Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1682894

Wyrok
Sądu Apelacyjnego w Łodzi
z dnia 16 października 2014 r.
II AKa 228/14
Przesłanki stwierdzenia rażącej niewspółmierności wymierzonej kary.

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia SA Piotr Feliniak (spr.).

Sędziowie: SA Izabela Dercz, SO del. Sławomir Lerman.

przy udziale: J. S., Prokuratora Prokuratury Apelacyjnej w Łodzi.

Sentencja

Sąd Apelacyjny w Łodzi, II Wydział Karny po rozpoznaniu w dniu 16 października 2014 r. sprawy P. M. oskarżonej z art. 284 § 2 k.k. w zw. z art. 294 § 1 k.k. i art. 270 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. w zw. z art. 12 k.k. na skutek apelacji wniesionej przez obrońcę oskarżonej od wyroku Sądu Okręgowego w K. z dnia 23 czerwca 2014 r., sygn. akt III K 60/13

1. utrzymuje w mocy zaskarżony wyrok, uznając apelację za oczywiście bezzasadną;

2. zwalnia oskarżoną od kosztów sądowych za postępowanie odwoławcze.

Uzasadnienie faktyczne

P. M. została oskarżona o to, że:

w okresie od 09 listopada 2010 roku do 31 stycznia 2013 roku w miejscowości K. woj. (...) jako sprzedawca w oddziale firmy (...) w K., działając w krótkich odstępach czasu, w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, przywłaszczyła pieniądze w kwocie 840.697,88 zł., powierzone jej przez firmę (...) na szkodę ww. firmy w ten sposób, że:

- w wyżej wymienionym miejscu i czasie przywłaszczyła z kasy oddziału firmy (...) w K. pieniądze w kwocie 254.928,43 zł powodując "manko" w kasie.

- w dniu 9 listopada 2010 r. wystawiła fałszywy dokument WZ nr (...) na kwotę 1.142,60 zł brutto potwierdzający sprzedaż towaru handlowego firmie Zakład (...) po czym na podstawie tego dokumentu zdjęła towar z magazynu firmy i sprzedała go poza obiegiem dokumentacji sprzedażowej pozostawiając w systemie informatycznym firmy (...) informację o zadłużeniu ww. kontrahenta na ww. kwotę.

- w dniu 20 listopada 2010 r. wystawiła fałszywy dokument WZ nr (...) na kwotę 13.556,62 zł brutto, potwierdzamy sprzedaż towaru handlowego firmie PPHU (...). J. K., po czym na podstawie tego dokumentu zdjęła towar z magazynu firmy i sprzedała go poza obiegiem dokumentacji sprzedażowej, pozostawiając w systemie informatycznym firmy (...) informację o zadłużeniu ww. kontrahenta na ww. kwotę.

- w dniu 22 listopada 2010 r. wystawiła fałszywy dokument WZ nr (...) na kwotę 9.462,00 zł brutto, potwierdzający sprzedaż towaru handlowego gospodarstwu rolnemu (...), po czym na podstawie tego dokumentu zdjęła towar z magazynu firmy i sprzedała go poza obiegiem dokumentacji sprzedażowej, pozostawiając w systemie informatycznym firmy (...) informację o zadłużeniu ww. kontrahenta na ww. kwotę.

- w dniu 22 listopada 2010 r. wystawiła fałszywy dokument WZ nr (...) na kwotę 10.993,85 zł brutto, potwierdzający sprzedaż towaru handlowego J. A., po czym na podstawie tego dokumentu zdjęła towar z magazynu firmy i sprzedała go poza obiegiem dokumentacji sprzedażowej, pozostawiając w systemie informatycznym firmy (...) informację o zadłużeniu ww. kontrahenta na ww. kwotę.

- w dniu 22 listopada 2010 r. wystawiła dokument WZ nr (...) na kwotę 689,50 zł brutto, potwierdzający sprzedaż towaru handlowego K. J., po czym przyda gotówkę ww. kwocie, pozostawiając w systemie informatycznym firmy (...) informację o zadłużeniu ww. kontrahenta na ww. kwotę.

- w dniu 30 grudnia 2010 r. wystawiła fałszywy dokument WZ nr (...) na kwotę 8.650,00 zł brutto, potwierdzający sprzedaż towaru handlowego gospodarstwu rolnemu (...), po czym na podstawie tego dokumentu zdjęła towar z magazynu firmy i sprzedała go poza obiegiem dokumentacji sprzedażowej, pozostawiając w systemie informatycznym firmy (...) informację o zadłużeniu ww. kontrahenta na ww. kwotę.

- w dniu 20 stycznia 2011 r. wystawiła fałszywy dokument WZ nr (...) na kwotę 910,20 zł brutto, potwierdzający sprzedaż towaru handlowego firmie (...), po czym na podstawie tego dokumentu zdjęła towar z magazynu firmy i sprzedała go poza obiegiem dokumentacji sprzedażowej, pozostawiając w systemie informatycznym firmy (...) informację o zadłużeniu ww. kontrahenta na ww. kwotę.

- w dniu 16 lutego 2011 r. wystawiła fałszywy dokument WZ nr (...) na kwotę 6.000,00 zł brutto, potwierdzający sprzedaż towaru handlowego A. P., po czym na podstawie tego dokumentu zdjęła towar z magazynu firmy i sprzedała go poza obiegiem dokumentacji sprzedażowej, pozostawiając w systemie informatycznym firmy (...) informację o zadłużeniu ww. kontrahenta na ww. kwotę.

- w dniu 23 lutego 2011 r. wystawiła fałszywy dokument WZ nr (...) na kwotę 4.800,00 zł brutto, potwierdzający sprzedaż towaru handlowego W. C. (1), po czym na podstawie tego dokumentu zdjęła towar z magazynu firmy i sprzedała go poza obiegiem dokumentacji sprzedażowej, pozostawiając w systemie informatycznym firmy (...) informację o zadłużeniu ww. kontrahenta na ww. kwotę.

- w dniu 11 marca 2011 r. wystawiła dokument WZ nr (...) na kwotę 10.300,00 zł brutto, potwierdzający sprzedaż towaru handlowego L. S., po czym przyjęła gotówkę ww. kwocie, pozostawiając w systemie informatycznym firmy (...) informację o zadłużeniu ww. kontrahenta na ww. kwotę.

- w dniu 11 marca 2011 r. wystawiła fałszywy dokument WZ nr (...) na kwotę 16.830,00 zł brutto, potwierdzający sprzedaż towaru handlowego K. T., po czym na podstawie tego dokumentu zdjęła towar z magazynu firmy i sprzedała go poza obiegiem dokumentacji sprzedażowej, pozostawiając w systemie informatycznym firmy (...) informację o zadłużeniu ww. kontrahenta na ww. kwotę.

- w dniu 12 marca 2011 r. wystawiła dokument WZ nr (...) na kwotę 4.224,00 zł brutto, potwierdzający sprzedaż towaru handlowego S. B., po czym przyjęła gotówkę ww. kwocie, pozostawiając w systemie informatycznym firmy (...) informację o zadłużeniu ww. kontrahenta na ww. kwotę.

- w dniu 14 marca 2011 r. wystawiła dokument WZ nr (...) na kwotę 8.170,00 zł brutto, potwierdzający sprzedaż towaru handlowego gospodarstwu rolnemu (...), po czym przyjęła gotówkę ww. kwocie, pozostawiając w systemie informatycznym firmy (...) informację o zadłużeniu ww. kontrahenta na ww. kwotę.

- w dniu 21 marca 2011 r. wystawiła dokument WZ nr (...) na kwotę 11.230,00 zł brutto, potwierdzający sprzedaż towaru handlowego gospodarstwu rolnemu (...), po czym przyjęła gotówkę ww. kwocie, pozostawiając w systemie informatycznym firmy (...) informację o zadłużeniu ww. kontrahenta na ww. kwotę.

- w dniu 22 marca 2011 r. wystawiła fałszywy dokument WZ nr (...) na kwotę 2.580,00 zł brutto, potwierdzający sprzedaż towaru handlowego gospodarstwu rolnemu (...), po czym na podstawie tego dokumentu zdjęła towar z magazynu firmy i sprzedała go poza obiegiem dokumentacji sprzedażowej, pozostawiając w systemie informatycznym firmy (...) informację o zadłużeniu ww. kontrahenta na ww. kwotę.

