II AKa 313/14, Kwalifikacja prawna czynu nieletniego odpowiadającego na podstawie art. 10 § 2 k.k., wykraczającego poza znamiona przepisu wymienionego w art. 10 § 2 k.k. - Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1665550

Masz dostęp do LEX-a?

Zaloguj się, aby zapoznać się z pełną treścią dokumentu.

Zaloguj się do LEX - serwis autoryzacji

Nie korzystasz jeszcze z LEX-a?

Zacznij od programu LEX Flex w elastycznym, miesięcznym dostępie.