentyczne, mające istotne znaczenie dla uzyskania kredytu, datowane na dzień 24 lutego 2006 r., podrobione przez B. M. (1), która podpisała się nazwiskiem M. S. (1) oraz A. W. (1) oraz nieustaloną osobę, która wypełniła treść dokumentu, zaświadczenie o swoim rzekomym zatrudnieniu i dochodach osiąganych przez niego w firmie (...) - M. S. (1) w W. wraz z wnioskiem o udzielenie kredytu, lecz zamierzonego skutku nie osiągnęła z uwagi na działania weryfikacyjne podjęte przez pracowników (...) Banku S.A. z/s w W., przy czym czynu tego dopuściła się działając w zorganizowanej grupie mającej na celu popełnianie przestępstw, utworzonej i kierowanej przez R. S. (1), w skład której wchodzili M. S. (1), A. P. oraz B. M. (1) i czyniąc sobie z tego stałe źródło dochodu, tj. o czyn z art. 297 § 1 k.k. i art. 13 § 1 k.k. w zw. z art. 286 § 1 k.k. i art. 270 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. i art. 65 § 1 k.k.,

LXXV. w dniu 7 marca 2006 r. w Ś., woj. (...) działając wspólnie i w porozumieniu z M. P. (1), R. S. (1) oraz nieustaloną osobą, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej i wprowadzenia w błąd co do zdolności kredytowej M. P. (1), jego zatrudnienia i zamiaru wywiązania się z umowy pracownika punktu kasowego (...) z/s w W., w ten sposób, że M. P. (1) przedłożył jako autentyczne, datowane na dzień 3 marca 2006 r., mające istotne znaczenie dla uzyskania kredytu, podrobione przez B. M. (1), która podpisała się nazwiskiem M. S. (1) oraz nieustaloną osobę, która wypełniła treść dokumentu, zaświadczenie o swoim rzekomym zatrudnieniu i dochodach osiąganych w firmie (...) - M. S. (1) w W. wraz z wnioskiem o udzielenie pożyczki w wysokości 12 800 zł, lecz zamierzonego skutku nie osiągnął z uwagi na działania weryfikacyjne podjęte przez pracowników (...) (...), przy czym czynu tego dopuściła się działając w zorganizowanej grupie mającej na celu popełnianie przestępstw, utworzonej i kierowanej przez R. S. (1), w skład której wchodzili M. S. (1), A. P. oraz B. M. (1) i czyniąc sobie z tego stałe źródło dochodu, tj. o czyn z art. 297 § 1 k.k. i art. 13 § 1 k.k. w zw. z art. 286 § 1 k.k. i art. 270 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. i art. 65 § 1 k.k.,

LXXVI. w dniu 13 marca 2006 r. w W., woj. (...) działając wspólnie i w porozumieniu z M. P. (1), R. S. (1) oraz nieustaloną osobą, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, wprowadziła w błąd co do zdolności kredytowej M. P. (1), jego zatrudnienia i zamiaru wywiązania się z umowy pracownika (...) SA w W. w ten sposób, że M. P. (2) przedłożył jako autentyczne, mające istotne znaczenie dla uzyskania kredytu, datowane na dzień 3 marca 2006 r., podrobione przez B. M. (1), która podpisała się nazwiskiem M. S. (1) oraz nieustaloną osobę, która wypełniła treść dokumentu, zaświadczenie o swoim rzekomym zatrudnieniu i dochodach osiąganych w firmie (...) - M. S. (1) w W. wraz wnioskiem o udzielenie pożyczki w wysokości 2.700 zł i doprowadził do zawarcia z nim umowy pożyczki numer (...) w wysokości 3.030,38 złotych, czym doprowadziła do niekorzystnego rozporządzenia mieniem (...) Bank (...) S.A. (...) Oddział w W., przy czym czynu tego dopuściła się działając w zorganizowanej grupie mającej na celu popełnianie przestępstw, utworzonej i kierowanej przez R. S. (1), w skład której wchodzili M. S. (1), A. P. oraz B. M. (1) i czyniąc sobie z tego stałe źródło dochodu, tj. o czyn z art. 297 § 1 k.k. i art. 286 § 1 k.k. i art. 270 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. i art. 65 § 1 k.k.,

LXXVII. w dniu 23 marca 2006 r. w W., woj. (...) działając wspólnie i w porozumieniu z M. P. (1), R. S. (1) oraz nieustaloną osobą, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, wprowadziła w błąd co do zdolności kredytowej M. P. (1) i zamiaru wywiązania się z umowy pracownika Banku (...) SA z/s w K. w ten sposób, że M. P. (1) przedłożył jako autentyczne, mające istotne znaczenie dla uzyskania kredytu, podrobione przez nieustaloną osobę, która wypełniła treść dokumentu oraz podpisała się nazwiskiem M. S. (1) oraz A. W. (1), zaświadczenie o swoim rzekomym zatrudnieniu i osiąganych dochodach w firmie (...) - M. S. (1) w W. wraz wnioskiem o udzielenie pożyczki w wysokości 5.000 zł i doprowadził do zawarcia z nim umowy pożyczki numer (...) w wysokości 3.840 złotych, czym doprowadziła do niekorzystnego rozporządzenia mieniem Bank (...) S.A. Oddział w W., przy czym czynu tego dopuściła się działając w zorganizowanej grupie mającej na celu popełnianie przestępstw, utworzonej i kierowanej przez R. S. (1), w skład której wchodzili M. S. (1), A. P. oraz B. M. (1) i czyniąc sobie z tego stałe źródło dochodu, tj. o czyn z art. 297 § 1 k.k. i art. 286 § 1 k.k. i art. 270 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. i art. 65 § 1 k.k.,

LXXVIII. w dniu 20 maja 2005 r., w W., w woj. (...), działając wspólnie i w porozumieniu z R. S. (1) oraz M. P. (3), w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, wprowadziła w błąd co do zatrudnienia i zamiaru wywiązania się przez M. P. (3) z umowy, uprawnionego agenta (...) Finanse S.A. z/s w W. w ten sposób, że M. P. (3) przedłożyła w Centrum Handlowym (...), jako autentyczne, datowane na dzień 19 maja 2005 r. i podrobione wcześniej przez B. M. (1), która wypisała treść dokumentu oraz podpisała się nazwiskiem J. W. (2), zaświadczenie o rzekomym zatrudnieniu M. P. (3) i wysokości zarobków osiąganych w firmie (...) - J. W. (2) z/s w W. i złożyła wniosek o wydanie karty kredytowej i przyznanie limitu kredytowego, w którym podała nieprawdziwe informacje dotyczące swojego zatrudnienia, to jest okoliczność o istotnym znaczeniu dla uzyskania kredytu, doprowadził tego pracownika do niekorzystnego rozporządzenia mieniem (...) Banku S.A. z/s w W. poprzez zawarcie umowy nr (...) o wydanie karty kredytowej i przyznanie limitu kredytowego w wysokości 1.500 zł, na podstawie której, wydano M. P. (3) kartę kredytową, przy użyciu której dokonali zakupów, przy czym czynu tego dopuściła się działając w zorganizowanej grupie mającej na celu popełnianie przestępstw, utworzonej i kierowanej przez R. S. (1), w skład której wchodzili M. S. (1), A. P. oraz B. M. (1) i czyniąc sobie z tego stałe źródło dochodu, tj. o czyn z art. 297 § 1 k.k. i art. 286 § 1 k.k. i art. 270 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. i art. 65 § 1 k.k.,

LXXIX. w dniu 15 lipca 2005 r. w W., w woj. (...), działając wspólnie i w porozumieniu z A. B., R. S. (1) i innymi osobami, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, wprowadziła w błąd co do zdolności kredytowej i zamiaru wywiązania się przez A. B. z umowy uprawnionego pracownika (...) Banku S.A. w ten sposób, że A. B. przedłożyła w sklepie (...), jako autentyczne, podrobione przez nieustaloną osobę, dostarczone jej przez R. S. (1), mające istotne znaczenia dla uzyskania kredytu, dokumenty w postaci decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddziału w W. o przyznaniu renty socjalnej nr (...) i odcinka wypłaty tego świadczenia za miesiąc czerwiec 2005 r. i doprowadziła go do niekorzystnego rozporządzenia mieniem tego banku poprzez zawarcie z A. B. umowy o kredyt konsumpcyjny nr (...) w wysokości 1.792 złotych na zakup komputera oraz kredyt odnawialny i kartę płatniczą, czym działała na szkodę (...) Banku S.A. z/s w W., przy czym czynu tego dopuściła się działając w zorganizowanej grupie mającej na celu popełnianie przestępstw, utworzonej i kierowanej przez R. S. (1), w skład której wchodzili M. S. (1), A. P. oraz B. M. (1) i czyniąc sobie z tego stałe źródło dochodu, tj. o czyn z art. 297 § 1 k.k. i art. 286 § 1 k.k. i art. 270 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. i art. 65 § 1 k.k.,

LXXX. w dniu 15 lipca 2005 r. w W., w woj. (...), działając wspólnie i w porozumieniu z R. S. (1), A. B. i innymi osobami, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, wprowadziła w błąd co do zdolności kredytowej i zamiaru wywiązania się przez A. B. z umowy uprawnionego pracownika (...) Banku S.A. w ten sposób, że A. B. przedłożyła w salonie (...) S.A., jako autentyczne, podrobione przez nieustaloną osobę i dostarczone jej przez R. S. (1), mające istotne znaczenia dla uzyskania kredytu, dokumenty w postaci decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddziału w W. o przyznaniu renty socjalnej nr (...), odcinka wypłaty tego świadczenia za miesiąc czerwiec 2005 r. i legitymacji osoby niepełnosprawnej seria i numer (...) i doprowadziła go do niekorzystnego rozporządzenia mieniem tego banku poprzez zawarcie z A. B. umowy nr (...) o kredyt na zakup telewizora marki T. i odkurzacza marki M. w wysokości 1.835,11 złotych, czym działała na szkodę (...) Banku S.A. z/s w W., przy czym czynu tego dopuściła się działając w zorganizowanej grupie mającej na celu popełnianie przestępstw, utworzonej i kierowanej przez R. S. (1), w skład której wchodzili M. S. (1), A. P. oraz B. M. (1) i czyniąc sobie z tego stałe źródło dochodu, tj. o czyn z art. 297 § 1 k.k. i art. 286 § 1 k.k. i art. 270 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. i art. 65 § 1 k.k.,

LXXXI. w dniu 18 lipca 2005 r. w W., w woj. (...), działając wspólnie i w porozumieniu z R. S. (2), A. B. i innymi osobami, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, wprowadziła w błąd co do swojej zdolności kredytowej i zamiaru wywiązania przez A. B. z umowy uprawnionego pracownika (...) S.A. z/s w W., w ten sposób, że A. B. przedłożyła w sklepie P. P.H.U. (...), jako autentyczne, podrobione przez nieustaloną osobę, a przekazane jej przez R. S. (1), mające istotne znaczenia dla uzyskania kredytu, dokumenty w postaci decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddziału w W. o przyznaniu renty socjalnej nr (...) i odcinka wypłaty tego świadczenia za miesiąc czerwiec 2005 r. i doprowadziła go do niekorzystnego rozporządzenia mieniem (...) Banku (...) S.A. z/s w W. poprzez zawarcie z A. B. umowy o kredyt nr (...) w wysokości 1.772,12 zł na zakup segmentu meblowego, czym działała na szkodę (...) Banku (...) S.A. z/s w W., przy czym czynu tego dopuściła się działając w zorganizowanej grupie mającej na celu popełnianie przestępstw, utworzonej i kierowanej przez R. S. (1), w skład której wchodzili M. S. (1), A. P. oraz B. M. (1) i czyniąc sobie z tego stałe źródło dochodu, tj. o czyn z art. 297 § 1 k.k. i art. 286 § 1 k.k. i art. 270 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. i art. 65 § 1 k.k.,

LXXXII. w dniu 18 lipca 2005 r. w W., w woj. (...), działając wspólnie i w porozumieniu z R. S. (1), A. B. i innymi osobami, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, wprowadziła w błąd, co do zdolności kredytowej i zamiaru wywiązania się przez A. B. z umowy, uprawnionego pracownika salonu sprzedaży Autoryzowanego Przedstawiciela (...) w ten sposób, że A. B. przedłożyła jako autentyczne, podrobione przez nieustaloną osobę, a dostarczone jej przez R. S. (1), dokumenty w postaci decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddziału w W. o przyznaniu renty socjalnej nr (...), legitymacji osoby niepełnosprawnej (...) i odcinka wypłaty tego świadczenia za miesiąc czerwiec 2005 r. i zawarła umowę numer (...) o świadczenie usług telekomunikacyjnych, na podstawie której wydano A. B. aparat telefoniczny S. (...) i wyłudziła usługi telekomunikacyjne o łącznej wartości 852,12 złotych, czym doprowadziła go do niekorzystnego rozporządzenia mieniem (...) S.A. z/s w W., przy czym czynu tego dopuściła się działając w zorganizowanej grupie mającej na celu popełnianie przestępstw, utworzonej i kierowanej przez R. S. (1), w skład której wchodzili M. S. (1), A. P. oraz B. M. (1) i czyniąc sobie z tego stałe źródło dochodu, tj. o czyn z art. 286 § 1 k.k. i art. 270 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. i art. 65 § 1 k.k.,

LXXXIII. w dniu 22 lipca 2005 r. w W., w woj. (...), działając wspólnie i w porozumieniu z R. S. (1), A. B. i innymi osobami w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, wprowadziła w błąd, co do zdolności kredytowej i zamiaru wywiązania się A. B. z umowy, uprawnionego pracownika Sklepu (...) w ten sposób, że A. B. przedłożyła jako autentyczne, podrobione przez inną osobę, a dostarczone jej przez R. S. (1), dokumenty w postaci decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddziału w W. o przyznaniu renty socjalnej nr (...), odcinka wypłaty tego świadczenia za miesiąc lipiec 2005 r. i legitymacji osoby niepełnosprawnej nr (...), na podstawie których A. B. zawarła umowę numer (...) o świadczenie usług telekomunikacyjnych, wyłudzając w ten sposób aparat telefoniczny N. (...) oraz usługę telekomunikacyjną o łącznej wartości 1.532,87 złotych, czym doprowadziła go do niekorzystnego rozporządzenia mieniem (...) sp. z o.o. z/s w W., przy czym czynu tego dopuściła się działając w zorganizowanej grupie mającej na celu popełnianie przestępstw, utworzonej i kierowanej przez R. S. (1), w skład której wchodzili M. S. (1), A. P. oraz B. M. (1) i czyniąc sobie z tego stałe źródło dochodu, tj. o czyn z art. 286 § 1 k.k. i art. 270 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. i art. 65 § 1 k.k.,

LXXXIV. w dniu 27 lipca 2005 r. w W., w woj. (...), działając wspólnie i w porozumieniu z R. S. (2), A. B. i innymi osobami, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, wprowadziła w błąd pracownika (...) Banku S.A. z/s w G., co do zdolności kredytowej i zamiaru wywiązania się przez A. B. z umowy, w ten sposób, że A. B. przedłożyła w sklepie PHU (...) jako autentyczne, podrobione przez nieustaloną osobę, a dostarczone jej przez R. S. (1), dokumenty w postaci decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddziału w W. o przyznaniu renty socjalnej nr (...), legitymacji osoby uprawnionej do renty socjalnej nr (...) i odcinka wypłaty tego świadczenia za miesiąc lipiec 2005 r. oraz złożyła w pisemnym wniosku o udzielenie jej kredytu nierzetelne pisemne oświadczenie o wysokości osiąganych dochodów i braku innych zobowiązań finansowych, mające istotne znaczenie dla uzyskania kredytu, w wyniku czego doprowadziła tego pracownika do niekorzystnego rozporządzenia mieniem (...) Bank SA z/s w G. polegającego na zawarciu z A. B. umowy kredytu numer (...) na zakup sprzętu komputerowego w wysokości 1.486,58 złotych, przy czym czynu tego dopuściła się działając w zorganizowanej grupie mającej na celu popełnianie przestępstw, utworzonej i kierowanej przez R. S. (1), w skład której wchodzili M. S. (1), A. P. oraz B. M. (1) i czyniąc sobie z tego stałe źródło dochodu, tj. o czyn z art. 297 § 1 k.k. i art. 286 § 1 k.k. i art. 270 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. i art. 65 § 1 k.k.,

LXXXV. w okresie od lutego 2005 do 20 lipca 2005 r. w W., w woj. (...), działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, w zamiarze aby J. Z. dopuścił się popełnienia czynów zabronionych polegających na wyłudzeniu kredytu od banku oraz przedłożenia w tym celu podrobionego dokumentu, mającego istotne znaczenie dla uzyskania takiego kredytu, ułatwiła mu popełnienie tych czynów w ten sposób, że po uprzednim podrobieniu, datowanego na dzień 20 lipca 2005 r., zaświadczenia o rzekomym zatrudnieniu i osiąganych dochodach przez J. Z. w firmie (...) z/s w W. poprzez wypełnienie treści tego dokumentu i podpisaniu się nazwiskiem J. W. (2), w celu użycia go jako autentycznego, przekazała ten dokument J. Z. za pośrednictwem innych, nieustalonych osób, które to zaświadczenie J. Z., w dniu 20 lipca 2005 r., w Ś., przedłożył jako autentyczne, a które miało istotne znaczenia dla uzyskania kredytu i działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej wprowadził w błąd co do okoliczności swojego zatrudnienia i osiąganych dochodów pracownika Agencji (...) i w ten sposób, poprzez zawarcie umowy o kredyt gotówkowy o numerze (...), doprowadził go do niekorzystnego rozporządzenia mieniem (...) Bank (...) SA z/s w W. w kwocie 5.803,50 złotych, przy czym czynu tego dopuściła się działając w zorganizowanej grupie mającej na celu popełnianie przestępstw, utworzonej i kierowanej przez R. S. (1), w skład której wchodzili M. S. (1), A. P. oraz B. M. (1) i czyniąc sobie z tego stałe źródło dochodu, tj. o czyn z art. 270 § 1 k.k. i art. 18 § 3 k.k. w zw. z art. 297 § 1 k.k. i art. 18 § 3 k.k. w zw. z art. 286 § 1 k.k. i w zw. z art. 11 § 2 k.k. i art. 65 § 1 k.k.,

LXXXVI. w okresie od lutego 2005 do 1 sierpnia 2005 r. w W., w woj. (...), działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, w zamiarze aby J. Z. dopuścił się popełnienia czynów zabronionych polegających na wyłudzeniu kredytu od banku oraz przedłożenia w tym celu podrobionego dokumentu, mającego istotne znaczenie dla uzyskania takiego kredytu, ułatwiła mu popełnienie tych czynów w ten sposób, że po uprzednim podrobieniu, datowanego na dzień 29 lipca 2005 r., zaświadczenia o rzekomym zatrudnieniu i osiąganych dochodach przez J. Z. w firmie (...) z/s w W. poprzez wypełnienie treści tego dokumentu i podpisaniu się nazwiskiem J. W. (2), w celu użycia go jako autentycznego, przekazała ten dokument J. Z. za pośrednictwem innych, nieustalonych osób, które to zaświadczenie J. Z., w dniu 1 sierpnia 2005 r., w Ś., przedłożył jako autentyczne, a które miało istotne znaczenia dla uzyskania kredytu i działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej wprowadził w błąd co do okoliczności swojego zatrudnienia i osiąganych dochodów pracownika (...) Bank SA z/s w W. i w ten sposób, poprzez zawarcie umowy o kredyt gotówkowy o numerze (...), doprowadził go do niekorzystnego rozporządzenia mieniem (...) Bank SA z/s w W. w kwocie 5.000 złotych, przy czym czynu tego dopuściła się działając w zorganizowanej grupie mającej na celu popełnianie przestępstw, utworzonej i kierowanej przez R. S. (1), w skład której wchodzili M. S. (1), A. P. oraz B. M. (1) i czyniąc sobie z tego stałe źródło dochodu, tj. o czyn z art. 270 § 1 k.k. i art. 18 § 3 k.k. w zw. z art. 297 § 1 k.k. i art. 18 § 3 k.k. w zw. z art. 286 § 1 k.k. i w zw. z art. 11 § 2 k.k. i art. 65 § 1 k.k.,

LXXXVII. w okresie od lutego 2005 do 21 lipca 2005 r. w W., w woj. (...), działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, w zamiarze aby J. Z. dopuścił się popełnienia czynów zabronionych polegających na wyłudzeniu kredytu od banku oraz przedłożenia w tym celu podrobionego dokumentu, mającego istotne znaczenie dla uzyskania takiego kredytu, ułatwiła mu popełnienie tych czynów w ten sposób, że po uprzednim podrobieniu, datowanego na dzień 19 lipca 2005 r., zaświadczenia o rzekomym zatrudnieniu i osiąganych dochodach przez J. Z. w firmie (...) z/s w W. poprzez wypełnienie treści tego dokumentu i podpisaniu się nazwiskiem J. W. (2), w celu użycia go jako autentycznego, przekazała ten dokument J. Z. za pośrednictwem innych, nieustalonych osób, które to zaświadczenie J. Z., w dniu 21 lipca 2005 r., w Ś., przedłożył jako autentyczne, a które miało istotne znaczenia dla uzyskania kredytu i działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej wprowadził w błąd co do okoliczności swojego zatrudnienia i osiąganych dochodów pracowników (...) SA z/s w Ś. oraz (...) Bank SA z/s w G. i w ten sposób, poprzez zawarcie umowy o kredyt odnawialny o numerze (...), doprowadził ich do niekorzystnego rozporządzenia mieniem (...) Bank SA z/s w G. w kwocie 3.500 złotych, przy czym czynu tego dopuściła się działając w zorganizowanej grupie mającej na celu popełnianie przestępstw, utworzonej i kierowanej przez R. S. (1), w skład której wchodzili M. S. (1), A. P. oraz B. M. (1) i czyniąc sobie z tego stałe źródło dochodu, tj. o czyn z art. 270 § 1 k.k. i art. 18 § 3 k.k. w zw. z art. 297 § 1 k.k. i art. 18 § 3 k.k. w zw. z art. 286 § 1 k.k. i w zw. z art. 11 § 2 k.k. i art. 65 § 1 k.k.,

LXXXVIII w okresie od lutego 2005 do 21 lipca 2005 r. w W., w woj. (...), działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, w zamiarze aby J. Z. dopuścił się popełnienia czynów zabronionych polegających na wyłudzeniu kredytu od banku oraz przedłożenia w tym celu podrobionego dokumentu, mającego istotne znaczenie dla uzyskania takiego kredytu, ułatwiła mu popełnienie tych czynów w ten sposób, że po uprzednim podrobieniu, datowanego na dzień 20 lipca 2005 r., zaświadczenia o rzekomym zatrudnieniu i osiąganych dochodach przez J. Z. w firmie (...) z/s w W. poprzez wypełnienie treści tego dokumentu i podpisaniu się nazwiskiem J. W. (2), w celu użycia go jako autentycznego, przekazała ten dokument J. Z. za pośrednictwem innych, nieustalonych osób, które to zaświadczenie J. Z., w dniu 21 lipca 2005 r., w Ś., przedłożył jako autentyczne, a które miało istotne znaczenia dla uzyskania kredytu i działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej wprowadził w błąd co do okoliczności swojego zatrudnienia i osiąganych dochodów pracowników firmy (...) oraz (...) Bank SA z/s w K. i w ten sposób, poprzez zawarcie umowy o kredyt gotówkowy o numerze (...), doprowadził ich do niekorzystnego rozporządzenia mieniem (...) Bank SA z/s w K. w kwocie 10.667,36 złotych, przy czym czynu tego dopuściła się działając w zorganizowanej grupie mającej na celu popełnianie przestępstw, utworzonej i kierowanej przez R. S. (1), w skład której wchodzili M. S. (1), A. P. oraz B. M. (1) i czyniąc sobie z tego stałe źródło dochodu, tj. o czyn z art. 270 § 1 k.k. i art. 18 § 3 k.k. w zw. z art. 297 § 1 k.k. i art. 18 § 3 k.k. w zw. z art. 286 § 1 k.k. i w zw. z art. 11 § 2 k.k. i art. 65 § 1 k.k.,