- w dniu 23 marca 2011 r. wystawiła dokument WZ nr (...) na kwotę 1.065,00 zł brutto, potwierdzając sprzedaż towaru handlowego P. L., po czym przyjęła gotówkę ww. kwocie, pozostawiając w systemie informatycznym firmy (...) informację o zadłużeniu ww. kontrahenta na ww. kwotę.

- w dniu 19 kwietnia 2011 r. wystawiła fałszywy dokument WZ nr (...) na kwotę 4.600,00 zł brutto, potwierdzając sprzedaż towaru handlowego firmie PPHU (...).J. K., po czym na podstawie tego dokumentu zdjęła towar z magazynu firmy i sprzedała go poza obiegiem dokumentacji sprzedażowej, pozostawiając w systemie informatycznym firmy (...) informację o zadłużeniu ww. kontrahenta na ww. kwotę.

- w dniu 19 kwietnia 2011 r. wystawiła fałszywy dokument WZ nr (...) na kwotę 1.124,00 zł brutto, potwierdzając sprzedaż towaru handlowego M. M. (1), po czym na podstawie tego dokumentu zdjęła towar z magazynu firmy i sprzedała go poza obiegiem dokumentacji sprzedażowej, pozostawiając w systemie informatycznym firmy (...) informację o zadłużeniu ww. kontrahenta na ww. kwotę.

- w dniu 10 maja 2011 r. wystawiła fałszywy dokument WZ nr (...) na kwotę 8.763,00 zł brutto, potwierdzając sprzedaż towaru handlowego firmie (...) ślusarstwo i hydraulika D. R., po czym na podstawie tego dokumentu zdjęła towar z magazynu firmy i sprzedała go poza obiegiem dokumentacji sprzedażowej, pozostawiając w systemie informatycznym firmy (...) informację o zadłużeniu ww. kontrahenta na ww. kwotę.

- w dniu 16 maja 2011 r. wystawiła fałszywy dokument WZ nr (...) na kwotę 11.760,00 zł brutto, potwierdzając sprzedaż towaru handlowego M. M. (1), po czym na podstawie tego dokumentu zdjęła towar z magazynu firmy i sprzedała go poza obiegiem dokumentacji sprzedażowej, pozostawiając w systemie informatycznym firmy (...) informację o zadłużeniu ww. kontrahenta na ww. kwotę.

- w dniu 9 czerwca 2011 r. wystawiła dokument WZ nr (...) na kwotę 11.233,20 zł brutto, potwierdzając sprzedaż towaru handlowego firmie (...) B. W., po czym przyjęła gotówkę ww. kwocie, pozostawiając w systemie informatycznym firmy (...) informację o zadłużeniu ww. kontrahenta na ww. kwotę.

- w dniu 4 lipca 2011 r. wystawiła fałszywy dokument WZ nr (...) na kwotę 3.904,10 zł brutto, potwierdzając sprzedaż towaru handlowego firmie (...) B. K., po czym na podstawie tego dokumentu zdjęła towar z magazynu firmy i sprzedała go poza obiegiem dokumentacji sprzedażowej, pozostawiając w systemie informatycznym firmy (...) informację o zadłużeniu ww. kontrahenta na ww. kwotę.

- w dniu 16 lipca 2011 r. wystawiła dokument WZ nr (...) na kwotę 3.564,00 zł brutto, potwierdzając sprzedaż towaru handlowego J. L., po czym przyjęła gotówkę ww. kwocie pozostawiając w systemie informatycznym firmy (...) informację o zadłużeniu ww. kontrahenta na ww. kwotę.

- w dniu 22 lipca 2011 r. wystawiła fałszywy dokument WZ nr (...) na kwotę 2.795,10 zł brutto, potwierdzając sprzedaż towaru handlowego firmie PPHU (...).J. K., po czym na podstawie tego dokumentu zdjęła towar z magazynu firmy i sprzedała go poza obiegiem dokumentacji sprzedażowej, pozostawiając w systemie informatycznym firmy (...) informację o zadłużeniu ww. kontrahenta na ww. kwotę.

- w dniu 14 września 2011 r. wystawiła fałszywy dokument WZ nr (...) na kwotę 4.680,00 zł brutto, potwierdzając sprzedaż towaru handlowego Z. W., po czym na podstawie tego dokumentu zdjęła towar z magazynu firmy i sprzedała go poza obiegiem dokumentacji sprzedażowej, pozostawiając w systemie informatycznym firmy (...) informację o zadłużeniu ww. kontrahenta na ww. kwotę.

- w dniu 14 września 2011 r. wystawiła fałszywy dokument WZ nr (...) na kwotę 1.982,50 zł brutto, potwierdzając sprzedaż towaru handlowego W. B., po czym na podstawie tego dokumentu zdjęła towar z magazynu firmy i sprzedała go poza obiegiem dokumentacji sprzedażowej, pozostawiając w systemie informatycznym firmy (...) informację o zadłużeniu ww. kontrahenta na ww. kwotę.

- w dniu 19 września 2011 r. wystawiła fałszywy dokument WZ nr (...) na kwotę 7.950,00 zł brutto, potwierdzając sprzedaż towaru handlowego Szkole Podstawowej w K., po czym na podstawie tego dokumentu zdjęła towar z magazynu firmy i sprzedała go poza obiegiem dokumentacji sprzedażowej, pozostawiając w systemie informatycznym firmy (...) informację o zadłużeniu ww. kontrahenta na ww. kwotę.

- w dniu 1 października 2011 r. wystawiła fałszywy dokument WZ nr (...) na kwotę 6.048,10 zł brutto, potwierdzając sprzedaż towaru handlowego gospodarstwu rolnemu (...), po czym na podstawie tego dokumentu zdjęła towar z magazynu firmy i sprzedała go poza obiegiem dokumentacji sprzedażowej, pozostawiając w systemie informatycznym firmy (...) informację o zadłużeniu ww. kontrahenta na ww. kwotę.

- w dniu 1 października 2011 r. wystawiła dokument WZ nr (...) na kwotę 6.958,00 zł brutto, potwierdzając sprzedaż towaru handlowego gospodarstwu rolnemu (...), po czym przyjęła gotówkę ww. kwocie, pozostawiając w systemie informatycznym firmy (...) informację o zadłużeniu ww. kontrahenta na ww. kwotę.

- w dniu 1 października 2011 r. wystawiła fałszywy dokument WZ nr (...) na kwotę 2.352,00 zł brutto, potwierdzając sprzedaż towaru handlowego P. C. (1), po czym na podstawie tego dokumentu zdjęła towar z magazynu firmy i sprzedała go poza obiegiem dokumentacji sprzedażowej, pozostawiając w systemie informatycznym firmy (...) informację o zadłużeniu ww. kontrahenta na ww. kwotę.

- w dniu 1 października 2011 r. wystawiła fałszywy dokument WZ nr (...) na kwotę 4.982,50 zł brutto, potwierdzając sprzedaż towaru handlowego firmie PPHU (...).J. K., po czym na podstawie tego dokumentu zdjęła towar z magazynu firmy i sprzedała go poza obiegiem dokumentacji sprzedażowej, pozostawiając w systemie informatycznym firmy (...) informację o zadłużeniu ww. kontrahenta na ww. kwotę.

- w dniu 3 października 2011 r. wystawiła fałszywy dokument WZ nr (...) na kwotę 5.094,00 zł brutto, potwierdzając sprzedaż towaru handlowego firmie (...), po czym na podstawie tego dokumentu zdjęła towar z magazynu firmy i sprzedała go poza obiegiem dokumentacji sprzedażowej, pozostawiając w systemie informatycznym firmy (...) informację o zadłużeniu ww. kontrahenta na ww. kwotę.

- w dniu 5 października 2011 r. wystawiła dokument WZ nr (...) na kwotę 7.770,00 zł brutto, potwierdzając sprzedaż towaru handlowego gospodarstwu rolnemu (...), po czym przyjęła gotówkę ww. kwocie, pozostawiając w systemie informatycznym firmy (...) informację o zadłużeniu ww. kontrahenta na ww. kwotę.

- w dniu 8 października 2011 r. wystawiła dokument WZ nr (...) na kwotę 4.320,00 zł brutto, potwierdzając sprzedaż towaru handlowego gospodarstwu rolnemu (...), po czym przyjęła gotówkę ww. kwocie, pozostawiając w systemie informatycznym firmy (...) informację o zadłużeniu ww. kontrahenta na ww. kwotę.

