II AKa 236/18, Charakter i rozpoczęcie biegu miesięcznego terminu określonego w art. 55 § 1 k.p.k. Termin do wniesienia subsydiarnego aktu oskarżenia a stosowanie art. 140 k.p.k. - Wyrok Sądu Apelacyjnego w Krakowie

Orzeczenia sądów
Opublikowano: KZS 2019/2/48

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 10 grudnia 2018 r. II AKa 236/18 Charakter i rozpoczęcie biegu miesięcznego terminu określonego w art. 55 § 1 k.p.k. Termin do wniesienia subsydiarnego aktu oskarżenia a stosowanie art. 140 k.p.k.

Dokument posiada tylko metrykę.