LXXXIX. w okresie od lutego 2005 do 26 lipca 2005 r. w W., w woj. (...), działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, w zamiarze aby J. Z. dopuścił się popełnienia czynów zabronionych polegających na wyłudzeniu pożyczki od banku oraz przedłożenia w tym celu podrobionego dokumentu, mającego istotne znaczenie dla uzyskania takiej pożyczki, ułatwiła mu popełnienie tych czynów w ten sposób, że po uprzednim podrobieniu, datowanego na dzień 21 lipca 2005 r., zaświadczenia o rzekomym zatrudnieniu i osiąganych dochodach przez J. Z. w firmie (...) z/s w W. poprzez wypełnienie treści tego dokumentu i podpisaniu się nazwiskiem J. W. (2), w celu użycia go jako autentycznego, przekazała ten dokument J. Z. za pośrednictwem innych, nieustalonych osób, które to zaświadczenie J. Z., w dniu 26 lipca 2005 r., w Ś., przedłożył jako autentyczne, a które miało istotne znaczenia dla uzyskania pożyczki i działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej usiłował wprowadzić w błąd co do okoliczności swojego zatrudnienia i osiąganych dochodów pracowników firmy (...) SA z/s w W. i w ten sposób, poprzez zawarcie umowy pożyczki o numerze (...), doprowadzić ich do niekorzystnego rozporządzenia mieniem (...) SA z/s w W. w kwocie 3.100 złotych, lecz zamierzonego celu nie osiągnął z uwagi na czynności weryfikacyjne podjęte przez pracowników banku, przy czym czynu tego dopuściła się działając w zorganizowanej grupie mającej na celu popełnianie przestępstw, utworzonej i kierowanej przez R. S. (1), w skład której wchodzili M. S. (1), A. P. oraz B. M. (1) i czyniąc sobie z tego stałe źródło dochodu, tj. o czyn z art. 270 § 1 k.k. i art. 18 § 3 k.k. w zw. z art. 297 § 1 k.k. i art. 18 § 3 k.k. w zw. z art. 13 § 1 k.k. w zw. z art. 286 § 1 k.k. i w zw. z art. 11 § 2 k.k. i art. 65 § 1 k.k.,

M. S. (1) został oskarżony o to, że:

XC. w okresie od początku lutego 2005 r. do 26 kwietnia 2006 r. w W., woj. (...) wspólnie i w porozumieniu z A. P. oraz B. M. (1) brał udział w zorganizowanej grupie założonej i kierowanej przez R. S. (1), mającej na celu popełnianie przestępstw polegających na dokonywaniu oszustw poprzez przedkładanie podrobionych oraz poświadczających nieprawdę zaświadczeń o zatrudnieniu, odcinków rentowych oraz innych dokumentów i zawieranie na ich podstawie umów o pożyczki i kredyty gotówkowe oraz na zakup sprzętu RTV, AGD oraz innych przedmiotów w systemie sprzedaży ratalnej oraz umów o świadczenie usług telekomunikacyjnych, tj. o czyn z art. 258 § 1 k.k.,

XCI. w dniu 24 kwietnia 2006 r. w Ś., w woj. (...), działając wspólnie i w porozumieniu z W. M. (1), R. S. (1) oraz B. M. (1), w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, wprowadził w błąd co do zdolności kredytowej W. M. (1) i jego zamiaru wywiązania się z umowy pracownika (...) S.A. z/s w L. w ten sposób, że W. M. (1) przedłożył w sklepie (...) S.C. poświadczające nieprawdę co do okoliczności mających znaczenie prawne, datowane na dzień 14 kwietnia 2006 r., wystawione i podpisane przez uprawnionego M. S. (1), działającego w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, zaświadczenie o rzekomym zatrudnieniu W. M. (1) i wysokości zarobków osiąganych w firmie (...) - M. S. (1) z/s w W. i doprowadził tego pracownika do niekorzystnego rozporządzenia mieniem (...) Banku S.A. z/s w W. przez zawarcie z W. M. (1) umowy kredytu nr (...) w wysokości 4.076,09 złotych na zakup laptopa marki A. i umowy limitu kredytowego oraz wydanie karty kredytowej, przy czym czynu tego dopuścił się działając w zorganizowanej grupie mającej na celu popełnianie przestępstw, utworzonej i kierowanej przez R. S. (1), w skład której wchodzili M. S. (1), A. P. oraz B. M. (1) i czyniąc sobie z tego stałe źródło dochodu, a także w warunkach powrotu do przestępstwa, będąc uprzednio skazany wyrokiem Sądu Rejonowego w Wałbrzychu z dnia 25 listopada 2002 r. - III K 506/02 za czyn opisany w art. 280 § 1 k.k. i art. 288 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. na karę 2 lat i 2 miesięcy pozbawienia wolności, którą odbył w okresie od 9 stycznia 2002 r. do 25 listopada 2002 r. oraz od 19 września 2003 r. do 27 kwietnia 2004 r., tj. o czyn z art. 297 § 1 k.k. i art. 286 § 1 k.k. i art. 271 § 3 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. i w zw. z art. 64 § 1 k.k. i art. 65 § 1 k.k.,

XCII. w dniu 5 kwietnia 2006 r. w Ś., w woj. (...), działając wspólnie i w porozumieniu z W. M. (1), R. S. (1) oraz B. M. (1), w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, wprowadził w błąd co do zdolności kredytowej W. M. (1) i jego zamiaru wywiązania się z umowy pracownika (...) S.A. z/s w L. w ten sposób, że W. M. (1) przedłożył w sklepie (...). (...) jako autentyczne, datowane na dzień 5 kwietnia 2006 r. - poświadczające nieprawdę co do okoliczności mających znaczenie prawne, wystawione i podpisane przez uprawnionego M. S. (1), działającego w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, i podrobione wcześniej przez B. M. (1), która podpisała się na tym dokumencie nazwiskiem (...), zaświadczenie o rzekomym zatrudnieniu W. M. (1) i wysokości zarobków osiąganych w firmie (...) - M. S. (1) z/s w W. i doprowadził tego pracownika do niekorzystnego rozporządzenia mieniem (...) Banku S.A. z/s w W. przez zawarcie z W. M. (1) umowy kredytu nr (...) w wysokości 3.964,44 złotych na zakup telewizora marki P., przy czym czynu tego dopuścił się działając w zorganizowanej grupie mającej na celu popełnianie przestępstw, utworzonej i kierowanej przez R. S. (1), w skład której wchodzili M. S. (1), A. P. oraz B. M. (1) i czyniąc sobie z tego stałe źródło dochodu, a także w warunkach powrotu do przestępstwa, będąc uprzednio skazany wyrokiem Sądu Rejonowego w Wałbrzychu z dnia 25 listopada 2002 r. - III K 506/02 za czyn opisany w art. 280 § 1 k.k. i art. 288 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. na karę 2 lat i 2 miesięcy pozbawienia wolności, którą odbył w okresie od 9 stycznia 2002 r. do 25 listopada 2002 r. oraz od 19 września 2003 r. do 27 kwietnia 2004 r., tj. o czyn z art. 297 § 1 k.k. i art. 286 § 1 k.k. i art. 271 § 3 k.k. i art. 270 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. i w zw. z art. 64 § 1 k.k. i art. 65 § 1 k.k.,

XCIII. w dniu 4 kwietnia 2006 r. w Ś., w woj. (...), działając wspólnie i w porozumieniu z R. S. (1), W. M. (1) oraz B. M. (1), w celu osiągnięcia korzyści majątkowej wprowadził w błąd co do zdolności kredytowej W. M. (1) i jego zamiaru wywiązania się z umowy pracownika (...) Banku S.A. z/s w G. w ten sposób, że W. M. (1) przedłożył w sklepie (...) jako autentyczne, datowane na dzień 3 kwietnia 2006 r. - poświadczające nieprawdę co do okoliczności mających znaczenie prawne, wystawione i podpisane przez uprawnionego M. S. (1), działającego w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, zaświadczenie o rzekomym zatrudnieniu W. M. (1) i wysokości zarobków osiąganych w firmie (...) - M. S. (1) z/s w W. wraz z wnioskiem o kredyt odnawialny i doprowadził tego pracownika do niekorzystnego rozporządzenia mieniem (...) Banku S.A. przez zawarcie z W. M. (1) umowy nr (...) o kredyt odnawialny w wysokości 2.700 złotych, na podstawie której w sklepie wydano mu telewizor marki P. (...) o wartości 2.499 złotych, przy czym czynu tego dopuścił się działając w zorganizowanej grupie mającej na celu popełnianie przestępstw, utworzonej i kierowanej przez R. S. (1), w skład której wchodzili M. S. (1), A. P. oraz B. M. (1) i czyniąc sobie z tego stałe źródło dochodu, a także w warunkach powrotu do przestępstwa, będąc uprzednio skazany wyrokiem Sądu Rejonowego w Wałbrzychu z dnia 25 listopada 2002 r. - IIIK 506/02 za czyn opisany w art. 280 § 1 k.k. i art. 288 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. na karę 2 lat i 2 miesięcy pozbawienia wolności, którą odbył w okresie od 9 stycznia 2002 r. do 25 listopada 2002 r. oraz od 19 września 2003 r. do 27 kwietnia 2004 r., tj. o czyn z art. 297 § 1 k.k. i art. 286 § 1 k.k. i art. 271 § 3 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. i w zw. z art. 64 § 1 k.k. i art. 65 § 1 k.k.,

XCIV. w dniu 6 kwietnia 2006 r. w Ś., w woj. (...), działając wspólnie i w porozumieniu z R. S. (1), W. M. (1) oraz B. M. (1), w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, wprowadził pracownika agencji Towarzystwa (...)' (...) Spółka Jawna w błąd, co do zdolności kredytowej W. M. (1) i jego zamiaru wywiązania się z umowy, w ten sposób, że W. M. (1) przedłożył w jako autentyczne, datowane na dzień 3 kwietnia 2006 r. - poświadczające nieprawdę co do okoliczności mających znaczenie prawne, wystawione i podpisane przez uprawnionego M. S. (1), działającego w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, zaświadczenie o rzekomym zatrudnieniu W. M. (1) i wysokości zarobków osiąganych w firmie (...) - M. S. (1) z/s w W. wraz z wnioskiem o kredyt gotówkowy i doprowadził tego pracownika do niekorzystnego rozporządzenia mieniem (...) Banku S.A. z/s w G. przez zawarcie z W. M. (1) umowy kredytu gotówkowego nr (...), w wysokości 5.793,69 złotych, przy czym czynu tego dopuścił się działając w zorganizowanej grupie mającej na celu popełnianie przestępstw, utworzonej i kierowanej przez R. S. (1), w skład której wchodzili M. S. (1), A. P. oraz B. M. (1) i czyniąc sobie z tego stałe źródło dochodu, a także w warunkach powrotu do przestępstwa, będąc uprzednio skazany wyrokiem Sądu Rejonowego w Wałbrzychu z dnia 25 listopada 2002 r. - III K 506/02 za czyn opisany w art. 280 § 1 k.k. i art. 288 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. na karę 2 lat i 2 miesięcy pozbawienia wolności, którą odbył w okresie od 9 stycznia 2002 r. do 25 listopada 2002 r. oraz od 19 września 2003 r. do 27 kwietnia 2004 r., tj. o czyn z art. 297 § 1 k.k. i art. 286 § 1 k.k. i art. 271 § 3 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. i w zw. z art. 64 § 1 k.k. i art. 65 § 1 k.k.,

XCV. w dniu 6 kwietnia 2006 r. w W., w woj. (...), działając wspólnie i w porozumieniu z B. M. (1), R. S. (1) oraz W. M. (1), w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, wprowadził w błąd co do zatrudnienia i zamiaru wywiązania się przez W. M. (1) z umowy, uprawnionego agenta (...) Finanse S.A. z/s w W. w ten sposób, że W. M. (1) przedłożył w Centrum Handlowym (...), jako autentyczne, datowane na dzień 31 marca 2006 r. - poświadczające nieprawdę co do okoliczności mających znaczenie prawne, wystawione i podpisane przez uprawnionego M. S. (1), działającego w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, zaświadczenie o rzekomym zatrudnieniu W. M. (1) i wysokości zarobków osiąganych w firmie (...) - M. S. (1) z/s w W. i doprowadził tego agenta do niekorzystnego rozporządzenia mieniem (...) Banku S.A. z/s w W. poprzez zawarcie umowy nr (...) o wydanie karty kredytowej i przyznanie limitu kredytowego w wysokości 2.000 złotych, na podstawie której, wydano W. M. (1) kartę kredytową, przy użyciu wyłudzili mienie w wysokości 1.998,66 złotych działając na szkodę (...) Bank SA z/s w W., przy czym czynu tego dopuścił się działając w zorganizowanej grupie mającej na celu popełnianie przestępstw, utworzonej i kierowanej przez R. S. (1), w skład której wchodzili M. S. (1), A. P. oraz B. M. (1) i czyniąc sobie z tego stałe źródło dochodu, a także w warunkach powrotu do przestępstwa, będąc uprzednio skazany wyrokiem Sądu Rejonowego w Wałbrzychu z dnia 25 listopada 2002 r. - IIIK 506/02 za czyn opisany w art. 280 § 1 k.k. i art. 288 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. na karę 2 lat i 2 miesięcy pozbawienia wolności, którą odbył w okresie od 9 stycznia 2002 r. do 25 listopada 2002 r. oraz od 19 września 2003 r. do 27 kwietnia 2004 r., tj. o czyn z art. 297 § 1 k.k. i art. 286 § 1 k.k. i art. 271 § 3 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. i w zw. z art. 64 § 1 k.k. i art. 65 § 1 k.k.,

XCVI. w dniu 6 kwietnia 2006 r. w Ś., w woj. (...), działając wspólnie i w porozumieniu z B. M. (1), W. M. (1) oraz R. S. (1), w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, wprowadził w błąd co do zatrudnienia W. M. (2) i jego zamiaru wywiązania się z umowy pracownika firmy (...) oraz (...) Bank SA z/s w W. w ten sposób, że W. M. (1) przedłożył jako autentyczne, mające istotne znaczenie dla uzyskania kredytu, podrobione zaświadczenie o swoim rzekomym zatrudnieniu i osiąganych dochodach w firmie (...) - M. S. (1) z/s w W. wraz wnioskiem o udzielenie kredytu i doprowadził do zawarcia z nim umowy kredytu numer (...) w wysokości 7.466,67 złotych, czym doprowadził do niekorzystnego rozporządzenia mieniem (...) Bank SA z/s w W., przy czym czynu tego dopuścił się działając w zorganizowanej grupie mającej na celu popełnianie przestępstw, utworzonej i kierowanej przez R. S. (1), w skład której wchodzili M. S. (1), A. P. oraz B. M. (1) i czyniąc sobie z tego stałe źródło dochodu, a także w warunkach powrotu do przestępstwa, będąc uprzednio skazany wyrokiem Sądu Rejonowego w Wałbrzychu z dnia 25 listopada 2002 r. - IIIK 506/02 za czyn opisany w art. 280 § 1 k.k. i art. 288 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. na karę 2 lat i 2 miesięcy pozbawienia wolności, którą odbył w okresie od 9 stycznia 2002 r. do 25 listopada 2002 r. oraz od 19 września 2003 r. do 27 kwietnia 2004 r., tj. o czyn z art. 297 § 1 k.k. i art. 286 § 1 k.k. i art. 270 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. i w zw. z art. 64 § 1 k.k. i art. 65 § 1 k.k.,

XCVII. w dniu 10 kwietnia 2006 r. w Ś., w woj. (...), działając wspólnie i w porozumieniu z B. M. (1), W. M. (1) oraz R. S. (1), w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, wprowadził w błąd co do zatrudnienia W. M. (1) i jego zamiaru wywiązania się z umowy pracownika Banku (...) SA z/s w W. w ten sposób, iż W. M. (1) podał nieprawdziwe informacje o swoim rzekomym zatrudnieniu i osiąganych dochodach w firmie (...) - M. S. (1) z/s w W. i doprowadził do zawarcia z nim umowy pożyczki numer (...) w wysokości 5.500 złotych, czym doprowadził do niekorzystnego rozporządzenia mieniem Bank (...) SA z/s w W., przy czym czynu tego dopuścił się działając w zorganizowanej grupie mającej na celu popełnianie przestępstw, utworzonej i kierowanej przez R. S. (1), w skład której wchodzili M. S. (1), A. P. oraz B. M. (1) i czyniąc sobie z tego stałe źródło dochodu, a także w warunkach powrotu do przestępstwa, będąc uprzednio skazany wyrokiem Sądu Rejonowego w Wałbrzychu z dnia 25 listopada 2002 r. - III K 506/02 za czyn opisany w art. 280 § 1 k.k. i art. 288 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. na karę 2 lat i 2 miesięcy pozbawienia wolności, którą odbył w okresie od 9 stycznia 2002 r. do 25 listopada 2002 r. oraz od 19 września 2003 r. do 27 kwietnia 2004 r., tj. o czyn z art. 286 § 1 k.k. i w zw. z art. 64 § 1 k.k. i art. 65 § 1 k.k.,

XCVIII. w dniu 30 marca 2006 r. w Ś., w woj. (...), działając wspólnie i w porozumieniu z B. M. (1), W. M. (1) oraz R. S. (1), w celu osiągnięcia korzyści majątkowej w postaci kredytu gotówkowego w wysokości 7.283,20 złotych i wprowadzenia w błąd, co do zatrudnienia W. M. (1) i jego zamiaru wywiązania się z umowy, pracownika firmy (...) oraz (...) Banku S.A. z/s w G. poprzez przedłożenie przez W. M. (1) jako autentycznego, mającego istotne znaczenie dla uzyskania kredytu, datowanego na dzień 28 marca 2006 r., podrobionego przez nieustaloną osobę, która podpisała się nazwiskiem A. W. (1) oraz wypełniła treść dokumentu, zaświadczenia o rzekomym zatrudnieniu W. M. (1) i osiąganych dochodach w firmie (...) - M. S. (1) z/s w W. wraz z wnioskiem o udzielenie kredytu o numerze (...), lecz zamierzonego skutku nie osiągnął z uwagi na działania weryfikacyjne podjęte przez pracowników (...) Banku S.A. z/s w G., przy czym czynu tego dopuścił się działając w zorganizowanej grupie mającej na celu popełnianie przestępstw, utworzonej i kierowanej przez R. S. (1), w skład której wchodzili M. S. (1), A. P. oraz B. M. (1) i czyniąc sobie z tego stałe źródło dochodu, a także w warunkach powrotu do przestępstwa, będąc uprzednio skazany wyrokiem Sądu Rejonowego w Wałbrzychu z dnia 25 listopada 2002 r. - III K 506/02 za czyn opisany w art. 280 § 1 k.k. i art. 288 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. na karę 2 lat i 2 miesięcy pozbawienia wolności, którą odbył w okresie od 9 stycznia 2002 r. do 25 listopada 2002 r. oraz od 19 września 2003 r. do 27 kwietnia 2004 r., tj. o czyn z art. 297 § 1 k.k. i art. 13 § 1 k.k. w zw. z art. 286 § 1 k.k. i art. 270 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. i w zw. z art. 64 § 1 k.k. i art. 65 § 1 k.k.,

XCIX. w dniu 4 kwietnia 2006 r. w W., w woj. (...), działając wspólnie i w porozumieniu z B. M. (1), W. M. (1) oraz R. S. (1), w celu osiągnięcia korzyści majątkowej w postaci pożyczki gotówkowej w wysokości 2.700 złotych i wprowadzenia w błąd, co do zatrudnienia W. M. (1) i jego zamiaru wywiązania się z umowy, pracownika (...) Banku S.A. z/s w W. poprzez przedłożenie jako autentycznego, mającego istotne znaczenie dla uzyskania kredytu, podrobionego przez nieustaloną osobę zaświadczenie o rzekomym zatrudnieniu W. M. (1) i osiąganych dochodach w firmie (...) - M. S. (1) z/s w W. wraz z wnioskiem o udzielenie kredytu o numerze (...), lecz zamierzonego skutku nie osiągnął z uwagi na działania weryfikacyjne podjęte przez pracowników (...) Banku S.A. z/s w W., przy czym czynu tego dopuścił się działając w zorganizowanej grupie mającej na celu popełnianie przestępstw, utworzonej i kierowanej przez R. S. (1), w skład której wchodzili M. S. (1), A. P. oraz B. M. (1) i czyniąc sobie z tego stałe źródło dochodu, a także w warunkach powrotu do przestępstwa, będąc uprzednio skazany wyrokiem Sądu Rejonowego w Wałbrzychu z dnia 25 listopada 2002 r. - III K 506/02 za czyn opisany w art. 280 § 1 k.k. i art. 288 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. na karę 2 lat i 2 miesięcy pozbawienia wolności, którą odbył w okresie od 9 stycznia 2002 r. do 25 listopada 2002 r. oraz od 19 września 2003 r. do 27 kwietnia 2004 r., tj. o czyn z art. 297 § 1 k.k. i art. 13 § 1 k.k. w zw. z art. 286 § 1 k.k. i art. 270 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. i w zw. z art. 64 § 1 k.k. i art. 65 § 1 k.k.,

C. w dniu 14 kwietnia 2006 r. w Ś., w woj. (...), działając wspólnie i w porozumieniu z J. W. (1), R. S. (1) oraz B. M. (1), w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, wprowadził w błąd pracownika (...) Doradztwa (...), co do zdolności kredytowej J. W. (1) i jej zamiaru wywiązania się z umowy w ten sposób, że J. W. (1) przedłożyła w biurze tej firmy jako autentyczne, datowane na dzień 5 kwietnia 2006 r. - poświadczające nieprawdę co do okoliczności mających znaczenie prawne, wystawione i podpisane przez uprawnionego M. S. (1), działającego w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, zaświadczenie o rzekomym zatrudnieniu J. W. (1) i wysokości zarobków osiąganych w firmie (...) - M. S. (1) z/s w W. i doprowadził pracownika (...) Bank S.A. z/s w G. do niekorzystnego rozporządzenia mieniem tego banku przez zawarcie z J. W. (1) umowy kredytu gotówkowego nr (...) w wysokości 5.214,31 złotych, przy czym czynu tego dopuścił się działając w zorganizowanej grupie mającej na celu popełnianie przestępstw, utworzonej i kierowanej przez R. S. (1), w skład której wchodzili M. S. (1), A. P. oraz B. M. (1) i czyniąc sobie z tego stałe źródło dochodu, a także w warunkach powrotu do przestępstwa, będąc uprzednio skazany wyrokiem Sądu Rejonowego w Wałbrzychu z dnia 25 listopada 2002 r. - III K 506/02 za czyn opisany w art. 280 § 1 k.k. i art. 288 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. na karę 2 lat i 2 miesięcy pozbawienia wolności, którą odbył w okresie od 9 stycznia 2002 r. do 25 listopada 2002 r. oraz od 19 września 2003 r. do 27 kwietnia 2004 r., tj. o czyn z art. 297 § 1 k.k. i art. 286 § 1 k.k. i art. 271 § 3 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. i w zw. z art. 64 § 1 k.k. i art. 65 § 1 k.k.,

