II AKa 247/16, Przesłanki naruszenia zasady in dubio pro reo. Posiadanie nieznacznej ilości na własny użytek sprawcy. - Wyrok... - OpenLEX

II AKa 247/16, Przesłanki naruszenia zasady in dubio pro reo. Posiadanie nieznacznej ilości na własny użytek sprawcy. - Wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2402505

Masz dostęp do LEX-a?

Zaloguj się, aby zapoznać się z pełną treścią dokumentu.

Zaloguj się do LEX - serwis autoryzacji

Nie korzystasz jeszcze z LEX-a?

Zamów dostęp testowy i zapoznaj się ze wszystkimi możliwościami programu.