- w dniu 12 października 2011 r. wystawiła fałszywy dokument WZ nr (...) na kwotę 11.100,00 zł brutto, potwierdzając sprzedaż towaru handlowego Szkole Podstawowej w K., po czym na podstawie tego dokumentu zdjęła towar z magazynu firmy i sprzedała go poza obiegiem dokumentacji sprzedażowej, pozostawiając w systemie informatycznym firmy (...) informację o zadłużeniu ww. kontrahenta na ww. kwotę.

- w dniu 21 października 2011 r. wystawiła fałszywy dokument WZ nr (...) na kwotę 2.800,00 zł brutto, potwierdzając sprzedaż towaru handlowego B. M., po czym na podstawie tego dokumentu zdjęła towar z magazynu firmy i sprzedała go poza obiegiem dokumentacji sprzedażowej, pozostawiając w systemie informatycznym firmy (...) informację o zadłużeniu ww. kontrahenta na ww. kwotę.

- w dniu 21 października 2011 r. wystawiła dokument WZ nr (...) na kwotę 3.091,20 zł brutto, potwierdzając sprzedaż towaru handlowego gospodarstwu rolnemu (...), po czym przyjęła gotówkę ww. kwocie, pozostawiając w systemie informatycznym firmy (...) informację o zadłużeniu ww. kontrahenta na ww. kwotę.

- w dniu 2 listopada 2011 r. wystawiła fałszywy dokument W/Z nr (...) na kwotę 6.080,40 zł brutto, potwierdzając sprzedaż towaru handlowego firmie PPHU (...). J. K., po czym na podstawie tego dokumentu zdjęła towar z magazynu firmy i sprzedała go poza obiegiem dokumentacji sprzedażowej, pozostawiając w systemie informatycznym firmy (...) informację o zadłużeniu ww. kontrahenta na ww. kwotę.

- w dniu 2 listopada 2011 r. wystawiła dokument WZ nr (...) na kwotę 18.949,00 zł brutto, potwierdzając sprzedaż towaru handlowego W. C. (1), po czym przyjęła gotówkę ww. kwocie, pozostawiając w systemie informatycznym firmy (...) informację o zadłużeniu ww. kontrahenta na ww. kwotę.

- w dniu 2 listopada 2011 r. wystawiła fałszywy dokument WZ nr (...) na kwotę 13.512,00 zł brutto, potwierdzając sprzedaż towaru handlowego Z. W., po czym na podstawie tego dokumentu zdjęła towar z magazynu firmy i sprzedała go poza obiegiem dokumentacji sprzedażowej, pozostawiając w systemie informatycznym firmy (...) informację o zadłużeniu ww. kontrahenta na ww. kwotę.

- w dniu 2 listopada 2011 r. wystawiła fałszywy dokument WZ nr (...) na kwotę 1.974,80 zł brutto, potwierdzając sprzedaż towaru handlowego A. K., po czym na podstawie tego dokumentu zdjęła towar z magazynu firmy i sprzedała go poza obiegiem dokumentacji sprzedażowej, pozostawiając w systemie informatycznym firmy (...) informację o zadłużeniu ww. kontrahenta na ww. kwotę.

- w dniu 2 listopada 2011 r. wystawiła fałszywy dokument WZ nr (...) na kwotę 6.223,80 zł brutto, potwierdzając sprzedaż towaru handlowego firmie (...), po czym na podstawie tego dokumentu zdjęła towar z magazynu firmy i sprzedała go poza obiegiem dokumentacji sprzedażowej, pozostawiając w systemie informatycznym firmy (...) informację o zadłużeniu ww. kontrahenta na ww. kwotę.

- w dniu 2 listopada 2011 r. wystawiła fałszywy dokument WZ nr (...) na kwotę 3.328,00 zł brutto, potwierdzając sprzedaż towaru handlowego firmie (...), po czym na podstawie tego dokumentu zdjęła towar z magazynu firmy i sprzedała go poza obiegiem dokumentacji sprzedażowej, pozostawiając w systemie informatycznym firmy (...) informację o zadłużeniu ww. kontrahenta na ww. kwotę.

- w dniu 2 listopada 2011 r. wystawiła fałszywy dokument WZ nr (...) na kwotę 3.526,00 zł brutto, potwierdzając sprzedaż towaru handlowego P. C. (1), po czym na podstawie tego dokumentu zdjęła towar z magazynu firmy i sprzedała go poza obiegiem dokumentacji sprzedażowej, pozostawiając w systemie informatycznym firmy (...) informację o zadłużeniu ww. kontrahenta na ww. kwotę.

- w dniu 2 listopada 2011 r. wystawiła fałszywy dokument WZ nr (...) na kwotę 1.404 zł brutto, potwierdzając sprzedaż towaru handlowego J. W., po czym na podstawie tego dokumentu zdjęła towar z magazynu firmy i sprzedała go poza obiegiem dokumentacji sprzedażowej, pozostawiając w systemie informatycznym firmy (...) informację o zadłużeniu ww. kontrahenta na ww. kwotę.

- w dniu 2 listopada 2011 r. wystawiła fałszywy dokument WZ nr (...) na kwotę 1.732,60 zł brutto, potwierdzając sprzedaż towaru handlowego G. C., po czym na podstawie tego dokumentu zdjęła towar z magazynu firmy i sprzedała go poza obiegiem dokumentacji sprzedażowej, pozostawiając w systemie informatycznym firmy (...) informację o zadłużeniu ww. kontrahenta na ww. kwotę.

- w dniu 2 listopada 2011 r. wystawiła fałszywy dokument W/Z nr (...) na kwotę 9.927,50 zł brutto, potwierdzając sprzedaż towaru handlowego Szkole Podstawowej w K., po czym na podstawie tego dokumentu zdjęła towar z magazynu firmy i sprzedała go poza obiegiem dokumentacji sprzedażowej, pozostawiając w systemie informatycznym firmy (...) informację o zadłużeniu ww. kontrahenta na ww. kwotę.

- w dniu 2 listopada 2011 r. wystawiła dokument WZ nr (...) na kwotę 1.078,20 zł brutto, potwierdzając sprzedaż towaru handlowego W. C. (2), po czym przyjęła gotówkę ww. kwocie, pozostawiając w systemie informatycznym firmy (...) informację o zadłużeniu ww. kontrahenta na ww. kwotę.

- w dniu 2 listopada 2011 r. wystawiła dokument WZ nr (...) na kwotę 1.895,00 zł brutto, potwierdzając sprzedaż towaru handlowego K. K., po czym przyjęła gotówkę ww. kwocie, pozostawiając w systemie informatycznym firmy (...) informację o zadłużeniu ww. kontrahenta na ww. kwotę.

- w dniu 2 listopada 2011 r. wystawiła dokument WZ nr (...) na kwotę 362,25 zł brutto, potwierdzając sprzedaż towaru handlowego firmie (...), po czym przyjęła gotówkę w ww. kwocie, pozostawiając w systemie informatycznym firmy (...) informację o zadłużeniu ww. kontrahenta na ww. kwotę.

- w dniu 3 listopada 2011 r. wystawiła fałszywy dokument WZ nr (...) na kwotę 7.430,00 zł brutto, potwierdzając sprzedaż towaru handlowego gospodarstwu rolnemu (...), po czym na podstawie tego dokumentu zdjęła towar z magazynu firmy i sprzedała go poza obiegiem dokumentacji sprzedażowej, pozostawiając w systemie informatycznym firmy (...) informację o zadłużeniu ww. kontrahenta na ww. kwotę.

- w dniu 3 listopada 2011 r. wystawiła dokument WZ nr (...) na kwotę 1.952,70 zł brutto, potwierdzając sprzedaż towaru handlowego firmie (...), po czym przyjęła gotówkę ww. kwocie, pozostawiając w systemie informatycznym firmy (...) informację o zadłużeniu ww. kontrahenta na ww. kwotę.

- w dniu 3 listopada 2011 r. wystawiła fałszywy dokument WZ nr (...) na kwotę 6.000,00 zł brutto, potwierdzając sprzedaż towaru handlowego Zespołowi Szkół w B., po czym na podstawie tego dokumentu zdjęła towar z magazynu firmy i sprzedała go poza obiegiem dokumentacji sprzedażowej, pozostawiając w systemie informatycznym firmy (...) informację o zadłużeniu ww. kontrahenta na ww. kwotę.

- w dniu 4 listopada 2011 r. wystawiła fałszywy dokument WZ nr (...) na kwotę 736,30 zł brutto, potwierdzając sprzedaż towaru handlowego firmie (...), po czym na podstawie tego dokumentu zdjęła towar z magazynu firmy i sprzedała go poza obiegiem dokumentacji sprzedażowej, pozostawiając w systemie informatycznym firmy (...) informację o zadłużeniu ww. kontrahenta na ww. kwotę.