CI. w dniu 13 kwietnia 2006 r. w Ś., w woj. (...), działając wspólnie i w porozumieniu z J. W. (1), R. S. (1) oraz B. M. (1), w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, wprowadził w błąd pracownika (...) BANK S.A. z/s w W., co do zdolności kredytowej J. W. (1) i jej zamiaru wywiązania się z umowy w ten sposób, że J. W. (1) przedłożyła w oddziale tego banku jako autentyczne, datowane na dzień 13 kwietnia 2006 r. - poświadczające nieprawdę co do okoliczności mających znaczenie prawne, wystawione i podpisane przez uprawnionego M. S. (1), działającego w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, zaświadczenie o rzekomym zatrudnieniu J. W. (1) i wysokości zarobków osiąganych w firmie (...) - M. S. (1) z/s w W. i doprowadził tego pracownika do niekorzystnego rozporządzenia mieniem tego banku przez zawarcie z J. W. (1) umowy o przyznanie limitu kredytowego nr (...) w wysokości 1.700 złotych na i wydanie karty kredytowej, na podstawie których pobrano ww. kwotę pieniędzy, przy czym czynu tego dopuścił się działając w zorganizowanej grupie mającej na celu popełnianie przestępstw, utworzonej i kierowanej przez R. S. (1), w skład której wchodzili M. S. (1), A. P. oraz B. M. (1) i czyniąc sobie z tego stałe źródło dochodu, a także w warunkach powrotu do przestępstwa, będąc uprzednio skazany wyrokiem Sądu Rejonowego w Wałbrzychu z dnia 25 listopada 2002 r. - III K 506/02 za czyn opisany w art. 280 § 1 k.k. i art. 288 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. na karę 2 lat i 2 miesięcy pozbawienia wolności, którą odbył w okresie od 9 stycznia 2002 r. do 25 listopada 2002 r. oraz od 19 września 2003 r. do 27 kwietnia 2004 r., tj. o czyn z art. 297 § 1 k.k. i art. 286 § 1 k.k. i art. 271 § 3 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. i w zw. z art. 64 § 1 k.k. i art. 65 § 1 k.k.,

CII. w dniu 21 kwietnia 2006 r. w W., w woj. (...), działając wspólnie i w porozumieniu z R. S. (1), M. Z. (1), B. M. (1) oraz nieustaloną osobą, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej i wprowadzenia w błąd pracownika (...) (...) co do zdolności kredytowej i zamiaru wywiązania się z umowy M. Z. (1), w ten sposób, że M. Z. (1) przedłożył jako autentyczne, datowane na dzień 20 kwietnia 2006 r. - poświadczające nieprawdę co do okoliczności mających znaczenie prawne, wystawione i podpisane przez uprawnionego M. S. (1), działającego w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, i podrobione wcześniej przez M. S. (1), który podpisał się na tym dokumencie nazwiskiem (...), zaświadczenie o rzekomym zatrudnieniu M. Z. (1) i wysokości zarobków osiąganych w firmie (...) - M. S. (1) z/s w W., a także przedłożył jako autentyczną, podrobioną przez nieustaloną osobę, legitymację ubezpieczeniową seria (...) wystawioną na nazwisko M. Z. (1) wraz z wnioskiem o przyznanie mu pożyczki w kwocie 2.200 złotych, jednak zamierzonego skutku nie osiągnął, z uwagi na działania weryfikacyjne podjęte przez przedstawicieli (...) (...) w R. skutkujące odmówieniem udzielenia pożyczki, przy czym czynu tego dopuścił się działając w zorganizowanej grupie mającej na celu popełnianie przestępstw, utworzonej i kierowanej przez R. S. (1), w skład której wchodzili M. S. (1), A. P. oraz B. M. (1) i czyniąc sobie z tego stałe źródło dochodu, a także w warunkach powrotu do przestępstwa, będąc uprzednio skazany wyrokiem Sądu Rejonowego w Wałbrzychu z dnia 25 listopada 2002 r. - III K 506/02 za czyn opisany w art. 280 § 1 k.k. i art. 288 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. na karę 2 lat i 2 miesięcy pozbawienia wolności, którą odbył w okresie od 9 stycznia 2002 r. do 25 listopada 2002 r. oraz od 19 września 2003 r. do 27 kwietnia 2004 r., tj. o czyn z art. 297 § 1 k.k. i art. 13 § 1 k.k. w zw. z art. 286 § 1 k.k. i art. 270 § 1 k.k. i art. 271 § 3 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. i w zw. z art. 64 § 1 k.k. i art. 65 § 1 k.k.,

CIII. w dniu 14 kwietnia 2006 r. w Ś., w woj. (...), działając wspólnie i w porozumieniu z M. Z. (1), R. S. (1), B. M. (1) oraz nieustaloną osobą, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, wprowadził w błąd pracownika (...) Banku S.A. z/s w W., co do zdolności kredytowej i zamiaru wywiązania się z umowy M. Z. (1) w ten sposób, że M. Z. (1) przedłożył w sklepie (...).U. (...) jako autentyczne, datowane na dzień 13 kwietnia 2006 r. - poświadczające nieprawdę co do okoliczności mających znaczenie prawne, wystawione i podpisane przez uprawnionego M. S. (1), działającego w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, zaświadczenie o rzekomym zatrudnieniu M. Z. (1) i wysokości zarobków osiąganych w firmie (...) - M. S. (1) z/s w W., a także przedłożył jako autentyczną, podrobioną przez nieustaloną osobę, legitymację ubezpieczeniową seria (...) wystawioną na nazwisko M. Z. (1) i doprowadził tego pracownika do niekorzystnego rozporządzenia mieniem tego banku przez zawarcie z M. Z. (1) umowy kredytu w wysokości 3.350,59 złotych na zakup telewizora (...) (...) i stolika pod telewizor, przy czym czynu tego dopuścił się działając w zorganizowanej grupie mającej na celu popełnianie przestępstw, utworzonej i kierowanej przez R. S. (1), w skład której wchodzili M. S. (1), A. P. oraz B. M. (1) i czyniąc sobie z tego stałe źródło dochodu, a także w warunkach powrotu do przestępstwa, będąc uprzednio skazany wyrokiem Sądu Rejonowego w Wałbrzychu z dnia 25 listopada 2002 r. - III K 506/02 za czyn opisany w art. 280 § 1 k.k. i art. 288 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. na karę 2 lat i 2 miesięcy pozbawienia wolności, którą odbył w okresie od 9 stycznia 2002 r. do 25 listopada 2002 r. oraz od 19 września 2003 r. do 27 kwietnia 2004 r., tj. o czyn z art. 297 § 1 k.k. i art. 286 § 1 k.k. i art. 271 § 3 k.k. i art. 270 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. i w zw. z art. 64 § 1 k.k. i art. 65 § 1 k.k.,

CIV. w dniu 12 kwietnia 2006 r. w W., w woj. (...), działając wspólnie i w porozumieniu z M. Z. (1), R. S. (1), B. M. (1) oraz nieustaloną osobą, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, wprowadził w błąd co do zatrudnienia i zamiaru M. Z. (1) wywiązania się z umowy pracownika salonu (...) w ten sposób, że M. Z. (1) przedłożył jako autentyczne, datowane na dzień 11 kwietnia 2006 r. - poświadczające nieprawdę co do okoliczności mających znaczenie prawne, wystawione i podpisane przez uprawnionego M. S. (1), działającego w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, zaświadczenie o rzekomym zatrudnieniu M. Z. (1) i wysokości zarobków osiąganych w firmie (...) - M. S. (1) z/s w W., a także przedłożył jako autentyczną, podrobioną przez nieustaloną osobę, legitymację ubezpieczeniową seria (...) wystawioną na nazwisko M. Z. (1) i doprowadził tego pracownika do niekorzystnego rozporządzenia mieniem, poprzez zawarcie z M. Z. (1) umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych numer (...), wyłudzając w ten sposób aparat telefoniczny (...) o nr (...) oraz usługi telekomunikacyjne o łącznej wartości 2.219,46 złotych, czym działał na szkodę (...) sp. z o.o. z/s w W., przy czym czynu tego dopuścił się działając w zorganizowanej grupie mającej na celu popełnianie przestępstw, utworzonej i kierowanej przez R. S. (1), w skład której wchodzili M. S. (1), A. P. oraz B. M. (1) i czyniąc sobie z tego stałe źródło dochodu, a także w warunkach powrotu do przestępstwa, będąc uprzednio skazany wyrokiem Sądu Rejonowego w Wałbrzychu z dnia 25 listopada 2002 r. - III K 506/02 za czyn opisany w art. 280 § 1 k.k. i art. 288 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. na karę 2 lat i 2 miesięcy pozbawienia wolności, którą odbył w okresie od 9 stycznia 2002 r. do 25 listopada 2002 r. oraz od 19 września 2003 r. do 27 kwietnia 2004 r., tj. o czyn z art. 286 § 1 k.k. i art. 271 § 3 k.k. i art. 270 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. i w zw. z art. 64 § 1 k.k. i art. 65 § 1 k.k.,

CV. w dniu 12 kwietnia 2006 r. w S., w woj. (...), działając wspólnie i w porozumieniu z M. Z. (1), R. S. (1) oraz B. M. (1), w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, wprowadził w błąd co do świadczenia pracy i zamiaru M. Z. (1) wywiązania się z umowy, pracownika salonu (...) w ten sposób, że M. Z. (1) przedłożył jako autentyczne, datowane na dzień 11 kwietnia 2006 r. - poświadczające nieprawdę co do okoliczności mających znaczenie prawne, wystawione i podpisane przez uprawnionego M. S. (1), działającego w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, zaświadczenie o rzekomym zatrudnieniu M. Z. (1) i wysokości zarobków osiąganych w firmie (...) - M. S. (1) z/s w W. i doprowadził tego pracownika do niekorzystnego rozporządzenia mieniem przez zawarcie z M. Z. (1) umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych numer (...), wyłudzając w ten sposób aparat telefoniczny S. (...) oraz usługi telekomunikacyjne o łącznej wartości 1.845,76 złotych, czym działała na szkodę (...) sp. z o.o. z/s w W., przy czym czynu tego dopuścił się działając w zorganizowanej grupie mającej na celu popełnianie przestępstw, utworzonej i kierowanej przez R. S. (1), w skład której wchodzili M. S. (1), A. P. oraz B. M. (1) i czyniąc sobie z tego stałe źródło dochodu, a także w warunkach powrotu do przestępstwa, będąc uprzednio skazany wyrokiem Sądu Rejonowego w Wałbrzychu z dnia 25 listopada 2002 r. - III K 506/02 za czyn opisany w art. 280 § 1 k.k. i art. 288 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. na karę 2 lat i 2 miesięcy pozbawienia wolności, którą odbył w okresie od 9 stycznia 2002 r. do 25 listopada 2002 r. oraz od 19 września 2003 r. do 27 kwietnia 2004 r., tj. o czyn z art. 286 § 1 k.k. i art. 271 § 3 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. i w zw. z art. 64 § 1 k.k. i art. 65 § 1 k.k.,

CVI. w dniu 20 kwietnia 2005 r. w W., w woj. (...), działając wspólnie i w porozumieniu z R. S. (1), A. P. oraz B. M. (1), w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, wprowadził w błąd, co do swojego zatrudnienia i zamiaru wywiązania się z umowy, pracownika salonu (...) w ten sposób, że przedłożył jako autentyczne, datowane na dzień 19 kwietnia 2005 r. i podrobione wcześniej przez A. P., który wypisał treść zaświadczania oraz podpisał się na tym dokumencie nazwiskiem J. W. (2), zaświadczenie o swoim rzekomym zatrudnieniu i wysokości zarobków osiąganych w firmie Przedsiębiorstwo Handlowe (...) J. W. (2) z/s w W. i doprowadził tego pracownika do niekorzystnego rozporządzenia mieniem, poprzez zawarcie umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych numer (...), wyłudzając w ten sposób aparat telefoniczny (...) o numerze seryjnym (...) oraz usługi telekomunikacyjne o łącznej wartości 1.229,44 złotych, czym działał na szkodę (...) sp. z o.o. z/s w W., przy czym czynu tego dopuścił się działając w zorganizowanej grupie mającej na celu popełnianie przestępstw, utworzonej i kierowanej przez R. S. (1), w skład której wchodzili M. S. (1), A. P. oraz B. M. (1) i czyniąc sobie z tego stałe źródło dochodu, a także w warunkach powrotu do przestępstwa, będąc uprzednio skazany wyrokiem Sądu Rejonowego w Wałbrzychu z dnia 25 listopada 2002 r. - III K 506/02 za czyn opisany w art. 280 § 1 k.k. i art. 288 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. na karę 2 lat i 2 miesięcy pozbawienia wolności, którą odbył w okresie od 9 stycznia 2002 r. do 25 listopada 2002 r. oraz od 19 września 2003 r. do 27 kwietnia 2004 r., tj. o czyn z art. 286 § 1 k.k. i art. 270 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. i w zw. z art. 64 § 1 k.k. i art. 65 § 1 k.k.,

CVII. w dniu 7 maja 2005 r. w W., w woj. (...), działając wspólnie i w porozumieniu z R. S. (1), A. P. oraz B. M. (1), w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, wprowadził w błąd, co do swojego zatrudnienia i zamiaru wywiązania się z umowy, pracownika salonu (...) w ten sposób, że przedłożył jako autentyczne, datowane na dzień 2 maja 2005 r. i podrobione wcześniej przez A. P., który wypisał treść zaświadczania oraz podpisał się na tym dokumencie nazwiskiem J. W. (2), zaświadczenie o swoim rzekomym zatrudnieniu i wysokości zarobków osiąganych w firmie Przedsiębiorstwo Handlowe (...) J. W. (2) z/s w W. i doprowadził tego pracownika do niekorzystnego rozporządzenia mieniem, poprzez zawarcie umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych numer (...), wyłudzając w ten sposób aparat telefoniczny S. o numerze seryjnym (...) o wartości 489 złotych, czym działał na szkodę (...) S.A z/s w W., przy czym czynu tego dopuścił się działając w zorganizowanej grupie mającej na celu popełnianie przestępstw, utworzonej i kierowanej przez R. S. (1), w skład której wchodzili M. S. (1), A. P. oraz B. M. (1) i czyniąc sobie z tego stałe źródło dochodu, a także w warunkach powrotu do przestępstwa, będąc uprzednio skazany wyrokiem Sądu Rejonowego w Wałbrzychu z dnia 25 listopada 2002 r. - III K 506/02 za czyn opisany w art. 280 § 1 k.k. i art. 288 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. na karę 2 lat i 2 miesięcy pozbawienia wolności, którą odbył w okresie od 9 stycznia 2002 r. do 25 listopada 2002 r. oraz od 19 września 2003 r. do 27 kwietnia 2004 r., tj. o czyn z art. 286 § 1 k.k. i art. 270 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. i w zw. z art. 64 § 1 k.k. i art. 65 § 1 k.k.,

CVIII. w okresie od marca 2005 r. do 26 kwietnia 2006 r., w nieustalonej miejscowości woj. (...), działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, jako osoba uprawniona do wystawienia dokumentu, w dokumencie w postaci zaświadczenia o zatrudnieniu i osiąganych dochodach, przez J. W. (1), w firmie (...) - M. S. (1) z/s w W., datowanym na dzień 5 kwietnia 2006 r., poświadczył nieprawdę co do okoliczności mających znaczenie prawne, poprzez wskazanie, że J. W. (1) jest zatrudniona w tej firmie i osiąga z tego tytułu dochody, przy czym czynu tego dopuścił się działając w zorganizowanej grupie mającej na celu popełnianie przestępstw, utworzonej i kierowanej przez R. S. (1), w skład której wchodzili M. S. (1), A. P. oraz B. M. (1) i czyniąc sobie z tego stałe źródło dochodu, tj. o czyn z art. 271 § 3 k.k. w zw. z art. 65 § 1 k.k.,

CIX. w okresie od marca 2005 r. do 26 kwietnia 2006 r., w nieustalonej miejscowości woj. (...), działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, jako osoba uprawniona do wystawienia dokumentu, w dokumencie w postaci zaświadczenia o zatrudnieniu i osiąganych dochodach, przez W. M. (1), w firmie (...) - M. S. (1) z/s w W., datowanym na dzień 3 kwietnia 2006 r., poświadczył nieprawdę co do okoliczności mających znaczenie prawne, poprzez wskazanie, że W. M. (1) jest zatrudniony w tej firmie i osiąga z tego tytułu dochody, przy czym czynu tego dopuścił się działając w zorganizowanej grupie mającej na celu popełnianie przestępstw, utworzonej i kierowanej przez R. S. (1), w skład której wchodzili M. S. (1), A. P. oraz B. M. (1) i czyniąc sobie z tego stałe źródło dochodu, tj. o czyn z art. 271 § 3 k.k. w zw. z art. 65 § 1 k.k.,

CX. w okresie od marca 2005 r. do 26 kwietnia 2006 r., w nieustalonej miejscowości woj. (...), działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, jako osoba uprawniona do wystawienia dokumentu, w dokumencie w postaci zaświadczenia o zatrudnieniu i osiąganych dochodach, przez W. M. (1), w firmie (...) - M. S. (1) z/s w W., datowanym na dzień 5 kwietnia 2006 r., poświadczył nieprawdę co do okoliczności mających znaczenie prawne, poprzez wskazanie, że W. M. (1) jest zatrudniony w tej firmie i osiąga z tego tytułu dochody, przy czym czynu tego dopuścił się działając w zorganizowanej grupie mającej na celu popełnianie przestępstw, utworzonej i kierowanej przez R. S. (1), w skład której wchodzili M. S. (1), A. P. oraz B. M. (1) i czyniąc sobie z tego stałe źródło dochodu, tj. o czyn z art. 271 § 3 k.k. w zw. z art. 65 § 1 k.k.,

CXI. w okresie od marca 2005 r. do 26 kwietnia 2006 r., w nieustalonej miejscowości woj. (...), działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, jako osoba uprawniona do wystawienia dokumentu, w dokumencie w postaci zaświadczenia o zatrudnieniu i osiąganych dochodach, przez W. M. (1), w firmie (...) - M. S. (1) z/s w W., datowanym na dzień 20 kwietnia 2006 r., poświadczył nieprawdę co do okoliczności mających znaczenie prawne, poprzez wskazanie, że W. M. (1) jest zatrudniony w tej firmie i osiąga z tego tytułu dochody, a także na tym dokumencie podpisał się nazwiskiem A. W. (1) podrabiając go w celu użycia jako autentycznego, przy czym czynu tego dopuścił się działając w zorganizowanej grupie mającej na celu popełnianie przestępstw, utworzonej i kierowanej przez R. S. (1), w skład której wchodzili M. S. (1), A. P. oraz B. M. (1) i czyniąc sobie z tego stałe źródło dochodu, tj. o czyn z art. 271 § 3 k.k. i art. 270 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. i w zw. z art. 65 § 1 k.k.,

M. Z. (1) został oskarżony o to, że:

CXII. w dniu 12 kwietnia 2006 r. w W., w woj. (...), działając wspólnie i w porozumieniu z B. M. (1), R. S. (1) M. S. (1) oraz nieustaloną osobą, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, wprowadził w błąd co do swojego zatrudnienia i zamiaru wywiązania się z umowy pracownika salonu (...) w ten sposób, że przedłożył jako autentyczne, datowane na dzień 11 kwietnia 2006 r., poświadczające nieprawdę co do okoliczności mających znaczenie prawne, wystawione i podpisane przez uprawnionego M. S. (1), działającego w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, zaświadczenie o swoim rzekomym zatrudnieniu i osiąganych dochodach w firmie (...) - M. S. (1) z/s w W., a także przedłożył jako autentyczną, podrobioną przez nieustaloną osobę, legitymację ubezpieczeniową seria (...) wystawioną na jego nazwisko i doprowadził tego pracownika do niekorzystnego rozporządzenia mieniem poprzez zawarcie umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych numer (...), wyłudzając w ten sposób aparat telefoniczny (...) o nr (...) oraz usługi telekomunikacyjne o łącznej wartości 2.219,46 złotych, czym działał na szkodę (...) sp. z o.o. z/s w W., przy czym czynu tego dopuścił się w warunkach powrotu do przestępstwa, będąc uprzednio skazany wyrokiem Sądu Rejonowego w Wałbrzychu z dnia 28 września 2004 r. w sprawie II K 319/04 za czyny z art. 279 § 1 k.k. w zw. z art. 64 § 2 k.k. i inne na karę łączną 1 roku i 8 miesięcy pozbawienia wolności, którą odbył w części w okresie od 28 października 2004 r. do 24 marca 2006 r., tj. o czyn z art. 286 § 1 k.k. i art. 271 § 3 k.k. i art. 270 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. i w zw. z art. 64 § 1 k.k.,

CXIII. w dniu 12 kwietnia 2006 r. w S., w woj. (...), działając wspólnie i w porozumieniu z B. M. (1), R. S. (1) oraz M. S. (1), w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, wprowadził w błąd co do swojego zatrudnienia i zamiaru wywiązania się z umowy, pracownika salonu (...) w ten sposób, że przedłożył jako autentyczne, datowane na dzień 11 kwietnia 2006 r., poświadczające nieprawdę co do okoliczności mających znaczenie prawne, wystawione i podpisane przez uprawnionego M. S. (1), działającego w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, zaświadczenie o swoim rzekomym zatrudnieniu i osiąganych dochodach w firmie (...) - M. S. (1) z/s w W. i doprowadził tego pracownika do niekorzystnego rozporządzenia mieniem przez zawarcie umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych numer (...), wyłudzając w ten sposób aparat telefoniczny S. (...) oraz usługi telekomunikacyjne o łącznej wartości 1.845,76 złotych, czym działał na szkodę (...) sp. z o.o. z/s w W., przy czym czynu tego dopuścił się w warunkach powrotu do przestępstwa, będąc uprzednio skazany wyrokiem Sądu Rejonowego w Wałbrzychu z dnia 28 września 2004 r. w sprawie II K 319/04 za czyny z art. 279 § 1 k.k. w zw. z art. 64 § 2 k.k. i inne na karę łączną 1 roku i 8 miesięcy pozbawienia wolności, którą odbył w części w okresie od 28 października 2004 r. do 24 marca 2006 r., tj. o czyn z art. 286 § 1 k.k. i art. 271 § 3 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. i w zw. z art. 64 § 1 k.k.,

CXIV. w dniu 13 kwietnia 2006 r. w W., w woj. (...), działając wspólnie i w porozumieniu z B. M. (1), R. S. (1) oraz nieustaloną osobą, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, wprowadził w błąd co do swojego zatrudnienia i zamiaru wywiązania się z umowy pracownika (...) BANK S.A. w ten sposób, że przedłożył w sklepie (...) w Centrum Handlowym (...), jako autentyczne, podrobione przez nieustaloną osobę, która wypisała treść, a także podrobiła podpisy M. S. (1) oraz A. W. (1), zaświadczenie o swoim rzekomym zatrudnieniu i wysokości dochodów osiąganych w firmie (...) - M. S. (1) z/s w W. i doprowadził tego pracownika do niekorzystnego rozporządzenia mieniem przez zawarcie umowy kredytu nr (...) w wysokości 2477,79 zł na zakup laptopa i umowy limitu kredytowego nr (...) w wysokości 1000 zł i wydanie karty kredytowej, czym doprowadził (...) Bank S.A. z/s w W. do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w wysokości 3477,79 złotych, przy czym czynu tego dopuścił się w warunkach powrotu do przestępstwa, będąc uprzednio skazany wyrokiem Sądu Rejonowego w Wałbrzychu z dnia 28 września 2004 r. w sprawie II K 319/04 za czyny z art. 279 § 1 k.k. w zw. z art. 64 § 2 k.k. i inne na karę łączną 1 roku i 8 miesięcy pozbawienia wolności, którą odbył w części w okresie od 28 października 2004 r. do 24 marca 2006 r., tj. o czyn z art. 297 § 1 k.k. i art. 286 § 1 k.k. i art. 270 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. i w zw. z art. 64 § 1 k.k.,

CXV. w dniu 14 kwietnia 2006 r. w Ś., w woj. (...), działając wspólnie i w porozumieniu z B. M. (1), R. S. (1) M. S. (1) oraz nieustaloną osobą, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, wprowadził w błąd co do swojego zatrudnienia i zamiaru wywiązania się z umowy pracownika (...) Bank S.A. z/s w W. w ten sposób, że przedłożył w sklepie (...). U. (...) jako autentyczne, datowane na dzień 13 kwietnia 2006 r., poświadczające nieprawdę co do okoliczności mających znaczenie prawne, wystawione i podpisane przez uprawnionego M. S. (1), działającego w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, zaświadczenie o swoim rzekomym zatrudnieniu i osiąganych dochodach w firmie (...) - M. S. (1) z/s w W., a także przedłożył jako autentyczną, podrobioną przez nieustaloną osobę, legitymację ubezpieczeniową seria (...) wystawioną na jego nazwisko i doprowadził tego pracownika do niekorzystnego rozporządzenia mieniem przez zawarcie umowy kredytu w wysokości 3.350,59 złotych na zakup telewizora (...) (...) i stolika pod telewizor, czym doprowadził (...) Bank SA z/s w W. do niekorzystnego rozporządzenia mieniem, przy czym czynu tego dopuścił się w warunkach powrotu do przestępstwa, będąc uprzednio skazany wyrokiem Sądu Rejonowego w Wałbrzychu z dnia 28 września 2004 r. w sprawie II K 319/04 za czyny z art. 279 § 1 k.k. w zw. z art. 64 § 2 k.k. i inne na karę łączną 1 roku i 8 miesięcy pozbawienia wolności, którą odbył w części w okresie od 28 października 2004 r. do 24 marca 2006 r., tj. o czyn z art. 297 § 1 k.k. i art. 286 § 1 k.k. i art. 271 § 3 k.k. i art. 270 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. i w zw. z art. 64 § 1 k.k.,

CXVI. w dniu 21 kwietnia 2006 r. w W., w woj. (...), działając wspólnie i w porozumieniu z R. S. (1), B. M. (1) M. S. (1) oraz nieustaloną osobą, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej i wprowadzenia w błąd co do swojego zatrudnienia oraz zamiaru wywiązania się z umowy pracownika (...) (...), przedłożył jako autentyczne, datowane na dzień 20 kwietnia 2006 r., poświadczające nieprawdę co do okoliczności mających znaczenie prawne, wystawione i podpisane przez uprawnionego M. S. (1), działającego w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, i podrobione wcześniej przez M. S. (1), który podpisał się na tym dokumencie nazwiskiem (...), zaświadczenie o swoim rzekomym zatrudnieniu i osiąganych dochodach w firmie (...) - M. S. (1) z/s w W., a także przedłożył jako autentyczną, podrobioną przez nieustaloną osobę, legitymację ubezpieczeniową seria (...) wystawioną na jego nazwisko wraz z wnioskiem o przyznanie mu pożyczki w kwocie 2.200,00 złotych, jednak zamierzonego celu nie osiągnął z uwagi na działania weryfikacyjne podjęte przez przedstawicieli (...) (...) w R. skutkujące odmówieniem udzielenia pożyczki, przy czym czynu tego dopuścił się w warunkach powrotu do przestępstwa, będąc uprzednio skazany wyrokiem Sądu Rejonowego w Wałbrzychu z dnia 28 września 2004 r. w sprawie II K 319/04 za czyny z art. 279 § 1 k.k. w zw. z art. 64 § 2 k.k. i inne na karę łączną 1 roku i 8 miesięcy pozbawienia wolności, którą odbył w części w okresie od 28 października 2004 r. do 24 marca 2006 r., tj. o czyn z art. 297 § 1 k.k. i art. 13 § 1 k.k. w zw. z art. 286 § 1 k.k. i art. 270 § 1 k.k. i art. 271 § 3 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. i w zw. z art. 64 § 1 k.k.,

CXVII. w dniu 14 kwietnia 2006 r. w W., w woj. (...), działając wspólnie i w porozumieniu z R. S. (1) i B. M. (1), w celu osiągnięcia korzyści majątkowej i zawarcia umowy konta osobistego C. i uzyskania karty płatniczej C. nr (...) złożył we wniosku o otwarcie konta osobistego C. nierzetelne pisemne oświadczenie o swoim rzekomym zatrudnieniu w firmie (...) - M. S. (1) z/s w W. oraz zataił fakt zawarcia w dniu 13 kwietnia 2006 r. umowy kredytu z (...) Bank S.A. z/s w W., mające istotne znaczenie dla uzyskania elektronicznego instrumentu płatniczego, przy czym czynu tego dopuścił się w warunkach powrotu do przestępstwa, będąc uprzednio skazany wyrokiem Sądu Rejonowego w Wałbrzychu z dnia 28 września 2004 r. w sprawie II K 319/04 za czyny z art. 279 § 1 k.k. w zw. z art. 64 § 2 k.k. i inne na karę łączną 1 roku i 8 miesięcy pozbawienia wolności, którą odbył w części w okresie od 28 października 2004 r. do 24 marca 2006 r., tj. o czyn z art. 297 § 1 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k.,

CXVIII. w dniu 12 kwietnia 2006 r. w W., w woj. (...), działając wspólnie i w porozumieniu z R. S. (1), B. M. (1) oraz nieustaloną osobą, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej i wprowadzenia w błąd co do swojego zatrudnienia oraz zamiaru wywiązania się z umowy pracownika (...) Spółka z o.o. z/s w W., przedłożył jako autentyczne, podrobione wcześniej przez nieustaloną osobę, która wypisała treść dokumentu oraz podpisała się nazwiskiem (...) zaświadczenie o swoim rzekomym zatrudnieniu i osiąganych dochodach w firmie (...) - M. S. (1) z/s w W., a także przedłożył jako autentyczną, podrobioną przez nieustaloną osobę, legitymację ubezpieczeniową seria (...) wystawioną na jego nazwisko wraz z wnioskiem o udzielenie kredytu w wysokości 2599,00 złotych o numerze (...) na zakup Notebook'a (...), jednak zamierzonego celu nie osiągnął z uwagi na działania weryfikacyjne podjęte przez przedstawicieli G. M. Bank z/s w G. skutkujące odmówieniem udzielenia kredytu, przy czym czynu tego dopuścił się w warunkach powrotu do przestępstwa, będąc uprzednio skazany wyrokiem Sądu Rejonowego w Wałbrzychu z dnia 28 września 2004 r. w sprawie II K 319/04 za czyny z art. 279 § 1 k.k. w zw. z art. 64 § 2 k.k. i inne na karę łączną 1 roku i 8 miesięcy pozbawienia wolności, którą odbył w części w okresie od 28 października 2004 r. do 24 marca 2006 r., tj. o czyn z art. 297 § 1 k.k. i art. 13 § 1 k.k. w zw. z art. 286 § 1 k.k. i art. 270 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. i w zw. z art. 64 § 1 k.k.,

CXIX. w dniu 18 kwietnia 2006 r. w W., w woj. (...), działając wspólnie i w porozumieniu z R. S. (1), B. M. (1) oraz nieustaloną osobą, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej i wprowadzenia w błąd co do swojego zatrudnienia oraz zamiaru wywiązania się z umowy pracownika (...) Spółka z o.o. z/s w G., przedłożył jako autentyczne, datowane na dzień 14 kwietnia 2006 r., podrobione wcześniej przez nieustaloną osobę, która wypisała treść dokumentu oraz podpisała się nazwiskiem (...), zaświadczenie o swoim rzekomym zatrudnieniu i osiąganych dochodach w firmie (...) - M. S. (1) z/s w W., a także przedłożył jako autentyczną, podrobioną przez nieustaloną osobę, legitymację ubezpieczeniową seria (...) wystawioną na jego nazwisko wraz z wnioskiem o udzielenie kredytu gotówkowego w wysokości 6824,96 złotych o numerze (...), jednak zamierzonego celu nie osiągnął z uwagi na działania weryfikacyjne podjęte przez przedstawicieli G. M. Bank z/s w G. skutkujące odmówieniem udzielenia kredytu, przy czym czynu tego dopuścił się w warunkach powrotu do przestępstwa, będąc uprzednio skazany wyrokiem Sądu Rejonowego w Wałbrzychu z dnia 28 września 2004 r. w sprawie II K 319/04 za czyny z art. 279 § 1 k.k. w zw. z art. 64 § 2 k.k. i inne na karę łączną 1 roku i 8 miesięcy pozbawienia wolności, którą odbył w części w okresie od 28 października 2004 r. do 24 marca 2006 r., tj. o czyn z art. 297 § 1 k.k. i art. 13 § 1 k.k. w zw. z art. 286 § 1 k.k. i art. 270 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. i w zw. z art. 64 § 1 k.k.,

CXX. w dniu 19 kwietnia 2006 r. w W., w woj. (...), działając wspólnie i w porozumieniu z nieustaloną osobą, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej i wprowadzenia w błąd co do swojego zatrudnienia oraz zamiaru wywiązania się z umowy pracownika firmy Usługi w (...) K. D.", przedłożył jako autentyczne, podrobione wcześniej przez nieustaloną osobę, zaświadczenie o swoim rzekomym zatrudnieniu i osiąganych dochodach wraz z wnioskiem o udzielenie kredytu gotówkowego w wysokości 10.000 złotych, jednak zamierzonego celu nie osiągnął z uwagi na działania weryfikacyjne podjęte przez przedstawicieli (...) Bank (...) SA z/s w W. skutkujące odmówieniem udzielenia kredytu, przy czym czynu tego dopuścił się w warunkach powrotu do przestępstwa, będąc uprzednio skazany wyrokiem Sądu Rejonowego w Wałbrzychu z dnia 28 września 2004 r. w sprawie II K 319/04 za czyny z art. 279 § 1 k.k. w zw. z art. 64 § 2 k.k. i inne na karę łączną 1 roku i 8 miesięcy pozbawienia wolności, którą odbył w części w okresie od 28 października 2004 r. do 24 marca 2006 r., tj. o czyn z art. 13 § 1 k.k. w zw. z art. 286 § 1 k.k. i art. 270 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. i w zw. z art. 64 § 1 k.k.,

J. S. (1) został oskarżony o to, że:

CXXI. w dniu 27 maja 2005 r. w J., w woj. (...), działając wspólnie i w porozumieniu z R. S. (1) i B. M. (1), w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, wprowadził w błąd, co do swojego zatrudnienia i zamiaru wywiązania się z umowy, uprawnionego przedstawiciela handlowego (...) sieci (...) w ten sposób, że przedłożył jako autentyczny, datowany na dzień 25 maja 2005 r., podrobiony przez B. M. (1), która wypisała treść oraz podpisała się nazwiskiem J. W. (2), dokument w postaci zaświadczenia o swoim rzekomym zatrudnieniu w Przedsiębiorstwie Handlowym (...) w W. i zawarł umowę numer (...) o świadczenie usług telekomunikacyjnych, na podstawie której wydano mu dwa aparaty telefoniczne marki N. (...) i wyłudzili usługi telekomunikacyjne o łącznej wartości 2 746,05 zł, czym doprowadził tego przedstawiciela do niekorzystnego rozporządzenia mieniem (...) sp. z o.o. z/s w W., przy czym czynu tego dopuścił się w warunkach powrotu do przestępstwa, będąc uprzednio skazany wyrokiem Sądu Rejonowego w Opolu z dnia 20 sierpnia 1998 r. - II K 1544/97 za czyny z art. 208 d.k.k., art. 11 § 1 d.k.k. w zw. z art. 208 d.k.k. w zw. z art. 60 § 3 d.k.k. i art. 59 d.k.k. na karę 2 lat pozbawienia wolności, którą odbył w okresie od 25 lipca 1997 r. do 1 grudnia 1997 r. oraz od 19 czerwca 2002 r. do 18 grudnia 2003 r., tj. o czyn z art. 286 § 1 k.k. i art. 270 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k.,

CXXII. w dniu 27 maja 2005 r. w J., w woj. (...), działając wspólnie i w porozumieniu z R. S. (1) i B. M. (1), w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, wprowadził w błąd, co do swojego zatrudnienia i zamiaru wywiązania się z umowy, uprawnionego przedstawiciela handlowego (...) sieci (...) w ten sposób, że przedłożył jako autentyczny, datowany na dzień 25 maja 2005 r., podrobiony wcześniej przez B. M. (1), która wypisała treść zaświadczenia oraz podpisała się nazwiskiem J. W. (2), dokument w postaci zaświadczenia o swoim rzekomym zatrudnieniu w Przedsiębiorstwie Handlowym (...) - J. W. (2) z/s w W. i zawarł 2 umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych, na podstawie których wydano mu dwa aparaty telefoniczne marki N. (...) i wyłudził usługi telekomunikacyjne o łącznej wartości 3.276,02 złotych, czym doprowadził tego przedstawiciela do niekorzystnego rozporządzenia mieniem (...) Spółka z o.o. z/s w W., przy czym czynu tego dopuścił się w warunkach powrotu do przestępstwa, będąc uprzednio skazany wyrokiem Sądu Rejonowego w Opolu z dnia 20 sierpnia 1998 r. - II K 1544/97 za czyny z art. 208 d.k.k., art. 11 § 1 d.k.k. w zw. z art. 208 d.k.k. w zw. z art. 60 § 3 d.k.k. i art. 59 d.k.k. na karę 2 lat pozbawienia wolności, którą odbył w okresie od 25 lipca 1997 r. do 1 grudnia 1997 r. oraz od 19 czerwca 2002 r. do 18 grudnia 2003 r., tj. o czyn z art. 286 § 1 k.k. i art. 270 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. i art. 64 § 1 k.k.,

CXXIII. w okresie od 16 stycznia 2006 r. do 6 lutego 2006 r. w W., w woj. (...), działając wspólnie i w porozumieniu z B. M. (1) oraz R. S. (1), w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, wprowadził w błąd co do swojego zatrudnienia i zamiaru wywiązania się z umowy uprawnionego agenta (...) Finanse S.A. z/s w W. w ten sposób, że przedłożył w dniu 16 stycznia 2006 r., w Centrum Handlowym (...), jako autentyczny, datowany na dzień 13 stycznia 2006 r., podrobiony wcześniej przez siebie poprzez wypisanie treści i podpisanie się nazwiskiem M. S. (1), dokument w postaci zaświadczenia o swoim rzekomym zatrudnieniu i osiąganych dochodach w firmie (...) M. S. (1) z/s w W. i doprowadził go do niekorzystnego rozporządzenia mieniem (...) Banku S.A. z/s w W. poprzez zawarcie umowy nr (...) o wydanie karty kredytowej i przyznanie limitu kredytowego w wysokości 1 500 zł, na podstawie której wydano mu kartę kredytową, na podstawie której pobrali ww. kwotę, dokonując zakupów przy użyciu tej karty, przy czym czynu tego dopuścił się w warunkach powrotu do przestępstwa, będąc uprzednio skazany wyrokiem Sądu Rejonowego w Opolu z dnia 20 sierpnia 1998 r. - II K 1544/97 za czyny z art. 208 d.k.k., art. 11 § 1 d.k.k. w zw. z art. 208 d.k.k. w zw. z art. 60 § 3 d.k.k. i art. 59 d.k.k. na karę 2 lat pozbawienia wolności, którą odbył w okresie od 25 lipca 1997 r. do 1 grudnia 1997 r. oraz od 19 czerwca 2002 r. do 18 grudnia 2003 r., tj. o czyn z art. 297 § 1 k.k. i art. 286 § 1 k.k. i art. 270 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. i w zw. z art. 64 § 1 k.k.,

CXXIV. w dniu 23 stycznia 2006 r. w W., w woj. (...), działając wspólnie i w porozumieniu z R. S. (1) i B. M. (1), w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, wprowadził w błąd co do swojej zdolności kredytowej i zamiaru wywiązania się z umowy uprawnionego pracownika (...) S.A. z/s w W. w ten sposób, że przedłożył w punkcie obsługi (...) Banku (...) S.A., jako autentyczny, datowany na dzień 20 stycznia 2006 r., podrobiony przez B. M. (1), która wypisała treść oraz podpisała się nazwiskiem A. W. (1), dokument w postaci zaświadczenia o swoim rzekomym zatrudnieniu i osiąganych dochodach w firmie (...) M. S. (1) z/s w W. i doprowadził pracownika do niekorzystnego rozporządzenia mieniem tego banku poprzez zawarcie z nim umowy pożyczki nr (...) w wysokości 4 252,69 zł, czym działał na szkodę (...) Banku (...) S.A. z/s w W., przy czym czynu tego dopuścił się w warunkach powrotu do przestępstwa, będąc uprzednio skazany wyrokiem Sądu Rejonowego w Opolu z dnia 20 sierpnia 1998 r. - II K 1544/97 za czyny z art. 208 d.k.k., art. 11 § 1 d.k.k. w zw. z art. 208 d.k.k. w zw. z art. 60 § 3 d.k.k. i art. 59 d.k.k. na karę 2 lat pozbawienia wolności, którą odbył w okresie od 25 lipca 1997 r. do 1 grudnia 1997 r. oraz od 19 czerwca 2002 r. do 18 grudnia 2003 r., tj. o czyn z art. 297 § 1 k.k. i art. 286 § 1 k.k. i art. 270 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. i w zw. z art. 64 § 1 k.k.,

CXXV. w okresie od 24 stycznia 2006 r. do 5 lutego 2006 r. w W., w woj. (...), działając wspólnie i w porozumieniu z R. S. (2), B. M. (1) oraz nieustaloną osobą, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej w postaci kredytu w wysokości 53 000 zł na zakup samochodu marki R. (...) i w celu wprowadzenia, uprawnionego pracownika (...) Banku S.A. z/s w W., w błąd co do jego zdolności kredytowej i zamiaru wywiązania się z umowy, przedłożył w oddziale tego Banku, jako autentyczny, podrobiony przez nieustaloną osobę, która sporządziła treść dokumentu oraz podrobiła podpis M. K., dokument w postaci zaświadczenia Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddziału w W. o jego podleganiu ubezpieczeniom społecznym, powszechnemu ubezpieczeniu zdrowotnemu z tytułu zatrudnienia i wysokości podstawy wymiaru składki z tego tytułu nr (...) (...)6, datowany na dzień 1 lutego 2006 r., lecz zamierzonego skutku doprowadzenia do niekorzystnego rozporządzenia mieniem tego banku nie osiągnął, z uwagi na czynności weryfikacyjne podjęte przez pracownika banku, przy czym czynu tego dopuścił się w warunkach powrotu do przestępstwa, będąc uprzednio skazany wyrokiem Sądu Rejonowego w Opolu z dnia 20 sierpnia 1998 r. - II K 1544/97 za czyny z art. 208 d.k.k., art. 11 § 1 d.k.k. w zw. z art. 208 d.k.k. w zw. z art. 60 § 3 d.k.k. i art. 59 d.k.k. na karę 2 lat pozbawienia wolności, którą odbył w okresie od 25 lipca 1997 r. do 1 grudnia 1997 r. oraz od 19 czerwca 2002 r. do 18 grudnia 2003 r., tj. o czyn z 13 § 1 k.k. w zw. z art. 286 § 1 k.k. i art. 297 § 1 k.k. i art. 270 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. i w zw. z art. 64 § 1 k.k.

CXXVI. w dniu 1 lutego 2006 r. w W., w woj. (...), działając wspólnie i w porozumieniu z R. S. (1), B. M. (1) oraz A. P., w celu osiągnięcia korzyści majątkowej w postaci pożyczki w wysokości 20 000 zł i w celu wprowadzenia uprawnionego pracownika (...) im. F. S. z/s w G. w błąd co do swojej zdolności kredytowej i zamiaru wywiązania się z umowy, przedłożył w Oddziale tej Kasy, jako autentyczny, datowany na dzień 1 lutego 2006 r., podrobiony przez B. M. (1), która podpisała się nazwiskiem M. S. (1) oraz A. W. (1), a także przez A. P., który wypełnił treść, dokument w postaci zaświadczenia o swoim rzekomym zatrudnieniu w firmie (...) - M. S. (1) z/s w W. i osiąganych z tego tytułu dochodach oraz złożył wniosek o udzielenie mu tej pożyczki, w którym podał nieprawdziwe dane o swoim rzekomym zatrudnieniu w tej firmie, co miało istotne znaczenie dla uzyskania tej pożyczki, lecz zamierzonego skutku doprowadzenia do niekorzystnego rozporządzenia mieniem tej Kasy nie osiągnął z uwagi na czynności weryfikacyjne podjęte przez jej pracownika, przy czym czynu tego dopuścił się w warunkach powrotu do przestępstwa, będąc uprzednio skazany wyrokiem Sądu Rejonowego w Opolu z dnia 20 sierpnia 1998 r. - II K 1544/97 za czyny z art. 208 d.k.k., art. 11 § 1 d.k.k. w zw. z art. 208 d.k.k. w zw. z art. 60 § 3 d.k.k. i art. 59 d.k.k. na karę 2 lat pozbawienia wolności, którą odbył w okresie od 25 lipca 1997 r. do 1 grudnia 1997 r. oraz od 19 czerwca 2002 r. do 18 grudnia 2003 r., tj. o czyn z 13 § 1 k.k. w zw. z art. 286 § 1 k.k. i art. 297 § 1 k.k. i art. 270 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. i w zw. z art. 64 § 1 k.k.,

M. P. (1) został oskarżony o to, że:

CXXVII. w okresie od 14 lutego 2006 r. do 27 lutego 2006 r. w W., woj. (...), działając wspólnie i w porozumieniu z R. S. (1), B. M. (1) oraz nieustaloną osobą, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, wprowadził w błąd co do swojego zatrudnienia i zamiaru wywiązania się z umowy pracownika (...) Banku (...) Oddziału w W. w ten sposób, że przedłożył jako autentyczne, mające istotne znaczenie dla uzyskania kredytu, datowane na dzień 22 lutego 2006 r., podrobione przez B. M. (1), która podpisała się nazwiskiem A. W. (1) oraz nieustaloną osobę, która wypełniła treść dokumentu, zaświadczenie o swoim rzekomym zatrudnieniu i osiąganych dochodach w firmie (...) - M. S. (1) z/s w W. i zawarł umowę o prowadzenie rachunku oszczędnościowo - rozliczeniowego, a następnie w dniu 27 lutego 2006 r. zawarł umowę kredytu numer (...) (...)-/ (...) w wysokości 5.300 złotych na cele konsumpcyjne, czym doprowadził pracowników banku do niekorzystnego rozporządzenia mieniem (...) S.A. (...) Oddział w W., tj. o czyn z art. 297 § 1 k.k. i art. 286 § 1 k.k. i art. 270 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k.,

CXXVIII. w dniu 27 lutego 2006 r. w W., w woj. (...), działając wspólnie i w porozumieniu z R. S. (1), B. M. (1) oraz nieustaloną osobą, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej w postaci kredytu w wysokości 5.000 zł i wprowadzenia w błąd, co do swojego zatrudnienia i zamiaru wywiązania się z umowy, pracownika (...) Banku S. A. w ten sposób, że przedłożył jako autentyczne, mające istotne znaczenie dla uzyskania kredytu, datowane na dzień 24 lutego 2006 r., podrobione przez B. M. (1), która podpisała się nazwiskiem A. W. (1) i M. S. (1) oraz nieustaloną osobę, która wypełniła treść dokumentu, zaświadczenie o swoim rzekomym zatrudnieniu i osiąganych dochodach w firmie (...) - M. S. (1) z/s w W. wraz z wnioskiem o udzielenie kredytu, lecz zamierzonego skutku nie osiągnął z uwagi na działania weryfikacyjne podjęte przez pracowników (...) Banku S.A. z/s w W., tj. o czyn z art. 297 § 1 k.k. i art. 13 § 1 k.k. w zw. z art. 286 § 1 k.k. i art. 270 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k.,