- w dniu 10 listopada 2011 r. wystawiła dokument WZ nr (...) na kwotę 7.500,00 zł brutto, potwierdzając sprzedaż towaru handlowego A. W., po czym przyjęła gotówkę ww. kwocie, pozostawiając w systemie informatycznym firmy (...) informację o zadłużeniu ww. kontrahenta na ww. kwotę.

- w dniu 16 listopada 2011 r. wystawiła fałszywy dokument WZ nr (...) na kwotę 2.400,00 zł brutto, potwierdzając sprzedaż towaru handlowego Z. W., po czym na podstawie tego dokumentu zdjęła towar z magazynu firmy i sprzedała go poza obiegiem dokumentacji sprzedażowej, pozostawiając w systemie informatycznym firmy (...) informację o zadłużeniu ww. kontrahenta na ww. kwotę.

- w dniu 18 listopada 2011 r. wystawiła dokument WZ nr (...) na kwotę 12.250,00 zł brutto, potwierdzając sprzedaż towaru handlowego D. K., po czym przyjęła gotówkę ww. kwocie, pozostawiając w systemie informatycznym firmy (...) informację o zadłużeniu ww. kontrahenta na ww. kwotę.

- w dniu 19 grudnia 2011 r. wystawiła fałszywy dokument WZ nr (...) na kwotę 4.000,00 zł brutto, potwierdzając sprzedaż towaru handlowego Szkole Podstawowej w K., po czym na podstawie tego dokumentu zdjęła towar z magazynu firmy i sprzedała go poza obiegiem dokumentacji sprzedażowej, pozostawiając w systemie informatycznym firmy (...) informację o zadłużeniu ww. kontrahenta na ww. kwotę.

- w dniu 21 grudnia 20 lir. wystawiła fałszywy dokument WZ nr (...) na kwotę 7.272,00 zł brutto, potwierdzając sprzedaż towaru handlowego Z. W., po czym na podstawie tego dokumentu zdjęła towar z magazynu firmy i sprzedała go poza obiegiem dokumentacji sprzedażowej, pozostawiając w systemie informatycznym firmy (...) informację o zadłużeniu ww. kontrahenta na ww. kwotę.

- w dniu 15 lutego 2012 r. wystawiła dokument WZ nr (...) na kwotę 12.340,00 zł brutto, potwierdzając sprzedaż towaru handlowego P. C. (2), po czym przyjęła gotówkę ww. kwocie, pozostawiając w systemie informatycznym firmy (...) informację o zadłużeniu ww. kontrahenta na ww. kwotę.

- w dniu 17 lutego 2012 r. wystawiła fałszywy dokument WZ nr (...) na kwotę 7.575,00 zł brutto, potwierdzając sprzedaż towaru handlowego Z. W., po czym na podstawie tego dokumentu zdjęła towar z magazynu firmy i sprzedała go poza obiegiem dokumentacji sprzedażowej, pozostawiając w systemie informatycznym firmy (...) informację o zadłużeniu ww. kontrahenta na ww. kwotę.

- w dniu 21 lutego 2012 r. wystawia fałszywy dokument WZ nr (...) na kwotę 9.042,00 zł brutto, potwierdzając sprzedaż towaru handlowego Z. W., po czym na podstawie tego dokumentu zdjęła towar z magazynu firmy i sprzedała go poza obiegiem dokumentacji sprzedażowej, pozostawiając w systemie informatycznym firmy (...) informację o zadłużeniu ww. kontrahenta na ww. kwotę.

- w dniu 22 lutego 2012 r. wystawiła dokument WZ nr (...) na kwotę 6.563,00 zł brutto, potwierdzając sprzedaż towaru handlowego P. C. (2), po czym przyjęła gotówkę ww. kwocie, pozostawiając w systemie informatycznym firmy (...) informację o zadłużeniu ww. kontrahenta na ww. kwotę.

- w dniu 27 marca 2012 r. wystawiła dokument WZ nr (...) na kwotę 7.250,00 zł brutto, potwierdzając sprzedaż towaru handlowego L. S., po czym przyjęła gotówkę ww. kwocie, pozostawiając w systemie informatycznym firmy (...) informację o zadłużeniu ww. kontrahenta na ww. kwotę.

- w dniu 27 marca 2012 r. wystawiła dokument WZ nr (...) na kwotę 10.500,00 zł brutto, potwierdzając sprzedaż towar handlowego P. C. (2), po czym przyjęła gotówkę ww. kwocie, pozostawiając w systemie informatycznym firmy (...) informację o zadłużeniu ww. kontrahenta na ww. kwotę.

- w dniu 12 kwietnia 2012 r. wystawiła fałszywy dokument WZ nr (...) na kwotę 5.200,00 zł brutto, potwierdzając sprzedaż towaru handlowego Z. W., po czym na podstawie tego dokumentu zdjęła towar z magazynu firmy i sprzedała go poza obiegiem dokumentacji sprzedażowej, pozostawiając w systemie informatycznym firmy (...) informację o zadłużeniu ww. kontrahenta na ww. kwotę.

- w dniu 13 kwietnia 2012 r. wystawiła dokument WZ nr (...) na kwotę 4.084,80 zł brutto, potwierdzając sprzedaż towaru handlowego firmie Zakład handlowo-usługowy K. M., po czym przyjęła gotówkę ww. kwocie, pozostawiając w systemie informatycznym firmy (...) informację o zadłużeniu ww. kontrahenta na ww. kwotę.

- w dniu 13 kwietnia 2012 r. wystawiła fałszywy dokument WZ nr (...) na kwotę 2.720,00 zł brutto, potwierdzając sprzedaż towaru handlowego gospodarstwu rolnemu (...), po czym na podstawie tego dokumentu zdjęła towar z magazynu firmy i sprzedała go poza obiegiem dokumentacji sprzedażowej, pozostawiając w systemie informatycznym firmy (...) informację o zadłużeniu ww. kontrahenta na ww. kwotę.

- w dniu 24 kwietnia 2012 r. wystawiła fałszywy dokument WZ nr (...) na kwotę 1.296,00 zł brutto, potwierdzając sprzedaż towaru handlowego firmie PPHU (...).J. K., po czym na podstawie tego dokumentu zdjęła towar z magazynu firmy i sprzedała go poza obiegiem dokumentacji sprzedażowej, pozostawiając w systemie informatycznym firmy (...) informację o zadłużeniu ww. kontrahenta na ww. kwotę.

- w dniu 26 kwietnia 2012 r. wystawiła fałszywy dokument WZ nr (...) na kwotę 1.632,00 zł brutto, potwierdzając sprzedaż towaru handlowego E. T., po czym na podstawie tego dokumentu zdjęła towar z magazynu firmy i sprzedała go poza obiegiem dokumentacji sprzedażowej, pozostawiając w systemie informatycznym firmy (...) informację o zadłużeniu ww. kontrahenta na ww. kwotę.

- w dniu 5 maja 2012 r. wystawiła fałszywy dokument WZ nr (...) na kwotę 756,00 zł brutto, potwierdzając sprzedaż towaru handlowego W. B., po czym na podstawie tego dokumentu zdjęła towar z magazynu firmy i sprzedała go poza obiegiem dokumentacji sprzedażowej, pozostawiając w systemie informatycznym firmy (...) informację o zadłużeniu ww. kontrahenta na ww. kwotę.

- w dniu 7 maja 2012 r. wystawiła fałszywy dokument WZ nr (...) na kwotę 399,60 zł brutto, potwierdzając sprzedaż towaru handlowego gospodarstwu rolnemu (...), po czym na podstawie tego dokumentu zdjęła towar z magazynu firmy i sprzedała go poza obiegiem dokumentacji sprzedażowej, pozostawiając w systemie informatycznym firmy (...) informację o zadłużeniu ww. kontrahenta na ww. kwotę.

- w dniu 7 maja 2012 r. wystawiła fałszywy dokument WZ nr (...) na kwotę 880,00 zł brutto, potwierdzając sprzedaż towaru handlowego W. B., po czym na podstawie tego dokumentu zdjęła towar z magazynu firmy i sprzedała go poza obiegiem dokumentacji sprzedażowej, pozostawiając w systemie informatycznym firmy (...) informację o zadłużeniu ww. kontrahenta na ww. kwotę.