CXXIX. w dniu 7 marca 2006 r. w Ś., w woj. (...), działając wspólnie i w porozumieniu z R. S. (1), B. M. (1) oraz nieustaloną osobą, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej i wprowadzenia w błąd co do swojej zdolności kredytowej i zamiaru wywiązania się z umowy pracownika punktu kasowego (...) z/s w W. przedłożył jako autentyczne, mające istotne znaczenie dla uzyskania kredytu, datowane na dzień 3 marca 2006 r., podrobione przez B. M. (1), która podpisała się nazwiskiem M. S. (1) oraz nieustaloną osobę, która wypełniła treść dokumentu, zaświadczenie swoim rzekomym zatrudnieniu i osiąganych dochodach w firmie (...) - M. S. (1) z/s w W. wraz z wnioskiem o udzielenie pożyczki w wysokości 12.800 złotych, lecz zamierzonego skutku nie osiągnął z uwagi na działania weryfikacyjne podjęte przez pracowników (...) (...), tj. o czyn z art. 297 § 1 k.k. i art. 13 § 1 k.k. w zw. z art. 286 § 1 k.k. i art. 270 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k.,

CXXX. w dniu 13 marca 2006 r. w W., w woj. (...), działając wspólnie i w porozumieniu z R. S. (1), B. M. (1) oraz nieustaloną osobą, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, wprowadził w błąd co do swojej zdolności kredytowej i zamiaru wywiązania się z umowy pracownika (...) SA w W. w ten sposób, że przedłożył jako autentyczne, mające istotne znaczenie dla uzyskania kredytu, datowane na dzień 3 marca 2006 r., podrobione przez B. M. (1), która podpisała się nazwiskiem M. S. (1) oraz nieustaloną osobę, która wypełniła treść dokumentu, zaświadczenie o swoim rzekomym zatrudnieniu i osiąganych dochodach w firmie (...) - M. S. (1) z/s w W. wraz wnioskiem o udzielenie pożyczki w wysokości 2.700 złotych i doprowadził do zawarcia z nim umowy pożyczki numer (...) w wysokości 3.030,38 złotych, czym doprowadził do niekorzystnego rozporządzenia mieniem (...) Bank (...) S.A. 1 Oddział w W., tj. o czyn z art. 297 § 1 k.k. i art. 286 § 1 k.k. i art. 270 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k.,

CXXXI. w dniu 23 marca 2006 r. w W., woj. (...), działając wspólnie i w porozumieniu z R. S. (1), B. M. (1) oraz nieustaloną osobą, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, wprowadził w błąd co do swojej zdolności kredytowej i zamiaru wywiązania się z umowy pracownika Banku (...) SA z/s w K. w ten sposób, że przedłożył jako autentyczne, mające istotne znaczenie dla uzyskania kredytu, podrobione przez nieustaloną osobę, która podpisała się nazwiskiem M. S. (1) oraz A. W. (1), a także wypełniła treść dokumentu, zaświadczenie o swoim rzekomym zatrudnieniu i osiąganych dochodach w firmie (...) - M. S. (1) z/s w W. wraz wnioskiem o udzielenie pożyczki w wysokości 5 000 zł i doprowadził do zawarcia z nim umowy pożyczki numer (...) w wysokości 3.840 złotych, czym doprowadził do niekorzystnego rozporządzenia mieniem Bank (...) S.A. Oddział w W., tj. o czyn z art. 297 § 1 k.k. i art. 286 § 1 k.k. i art. 270 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k.,

CXXXII. w okresie do 27 kwietnia 2006 r. w W., w woj. (...), ukrywał dokumenty, którymi nie miał prawa wyłącznie rozporządzać, w postaci dowodu rejestracyjnego serii (...)/A. nr (...) samochodu marki R. (...) nr rej. (...) zarejestrowany na B. Ł. oraz paszportu nr (...) wydanego na nazwisko Ł. J., tj. o czyn z art. 276 k.k.,

M. P. (3) została oskarżona o to, że CXXXIII. w dniu 20 maja 2005 r., w W., w woj. (...), działając wspólnie i w porozumieniu z B. M. (1) oraz R. S. (1), w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, wprowadziła w błąd co do swojego zatrudnienia i zamiaru wywiązania się z umowy, uprawnionego agenta (...) Finanse S.A. z/s w W. w ten sposób, że przedłożyła w Centrum Handlowym (...), jako autentyczne, datowane na dzień 19 maja 2005 r. i podrobione wcześniej przez B. M. (1), która wypisała treść dokumentu oraz podpisała się nazwiskiem J. W. (2), zaświadczenie o swoim rzekomym zatrudnieniu i wysokości zarobków osiąganych w firmie (...) - J. W. (2) z/s w W. i złożyła wniosek o wydanie karty kredytowej i przyznanie limitu kredytowego, w którym podała nieprawdziwe informacje dotyczące swojego zatrudnienia, to jest okoliczność o istotnym znaczeniu dla uzyskania kredytu, doprowadziła tego pracownika do niekorzystnego rozporządzenia mieniem (...) Banku S.A. z/s w W. poprzez zawarcie umowy nr (...) o wydanie karty kredytowej i przyznanie limitu kredytowego w wysokości 1.500 zł, na podstawie której, wydano jej kartę kredytową, przy użyciu której dokonali zakupów, tj. o czyn z art. 297 § 1 k.k. i art. 286 § 1 k.k. i art. 270 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k.,

CXXXIV. w dniu 21 maja 2005 r., w W., w woj. (...), działając wspólnie i w porozumieniu z nieustaloną osobą, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, usiłowała wprowadzić w błąd co do swojego zatrudnienia i zamiaru wywiązania się z umowy, uprawnionego pracownika Spółki z o.o. (...) z/s w W. w ten sposób, że przedłożyła w sklepie (...) mającego siedzibę w Centrum Handlowym (...), jako autentyczne, podrobione wcześniej przez nieustaloną osobę zaświadczenie o swoim rzekomym zatrudnieniu i wysokości zarobków osiąganych w firmie (...) - J. W. (2) z/s w W. i złożyła wniosek o udzielenie przez (...) Bank SA z/s w W. kredytu na zakup sprzętu komputerowego w wysokości 3407,62 złotych, w którym podała nieprawdziwe informacje dotyczące swojego zatrudnienia, to jest okoliczność o istotnym znaczeniu dla uzyskania kredytu, i usiłowała doprowadzić tego pracownika do niekorzystnego rozporządzenia mieniem (...) Bank S.A. z/s w W., lecz zamierzonego skutku nie osiągnęła z uwagi na poczynione, przez pracowników banku, działania weryfikacyjne, tj. o czyn z art. 297 § 1 k.k. i art. 13 § 1 k.k. w zw. z art. 286 § 1 k.k. i art. 270 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k.,

J. W. (1) została oskarżona o to, że:

CXXXV. w dniu 13 kwietnia 2006 r. w Ś., w woj. (...), działając wspólnie i w porozumieniu z B. M. (1), R. S. (1) oraz M. S. (1), w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, wprowadziła w błąd pracownika (...) BANK S.A. z/s w W., co do swojego zatrudnienia i zamiaru wywiązania się z umowy w ten sposób, że przedłożyła w oddziale tego banku jako autentyczne, datowane na dzień 13 kwietnia 2006 r., poświadczające nieprawdę co do okoliczności mających znaczenie prawne, wystawione i podpisane przez uprawnionego M. S. (1), działającego w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, zaświadczenie o jej rzekomym zatrudnieniu i wysokości dochodów osiąganych przez nią w firmie (...) - M. S. (1) z/s w W. i doprowadziła tego pracownika do niekorzystnego rozporządzenia mieniem tego banku przez zawarcie z nią umowy o przyznanie limitu kredytowego nr (...) w wysokości 1.700 złotych na i wydanie karty kredytowej, na podstawie których pobrała ww. kwotę pieniędzy, tj. o czyn z art. 297 § 1 k.k. i art. 286 § 1 k.k. i art. 271 § 3 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k.,

CXXXVI. w dniu 14 kwietnia 2006 r. w Ś., w woj. (...), działając wspólnie i w porozumieniu z B. M. (1), R. S. (1) oraz M. S. (1), w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, wprowadziła w błąd pracownika (...) Doradztwa (...), co do swojego zatrudnienia i zamiaru wywiązania się z umowy w ten sposób, że przedłożyła w biurze tej firmy jako autentyczne, datowane na dzień 5 kwietnia 2006 r., poświadczające nieprawdę co do okoliczności mających znaczenie prawne, wystawione i podpisane przez uprawnionego M. S. (1), działającego w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, zaświadczenie o jej rzekomym zatrudnieniu i wysokości zarobków osiąganych przez nią w firmie (...) - M. S. (1) z/s w W. i doprowadziła pracownika (...) Bank S.A. z/s w G. do niekorzystnego rozporządzenia mieniem tego banku przez zawarcie z nią umowy kredytu gotówkowego nr (...) w wysokości 5.214,31 złotych, tj. o czyn z art. 297 § 1 k.k. i art. 286 § 1 k.k. i art. 271 § 3 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k.,

Sąd Okręgowy w Świdnicy wyrokiem z dnia 28 października 2014 r., sygn. akt: III K 207/13:

1.

Oskarżonego R. S. (1):

I.

uznał za winnego popełnienia czynu opisanego w punkcie I części wstępnej wyroku, z tym, że słowa (...) zastąpił słowami "inna osoba", tj. czynu z art. 258 § 3 k.k. i za to na podstawie tego przepisu wymierzył mu karę 2 (dwóch) lat pozbawienia wolności;

II.

uznał za winnego popełnienia czynów opisanych w punktach II, IV, V, VI, XII, XIII części wstępnej wyroku, z tym, że w opisie każdego z tych czynów słowa (...) zastąpił słowami "inna osoba", a w opisie czynów z punktów II, IV, V, VI słowa (...) zastąpił słowami "inną osobą", tj. czynów z art. 297 § 1 k.k. i art. 286 § 1 k.k. i art. 273 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. w zw. z art. 65 § 1 k.k., przyjmując, iż czyny te zostały dokonane w warunkach ciągu przestępstw z art. 91 § 1 k.k. i za czyny te na podstawie art. 286 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 3 k.k. w zw. z art. 33 § 2 i 3 k.k. w zw. z art. 65 § 1 k.k. przy zastosowaniu art. 91 § 1 k.k. wymierzył mu karę 2 (dwóch) lat i 6 (sześciu) miesięcy pozbawienia wolności oraz grzywnę w wymiarze 50 (pięćdziesięciu) stawek dziennych, ustalając wysokość jednej stawki w kwocie 50 (pięćdziesięciu) złotych;

III.

uznał za winnego popełnienia czynów opisanych w punktach III, XIV, XV części wstępnej wyroku, z tym, że w opisie każdego z tych czynów słowa (...) zastąpił słowami "inna osoba", a w opisie czynu z punktu III słowa (...) zastąpił słowami "inną osobą", tj. czynów z art. 297 § 1 k.k. i art. 286 § 1 k.k. i art. 273 k.k. i art. 270 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. w zw. z art. 65 § 1 k.k., przyjmując, iż czyny te zostały dokonane w warunkach ciągu przestępstw z art. 91 § 1 k.k. i za czyny te na podstawie art. 286 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 3 k.k. w zw. z art. 33 § 2 i 3 k.k. w zw. z art. 65 § 1 k.k. przy zastosowaniu art. 91 § 1 k.k. wymierzył mu karę 1 (jednego) roku i 6 (sześciu) miesięcy pozbawienia wolności oraz grzywnę w wymiarze 25 (pięćdziesięciu) stawek dziennych, ustalając wysokość jednej stawki w kwocie 50 (pięćdziesięciu) złotych;

IV.

uznał za winnego popełnienia czynu opisanego w punkcie VIII, części wstępnej wyroku, z tym, że słowa (...) zastąpił słowami "inna osoba", a słowa (...) zastąpił słowami "inną osobą", tj. czynu z art. 286 § 1 k.k. w zw. z art. 65 § 1 k.k. i za to na podstawie art. 286 § 1 k.k. w zw. z art. 33 § 2 i 3 k.k. i w zw. z art. 65 § 1 k.k. wymierzył mu karę 1 (jednego) roku pozbawienia wolności oraz grzywnę w wymiarze 15 (piętnastu) stawek dziennych, ustalając wysokość jednej stawki w kwocie 50 (pięćdziesięciu) złotych;

V.

uznał za winnego popełnienia czynów opisanych w punktach IX, X, XX, XXI, XXVII, XXVIII, XXXII, XXXIII części wstępnej wyroku, z tym, że w opisie każdego z tych czynów słowa (...) zastąpił słowami "inna osoba", a w opisie czynów z punktów IX i X słowa (...) zastąpił słowami "inną osobą", tj. czynów z art. 297 § 1 k.k. i art. 13 § 1 k.k. w zw. z art. 286 § 1 k.k. i art. 270 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. w zw. z art. 65 § 1 k.k., oraz czynów opisanych w punktach VII, XI, XVIII, XXII, XXVI, XXXI, XXXIV, XXXV, XXXVI, XXXVII, XXXVIII, XXXIX, XLII części wstępnej wyroku, z tym, że w opisie każdego z tych czynów słowa (...) zastąpił słowami "inna osoba", w opisie czynu z punktu VII słowa (...) zastąpił słowami "inną osobą", a w opisie czynów XXXVII, XXXVIII, XXXIX, XLII słowa (...) zastąpił słowami "inna osobą", tj. czynów z art. 297 § 1 k.k. i art. 286 § 1 k.k. i art. 270 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. w zw. z art. 65 § 1 k.k. - przyjmując, iż czyny te zostały dokonane w warunkach ciągu przestępstw z art. 91 § 1 k.k. i za czyny te na podstawie art. 286 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 3 k.k. w zw. z art. 33 § 2 i 3 k.k. w zw. z art. 65 § 1 k.k. przy zastosowaniu art. 91 § 1 k.k. wymierzył mu karę 3 (trzech) lat i 6 (sześciu) miesięcy pozbawienia wolności oraz grzywnę w wymiarze 70 (siedemdziesięciu) stawek dziennych, ustalając wysokość jednej stawki w kwocie 50 (pięćdziesięciu) złotych;

VI.

uznał za winnego popełnienia czynu opisanego w punkcie XVI części wstępnej wyroku, z tym, że słowa (...) zastąpił słowami "inna osoba", tj. czynu z art. 286 § 1 k.k. i art. 273 k.k. i art. 270 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. w zw. z art. 65 § 1 k.k., i za to na podstawie art. 286 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 3 k.k. w zw. z art. 33 § 2 i 3 k.k. w zw. z art. 65 § 1 k.k. wymierzył mu karę 1 (jednego) roku pozbawienia wolności oraz grzywnę w wymiarze 15 (piętnastu) stawek dziennych, ustalając wysokość jednej stawki w kwocie 50 (pięćdziesięciu) złotych;

VII.

uznał za winnego popełnienia czynu opisanego w punkcie XVII części wstępnej wyroku, z tym, że słowa (...) zastąpił słowami "inna osoba", tj. czynu z art. 286 § 1 k.k. i art. 273 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. w zw. z art. 65 § 1 k.k. i za to na podstawie art. 286 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 3 k.k. w zw. z art. 33 § 2 i 3 k.k. i w zw. z art. 65 § 1 k.k. wymierzył mu karę 1 (jednego) roku pozbawienia wolności oraz grzywnę w wymiarze 15 (piętnastu) stawek dziennych, ustalając wysokość jednej stawki w kwocie 50 (pięćdziesięciu) złotych;

VIII.

uznał za winnego popełnienia czynu opisanego w punkcie XIX części wstępnej wyroku, z tym, że słowa (...) zastąpił słowami "inna osoba", tj. czynu z art. 297 § 1 k.k. w zw. z art. 65 § 1 k.k. i za to na podstawie art. 297 § 1 k.k. w zw. z art. 65 § 1 k.k. wymierzył mu karę 6 (sześciu) miesięcy pozbawienia wolności;

IX.

uznał za winnego popełnienia czynów opisanych w punktach XXIII, XXIV, XXV, XXIX, XXX, XL, XLI części wstępnej wyroku, z tym, że w opisie każdego z tych czynów słowa (...) zastąpił słowami "inna osoba", a słowa (...) zastąpił słowami "inną osobą", tj. czynów z art. 286 § 1 k.k. i art. 270 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. w zw. z art. 65 § 1 k.k., przyjmując, iż czyny te zostały dokonane w warunkach ciągu przestępstw z art. 91 § 1 k.k., i za to na podstawie art. 286 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 3 k.k. w zw. z art. 33 § 2 i 3 k.k. i w zw. z art. 65 § 1 k.k. przy zastosowaniu art. 91 § 1 k.k. wymierzył mu karę 1 (jednego) roku i 6 (sześciu) miesięcy pozbawienia wolności oraz grzywnę w wymiarze 25 (dwudziestu pięciu) stawek dziennych, ustalając wysokość jednej stawki w kwocie 50 (pięćdziesięciu) złotych;

2.

Oskarżoną B. M. (1):

X.

uznał za winną popełnienia czynu opisanego w punkcie XLIII części wstępnej wyroku, z tym, że słowa (...) zastąpił słowami "inną osobą", tj. czynu z art. 258 § 1 k.k. i za to na podstawie tego przepisu wymierzył jej karę 1 (jednego) roku pozbawienia wolności;

XI.

uznał za winną popełnienia czynów opisanych w punktach XLIV, XLVI, XLVII, XLVIII, LIV, LV części wstępnej wyroku, z tym że w opisie każdego z tych czynów słowa (...), zastąpił słowami "inna osoba", a w opisie czynów z punktów XLIV, XLVI, XLVII, XLVIII słowa (...) zastąpił słowami "inną osobą", tj. czynów z art. 297 § 1 k.k. i art. 286 § 1 k.k. i art. 273 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. w zw. z art. 65 § 1 k.k., przyjmując, iż czyny te zostały dokonane w warunkach ciągu przestępstw z art. 91 § 1 k.k. i za to na podstawie art. 286 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 3 k.k. w zw. z art. 33 § 2 i 3 k.k. w zw. z art. 65 § 1 k.k., przy zastosowaniu art. 91 § 1 k.k. wymierzył jej karę 1 (jednego) roku i 6 (sześciu) miesięcy pozbawienia wolności oraz grzywnę w wymiarze 25 (dwudziestu pięciu) stawek dziennych, ustalając wysokość jednej stawki w kwocie 20 (dwudziestu) złotych;

XII.

uznał za winną popełnienia czynów opisanych w punktach XLV i LVII części wstępnej wyroku, z tym że w opisie każdego z tych czynów słowa (...), zastąpił słowami "inna osoba", a w opisie czynu z punktu XLV słowa (...) zastąpił słowami "inną osobą", tj. czynów z art. 297 § 1 k.k. i art. 286 § 1 k.k. i art. 273 k.k. i art. 270 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. w zw. z art. 65 § 1 k.k. oraz czynu opisanego w punkcie LVI części wstępnej wyroku, z tym, że słowa (...) zastapił słowami "inna osoba", tj. czynu z art. 297 § 1 k.k. i art. 13 § 1 k.k. w zw. z art. 286 § 1 k.k. i art. 270 § 1 k.k. i art. 273 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. w zw. z art. 65 § 1 k.k. - przyjmując, iż czyny te zostały dokonane w warunkach ciągu przestępstw z art. 91 § 1 k.k. i za to na podstawie art. 286 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 3 k.k. w zw. z art. 33 § 2 i 3 k.k. w zw. z art. 65 § 1 k.k., przy zastosowaniu art. 91 § 1 k.k. wymierzył jej karę 1 (jednego) roku pozbawienia wolności oraz grzywnę w wymiarze 20 (dwudziestu) stawek dziennych, ustalając wysokość jednej stawki w kwocie 20 (dwudziestu) złotych;

XIII.

uznał za winną popełnienia czynu opisanego w punkcie L części wstępnej wyroku, z tym, że słowa (...) zastąpił słowami "inna osoba", a słowa (...) zastąpił słowami "inną osobą", tj. czynu z art. 286 § 1 k.k. w zw. z art. 65 § 1 k.k. i za to na podstawie art. 286 § 1 k.k. w zw. z art. 33 § 2 i 3 k.k. w zw. z art. 65 § 1 k.k. wymierzył jej karę 10 (dziesięciu) miesięcy pozbawienia wolności oraz grzywnę w wymiarze 15 (piętnastu) stawek dziennych, ustalając wysokość jednej stawki w kwocie 20 (dwudziestu) złotych;

XIV.

uznał za winną popełnienia czynów opisanych w punktach LI, LII, LXII, LXIII, LXIX, LXX, LXXIV, LXXV części wstępnej wyroku, z tym że w opisie każdego z tych czynów słowa (...), zastąpił słowami "inna osoba" a w opisie czynów z punktów LI, LII słowa (...) zastąpił słowami "inną osobą", tj. czynów z art. 297 § 1 k.k. i art. 13 § 1 k.k. w zw. z art. 286 § 1 k.k. i art. 270 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. w zw. z art. 65 § 1 k.k., oraz czynów opisanych w punktach XLIX, LIII, LX, LXVIII, LXXIII, LXXVI, LXXVII, LXXVIII, LXXIX, LXXX, LXXXI, LXXXIV części wstępnej wyroku, z tym, że słowa (...) zastąpił słowami "inna osoba", a w opisie czynów LXXIX, LXXX, LXXXI, LXXXIV słowa (...) zastąpił słowami "inną osobą", tj. czynów z art. 297 § 1 k.k. i art. 286 § 1 k.k. i art. 270 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. w zw. z art. 65 § 1 k.k. - przyjmując, iż czyny te zostały dokonane w warunkach ciągu przestępstw z art. 91 § 1 k.k. i za to na podstawie art. 286 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 3 k.k. w zw. z art. 33 § 2 i 3 k.k. w zw. z art. 65 § 1 k.k. przy zastosowaniu art. 91 § 1 k.k. wymierzył jej karę 1 (jednego) roku i 6 (sześciu) miesięcy pozbawienia wolności oraz grzywnę w wymiarze 50 (pięćdziesięciu) stawek dziennych, ustalając wysokość jednej stawki w kwocie 20 (dwudziestu) złotych;

XV.

uznał za winną popełnienia czynu opisanego w punkcie LVIII części wstępnej wyroku, z tym, że słowa (...) zastąpił słowami "inna osoba", tj. czynu z art. 286 § 1 k.k. i art. 273 k.k. i art. 270 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. w zw. z art. 65 § 1 k.k. i za to na podstawie art. 286 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 3 k.k. w zw. z art. 33 § 2 i 3 k.k. w zw. z art. 65 § 1 k.k. wymierzył jej karę 10 (dziesięciu) miesięcy pozbawienia wolności oraz grzywnę w wymiarze 15 (piętnastu) stawek dziennych, ustalając wysokość jednej stawki w kwocie 20 (dwudziestu) złotych;

XVI.

uznał za winną popełnienia czynu opisanego w punkcie LIX części wstępnej wyroku, z tym, że słowa (...) zastąpił słowami "inna osoba", tj. czynu z art. 286 § 1 k.k. i art. 273 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. w zw. z art. 65 § 1 k.k. i za to na podstawie art. 286 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 3 k.k. w zw. z art. 33 § 2 i 3 k.k. w zw. z art. 65 § 1 k.k. wymierzył jej karę 10 (dziesięciu) miesięcy pozbawienia wolności oraz grzywnę w wymiarze 15 (piętnastu) stawek dziennych, ustalając wysokość jednej stawki w kwocie 20 (dwudziestu) złotych;

XVII.

uznał za winną popełnienia czynu opisanego w punkcie LXI części wstępnej wyroku, z tym, że słowa (...) zastąpił słowami "inna osoba", tj. czynu z art. 297 § 1 k.k. w zw. z art. 65 § 1 k.k. i za to na podstawie art. 297 § 1 k.k. w zw. z art. 65 § 1 k.k. wymierzył jej karę 6 (sześciu) miesięcy pozbawienia wolności;

XVIII.

uznał za winną popełnienia czynów opisanych w punktach LXV, LXVI, LXVII, LXXI, LXXII, LXXXII, LXXXIII części wstępnej wyroku, z tym że w opisie każdego z tych czynów słowa (...), zastąpił słowami "inna osoba", a w opisie czynów LXXXII, LXXXIII słowa (...) zastąpił słowami "inną osobą", tj. czynów z art. 286 § 1 k.k. i art. 270 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. w zw. z art. 65 § 1 k.k., przyjmując, iż czyny te zostały dokonane w warunkach ciągu przestępstw z art. 91 § 1 k.k. i za to na podstawie art. 286 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 3 k.k. w zw. z art. 33 § 2 i 3 k.k. w zw. z art. 65 § 1 k.k., przy zastosowaniu art. 91 § 1 k.k. wymierzył jej karę 1 (jednego) roku i 6 (sześciu) miesięcy pozbawienia wolności oraz grzywnę w wymiarze 30 (trzydziestu) stawek dziennych, ustalając wysokość jednej stawki w kwocie 20 (dwudziestu) złotych;

XIX.

uznał za winną popełnienia czynów opisanych w punktach LXXXV, LXXXVI, LXXXVII, LXXXVIII, LXXXIX części wstępnej wyroku, z tym, że w opisie każdego z tych czynów słowa (...), zastąpił słowami "inna osoba", tj. czynów z art. 270 § 1 k.k. i art. 18 § 3 k.k. w zw. z art. 297 § 1 k.k. i art. 18 § 3 k.k., w zw. z art. 286 § 1 k.k., w zw. z art. 11 § 2 k.k., w zw. z art. 65 § 1 k.k., przyjmując, iż czyny te zostały dokonane w warunkach ciągu przestępstw z art. 91 § 1 k.k. i za to na podstawie art. 286 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 3 k.k. w zw. z art. 33 § 2 i 3 k.k. w zw. z art. 65 § 1 k.k., przy zastosowaniu art. 91 § 1 k.k. wymierzył jej karę 1 (jednego) roku pozbawienia wolności oraz grzywnę w wymiarze 20 (dwudziestu) stawek dziennych, ustalając wysokość jednej stawki w kwocie 20 (dwudziestu) złotych;

3.

Oskarżonego M. S. (1):

XX.

uznał za winnego popełnienia czynu opisanego w punkcie XC części wstępnej wyroku, z tym, że słowa (...) zastąpił słowami "inną osobą", tj. czynu z art. 258 § 1 k.k. i za to na podstawie tego przepisu wymierzył mu karę 1 (jednego) roku pozbawienia wolności;

XXI.

uznał za winnego popełnienia czynów opisanych w punktach XCI, XCIII, XCIV, XCV, C, CI części wstępnej wyroku, z tym że w opisie każdego z tych czynów słowa (...), zastąpił słowami "inna osoba", a w opisie czynów z punktów XCI, XCIII, XCIV, XCV słowa (...) zastąpił słowami "inną osobą", tj. czynów z art. 297 § 1 k.k. i art. 286 § 1 k.k. i art. 271 § 3 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k. w zw. z art. 65 § 1 k.k., przyjmując, iż czyny te zostały dokonane w warunkach ciągu przestępstw z art. 91 § 1 k.k. i za to na podstawie art. 286 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 3 k.k. w zw. z art. 33 § 2 i 3 k.k. w zw. z art. 65 § 1 k.k., przy zastosowaniu art. 91 § 1 k.k. wymierzył mu karę 2 (dwóch) lat pozbawienia wolności oraz grzywnę w wymiarze 40 (czterdziestu) stawek dziennych, ustalając wysokość jednej stawki w kwocie 30 (trzydziestu) złotych;

XXII.

uznał za winnego popełnienia czynów opisanych w punktach XCII i CIII części wstępnej wyroku, z tym że w opisie każdego z tych czynów słowa (...), zastąpił słowami "inna osoba", a w opisie czynu z punktu XCII słowa (...) zastąpił słowami "inną osobą", tj. czynów z art. 297 § 1 k.k. i art. 286 § 1 k.k. i art. 271 § 3 k.k. i art. 270 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k. w zw. z art. 65 § 1 k.k. oraz czynu opisanego w punkcie CII części wstępnej wyroku, z tym, że słowa A. P. zastąpił słowami "inna osoba", tj. czynu z art. 297 § 1 k.k. i art. 13 § 1 k.k. w zw. z art. 286 § 1 k.k. i art. 271 § 3 k.k. i art. 270 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k. w zw. z art. 65 § 1 k.k. - przyjmując, iż czyny te zostały dokonane w warunkach ciągu przestępstw z art. 91 § 1 k.k. i za to na podstawie art. 286 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 3 k.k. w zw. z art. 33 § 2 i 3 k.k. w zw. z art. 65 § 1 k.k., przy zastosowaniu art. 91 § 1 k.k. wymierzył mu karę 1 (jednego) roku i 6 (sześciu) miesięcy pozbawienia wolności oraz grzywnę w wymiarze 30 (trzydziestu) stawek dziennych, ustalając wysokość jednej stawki w kwocie 30 (trzydziestu) złotych;

XXIII.

uznał za winnego popełnienia czynu opisanego w punkcie XCVII części wstępnej wyroku, z tym że słowa (...), zastąpił słowami "inna osoba", a słowa (...) zastąpił słowami "inną osobą", tj. czynu z art. 286 § 1 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k. w zw. z art. 65 § 1 k.k. i za to na podstawie art. 286 § 1 k.k. w zw. z art. 33 § 2 i 3 k.k. w zw. z art. 65 § 1 k.k. wymierzył mu karę 1 (jednego) roku pozbawienia wolności oraz grzywnę w wymiarze 15 (piętnastu) stawek dziennych, ustalając wysokość jednej stawki w kwocie 30 (trzydziestu) złotych;

XXIV.

uznał za winnego popełnienia czynów opisanych w punktach XCVIII i XCIX części wstępnej wyroku, z tym, że w opisie każdego z tych czynów słowa (...) zastąpił słowami "inna osoba", a słowa (...) zastąpił słowami "inną osobą", tj. czynów z art. 297 § 1 k.k. i art. 13 § 1 k.k. w zw. z art. 286 § 1 k.k. i art. 270 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k. w zw. z art. 65 § 1 k.k. oraz czynu opisanego w punkcie XCVI, z tym, że słowa (...) zastąpił słowami "inna osoba", a słowa (...) zastąpił słowami "inną osobą", tj. czynu z art. 297 § 1 k.k. i art. 286 § 1 k.k. i art. 270 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k. w zw. z art. 65 § 1 k.k. - przyjmując, iż czyny te zostały dokonane w warunkach ciągu przestępstw z art. 91 § 1 k.k. i za czyny te na podstawie art. 286 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 3 k.k. w zw. z art. 33 § 2 i 3 k.k. w zw. z art. 65 § 1 k.k. przy zastosowaniu art. 91 § 1 k.k. wymierzył mu karę 1 (jednego) roku i 6 (sześciu) miesięcy pozbawienia wolności oraz grzywnę w wymiarze 30 (trzydziestu) stawek dziennych, ustalając wysokość jednej stawki w kwocie 30 (trzydziestu) złotych;

XXV.

uznał za winnego popełnienia czynu opisanego w punkcie CIV części wstępnej wyroku, z tym że słowa (...), zastąpił słowami "inna osoba", tj. czynu z art. 286 § 1 k.k. i art. 271 § 3 k.k. i art. 270 § 1 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k. w zw. z art. 65 § 1 k.k. i za to na podstawie art. 286 § 1 k.k. w zw. z art. 33 § 2 i 3 k.k. w zw. z art. 65 § 1 k.k. wymierzył mu karę 1 (jednego) roku pozbawienia wolności oraz grzywnę w wymiarze 15 (piętnastu) stawek dziennych, ustalając wysokość jednej stawki w kwocie 30 (trzydziestu) złotych;

XXVI.

uznał za winnego popełnienia czynu opisanego w punkcie CV części wstępnej wyroku, z tym że słowa (...), zastąpił słowami "inna osoba", tj. czynu z art. 286 § 1 k.k. i art. 271 § 3 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k. w zw. z art. 65 § 1 k.k. i za to na podstawie art. 286 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 3 k.k. w zw. z art. 33 § 2 i 3 k.k. w zw. z art. 65 § 1 k.k. wymierzył mu karę 1 (jednego) roku pozbawienia wolności oraz grzywnę w wymiarze 15 (piętnastu) stawek dziennych, ustalając wysokość jednej stawki w kwocie 30 (trzydziestu) złotych;

XXVII.

uznał za winnego popełnienia czynów opisanych w punktach CVI i CVII części wstępnej wyroku, z tym że w opisie każdego z tych czynów słowa (...), zastąpił słowami "inna osoba", tj. czynów z art. 286 § 1 k.k. i art. 270 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k. w zw. z art. 65 § 1 k.k., przyjmując, iż czyny te zostały dokonane w warunkach ciągu przestępstw z art. 91 § 1 k.k. i za to na podstawie art. 286 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 3 k.k. w zw. z art. 33 § 2 i 3 k.k. w zw. z art. 65 § 1 k.k., przy zastosowaniu art. 91 § 1 k.k. wymierzył mu karę 1 (jednego) roku pozbawienia wolności oraz grzywnę w wymiarze 15 (piętnastu) stawek dziennych, ustalając wysokość jednej stawki w kwocie 30 (trzydziestu) złotych;

XXVIII.

uznał za winnego popełnienia czynów opisanych w punktach CVIII, CIX i CX części wstępnej wyroku, z tym że w opisie każdego z tych czynów słowa (...), zastąpił słowami "inna osoba", tj. czynów z art. 271 § 3 k.k. w zw. z art. 65 § 1 k.k., przyjmując, iż czyny te zostały dokonane w warunkach ciągu przestępstw z art. 91 § 1 k.k. i za to na podstawie art. 271 § 3 k.k. w zw. z art. 65 § 1 k.k., przy zastosowaniu art. 91 § 1 k.k. wymierzył mu 8 (ośmiu) miesięcy pozbawienia wolności;

XXIX.

uznał za winnego popełnienia czynu opisanego w punkcie CXI części, z tym że słowa (...), zastąpił słowami "inna osoba", tj. czynu z art. 270 § 1 k.k. w zw. z art. 65 § 1 k.k. i za to na podstawie art. 270 § 1 k.k. w zw. z art. 65 § 1 k.k. wymierzył mu karę 6 (sześciu) miesięcy pozbawienia wolności;

4.

Oskarżonego M. Z. (1):

XXX.

uznał za winnego popełnienia czynu opisanego w punkcie CXV części wstępnej wyroku, tj. czynu z art. 297 § 1 k.k. i art. 286 § 1 k.k. i art. 273 k.k. i art. 270 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k., oraz czynu opisanego w punkcie CXVI części wstępnej wyroku, tj. czynu z art. 297 § 1 k.k. i art. 13 § 1 k.k. w zw. z art. 286 § 1 k.k. i art. 273 k.k. i art. 270 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k., przyjmując, iż czyny te zostały dokonane w warunkach ciągu przestępstw z art. 91 § 1 k.k. i za to na podstawie art. 286 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 3 k.k. w zw. z art. 91 § 1 k.k. wymierzył mu karę 1 (jednego) roku i 3 (trzech) miesięcy pozbawienia wolności;

XXXI.

uznał za winnego popełnienia czynów opisanych w punktach CXVIII i CXIX części wstępnej wyroku, tj. czynów z art. 297 § 1 k.k. i art. 13 § 1 k.k. w zw. z art. 286 § 1 k.k. i art. 270 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k. oraz czynu opisanego w punkcie CXIV części wstępnej wyroku, tj. czynu z art. 297 § 1 k.k. i art. 286 § 1 k.k. i art. 270 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k., przyjmując, iż czyny te zostały dokonane w warunkach ciągu przestępstw z art. 91 § 1 k.k. i za to na podstawie art. 286 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 3 k.k., przy zastosowaniu art. 91 § 1 k.k. wymierzył mu karę 1 (jednego) roku i 6 (sześciu) miesięcy pozbawienia wolności;

XXXII.

uznał za winnego popełnienia czynu opisanego w punkcie CXII części wstępnej wyroku, tj. czynu z art. 286 § 1 k.k. i art. 273 k.k. i art. 270 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k. i za to na podstawie art. 286 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 3 k.k. wymierzył mu karę 1 (jednego) roku pozbawienia wolności;

XXXIII.

uznał za winnego popełnienia czynu opisanego w punkcie CXIII części wstępnej wyroku, tj. czynu z art. 286 § 1 k.k. i art. 273 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k. i za to na podstawie art. 286 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 3 k.k. wymierzył mu karę 1 (jednego) roku pozbawienia wolności;

XXXIV.

uznał za winnego popełnienia czynu opisanego w punkcie CXX części wstępnej wyroku, tj. czynu z art. 13 § 1 k.k. w zw. z art. 286 § 1 k.k. i art. 270 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k. i za to na podstawie art. 14 § 1 k.k. w zw. z art. 286 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 3 k.k. wymierzył mu karę 1 (jednego) roku pozbawienia wolności;

XXXV.

uznał za winnego popełnienia czynu opisanego w punkcie CXVII części wstępnej wyroku, tj. czynu z art. 297 § 1 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k. i za to na podstawie art. 297 § 1 k.k. wymierzył mu karę 8 (ośmiu) miesięcy pozbawienia wolności;

5.

Oskarżonego J. S. (1):

XXXVI.

uznał za winnego popełnienia czynów opisanych w punktach CXXIII i CXXIV części wstępnej wyroku, tj. czynów z art. 297 § 1 k.k. i art. 286 § 1 k.k. i art. 270 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k. oraz czynów opisanych w punktach CXXV i CXXVI części wstępnej wyroku, w których słowa (...) zastąpił słowami "inną osobą", tj. czynów z art. 297 § 1 k.k. i art. 13 § 1 k.k. w zw. z art. 286 § 1 k.k. i art. 270 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k. - przyjmując, iż czyny te zostały dokonane w warunkach ciągu przestępstw z art. 91 § 1 k.k. i za to na podstawie art. 286 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 3 k.k., przy zastosowaniu art. 91 § 1 k.k. wymierzył mu karę 2 (dwóch) lat pozbawienia wolności;

XXXVII.

uznał za winnego popełnienia czynów opisanych w punktach CXXI i CXXII części wstępnej wyroku, tj. czynów z art. 286 § 1 k.k. i art. 270 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k., przyjmując, iż czyny te zostały dokonane w warunkach ciągu przestępstw z art. 91 § 1 k.k. i za to na podstawie art. 286 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 3 k.k., przy zastosowaniu art. 91 § 1 k.k. wymierzył mu karę 1 (jednego) roku pozbawienia wolności;

6.

Oskarżonego M. P. (1):

XXXVIII.

uznał za winnego popełnienia czynów opisanych w punktach CXXVII, CXXX i CXXXI części wstępnej wyroku, tj. czynów z art. 297 § 1 k.k. i art. 286 § 1 k.k. i art. 270 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. oraz czynów opisanych w punktach CXXVIII i CXXIX części wstępnej wyroku, tj. czynów z art. 297 § 1 k.k. i art. 13 § 1 k.k. w zw. z art. 286 § 1 k.k. i art. 270 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. - przyjmując, iż czyny te zostały dokonane w warunkach ciągu przestępstw z art. 91 § 1 k.k. i za to na podstawie art. 286 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 3 k.k., przy zastosowaniu art. 91 § 1 k.k. wymierzył mu karę 1 (jednego) roku i 6 (sześciu) miesięcy pozbawienia wolności;

XXXIX.

uznał za winnego popełnienia czynu opisanego w punkcie CXXXII części wstępnej wyroku, tj. czynu z art. 276 k.k. i za to na podstawie tego przepisu wymierzył mu karę 4 (czterech) miesięcy pozbawienia wolności;

7.

Oskarżoną M. P. (3):

XL.

uznał za winną popełnienia czynu opisanego w punkcie CXXXIII części wstępnej wyroku, tj. czynu z art. 297 § 1 k.k. i art. 286 § 1 k.k. i art. 270 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. oraz czynu opisanego w punkcie CXXXIV części wstępnej wyroku, tj. czynu z art. 297 § 1 k.k. i art. 13 § 1 k.k. w zw. z art. 286 § 1 k.k. i art. 270 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. - przyjmując, iż czyny te zostały dokonane w warunkach ciągu przestępstw z art. 91 § 1 k.k. i za to na podstawie art. 286 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 3 k.k., przy zastosowaniu art. 91 § 1 k.k. wymierzył jej karę 1 (jednego) roku pozbawienia wolności;

8.

Oskarżoną J. W. (1):

XLI.

uznał za winną popełnienia czynów opisanych w punktach CXXXV i CXXXVI części wstępnej wyroku, tj. czynów z art. 297 § 1 k.k. i art. 286 § 1 k.k. i art. 273 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k., przyjmując, iż czyny te zostały dokonane w warunkach ciągu przestępstw z art. 91 § 1 k.k. i za to na podstawie art. 286 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 3 k.k., przy zastosowaniu art. 91 § 1 k.k. wymierzył jej karę 1 (jednego) roku pozbawienia wolności;

XLII.

połączył oskarżonym kary orzeczone za poszczególne przestępstwa i wymierzył kary łączne:

- oskarżonemu R. S. (1) na podstawie art. 91 § 2 k.k. połączył kary pozbawienia wolności orzeczone w punktach I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX części dyspozytywnej wyroku i wymierzył mu karę łączną 5 (pięciu) lat pozbawienia wolności oraz łączy kary grzywny orzeczone w punktach II, III, IV, V, VI, VII, IX części dyspozytywnej i wymierzył mu karę łączną grzywny w wysokości 150 (stu pięćdziesięciu) stawek dziennych, ustalając wysokość jednaj stawki w kwocie 50 (pięćdziesięciu) złotych;

- oskarżonej B. M. (1) na podstawie art. 91 § 2 k.k. połączył kary pozbawienia wolności orzeczone w punktach X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX części dyspozytywnej wyroku i wymierzył jej karę łączną 2 (dwóch) lat pozbawienia wolności oraz łączy kary grzywny orzeczone w punktach XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVIII, XIX części dyspozytywnej i wymierzył jej karę łączną grzywny w wysokości 100 (stu) stawek dziennych, ustalając wysokość jednaj stawki w kwocie 20 (dwudziestu) złotych;

- oskarżonemu M. S. (1) na podstawie art. 91 § 2 k.k. połączył kary pozbawienia wolności orzeczone w punktach XX, XXI, XXII, XXIII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX części dyspozytywnej wyroku i wymierzył mu karę łączną 3 (trzech) lat i 6 (sześciu) miesięcy pozbawienia wolności oraz łączy kary grzywny orzeczone w punktach XXI, XXII, XXIII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII części dyspozytywnej i wymierzył mu karę łączną grzywny w wysokości 100 (stu) stawek dziennych, ustalając wysokość jednaj stawki w kwocie 30 (trzydziestu) złotych;

- oskarżonemu M. Z. (1) na podstawie art. 91 § 2 k.k. połączył kary pozbawienia wolności orzeczone w punktach XXX, XXXI, XXXII, XXXIII, XXXIV, XXXV części dyspozytywnej wyroku i wymierzył mu karę łączną 2 (dwóch) lat i 3 (trzech) miesięcy pozbawienia wolności;

- oskarżonemu J. S. (1) na podstawie art. 91 § 2 k.k. połączył kary pozbawienia wolności orzeczone w punktach XXXVI i XXXVII części dyspozytywnej wyroku i wymierzył mu karę łączną 2 (dwóch) lat i 6 (sześciu) miesięcy pozbawienia wolności;

- oskarżonemu M. P. (1) na podstawie art. 91 § 2 k.k. łączy kary pozbawienia wolności orzeczone w punktach XXXVIII i XXXIX części dyspozytywnej wyroku i wymierzył mu karę łączną 1 (jednego) roku i 6 (sześciu) miesięcy pozbawienia wolności;

XLIII.

na podstawie art. 69 § 1 k.k. i art. 70 § 1 pkt 1 k.k. warunkowo zawiesił wykonanie orzeczonych kar pozbawienia wolności tytułem próby:

- oskarżonemu M. P. (1) karę łączną 1 roku i 6 miesięcy pozbawienia wolności na okres 4 lat,

- oskarżonej M. P. (3) karę 1 roku pozbawienia wolności na okres 3 lat,

- oskarżonej J. W. (1) karę 1 roku pozbawienia wolności na okres 3 lat;

XLIV.

na podstawie art. 46 § 1 k.k. zobowiązał oskarżonego R. S. (1) do naprawienia w części szkody wynikłej z czynów opisanych w punktach II, IV, V, VI, XII, XIII części wstępnej wyroku (punkt II części dyspozytywnej) poprzez zapłatę:

- kwoty 1.630,43 złotych na rzecz Banku (...) S.A.

- kwoty 5.483,19 złotych na rzecz Banku (...) S.A.

- kwoty 1.479,46 złotych na rzecz (...) S.A.

- kwoty 2.986,66 złotych na rzecz (...) Bank S.A.

XLV.

na podstawie art. 46 § 1 k.k. zobowiązał oskarżonego R. S. (1) do naprawienia w części szkody wynikłej z czynów opisanych w punktach III i XV części wstępnej wyroku (punkt III części dyspozytywnej) poprzez zapłatę:

- kwoty 2.926,00 złotych na rzecz Banku (...) S.A.

XLVI.

na podstawie art. 46 § 1 k.k. zobowiązał oskarżonego R. S. (1) do naprawienia w części szkody wynikłej z czynu opisanego w punkcie VIII części wstępnej wyroku (punkt IV części dyspozytywnej) poprzez zapłatę:

- kwoty 2.200,00 złotych na rzecz Banku (...) S.A.

XLVII.

na podstawie art. 46 § 1 k.k. zobowiązał oskarżonego R. S. (1) do naprawienia w części szkody wynikłej z czynów opisanych w punktach VII, XI, XVIII, XXII, XXVI, XXXI, XXXIV, XXXV, XXXVI, XXXVII, XXXVIII, XXXIX, XLII części wstępnej wyroku (punkt V części dyspozytywnej) poprzez zapłatę:

- kwoty 2.467,05 złotych na rzecz Banku (...) S.A.

- kwoty 2.738,89 złotych na rzecz (...) S.A.

- kwoty 4.362,34 złotych na rzecz (...) Bank S.A.

- kwoty 2.650,00 złotych na rzecz (...) S.A.

- kwoty 3.243,29 złotych na rzecz Banku (...) S.A.

- kwoty 896,00 złotych na rzecz (...) Banku S.A.

XLVIII.

na podstawie art. 46 § 1 k.k. zobowiązał oskarżonego R. S. (1) do naprawienia w części szkody wynikłej z czynu opisanego w punkcie XVI części wstępnej wyroku (punkt VI części dyspozytywnej) poprzez zapłatę:

- kwoty 887,78 złotych na rzecz (...) Spółka z o.o.

XLIX.

na podstawie art. 46 § 1 k.k. zobowiązał oskarżonego R. S. (1) do naprawienia w części szkody wynikłej z czynu opisanego w punkcie XVII części wstępnej wyroku (punkt VII części dyspozytywnej) poprzez zapłatę:

- kwoty 738,30 złotych na rzecz (...) Spółka z o.o.

L.

na podstawie art. 46 § 1 k.k. zobowiązał oskarżonego R. S. (1) do naprawienia w części szkody wynikłej z czynów opisanych w punktach XXIII, XXIV, XXV, XXIX, XXX, XL, XLI części wstępnej wyroku (punkt IX części dyspozytywnej) poprzez zapłatę:

- kwoty 1.864,79 złotych na rzecz (...) Spółka z o.o.

- kwoty 2.404,44 złotych na rzecz (...) Spółka z o.o.

- kwoty 2.129,55 złotych na rzecz (...) Spółka z o.o.

LI.

na podstawie art. 46 § 1 k.k. zobowiązał oskarżoną B. M. (1) do naprawienia w części szkody wynikłej z czynów opisanych w punktach XLIV, XLVI, XLVII, XLVIII, LIV, LV części wstępnej wyroku (punkt XI części dyspozytywnej) poprzez zapłatę:

- kwoty 815,21 złotych na rzecz Banku (...) S.A.