- w dniu 20 września 2012 r. wystawiła fałszywy dokument WZ nr (...) na kwotę 14.292,00 zł brutto, potwierdzając sprzedaż towaru handlowego P. C. (1), po czym na podstawie tego dokumentu zdjęła towar z magazynu firmy i sprzedała go poza obiegiem dokumentacji sprzedażowej, pozostawiając w systemie informatycznym firmy (...) informację o zadłużeniu ww. kontrahenta na ww. kwotę.

- w dniu 26 września 2012 r. wystawiła fałszywy dokument WZ nr (...) na kwotę 14.820,00 zł brutto, potwierdzając sprzedaż towaru handlowego P. C. (1), po czym na podstawie tego dokumentu zdjęła towar z magazynu firmy i sprzedała go poza obiegiem dokumentacji sprzedażowej, pozostawiając w systemie informatycznym firmy (...) informację o zadłużeniu ww. kontrahenta na ww. kwotę.

- w dniu 27 września 2012 r. wystawiła fałszywy dokument WZ nr (...) na kwotę 5.320,00 zł brutto, potwierdzając sprzedaż towaru handlowego firmie (...), po czym na podstawie tego dokumentu zdjęła towar z magazynu firmy i sprzedała go poza obiegiem dokumentacji sprzedażowej, pozostawiając w systemie informatycznym firmy (...) informację o zadłużeniu ww. kontrahenta na ww. kwotę.

- w dniu 16 października 2012 r. wystawiła fałszywy dokument WZ nr (...) na kwotę 6.500,00 zł brutto, potwierdzając sprzedaż towaru handlowego Szkole Podstawowej w K., po czym na podstawie tego dokumentu zdjęła towar z magazynu firmy i sprzedała go poza obiegiem dokumentacji sprzedażowej, pozostawiając w systemie informatycznym firmy (...) informację o zadłużeniu ww. kontrahenta na ww. kwotę.

- w dniu 16 października 2012 r. wystawiła fałszywy dokument WZ nr (...) na kwotę 4.940,00 zł brutto, potwierdzając sprzedaż towaru handlowego Samorządowej Szkole Podstawowej w L., po czym na podstawie tego dokumentu zdjęła towar z magazynu firmy i sprzedała go poza obiegiem dokumentacji sprzedażowej, pozostawiając w systemie informatycznym firmy (...) informację o zadłużeniu ww. kontrahenta na ww. kwotę.

- w dniu 22 października 2012 r. wystawiła dokument WZ nr (...) na kwotę 3.520,00 zł brutto, potwierdzając sprzedaż towaru handlowego gospodarstwu rolnemu (...), po czym przyjęła gotówkę ww. kwocie, pozostawiając w systemie informatycznym firmy (...) informację o zadłużeniu ww. kontrahenta na ww. kwotę.

- w dniu 22 października 2012 r. wystawiła fałszywy dokument WZ nr (...) na kwotę 4.785,90 zł brutto, potwierdzając sprzedaż towaru handlowego Szkole Podstawowej w K., po czym na podstawie tego dokumentu zdjęła towar z magazynu firmy i sprzedała go poza obiegiem dokumentacji sprzedażowej, pozostawiając w systemie informatycznym firmy (...) informację o zadłużeniu ww. kontrahenta na ww. kwotę.

- w dniu 25 października 2012 r. wystawiła fałszywy dokument WZ nr (...) na kwotę 1.250,00 zł brutto, potwierdzając sprzedaż towaru handlowego gospodarstwu rolnemu (...), po czym na podstawie tego dokumentu zdjęła towar z magazynu firmy i sprzedała go poza obiegiem dokumentacji sprzedażowej, pozostawiając w systemie informatycznym firmy (...) informację o zadłużeniu ww. kontrahenta na ww. kwotę.

- w dniu 27 października 2012 r. wystawiła fałszywy dokument WZ nr (...) na kwotę 1.062,50 zł brutto, potwierdzając sprzedaż towaru handlowego M. M. (1), po czym na podstawie tego dokumentu zdjęła towar z magazynu firmy i sprzedała go poza obiegiem dokumentacji sprzedażowej, pozostawiając w systemie informatycznym firmy (...) informację o zadłużeniu ww. kontrahenta na ww. kwotę.

- w dniu 30 października 2012 r. wystawiła dokument WZ nr (...) na kwotę 1.235,00 zł brutto, potwierdzając sprzedaż towaru handlowego gospodarstwu rolnemu (...), po czym przyjęła gotówkę ww. kwocie, pozostawiając w systemie informatycznym firmy (...) informację o zadłużeniu ww. kontrahenta na ww. kwotę.

- w dniu 3 listopada 2012 r. wystawiła fałszywy dokument WZ nr (...) na kwotę 630,00 zł brutto, potwierdzając sprzedaż towaru handlowego H. S., po czym na podstawie tego dokumentu zdjęła towar z magazynu firmy i sprzedała go poza obiegiem dokumentacji sprzedażowej, pozostawiając w systemie informatycznym firmy (...) informację o zadłużeniu ww. kontrahenta na ww. kwotę.

- w dniu 8 listopada 2012 r. wystawiła dokument WZ nr (...) na kwotę 924,85 zł brutto, potwierdzając sprzedaż towaru handlowego gospodarstwu rolnemu (...), po czym przyjęła gotówkę ww. kwocie, pozostawiając w systemie informatycznym firmy (...) informację o zadłużeniu ww. kontrahenta na ww. kwotę.

- w dniu 8 listopada 2012 r. wystawiła dokument WZ nr (...) na kwotę 1.902,78 zł brutto, potwierdzając sprzedaż towaru handlowego firmie (...), po czym przyjęła gotówkę ww. kwocie, pozostawiając w systemie informatycznym firmy (...) informację o zadłużeniu ww. kontrahenta na ww. kwotę.

- w dniu 13 listopada 2012 r. wystawiła dokument WZ nr (...) na kwotę 2.420,00 zł brutto, potwierdzając sprzedaż towaru handlowego W. C. (1), po czym przyjęła gotówkę ww. kwocie, pozostawiając w systemie informatycznym firmy (...) informację o zadłużeniu ww. kontrahenta na ww. kwotę.

- w dniu 8 stycznia 2013 r. wystawiła fałszywy dokument WZ nr 11 l/WZ/007/2013 r. na kwotę 5.265,00 zł brutto, potwierdzając sprzedaż towaru Zespołowi Szkół w B., po czym na podstawie tego dokumentu zdjęła towar z magazynu firmy i sprzedała go poza obiegiem dokumentacji sprzedażowej, pozostawiając w systemie informatycznym firmy (...) informację o zadłużeniu ww. kontrahenta na ww. kwotę.

- w dniu 11 stycznia 2013 r. wystawiła fałszywy dokument WZ nr (...) na kwotę 14.514,00 zł brutto, potwierdzając sprzedaż towaru handlowego Z. W., po czym na podstawie tego dokumentu zdjęła towar z magazynu firmy i sprzedała go poza obiegiem dokumentacji sprzedażowej, pozostawiając w systemie informatycznym firmy (...) informację o zadłużeniu ww. kontrahenta na ww. kwotę.

- w dniu 12 stycznia 2013 r. wystawiła fałszywy dokument WZ nr (...) na kwotę 31.790,00 zł brutto, potwierdzając sprzedaż towaru handlowego Z. W., po czym na podstawie tego dokumentu zdjęła towar z magazynu firmy i sprzedała go poza obiegiem dokumentacji sprzedażowej, pozostawiając w systemie informatycznym firmy (...) informację o zadłużeniu ww. kontrahenta na ww. kwotę.

- w dniu 21 stycznia 2013 r. wystawiła fałszywy dokument WZ nr (...) na kwotę 3.240,00 zł brutto, potwierdzając sprzedaż towaru handlowego M. M. (2), po czym na podstawie tego dokumentu zdjęła towar z magazynu firmy i sprzedała go poza obiegiem dokumentacji sprzedażowej, pozostawiając w systemie informatycznym firmy (...) informację o zadłużeniu ww. kontrahenta na ww. kwotę.

- w dniu 24 stycznia 2013 r. wystawiła fałszywy dokument WZ nr (...) na kwotę 5.400,00 zł brutto, potwierdzając sprzedaż towaru handlowego firmie Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe (...). z o.o., po czym na podstawie tego dokumentu zdjęła towar z magazynu firmy i sprzedała go poza obiegiem dokumentacji sprzedażowej, pozostawiając w systemie informatycznym firmy (...) informację o zadłużeniu ww. kontrahenta na ww. kwotę.

- w dniu 25 stycznia 2013 r. wystawiła fałszywy dokument WZ nr (...) na kwotę 5.400,00 zł brutto, potwierdzając sprzedaż towaru handlowego firmie (...), po czym na podstawie tego dokumentu zdjęła towar z magazynu firmy i sprzedała go poza obiegiem dokumentacji sprzedażowej, pozostawiając w systemie informatycznym firmy (...) informację o zadłużeniu ww. kontrahenta na ww. kwotę.

- w dniu 28 stycznia 2013 r. wystawiła dokument WZ nr (...) na kwotę 9.840,00 zł brutto, potwierdzając sprzedaż towaru handlowego J. P., po czym przyjęła gotówkę ww. kwocie, pozostawiając w systemie informatycznym firmy (...) informację o zadłużeniu ww. kontrahenta na ww. kwotę.

- w dniu 31 stycznia 2013 r. wystawiła fałszywy dokument WZ nr (...) na kwotę 29.469,00 zł brutto, potwierdzając sprzedaż towaru handlowego dla siebie, po czym na podstawie tego dokumentu zdjęła towar z magazynu firmy i sprzedała go poza obiegiem dokumentacji sprzedażowej, pozostawiając w systemie informatycznym firmy (...) informację ojej zadłużeniu na ww. kwotę, tj. o popełnienie przestępstwa z art. 284 § 2 k.k. w zw. z art. 294 § 1 k.k. i art. 270 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. w zw. z art. 12 k.k.

Sąd Okręgowy w K. wyrokiem z dnia 23 czerwca 2014 roku, wydanym w sprawie o sygn. akt III K 60/13 uznał oskarżoną P. M. c. J. za winną tego, że

w okresie od 09 listopada 2010 roku do 31 stycznia 2013 roku w miejscowości K. woj. (...) jako kierownik filii i sprzedawca w oddziale firmy (...) M. M. (3) w K., działając w krótkich odstępach czasu, w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, przywłaszczyła pieniądze W kwocie 840.697,88 zł., powierzone jej przez firmę (...) M. M. (3) na szkodę ww. firmy w ten sposób, że:

- w wyżej wymienionym miejscu i czasie przywłaszczyła z kasy oddziału firmy (...) w K. pieniądze w kwocie 254.928,43 zł, powodując "manko" w kasie.

- w dniu 9 listopada 2010 r. wystawiła stwierdzający nieprawdę dokument WZ nr (...) na kwotę 1.142,60 zł brutto, a potwierdzający sprzedaż towaru handlowego firmie Zakład (...) za powyższą kwotę, która to sprzedaż tego dnia wskazanemu podmiotowi nie miała miejsca, po czym na podstawie tego dokumentu zdjęła towar z magazynu firmy i sprzedała go innej osobie poza obiegiem dokumentacji sprzedażowej, zaś pieniądze w wyżej wymienionej kwocie zabrała dla siebie, przy czym tej innej osobie wydano ten towar z magazynu na podstawie wystawionego jej przez oskarżoną ręcznie wypisanego dowodu sprzedaży, pozostawiając w systemie informatycznym firmy (...) informację o zadłużeniu ww. kontrahenta na ww. kwotę.

- w dniu 20 listopada 2010 r. wystawiła stwierdzający nieprawdę dokument WZ nr (...) na kwotę 13.556,62 zł brutto, a potwierdzający sprzedaż towaru handlowego firmie PPHU (...). J. K. za powyższą kwotę, która to sprzedaż tego dnia wskazanemu podmiotowi nie miała miejsca, po czym na podstawie tego dokumentu zdjęła towar z magazynu firmy i sprzedała go innej osobie poza obiegiem dokumentacji sprzedażowej, zaś pieniądze w wyżej wymienionej kwocie zabrała dla siebie, przy czym tej innej osobie wydano ten towar z magazynu na podstawie wystawionego jej przez oskarżoną ręcznie wypisanego dowodu sprzedaży, pozostawiając w systemie informatycznym firmy (...) informację o zadłużeniu ww. kontrahenta na ww. kwotę.

- w dniu 22 listopada 2010 r. wystawiła stwierdzający nieprawdę dokument WZ nr (...) na kwotę 9.462,00 zł brutto, a potwierdzający sprzedaż towaru handlowego gospodarstwu rolnemu (...) za powyższą kwotę, która to sprzedaż tego dnia wskazanemu podmiotowi nie miała miejsca, po czym na podstawie tego dokumentu zdjęła towar z magazynu firmy i sprzedała go innej osobie poza obiegiem dokumentacji sprzedażowej, zaś pieniądze w wyżej wymienionej kwocie zabrała dla siebie, przy czym tej innej osobie wydano ten towar z magazynu na podstawie wystawionego jej przez oskarżoną ręcznie wypisanego dowodu sprzedaży, pozostawiając w systemie informatycznym firmy (...) informację o zadłużeniu ww. kontrahenta na ww. kwotę.

- w dniu 22 listopada 2010 r. wystawiła dokument WZ nr (...) na kwotę 10.993,85 zł brutto, potwierdzający sprzedaż towaru handlowego J. A., po czym przyjęła gotówkę w ww. kwocie dla siebie, pozostawiając w systemie informatycznym firmy (...) informację o zadłużeniu ww. kontrahenta na ww. kwotę.

- w dniu 22 listopada 2010 r. wystawiła dokument WZ nr (...) na kwotę 689,50 zł brutto, potwierdzający sprzedaż towaru handlowego K. J., po czym przyjęła gotówkę ww. kwocie dla siebie, pozostawiając w systemie informatycznym firmy (...) informację o zadłużeniu ww. kontrahenta na ww. kwotę.

- w dniu 30 grudnia 2010 r. wystawiła stwierdzający nieprawdę dokument WZ nr (...) na kwotę 8.650,00 zł brutto, potwierdzający sprzedaż towaru handlowego gospodarstwu rolnemu (...) za powyższą kwotę, która to sprzedaż tego dnia wskazanemu podmiotowi nie miała miejsca, po czym na podstawie tego dokumentu zdjęła towar z magazynu firmy i sprzedała go innej osobie poza obiegiem dokumentacji sprzedażowej, zaś pieniądze w wyżej wymienionej kwocie zabrała dla siebie, przy czym tej innej osobie wydano ten towar z magazynu na podstawie wystawionego jej przez oskarżoną ręcznie wypisanego dowodu sprzedaży, pozostawiając w systemie informatycznym firmy (...) informację o zadłużeniu ww. kontrahenta na ww. kwotę.

- w dniu 20 stycznia 2011 r. wystawiła stwierdzający nieprawdę dokument WZ nr (...) na kwotę 910,20 zł brutto, potwierdzający sprzedaż towaru handlowego firmie (...) za powyższą kwotę, która to sprzedaż tego dnia wskazanemu podmiotowi nie miała miejsca, po czym na podstawie tego dokumentu zdjęła towar z magazynu firmy i sprzedała go innej osobie poza obiegiem dokumentacji sprzedażowej, zaś pieniądze w wyżej wymienionej kwocie zabrała dla siebie, przy czym tej innej osobie wydano ten towar z magazynu na podstawie wystawionego jej przez oskarżoną ręcznie wypisanego dowodu sprzedaży, pozostawiając w systemie informatycznym firmy (...) informację o zadłużeniu ww. kontrahenta na ww. kwotę.

- w dniu 16 lutego 2011 r. wystawiła stwierdzający nieprawdę dokument WZ nr (...) na kwotę 6.000,00 zł brutto, potwierdzający sprzedaż towaru handlowego A. P. za powyższą kwotę, która to sprzedaż tego dnia wskazanemu podmiotowi nie miała miejsca, po czym na podstawie tego dokumentu zdjęła towar z magazynu firmy i sprzedała go innej osobie poza obiegiem dokumentacji sprzedażowej, zaś pieniądze w wyżej wymienionej kwocie zabrała dla siebie, przy czym tej innej osobie wydano ten towar z magazynu na podstawie wystawionego jej przez oskarżoną ręcznie wypisanego dowodu sprzedaży, pozostawiając w systemie informatycznym firmy (...) informację o zadłużeniu ww. kontrahenta na ww. kwotę.

- w dniu 23 lutego 2011 r. wystawiła dokument WZ nr (...) na kwotę 4.800,00 zł brutto, potwierdzający sprzedaż towaru handlowego W. C. (1), po czym przyjęła gotówkę w ww. kwocie dla siebie, pozostawiając w systemie informatycznym firmy (...) informację o zadłużeniu ww. kontrahenta na ww. kwotę.