- kwoty 2.741,59 złotych na rzecz Banku (...) S.A.

- kwoty 739,73 złotych na rzecz (...) S.A.

LII.

na podstawie art. 46 § 1 k.k. zobowiązał oskarżoną B. M. (1) do naprawienia w części szkody wynikłej z czynów opisanych w punktach XLV i XLVII części wstępnej wyroku (punkt XII części dyspozytywnej) poprzez zapłatę:

- kwoty 1.462,99 złotych na rzecz Banku (...) S.A.

LIII.

na podstawie art. 46 § 1 k.k. zobowiązał oskarżoną B. M. (1) do naprawienia w części szkody wynikłej z czynu opisanego w punkcie L części wstępnej wyroku (punkt XIII części dyspozytywnej) poprzez zapłatę:

- kwoty 1.100,00 złotych na rzecz Banku (...) S.A.

LIV.

na podstawie art. 46 § 1 k.k. zobowiązał oskarżoną B. M. (1) do naprawienia w części szkody wynikłej z czynów opisanych w punktach XLIX, LIII, LX, LXVIII, LXXIII, LXXVI, LXXVII, LXXVIII, LXXIX, LXXX, LXXXI, LXXXIV części wstępnej wyroku (punkt XIV części dyspozytywnej) poprzez zapłatę:

- kwoty 3.757,12 złotych na rzecz (...) Bank S.A.

- kwoty 1.233,52 złotych na rzecz Banku (...) S.A.

- kwoty 944,44 złotych na rzecz (...) S.A.

- kwoty 1.331,64 złotych na rzecz Banku (...) S.A.

- kwoty 1.325,00 złotych na rzecz (...) S.A.

- kwoty 448,00 złotych na rzecz (...) Bank S.A.

LV.

na podstawie art. 46 § 1 k.k. zobowiązał oskarżoną B. M. (1) do naprawienia w części szkody wynikłej z czynu opisanego w punkcie LVIII części wstępnej wyroku (punkt XV części dyspozytywnej) poprzez zapłatę:

- kwoty 443,89 złotych na rzecz (...) Spółka z o.o.

LVI.

na podstawie art. 46 § 1 k.k. zobowiązał oskarżoną B. M. (1) do naprawienia w części szkody wynikłej z czynu opisanego w punkcie LIX części wstępnej wyroku (punkt XVI części dyspozytywnej) poprzez zapłatę:

- kwoty 369,15 złotych na rzecz (...) Spółka z o.o.

LVII.

na podstawie art. 46 § 1 k.k. zobowiązał oskarżoną B. M. (1) do naprawienia w części szkody wynikłej z czynów opisanych w punktach LXV, LXVI, LXVII, LXXI, LXXII, LXXXII, LXXXIII części wstępnej wyroku (punkt XVIII części dyspozytywnej) poprzez zapłatę:

- kwoty 932,39 złotych na rzecz (...) Spółka z o.o.

- kwoty 1.202,21 złotych na rzecz (...) Spółka z o.o.

- kwoty 1.064,77 złotych na rzecz (...) Spółka z o.o.

LVIII.

na podstawie art. 46 § 1 k.k. zobowiązał oskarżonego M. S. (1) do naprawienia w części szkody wynikłej z czynów opisanych w punktach XCI, XCIII, XCIV, XCV, C, CI części wstępnej wyroku (punkt XXI części dyspozytywnej) poprzez zapłatę:

- kwoty 815,21 złotych na rzecz Banku (...) S.A.

- kwoty 2.701,39 złotych na rzecz Banku (...) S.A.

- kwoty 740,00 złotych na rzecz (...) S.A.

LIX.

na podstawie art. 46 § 1 k.k. zobowiązał oskarżonego M. S. (1) do naprawienia w części szkody wynikłej z czynów opisanych w punktach XCII i CIII części wstępnej wyroku (punkt XXII części dyspozytywnej) poprzez zapłatę:

- kwoty 1.462,99 złotych na rzecz Banku (...) S.A.

LX.

na podstawie art. 46 § 1 k.k. zobowiązał oskarżonego M. S. (1) do naprawienia w części szkody wynikłej z czynu opisanego w punkcie XCVII części wstępnej wyroku (punkt XXIII części dyspozytywnej) poprzez zapłatę:

- kwoty 1.100,00 złotych na rzecz Banku (...) S.A.

LXI.

na podstawie art. 46 § 1 k.k. zobowiązał oskarżonego M. S. (1) do naprawienia w części szkody wynikłej z czynu opisanego w punkcie XCVI części wstępnej wyroku (punkt XXIV części dyspozytywnej) poprzez zapłatę:

- kwoty 1.493,33 złotych na rzecz (...) Bank S.A.

LXII.

na podstawie art. 46 § 1 k.k. zobowiązał oskarżonego M. S. (1) do naprawienia w części szkody wynikłej z czynu opisanego w punkcie CIV części wstępnej wyroku (punkt XXV części dyspozytywnej) poprzez zapłatę:

- kwoty 443,89 złotych na rzecz (...) Spółka z o.o.

LXIII.

na podstawie art. 46 § 1 k.k. zobowiązał oskarżonego M. S. (1) do naprawienia w części szkody wynikłej z czynu opisanego w punkcie CV części wstępnej wyroku (punkt XXVI części dyspozytywnej) poprzez zapłatę:

- kwoty 369,15 złotych na rzecz (...) Spółka z o.o.

LXIV.

na podstawie art. 46 § 1 k.k. zobowiązał oskarżonego M. S. (1) do naprawienia w części szkody wynikłej z czynów opisanych w punktach CVI i CVII części wstępnej wyroku (punkt XXVII części dyspozytywnej) poprzez zapłatę:

- kwoty 245,88 złotych na rzecz (...) Spółka z o.o.

- kwoty 97,80 złotych na rzecz (...) Spółka z o.o.

LXV.

na podstawie art. 46 § 1 k.k. zobowiązał oskarżonego M. Z. (1) do naprawienia w części szkody wynikłej z czynu opisanego w punkcie CXV części wstępnej wyroku (punkt XXX części dyspozytywnej) poprzez zapłatę:

- kwoty 670,11 złotych na rzecz Banku (...) S.A.

LXVI.

na podstawie art. 46 § 1 k.k. zobowiązał oskarżonego M. Z. (1) do naprawienia w części szkody wynikłej z czynu opisanego w punkcie CXIV części wstępnej wyroku (punkt XXXI części dyspozytywnej) poprzez zapłatę:

- kwoty 619,44 złotych na rzecz (...) S.A.

LXVII.

na podstawie art. 46 § 1 k.k. zobowiązał oskarżonego M. Z. (1) do naprawienia w części szkody wynikłej z czynu opisanego w punkcie CXII części wstępnej wyroku (punkt XXXII części dyspozytywnej) poprzez zapłatę:

- kwoty 443,89 złotych na rzecz (...) Spółka z o.o.

LXVIII.

na podstawie art. 46 § 1 k.k. zobowiązał oskarżonego M. Z. (1) do naprawienia w części szkody wynikłej z czynu opisanego w punkcie CXIII części wstępnej wyroku (punkt XXXIII części dyspozytywnej) poprzez zapłatę:

- kwoty 369,15 złotych na rzecz (...) Spółka z o.o.

LXIX.

na podstawie art. 46 § 1 k.k. zobowiązał oskarżonego J. S. (1) do naprawienia w części szkody wynikłej z czynów opisanych w punktach CXXIII i CXXIV części wstępnej wyroku (punkt XXXVI części dyspozytywnej) poprzez zapłatę:

- kwoty 1.438,17 złotych na rzecz (...) Bank S.A.

LXX.

na podstawie art. 46 § 1 k.k. zobowiązał oskarżonego J. S. (1) do naprawienia w części szkody wynikłej z czynów opisanych w punktach CXXI i CXXII części wstępnej wyroku (punkt XXXVII części dyspozytywnej) poprzez zapłatę:

- kwoty 686,50 złotych na rzecz (...) Spółka z o.o.

- kwoty 819,00 złotych na rzecz (...) Spółka z o.o.

LXXI.

na podstawie art. 72 § 2 k.k. zobowiązał oskarżonych do naprawienia w części szkody:

a)

oskarżonego M. P. (1) poprzez zapłatę:

- kwoty 1.325,00 złotych na rzecz (...) S.A.

- kwoty 757,59 złotych na rzecz (...) Bank S.A.

- kwoty 960,00 złotych na rzecz Banku (...) S.A.

w terminie 2 lat od daty uprawomocnienia się wyroku,

b)

oskarżoną M. P. (3) poprzez zapłatę kwoty 375,00 złotych na rzecz (...) S.A., w terminie 6 miesięcy od daty uprawomocnienia się wyroku,

c)

oskarżoną J. W. (1) poprzez zapłatę:

- kwoty 340 złotych na rzecz (...) S.A.

- kwoty 1042,85 złotych na rzecz Banku (...) S.A.

w terminie 1 roku od daty uprawomocnienia się wyroku;

LXXII.

na podstawie art. 63 § 1 k.k. zaliczył oskarżonym na poczet orzeczonych kar pozbawienia wolności okres rzeczywistego pozbawienia wolności w sprawie, odpowiednio:

- oskarżonemu R. S. (1) okres od 26 kwietnia 2006 r. do dnia 10 sierpnia 2006 r.

- oskarżonej B. M. (1) okres od 26 kwietnia 2006 r. do dnia 28 kwietnia 2006 r.

- oskarżonemu M. S. (1) okres jednego dnia - 27 marca 2013 r.

- oskarżonemu M. Z. (1) okres jednego dnia - 26 kwietnia 2006 r.

- oskarżonemu M. P. (1) okres od 27 kwietnia 2006 r. do 28 kwietnia 2006 r.

- oskarżonej M. P. (3) okres jednego dnia - 11 lutego 2009 r.

- oskarżonej J. W. (1) okres dwóch dni - 26 kwietnia 2006 r. oraz 22 listopada 2003 r.

LXXIII.

Zasądził od oskarżonych wydatki poniesione przez Skarb Państwa od chwili wszczęcia postępowania ograniczając je do kwoty wskazanej wobec każdego z oskarżonych poniżej:

- R. S. (1) w kwocie 2.493,61 (dwa tysiące czterysta dziewięćdziesiąt trzy 61/100) złotych,

- M. S. (1) w kwocie 1568,66 (jeden tysiąc pięćset sześćdziesiąt osiem złotych 66/100) złotych,

- M. Z. (1) w kwocie 562,27 (pięćset sześćdziesiąt dwa złote 27/100) złotych,

- J. S. (1) w kwocie 261,19 (dwieście sześćdziesiąt jeden złotych 19/100) złotych,

- M. P. (1) w kwocie 211,19 (dwieście jedenaście złotych 19/100) złotych i zwolnił ich od ponoszenia opłaty, a ponadto zwolnił B. M. (1), J. W. (1) i M. P. (3) od ponoszenia wyłożonych wydatków od chwili wszczęcia postępowania w sprawie zaliczając ich na rachunek Skarbu Państwa oraz od ponoszenia opłaty.

Apelację od tego wyroku - poprzez swoich obrońców - wnieśli oskarżeni B. M. (1), R. S. (1) i M. S. (1).

Obrońca oskarżonego B. M. (1) zaskarżonemu wyrokowi zarzucił:

1)

mający wpływ na treść orzeczenia błąd w ustaleniach faktycznych przyjętych za jego podstawę, a wyrażający się w nieuwzględnieniu wszelkich okoliczności przemawiających na korzyść oskarżonej, a niezmiernie istotnych z punktu widzenia orzeczonego względem B. M. (1) wymiaru kary;

2)

rażącą niewspółmierność orzeczonej względem oskarżonej B. M. (1) kary do celów, jakie kara ta winna spełnić w zakresie prewencji indywidualnej i ogólnej, zwłaszcza w kontekście młodego wieku oskarżonej, jej uprzedniej niekaralności oraz jej warunków osobistych i pozytywnej prognozy kryminologicznej.

Podnosząc powyższe zarzuty, apelujący wniósł o zmianę wyroku w zaskarżonej części poprzez orzeczenie w stosunku do oskarżonej kary łącznej 2 lat pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres próby lat 5.

Obrońca oskarżonego R. S. (1) - adw. T. R. - zaskarżonemu wyrokowi zarzucił:

1.

obrazę przepisów postępowania mającą wpływ na treść wyroku, a mianowicie:

- art. 4 k.p.k. przez nieuwzględnienie okoliczności przemawiających na korzyść oskarżonego R. S. (1),

- art. 7 k.p.k. przez jednostronną ocenę materiału dowodowego sprawy, a w szczególności bezkrytyczne podejście do wyjaśnień współoskarżonych: B. M. (1) i bardzo blisko z nią powiązanych osób M. P. (1), M. P. (3) oraz J. W. (1), a także zeznań W. M. (1), mimo że z okoliczności sprawy, zebranych dowodów z dokumentów i opinii grafologicznej, a także wyjaśnień M. S. (1), J. S. (1), M. Z. (1), a także zeznań świadków A. C. (1), poprzednio "B.", M. J. (1), a także J. Z. jednoznacznie wynika, iż wyjaśnienia i zeznania wyżej wymienionych osób co do przynależności oskarżonego do zorganizowanej grupy przestępczej i jego udziału w przestępczym procederze polegającym na wyłudzaniu kredytów nie polegają na prawdzie, że osoby te, a zwłaszcza oskarżona B. M. (1), mają oczywisty interes w pomawianiu oskarżonego R. S. (1) i czynienia z niego organizatora całego przestępczego procederu, gdyż w przeciwnym wypadku, okazałoby się, iż całym pomysłodawcą, organizatorem wyłudzania kredytów, wyszukiwania odpowiednich ludzi była oskarżona B. M. (1), karana w przeszłości, tak jak wiele osób wymienionych wyżej, za wyłudzanie kredytów, mimo że skazanie B. M. (1) uległo już zatarciu.

- art. 170 § 2 k.p.k. i art. 366 § 1 k.p.k. popełnioną przez oddalenie wniosku dowodowego obrońcy oskarżonego R. S. (1) z dnia 7 kwietnia 2014 r. o przesłuchanie świadków: M. B. (1), T. B. (1), A. W. (2) i A. G. (1), pomimo ze ich zeznania miały istotne znaczenia dla oceny wiarygodności wyjaśnień oskarżonej B. M. (1) i R. S. (1), jako że oskarżona B. M. (1) pomawiała oskarżonego R. S. (1) o współudział z tymi osobami w przestępczym procederze, czemu oskarżony R. S. (1) zaprzeczył, twierdząc, iż w ogóle nie zna takich osób.

2.

błąd w ustaleniach faktycznych mający wpływ na treść wyroku polegający na przyjęciu, że:

- reklamówka ujawniona w samochodzie oskarżonego R. S. (1) podczas jego zatrzymania, a w której znajdowały się różnego rodzaju pieczęcie, zaświadczenia o zatrudnieniu i inne dokumenty stanowiły jego własność, podczas gdy zgodnie z materiałem dowodowym sprawy stanowiły one własność B. M. (1) i M. S. (1), co przyznał i na co wskazuje jednoznacznie treść tych dokumentów, w tym zwłaszcza znaleziona w reklamówce faktura VAT (...) na nazwisko R. M. - ojca oskarżonej B. M. (1), zabezpieczone w wykazie dowodów rzeczowych pod pozycją 34.

Oskarżony R. S. (1) i R. M. w ogóle się nie znali i oskarżony R. S. (1) nigdy w mieszkaniu rodziców oskarżonej B. M. (1) nie był. Potwierdzeniem, iż znajdują się w samochodzie oskarżonego R. S. (1) reklamówka z dokumentami była własnością oskarżonej B. M. (1) jest fakt, iż dalsza część podobnych dokumentów i pieczątek odnaleziono podczas przeszukania mieszkania ojca oskarżonej R. M., - oskarżony R. S. (1) założył i kierował zorganizowaną grupą przestępczą, w skład której wchodzili nadto oskarżona B. M. (1), M. S. (1) i A. P., podczas gdy wszystkie te osoby wspólnie z innymi współdziałały w wyłudzaniu kredytów bez udziału oskarżonego R. S. (1).

Podnosząc powyższe zarzuty, apelujący wniósł o:

1.

uniewinnienie oskarżonego R. S. (1) od przypisanych mu czynów;

ewentualnie:

2.

uchylenie w stosunku do oskarżonego R. S. (1) zaskarżonego wyroku i przekazanie sprawy Sądowi I instancji do ponownego rozpoznania.

Obrońca oskarżonego R. S. (1) - adw. T. B. (2) - zaskarżył wyrok w całości w zakresie pkt I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, XLII, XLIV, XLV, XLVI, XLVII, XLVIII, XLIX, L, LXXII i LXXIII, zaskarżonemu wyrokowi zarzucając: obrazę przepisów postępowania mogącą mieć wpływ na treść wydanego orzeczenia, a to:

a)

art. 7 k.p.k. na skutek przekroczenia swobodnej oceny dowodów przechodzącą w dowolną i dokonaną wbrew doświadczeniu życiowemu i zasadom logiki, sprowadzająca się do bezkrytycznego uznania w całości prawdziwej relacji oskarżonych B. M. (1), M. P. (3), M. P. (1) i J. W. (1) bez analizy wszystkich istotnych dowodów i okoliczności sprawy oraz bez skonfrontowania sprzeczności pomiędzy tymi relacjami oraz innych dowodami zebranymi w sprawie, a w konsekwencji przyjęcie, iż oskarżony R. S. (1) popełnił zarzucane mu czynu, w tym przede wszystkim założył i kierował zorganizowaną grupą przestępczą, w sytuacji gdy brak jest w tym zakresie jednoznacznych dowodów'

b)

art. 170 § 1 pkt 3 k.p.k. w zw. z art. 366 § 1 k.p.k. poprzez bezpodstawne oddalenie wniosku dowodowego obrony złożonego w piśmie z dnia 7 kwietnia 2014 r. o przesłuchanie w charakterze świadków wskazanych w nim osób, w sytuacji gdy było to niezbędne dla zweryfikowania prawdziwości wyjaśnień oskarżonej B. M. (1), w związku z czym nie sposób jest uznać, aby przeprowadzenie tych dowodów było nieprzydatne dla niniejszego postępowania;

c)

art. 410 k.p.k. poprzez oparcie rozstrzygnięcia jedynie na wybiórczych elementach ujawnionego w toku rozprawy materiału dowodowego i nie odniesienie się przy wydawaniu rozstrzygnięcia do treści:

- wyjaśnień M. S. (1) z których wynikało, iż ujawniona w samochodzie R. S. (1) reklamówka z dokumentami stanowiła jego własność, a osobą namawiającą go do udziału w przestępczym procederze była B. M. (1);

- wyjaśnień J. S. (1), M. Z. (1) i zeznań M. J. (1) dotyczących udziału w przestępczym procederze oskarżonego R. S. (1), w sytuacji gdy miało to znaczenie dla oceny wiarygodności innych dowodów zebranych w sprawie;

d)

art. 424 § 1 pkt 1 k.p.k. poprzez ogólnikowe i uproszczone odwołanie się w uzasadnieniu zaskarżonego wyroku do osobowych źródeł dowodowych mających świadczyć o popełnieniu przez R. S. (1) zarzucanych mu czynów i nie dokonanie analizy tychże dowodów w powiązaniu z innymi dowodami przeprowadzonymi w sprawie, a także zaniechanie przeanalizowania istotnych dla odpowiedzialności karnej oskarżonego okoliczności.

Podnosząc powyższe zarzuty, apelujący wniósł o uchylenie zaskarżonego wyroku i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania Sądowi Okręgowemu w Świdnicy.

Obrońca oskarżonego M. S. (1) zaskarżonemu wyrokowi zarzucił naruszenie:

a)

art. 258 § 1 k.k. powołanego w opisie kwalifikacji prawnej czynu w pkt XC części dyspozytywnej wyroku, poprzez błędne zastosowanie tego przepisu, co do orzeczenia o winie oraz co do wymiaru kary i uznanie, że oskarżony M. S. (1) w okresie od lutego 2005 r. do 26 kwietnia 2006 r., brał udział w zorganizowanej grupie, mającej na celu popełnianie, według przyjętego i zaakceptowanego podziału ról i zadań przy realizacji poszczególnych przestępnych przedsięwzięć, przestępstw zadań przy realizacji poszczególnych przestępnych przedsięwzięć, przestępstw powszechnych związanych z wyłudzaniem, przy użyciu podrobionych dokumentów, kredytów na zakup towarów i usług oraz kredytów gotówkowych, na szkodę różnych podmiotów gospodarczych;

b)

art. 65 § 1 k.k. powołanego w opisie kwalifikacji prawnej czynu w pkt XCI-CXI części dyspozytywnej wyroku, poprzez błędne zastosowanie tego przepisu co do orzeczenia o winie oraz co do wymiaru kary, co każe przypuszczać, że Sąd I instancji błędnie uznał, że zarzucane oskarżonemu M. S. (1) występki popełnił działając w zorganizowanej grupie mającej na celu popełnienie przestępstwa,

c)

art. 46 § 1 k.k. poprzez błędne jego zastosowanie i przyjęcie, że szkoda wyrządzona przestępnymi zachowaniami oskarżonego opisanymi w pkt:

- XCI, XCIII, XCIV, XCV, C, CI części wstępnej wyroku, wynosi na rzecz pokrzywdzonych:

1)

Banku (...) S.A. 815,21 zł,

2)

Banku (...) S.A. 2.701,39 zł,

3)

(...) S.A. 740 zł;

- XCII i CIII części wstępnej wyroku, wynosi na rzecz pokrzywdzonego Banku (...) S.A. kwotę 1.462,99 zł;

- XCII i CIII części wstępnej wyroku, wynosi na rzecz pokrzywdzonego Banku (...) S.A. kwotę 1.100 zł;

- XCVI części wstępnej wyroku, wynosi na rzecz pokrzywdzonego (...) Bank S.A. wynosi kwotę 1.492 zł;

- CIV części wstępnej wyroku, wynosi na rzecz pokrzywdzonego (...) (...) kwotę 443,89 zł;

- CV części wstępnej wyroku, wynosi na rzecz pokrzywdzonego (...) Spółka z o.o. 369,15 zł;

- CVI i CVII części wstępnej wyroku, wynosi na rzecz pokrzywdzonych (...) Spółka z o.o. oraz (...) Spółka z o.o. kwoty odpowiednie 245,88 i 97,80 złotych.

Podnosząc powyższe zarzuty, apelujący wniósł o zmianę zaskarżonego wyroku przez uniewinnienie oskarżonego od zarzucanych mu czynów.

Uzasadnienie prawne

Sąd Apelacyjny zważył co następuje:

Apelacje obrońców oskarżonego R. S. (1) zasługiwały na uwzględnienie w takim zakresie w jakim podniesione zarzuty dotyczące naruszenia przepisów postępowania skutkowały koniecznością uchylenia zaskarżonego wyroku i przekazania sprawy do ponownego rozpoznania, natomiast nie zasługiwał na uwzględnienie wniosek obrońcy - adw. T. R. o zmianę wyroku poprzez uniewinnienie oskarżonego.

Analiza zarzutów podniesionych przez obu obrońców prowadzi do wniosku, że ich punkt ciężkości skierowany jest na zakwestionowanie oceny Sądu meriti wyjaśnień B. M. jako dowolnej, a nie swobodnej, poprzez nierozważenie lub nienależyte rozważenie okoliczności (dowodów) przemawiających przeciwko wiarygodności tych wyjaśnień, z drugiej zaś strony - co wiązać się może z naruszeniem prawa do obrony (choć takiego zarzutu wprost nie wyrażają - poprzez oddalenie wniosku dowodowego o przesłuchanie świadków.