- w dniu 11 marca 2011 r. wystawiła dokument WZ nr (...) na kwotę 10.300,00 zł brutto, potwierdzający sprzedaż towaru handlowego L. S., po czym przyjęła gotówkę w ww. kwocie dla siebie, pozostawiając w systemie informatycznym firmy (...) informację o zadłużeniu ww. kontrahenta na ww. kwotę.

- w dniu 11 marca 2011 r. wystawiła stwierdzający nieprawdę dokument WZ nr (...) na kwotę 16.830,00 zł brutto, potwierdzający sprzedaż towaru handlowego K. T. za powyższą kwotę, która to sprzedaż tego dnia wskazanemu podmiotowi nie miała miejsca, po czym na podstawie tego dokumentu zdjęła towar z magazynu firmy i sprzedała go innej osobie poza obiegiem dokumentacji sprzedażowej, zaś pieniądze w wyżej wymienionej kwocie zabrała dla siebie, przy czym tej innej osobie wydano ten towar z magazynu na podstawie wystawionego jej przez oskarżoną ręcznie wypisanego dowodu sprzedaży, pozostawiając w systemie informatycznym firmy (...) informację o zadłużeniu ww. kontrahenta na ww. kwotę.

- w dniu 12 marca 2011 r. wystawiła dokument WZ nr (...) na kwotę 4.224,00 zł brutto, potwierdzający sprzedaż towaru handlowego S. B., po czym przyjęła gotówkę w ww. kwocie dla siebie, pozostawiając w systemie informatycznym firmy (...) informację o zadłużeniu ww. kontrahenta na ww. kwotę.

- w dniu 14 marca 2011 r. wystawiła stwierdzający nieprawdę dokument WZ nr (...) na kwotę 8.170,00 zł brutto, potwierdzający sprzedaż towaru handlowego gospodarstwu rolnemu (...) za powyższą kwotę, która to sprzedaż tego dnia wskazanemu podmiotowi nie miała miejsca, po czym na podstawie tego dokumentu zdjęła towar z magazynu firmy i sprzedała go innej osobie poza obiegiem dokumentacji sprzedażowej, zaś pieniądze w wyżej wymienionej kwocie zabrała dla siebie, przy czym tej innej osobie wydano ten towar z magazynu na podstawie wystawionego jej przez oskarżoną ręcznie wypisanego dowodu sprzedaży, pozostawiając w systemie informatycznym firmy (...) informację o zadłużeniu ww. kontrahenta na ww. kwotę.

- w dniu 21 marca 2011 r. wystawiła stwierdzający nieprawdę dokument WZ nr (...) na kwotę 11.230,00 zł brutto, potwierdzający sprzedaż towaru handlowego gospodarstwu rolnemu (...) za powyższą kwotę, która to sprzedaż tego dnia wskazanemu podmiotowi nie miała miejsca, po czym na podstawie tego dokumentu zdjęła towar z magazynu firmy i sprzedała go innej osobie poza obiegiem dokumentacji sprzedażowej, zaś pieniądze w wyżej wymienionej kwocie zabrała dla siebie, przy czym tej innej osobie wydano ten towar z magazynu na podstawie wystawionego jej przez oskarżoną ręcznie wypisanego dowodu sprzedaży, pozostawiając w systemie informatycznym firmy (...) informację o zadłużeniu ww. kontrahenta na ww. kwotę.

- w dniu 22 marca 2011 r. wystawiła stwierdzający nieprawdę dokument WZ nr (...) na kwotę 2.580,00 zł brutto, potwierdzający sprzedaż towaru handlowego gospodarstwu rolnemu (...) za powyższą kwotę, która to sprzedaż tego dnia wskazanemu podmiotowi nie miała miejsca, po czym na podstawie tego dokumentu zdjęła towar z magazynu firmy i sprzedała go innej osobie poza obiegiem dokumentacji sprzedażowej, zaś pieniądze w wyżej wymienionej kwocie zabrała dla siebie, przy czym tej innej osobie wydano ten towar z magazynu na podstawie wystawionego jej przez oskarżoną ręcznie wypisanego dowodu sprzedaży, pozostawiając w systemie informatycznym firmy (...) informację o zadłużeniu ww. kontrahenta na ww. kwotę.

- w dniu 23 marca 2011 r. wystawiła dokument WZ nr (...) na kwotę 1.065,00 zł brutto, potwierdzając sprzedaż towaru handlowego P. L., po czym przyjęła gotówkę w ww. kwocie dla siebie, pozostawiając w systemie informatycznym firmy (...) informację o zadłużeniu ww. kontrahenta na ww. kwotę.

- w dniu 19 kwietnia 2011 r. wystawiła stwierdzający nieprawdę dokument WZ nr (...) na kwotę 4.600,00 zł brutto, potwierdzający sprzedaż: towaru handlowego firmie PPHU (...).J. K. za powyższą kwotę, która to sprzedaż tego dnia wskazanemu podmiotowi nie miała miejsca, po czym na podstawie tego dokumentu zdjęła towar z magazynu firmy i sprzedała go innej osobie poza obiegiem dokumentacji sprzedażowej, zaś pieniądze w wyżej wymienionej kwocie zabrała dla siebie, przy czym tej innej osobie wydano ten towar z magazynu na podstawie wystawionego jej przez oskarżoną ręcznie wypisanego dowodu sprzedaży, pozostawiając w systemie informatycznym firmy (...) informację o zadłużeniu ww. kontrahenta na ww. kwotę.

- w dniu 19 kwietnia 2011 r. wystawiła stwierdzający nieprawdę dokument WZ nr (...) na kwotę 1.124,00 zł brutto, potwierdzający sprzedaż towaru handlowego M. M. (1) za powyższą kwotę, która to sprzedaż tego dnia wskazanemu podmiotowi nie miała miejsca, po czym na podstawie tego dokumentu zdjęła towar z magazynu firmy i sprzedała go innej osobie poza obiegiem dokumentacji sprzedażowej, zaś pieniądze w wyżej wymienionej kwocie zabrała dla siebie, przy czym tej innej osobie wydano ten towar z magazynu na podstawie wystawionego jej przez oskarżoną ręcznie wypisanego dowodu sprzedaży, pozostawiając w systemie informatycznym firmy (...) informację o zadłużeniu ww. kontrahenta na ww. kwotę.

- w dniu 10 maja 2011 r. wystawiła stwierdzający nieprawdę dokument WZ nr (...) na kwotę 8.763,00 zł brutto, potwierdzający sprzedaż towaru handlowego firmie (...) za powyższą kwotę, która to sprzedaż tego dnia wskazanemu podmiotowi nie miała miejsca, po czym na podstawie tego dokumentu zdjęła towar z magazynu firmy i sprzedała go innej osobie poza obiegiem dokumentacji sprzedażowej, zaś pieniądze w wyżej wymienionej kwocie zabrała dla siebie, przy czym tej innej osobie wydano ten towar z magazynu na podstawie wystawionego jej przez oskarżoną ręcznie wypisanego dowodu sprzedaży, pozostawiając w systemie informatycznym firmy (...) informację o zadłużeniu ww. kontrahenta na ww. kwotę.

- w dniu 16 maja 2011 r. wystawiła stwierdzający nieprawdę dokument WZ nr (...) na kwotę 11.760,00 zł brutto, potwierdzający sprzedaż towaru handlowego M. M. (1) za powyższą kwotę, która to sprzedaż tego dnia wskazanemu podmiotowi nie miała miejsca, po czym na podstawie tego dokumentu zdjęła towar z magazynu firmy i sprzedała go innej osobie poza obiegiem dokumentacji sprzedażowej, zaś pieniądze w wyżej wymienionej kwocie zabrała dla siebie, przy czym tej innej osobie wydano ten towar z magazynu na podstawie wystawionego jej przez oskarżoną ręcznie wypisanego dowodu sprzedaży, pozostawiając w systemie informatycznym firmy (...) informację o zadłużeniu ww. kontrahenta na ww. kwotę.

- w dniu 9 czerwca 2011 r. wystawiła stwierdzający nieprawdę dokument WZ nr (...) na kwotę 11.233,20 zł brutto, potwierdzający sprzedaż towaru handlowego firmie (...) za powyższą kwotę, która to sprzedaż tego dnia wskazanemu podmiotowi nie miała miejsca, po czym na podstawie tego dokumentu zdjęła towar z magazynu firmy i sprzedała go innej osobie poza obiegiem dokumentacji sprzedażowej, zaś pieniądze w wyżej wymienionej kwocie zabrała dla siebie, przy czym tej innej osobie wydano ten towar z magazynu na podstawie wystawionego jej przez oskarżoną ręcznie wypisanego dowodu sprzedaży, pozostawiając w informatycznym firmy (...) informację o zadłużeniu ww. kontrahenta na ww. kwotę.