Podkreślając już w tym miejscu, że podstawą ustaleń faktycznych co do sprawstwa R. S. były nie tylko wyjaśnienia B. M., nie może jednocześnie budzić wątpliwości to, że wyjaśnienia te stanowią jeden z podstawowych dowodów, a to ze względu na stopień zaangażowania (roli) oskarżonej w dokonywanych przestępstwach i wynikająca stąd istotna wiedza co do udziału i roli innych osób. Z tej perspektywy, oceniając ten dowód pamiętać należało, że dowód z "pomówienia" z uwagi na swoją specyfikę, mogącą rzutować na wiarygodność dowodową, winien być oceniany przy wykorzystaniu wypracowanych w orzecznictwie standardów. Wskazano, że dokonując oceny tego dowodu, należy zwrócić uwagę, czy:

1)

informacje uzyskane tą drogą są przyznawane przez pomówionego,

2)

są one, choćby w części, potwierdzone innymi dowodami,

3)

są spontaniczne, zwłaszcza złożone wkrótce po przeżyciu objętych nimi zaszłości, czy też po upływie czasu umożliwiającego przygotowanie określonej wersji,

4)

pochodzą od osoby bezstronnej czy też zainteresowanej obciążeniem pomówionego,

5)

są konsekwentne i zgodne co do zasady oraz szczegółów w kolejnych relacjach składanych w różnych fazach postępowania czy też zawierają informacje sprzeczne, wzajemnie się wykluczające bądź inne niekonsekwencje,

6)

pochodzą od osoby nieposzlakowanej czy też przestępcy, zwłaszcza obeznanego z mechanizmami procesu karnego,

7)

pomawiający sam siebie obciąża czy też tylko przerzuca odpowiedzialność na inną osobę, by siebie uchronić przed odpowiedzialnością (por. m.in. SA w Krakowie II AKa 189/11, KZS 2012, z. 2, poz. 39; SA w Krakowie II AKa 187/98, KZS 1998, z. 11, poz. 37; SA w P. II AKa 431/00, LEX nr 535063; SA w Katowicach II AKa 411/04, LEX nr 151786).

Przy ocenie wartości dowodowej wyjaśnień współoskarżonego pamiętać także należy, że potencjalnie w grę wchodzi nie tylko odrzucenie lub uznanie wartości dowodowej wyjaśnień w całości lecz także akceptująca lub krytyczna ocena co do danych, prawnie relewantnych okoliczności, związanych np. z tym że dana osoba opisując określone zdarzenia nie tyle przypisuje udział w nim danej osobie, która takiego udziału w rzeczywistości nie miała, co np. przypisuje jej więcej, większy stopień zaangażowania, niż w rzeczywistości, kierując się przy tym własnym, subiektywnym, interesem procesowym. Rację mają obrońcy w zakresie w jakim kwestionują oni, jako niepełną i w pewnym zakresie niewyczerpującą, ocenę wyjaśnień B. M., zwłaszcza, że elementem, który winien skłonić do szczególnie wnikliwej oceny jest ujawnienie się rozbieżności (niekonsekwencji) w tych wyjaśnieniach co do uprzednich, stanowczych jej twierdzeń o braku jej zaangażowania w wypełnianie zaświadczeń, z jednoczesnym przypisaniem "autorstwa" części z nich R. S., co nie znało potwierdzenia w opinii biegłego z zakresu pisma ręcznego (k. 601-669), zaś wskazane w uzasadnieniu przyczyny w pełni przekonujące (zwłaszcza z perspektywy art. 5 § 2 k.p.k. co do nie wykluczenia, że być może R. S. wypełniał inne zaświadczenia, bądź te, co do których biegły nie potrafił sformułować stanowczych wniosków).

Z tego powodu konieczna jest w ponownym postępowaniu ponowna, wszechstronna ocena wyjaśnień B. M., uwzględniająca kwestie podniesione przez obrońców i przy dokonywaniu której:

- zasadnym będzie przesłuchanie w charakterze świadków B. M., J. S., M. Z., M. P., M. P., J. W., skoncentrowane na okolicznościach dotyczących R. S.,

- dostrzeżenie, że prawomocne zakończenie postępowania wobec B. M. oznacza m.in. utratę uprawnień procesowych osób dla niej najbliższych, co może ułatwić weryfikację zasadności twierdzeń świadka A. C. (p. B.) z postępowania sądowego, wskazującej na próby wpływania na nią przez B. M.,

- ponowną ocenę zasadności oddalenia wniosku dowodowego o przesłuchanie świadków M. B., T. B., A. W. i A. G. (k. 3092) po ocenie czy i w jakim zakresie mogą to być dowody przydatne dla oceny innego dowodu (wyjaśnień B. M. - art. 169 § 2 k.p.k.),

- nie pominięcie oceny znaczenia zeznań świadka M. J. (której w zaskarżonym wyroku całkowicie zabrakło), w postępowaniu sądowym wskazującej (k. 3102-3103) na zachowania E. M., które wymagają uściślenia i weryfikacji

- rozważenie czy i jakie znaczenie dla treści wyjaśnień E. M. mogło mieć to, że w czasie składania wyjaśnień znajdować się miała (jak zdaje się sugerować wywiad kuratora sądowego) w okresie próby związanej z uprzednim skazaniem za podobne przestępstwo,

- stopień zaawansowania postępowania karnego (II K 644/14 SR w Wałbrzychu - k. 3333) wobec W. M., bezpośredniego uczestnika części z wydarzeń objętych zarzutami i składającego wyjaśnienia w postępowaniu przygotowawczym o bardzo istotnym znaczeniu dla oceny zasadności zarzutów R. S., uzasadnia przypuszczenie, że zostało ono prawomocnie zakończone, co zdezaktualizuje uprawnienie z art. 182 § 3 k.p.k., z którego świadek ten uprzednio skorzystał, umożliwiając w ten sposób uzyskanie tego istotnego dowodu.

Wyrażona przez Sąd Apelacyjny ocena zasadności zarzutów obrońców R. S. nie oznacza przy tym stanowczego, a tym bardziej definitywnego, pozbawienia wartości dowodowej wyjaśnień E. M., która to ocena, respektująca wskazania wynikające z art. 7 k.p.k., będzie możliwa po ponownym, uzupełniającym postępowaniu. Z pola uwagi nie może przy tym ujść to, że znajdują one aktualnie istotne wsparcie (potwierdzenie) co do szeregu okoliczności, m.in. w wyjaśnieniach W. M., J. W., M. i M. P. (1), które także winny być przedmiotem oceny, w pełni spełniającej wymogi z art. 7 k.p.k.

Trafna co do zasady była apelacja obrońcy oskarżonej B. M. (1) w zakresie jakim zakwestionował on ustalenie braku przesłanek warunkowego zawieszenia kary wykonania kary pozbawienia wolności orzeczonej wobec tej oskarżonej. Rację ma Sąd meriti w zakresie w jakim wskazał (odwołując się do treści art. 65 § 1 k.k. w zw. z art. 64 § 2 k.k. i art. 69 § 3 k.k.), że co do zasady warunkowego zawieszenia wykonania kary nie stosuje się do sprawcy o którym mowa w art. 65 § 1 k.k., chyba że zachodzi wyjątkowy wypadek, uzasadniony szczególnymi okolicznościami. Sąd meriti, uznając że taki wyjątkowy wypadek nie zachodzi w przypadku oskarżonej podniósł (k. 3590v), że nie jest wystarczającym uzasadnieniem dla przyjęcia takiego wypadku przyznanie się oskarżonej i wyrażona w postępowaniu skrucha. Istotnie, gdyby się ograniczyć się tylko do tych okoliczności to ocena taka - co do zasady - mogłaby być zaaprobowana. W ocenie Sądu Apelacyjnego odpowiedniej uwagi uszły inne istotne okoliczności, istotne zarówno z perspektywy oceny czy zachodzi sytuacja o której mowa w art. 69 § 3 k.k., ale także dyrektyw wymiaru kary z art. 53 § 2 i 3 k.k. i art. 58 § 1 k.k. Sąd meriti dostrzegł brak uprzedniej karalności oskarżonej (biorąc pod uwagę art. 76 § 1 k.k.) ale pominął istotne okoliczności dotyczące sytuacji osobistej i rodzinnej oskarżonej. Jak wynika z wywiadu kuratora sądowego (k. 3248-49),oskarżona w miejscu zamieszkania (zajmowanym od 6 lat) ma pozytywną opinię. Oskarżona jest matką w praktyce samotnie wychowującą dwoje małoletnich dzieci, utrzymującą się ze świadczeń alimentacyjnych oraz świadczenia stażowego. Oskarżona mimo wieloletniej choroby - gruźlicy - podjęła starania (staż zawodowy) od marca 2014 r. celem uzyskania zatrudnienia, co wskazuje na pojawienie się istotnego elementu stabilizującego zachowanie, jakim jest praca zarobkowa. Jest osobą zaangażowaną i skupioną na wychowywaniu dzieci, w tym zakresie korzysta z ograniczonej pomocy ojca dzieci oraz swoich rodziców (limitowanej stanem ich zdrowia). Uwzględniając dodatkowo, iż od daty popełnienia przypisanych jej przestępstw (nie kwestionując ich naganności) upłynął już okres ok. 9 lat, oskarżona nie miała żadnego wpływu na długość postępowania karnego, jej sytuacja osobista i zawodowa wskazuje na stabilizację mającą szansę uzyskać cechy trwałości, uprawniona jest ocena o możliwości osiągnięcia celów kary także przy nieskorzystaniu z ultima ratio jaką jest kara pozbawienia wolności bez warunkowego zawieszenia wykonania. W konsekwencji, uznając że sumaryczna ocena powyższych okoliczności przemawia za przyjęciem sytuacji o której mowa w art. 69 § 3 k.k., przy jednoczesnym zaistnieniu przesłanek z art. 69 § 1 i 2 k.k., warunkowo zawieszono wykonanie orzeczonej wobec oskarżonej kary pozbawienia wolności. Wyznaczenie maksymalnego okresu próby, przy jednoczesnym orzeczeniu dozoru kuratora jest wynikiem uznania konieczności odpowiednio długiej i nadzorowanej weryfikacji trafności założonej prognozy kryminologicznej, osłabionej wielością umyślnych przestępstw przypisanych oskarżonej.

Nie zasługiwał na uwzględnienie zarzut obrońcy M. S. naruszenia art. 258 § 1 k.k. i art. 65 § 1 k.k., którego istota sprowadza się do kwestionowania przez obrońcę oceny (i związanego z nią wcześniejszego ustalenia), że działanie M. S. polegające na zarejestrowaniu działalności gospodarczej, wystawianiu określonych dokumentów (zaświadczeń o zatrudnieniu), umożliwianiu innym osobom wykorzystywania danych i dokumentów działalności gospodarczej w tym samym celu było działaniem w ramach zorganizowanej grupy przestępczej. Rację ma apelujący, że możliwe jest wykorzystywanie przez członków danej zorganizowanej grupy przestępczej innych osób, nienależących do tej grupy, do dokonywania przestępstw w roli swoistego "narzędzia". Rzecz jednak w tym, że sytuacja ta nie dotyczy M. S. Wbrew twierdzeniom apelującego wykorzystanie działalności gospodarczej, założonej przez oskarżonego pod nazwą A., nie miało bynajmniej charakteru epizodycznego, takiego też charakteru nie miała aktywność oskarżonego. Uprawnione było ustalenie (k. 3557v) Sądu meriti, że celem zarejestrowania przez oskarżonego działalności gospodarczej było nie prowadzenie rzeczywistej działalności gospodarczej, zwłaszcza wymagającej takiej wiedzy i wyposażenia jak przy działalności deklarowanej, lecz umożliwienie kontynuacji procederu wyłudzania m.in. kredytów przez osoby fizyczne, co do których fikcyjnie wykazywano ich zatrudnienie w tej firmie. Za trafnością takiego ustalenia przemawia brak jakiejkolwiek innej aktywności w działalności oskarżonego niż związana z popełnianiem tego typu przestępstw, brak jakiegokolwiek doświadczenia, wiedzy i wyposażenia, koniecznych do realnego prowadzenia deklarowanej działalności, wreszcie wielość zaświadczeń o zatrudnieniu podpisanych lub wypełnionych przez oskarżonego co do osób, które nigdy nie miały, bo i mieć nie mogły z uwagi na brak jakiejkolwiek kompetencji, związku z zdeklarowanym rodzajem działalności gospodarczej. Z tej perspektywy trafna była ocena Sądu meriti (k. 3585), że takie zachowania oskarżonego, świadomego rzeczywistego celu wystawianych zaświadczeń były realizacją woli tego oskarżonego powtarzalnego, trwałego (jak długo będzie to możliwe) współdziałania z innymi osobami w dokonywaniu przestępstw, przy świadomości sposobu ich dokonywania, podziału ról. Nie podważa zasadności oceny Sądu meriti to, iż stopień skomplikowania struktury grupy nie był duży, zaś wykorzystywane mechanizmy szczególnie wyrafinowane, a co wynikało z potencjału intelektualnego osób zaangażowanych, które w większości wywodziły się z określonego kręgu, typu osób.

Nie zasługiwał także na uwzględnienie zarzut naruszenia art. 46 § 1 k.k. Apelujący w tym zakresie ogranicza się do wskazania, że przyjęte przez Sąd meriti ustalenia co do wysokości szkody są dowolne i nie zostały wyjaśnione w uzasadnieniu wyroku. Wbrew twierdzeniom apelującego brak jest podstaw do kwestionowania trafności ustaleń faktycznych Sądu meriti co do faktu wyrządzenia, wysokości szkody. Sąd meriti dokonując w tym zakresie ustaleń oparł się nie tylko - jak twierdzi apelujący - na wyjaśnieniach B. M. lecz także (k. 3582 i dowody wskazane przy poszczególnych ustaleniach faktycznych) szeregu dowodów z dokumentów w postaci umów kredytów lub pożyczek, umów o świadczenia usług telekomunikacyjnych, których wiarygodność nie jest przez apelującego kwestionowana. Istniały więc pełne podstawy dowodowe do precyzyjnego ustalenia wysokości szkody wyrządzonej poszczególnym przestępstwami lub ciągami przestępstw, a wobec ich nienaprawienia do chwili wyrokowania i złożenia przez uprawnione podmioty wniosków o orzeczenia środka karnego z art. 46 § 1 k.k. istniała prawna konieczność orzeczenia o tym środku karnym. Sąd meriti nie uchylił się przy tym od rozważenia zakresu orzeczenia tego środka karnego wobec poszczególnych oskarżonych. Trafnie wskazano przy tym, że prawnie dopuszczalnym byłoby orzeczenie tego środka poprzez zobowiązanie do naprawienia szkody solidarnie wszystkich współoskarżonych danym czynem, zobowiązanie każdego z nich do naprawienia szkody w częściach równych bądź też w odpowiednich częściach (pro rata parte). In concreto przyjęto tą ostatnią możliwość, wskazując (trafnie) że elementem przemawiającym za takim orzeczeniem tego środka (najkorzystniejszym dla oskarżonego) będzie możliwie precyzyjne odzwierciedlenie w ten sposób prawno-karnego charakteru tego środka tj. odniesienie jego wysokości do zamierzonej lub uzyskanej korzyści majątkowej.

Wniesienie przez obrońcę oskarżonego M. S. apelacji co do winy obligowało (art. 447 § 1 k.p.k.) do kontroli odwoławczej co do całości wyroku, a wiec także (oprócz kwestii ww.) także kwalifikacji prawnej oraz orzeczonych kar jednostkowych. Sąd Apelacyjny nie znalazł podstaw do przyjęcia, że wymierzone temu oskarżonemu kary jednostkowe cechują się rażącą niewspółmiernością w rozumieniu art. 438 pkt 4 k.p.k., a tylko taka obligowałaby Sąd odwoławczy do dokonania zmiany. Sąd Apelacyjny podzielił przy tym ustalenia Sądu meriti (k. 3590) co do istotnych okoliczności obciążających tego oskarżonego, w szczególności zaś istotnego udziału wyrażającego się w zarejestrowaniu działalności gospodarczej wykorzystywanej następnie do dokonywania przestępstw, jak też uprzedniej karalności za przestępstwa podobne, mającej postać kwalifikowaną tj. działania w warunkach powrotu do przestępstwa w rozumieniu art. 64 § 1 k.k.

Zakwestionować natomiast należało prawidłowość przyjętej przez Sąd meriti kwalifikacji prawnej czynów przypisanych temu oskarżonemu w pkt XXI, XXI, XXV, XXVI, XXVIII części dyspozytywnej zaskarżonego wyroku, tj. w zakresie przyjęcia że zachowaniem swym oskarżony wyczerpał znamiona przestępstwa stypizowanego w art. 271 k.k. (jego kwalifikowanej postaci o której mowa w § 3). Sąd meriti przyjął za oskarżycielem (k. 3587v), że oskarżony jako prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą był podmiotem zdatnym, jako "inna osoba uprawniona do wystawienia dokumentu" do popełnienia czynu polegające na poświadczeniu nieprawdy w wystawionych zaświadczeniach o zatrudnieniu, poszczególnych osób fizycznych ubiegających się następnie w oparciu o te zaświadczenia o uzyskanie kredytu, czy też zawarcie umów o świadczenie usług telekomunikacyjnych. Okolicznością bezsporną przy tym jest, niekwestionowaną przez oskarżonego, że żadna z osób którym oskarżony ten wystawił w sensie technicznym przedmiotowe zaświadczenie nie pozostawała w faktycznej relacji pracodawca-pracownik. Ustalenie to obligowało do konieczności szczegółowej oceny czy w tej sytuacji oskarżony może być traktowany jako podmiot zdatny do popełnienia tego przestępstwa o charakterze indywidualnym, wymagającym cechy występowania w obrocie prawnym w sposób zbliżony do funkcjonariusza publicznego. Przypomnieć w tym miejscu należy, iż w kwestii tej wypowiadał się już w przeszłości Sąd Najwyższy, wyrażając pogląd (który Sąd Apelacyjny aprobuje)"osobą uprawnioną do wystawienia "zaświadczenia o zatrudnieniu" jest tylko pracodawca, a więc podmiot prawa pracy, którego łączy z konkretnym pracownikiem stosunek pracy. Pracodawca nie ma potencjalnego uprawnienia do wystawiania tego rodzaju dokumentów każdej osobie fizycznej, a wyłącznie pracownikowi w rozumieniu art. 2 k.p." (por. uchwała SN z 2004-06-30, sygn. 12/04 OSNKW 04/6/59). W utrwalonym już orzecznictwie Sądu Najwyższego przyjmuje się, że owo "uprawnienie" do wystawienia dokumentu musi mieć charakter publicznoprawny i nie obejmuje ono ogólnej kompetencji do uczestniczenia w obrocie i zawierania umów o charakterze cywilnoprawnym, czy też sporządzania dokumentów związanych ze stosunkami prawnymi o charakterze prywatnoprawnym (por. wyrok z dnia 23 lutego 2012 r., III KK 375/11; wyrok z dnia 9 maja 2002 r., V KKN 323/99, OSNKW 2002, z. 9-10, poz. 71; wyrok z dnia 11 lipca 2006 r., III KK 463/05; wyrok z dnia 30 sierpnia 2011 r., IV KK 190/11; wyrok z dnia 13 listopada 2008 r., IV KK 373/08; postanowienie z dnia 30 lipca 2008 r., II KK 68/08, OSNKW 2008, z. 10, poz. 84; wyrok z dnia 5 października 2005 r. II K 126/05). W efekcie wyrażane są poglądy, że pracodawca nie jest "inną uprawnioną do wystawienia dokumentu" osobą w rozumieniu art. 271 § 1 k.k. (" brak jest szczególnych uregulowań prawnych, które przypisywałyby wystawionemu przez pracodawcę zaświadczeniu o zatrudnieniu oraz wysokości wynagrodzenia szczególną cechę zaufania publicznego ze skutkami erga omnes. Wystawienie takiego dokumentu nie dokonuje się więc na podstawie szczególnych "uprawnień" porównywalnych z władztwem, jakie posiada funkcjonariusz publiczny. Z tego też powodu nie spełnia znamion czynu zabronionego z art. 271 § 1 k.k., zaś posługiwanie się takim stwierdzającym nieprawdę zaświadczeniem o zatrudnieniu i uzyskiwanym wynagrodzeniu nie stanowi także przestępstwa z art. 273 k.k." (por. wyrok Sądu Najwyższego - Izba Karna z dnia 27 czerwca 2012 r., sygn. V KK 112/12). Podzielenie przez Sąd Apelacyjny poglądu, że osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, wystawiająca zaświadczenie o zatrudnieniu osobie niebędącej jej pracownikiem, w którym to zaświadczeniu zawarto nieprawdziwe informację, nie jest "inną osobą uprawnioną do wystawienia dokumentów" w rozumieniu art. 271 § 1 k.k. obligowało do:

- zmiany wyroku poprzez uniewienienie oskarżonego M. S. od czynów mu przypisanych w pkt XXVIII części dyspozytywnej zaskarżonego wyroku skoro w tym zakresie oskarżonemu zarzucono i przypisano wyłącznie zachowania od strony przedmiotowej stypizowane w art. 271 § 1 k.k., co biorąc pod uwagę kierunek środka odwoławczego, wykluczało możliwość przypisania oskarżonemu pomocnictwa do przestępstwa z art. 297 lub 286 k.k.,

- zmiany wyroku poprzez pominięcie art. 271 § 3 k.k. w kumulatywnej kwalifikacji przestępstw przypisanych M. S. w pkt XXI, XXII, XXV, XXVI.

Powyższa prawno-karna ocena wpłynęła na konieczność zmiany wyroku, na podstawie art. 435 k.p.k. także co do oskarżonych którzy nie wnieśli środka odwoławczego a to M. Z., i J. W., poprzez pominięcie w kumulatywnej kwalifikacji prawnej przestępstw i ciągu przestępstw im przypisanym art. 273 k.k. Skoro bowiem M. S. nie mógł w znaczeniu prawno-karnym "wystawić" zaświadczenia w rozumieniu art. 271 § 1 k.k., to tym samym osoby które posługiwały się następczo takimi zaświadczeniami nie mogą ponosić odpowiedzialności na podstawie art. 273 k.k., skoro przestępstwo tam stypizowane polega m.in. na używaniu dokumentu w którym inna uprawniona do wystawienia osoba poświadczyła nieprawdę co do okoliczności mające znaczenie prawne.

Uniewinnienie oskarżonego M. S. od czynów przypisanych mu w pkt XXVIII części dyspozytywnej zaskarżonego wyroku implikowało utratę mocy przez orzeczenie o karze łącznej pozbawienia wolności i grzywny zawarte w pkt XLII tiret trzeci, obligując tym samym do orzeczenia kar łącznych co do przypisanego przez Sąd odwoławczy temu oskarżonemu zbiegu realnego przestępstw i ciągu przestępstw. Sąd Apelacyjny orzekając kary łączne kierował się zasadą asperacji, zbliżoną do absorpcji, podzielając ocenę Sądu meriti (k. 3591), że za wyborem takiego sposobu ukształtowania kary łącznej przemawia przedmiotowe podobieństwo, wyrażające się w kwalifikacji prawnej oraz krótkich odstępach czasu.

Na poczet kary łącznej pozbawienia wolności orzeczonej wobec oskarżonego M. S. zaliczono okres jego faktycznego pozbawienia wolności w trakcie postępowania tj. zatrzymania 27 marca 2013 r.

O kosztach sądowych za postępowanie odwoławcze, w zakresie oskarżonych B. M. (1) i M. S. (1), orzeczono na podstawie art. 624 § 1 k.p.k. w zw. z art. 634 poprzez zwolnienie obu oskarżonych od obowiązku ponoszenia tych kosztów, mając na uwadze sytuację osobistą, rodzinną i majątkową obojga oskarżonych, nadto w przypadku M. S. także orzeczenie wobec niego kary pozbawienia wolności bez warunkowego zawieszenia jej wykonania.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów powszechnych.