- w dniu 4 lipca 2011 r. wystawiła stwierdzający nieprawdę dokument WZ nr (...) na kwotę 3.904,10 zł brutto, potwierdzający sprzedaż towaru handlowego firmie (...) B. K. za powyższą kwotę, która to sprzedaż tego dnia wskazanemu podmiotowi nie miała miejsca, po czym na podstawie tego dokumentu zdjęła towar z magazynu firmy i sprzedała go innej osobie poza obiegiem dokumentacji sprzedażowej, zaś pieniądze w wyżej wymienionej kwocie zabrała dla siebie, przy czym tej innej osobie wydano ten towar z magazynu na podstawie wystawionego jej przez oskarżoną ręcznie wypisanego dowodu sprzedaży, pozostawiając w systemie informatycznym firmy (...) informację o zadłużeniu ww. kontrahenta na ww. kwotę.

- w dniu 16 lipca 2011 r. wystawiła dokument WZ nr (...) na kwotę 3.564,00 zł brutto, potwierdzający sprzedaż towaru handlowego J. L., po czym przyjęła gotówkę w ww. kwocie dla siebie, pozostawiając w systemie informatycznym firmy (...) informację o zadłużeniu ww. kontrahenta na ww. kwotę.

- w dniu 22 lipca 2011 r. wystawiła stwierdzający nieprawdę dokument WZ nr (...) na kwotę 2.795,10 zł brutto, potwierdzający sprzedaż towaru handlowego firmie PPHU (...).J. K. za powyższą kwotę, która to sprzedaż tego dnia wskazanemu podmiotowi nie miała miejsca, po czym na podstawie tego dokumentu zdjęła towar z magazynu firmy i sprzedała go innej osobie poza obiegiem dokumentacji sprzedażowej, zaś pieniądze w wyżej wymienionej kwocie zabrała dla siebie, przy czym tej innej osobie wydano ten towar z magazynu na podstawie wystawionego jej przez oskarżoną ręcznie wypisanego dowodu sprzedaży, pozostawiając w systemie informatycznym firmy (...) informację o zadłużeniu ww. kontrahenta na ww. kwotę.

- w dniu 14 września 2011 r. wystawiła stwierdzający nieprawdę dokument WZ nr (...) na kwotę 4.680,00 zł brutto, potwierdzający sprzedaż towaru handlowego Z. W. za powyższą kwotę, która to sprzedaż tego dnia wskazanemu podmiotowi nie miała miejsca, po czym na podstawie tego dokumentu zdjęła towar z magazynu firmy i sprzedała go innej osobie poza obiegiem dokumentacji sprzedażowej, zaś pieniądze w wyżej wymienionej kwocie zabrała dla siebie, przy czym tej innej osobie wydano ten towar z magazynu na podstawie wystawionego jej przez oskarżoną ręcznie wypisanego dowodu sprzedaży, pozostawiając w systemie informatycznym firmy (...) informację o zadłużeniu ww. kontrahenta na ww. kwotę.

- w dniu 14 września 2011 r. wystawiła dokument WZ nr (...) na kwotę 1.982,50 zł brutto, potwierdzający sprzedaż towaru handlowego W. B., po czym przyjęła gotówkę w ww. kwocie dla siebie, pozostawiając w systemie informatycznym firmy (...) informację o zadłużeniu ww. kontrahenta na ww. kwotę.

- w dniu 19 września 2011 r. wystawiła stwierdzający nieprawdę dokument WZ nr (...) na kwotę 7.950,00 zł brutto, potwierdzający sprzedaż towaru handlowego Szkole Podstawowej w K. za powyższą kwotę, która to sprzedaż tego dnia wskazanemu podmiotowi nie miała miejsca, po czym na podstawie tego dokumentu zdjęła towar z magazynu firmy i sprzedała go innej osobie poza obiegiem dokumentacji sprzedażowej, zaś pieniądze w wyżej wymienionej kwocie zabrała dla siebie, przy czym tej innej osobie wydano ten towar z magazynu na podstawie wystawionego jej przez oskarżoną ręcznie wypisanego dowodu sprzedaży, pozostawiając w systemie informatycznym firmy (...) informację o zadłużeniu ww. kontrahenta na ww. kwotę.

- w dniu 1 października 2011 r. wystawiła stwierdzający nieprawdę dokument WZ nr (...) na kwotę 6.048,10 zł brutto, potwierdzający sprzedaż towaru handlowego gospodarstwu rolnemu (...) za powyższą kwotę, która to sprzedaż tego dnia wskazanemu podmiotowi nie miała miejsca, po czym na podstawie tego dokumentu zdjęła towar z magazynu firmy i sprzedała go innej osobie poza obiegiem dokumentacji sprzedażowej, zaś pieniądze w wyżej wymienionej kwocie zabrała dla siebie, przy czym tej innej osobie wydano ten towar z magazynu na podstawie wystawionego jej przez oskarżoną ręcznie wypisanego dowodu sprzedaży, pozostawiając w systemie informatycznym firmy (...) informację o zadłużeniu ww. kontrahenta na ww. kwotę.

- w dniu 1 października 2011 r. wystawiła dokument WZ nr (...) na kwotę 6.958,00 zł brutto, potwierdzający sprzedaż towaru handlowego gospodarstwu rolnemu (...), po czym przyjęła gotówkę w ww. kwocie dla siebie, pozostawiając w systemie informatycznym firmy (...) informację o zadłużeniu ww. kontrahenta na ww. kwotę.

- w dniu 1 października 2011 r. wystawiła dokument WZ nr (...) na kwotę 2.352,00 zł brutto, potwierdzający sprzedaż towaru handlowego P. C. (1), po czym przyjęła gotówkę w ww. kwocie dla siebie, pozostawiając w systemie informatycznym firmy (...) informację o zadłużeniu ww. kontrahenta na ww. kwotę.

- w dniu 1 października 2011 r. wystawiła stwierdzający nieprawdę dokument WZ nr (...) na kwotę 4.982,50 zł brutto, potwierdzający sprzedaż towaru handlowego firmie PPHU (...).J. K. za powyższa kwotę, która to sprzedaż tego dnia wskazanemu podmiotowi nie miała miejsca, po czym na podstawie tego dokumentu zdjęła towar z magazynu firmy i sprzedała go innej osobie poza obiegiem dokumentacji sprzedażowej, zaś pieniądze w wyżej wymienionej kwocie zabrała dla siebie, przy czym tej innej osobie wydano ten towar z magazynu na podstawie wystawionego jej przez oskarżoną ręcznie wypisanego dowodu sprzedaży, pozostawiając w systemie informatycznym firmy (...) informację o zadłużeniu ww. kontrahenta na ww. kwotę.

- w dniu 3 października 2011 r. wystawiła stwierdzający nieprawdę dokument WZ nr (...) na kwotę 5.094,00 zł brutto, potwierdzający sprzedaż towaru handlowego firmie (...) za powyższą kwotę, która to sprzedaż tego dnia wskazanemu podmiotowi nie miała miejsca, po czym na podstawie tego dokumentu zdjęła towar z magazynu firmy i sprzedała go innej osobie poza obiegiem dokumentacji sprzedażowej, zaś pieniądze w wyżej wymienionej kwocie zabrała dla siebie, przy czym tej innej osobie wydano ten towar z magazynu na podstawie wystawionego jej przez oskarżoną ręcznie wypisanego dowodu sprzedaży, pozostawiając w systemie informatycznym firmy (...) informację o zadłużeniu ww. kontrahenta na ww. kwotę.

- w dniu 5 października 2011 r. wystawiła dokument WZ nr (...) na kwotę 7.770,00 zł brutto, potwierdzający sprzedaż towaru handlowego gospodarstwu rolnemu (...), po czym przyjęła gotówkę w ww. kwocie dla siebie, pozostawiając w systemie informatycznym firmy (...) informację o zadłużeniu ww. kontrahenta na ww. kwotę.

- w dniu 8 października 2011 r. wystawiła dokument WZ nr (...) na kwotę 4.320,00 zł brutto, potwierdzający sprzedaż towaru handlowego gospodarstwu rolnemu (...), po czym przyjęła gotówkę w ww. kwocie dla siebie, pozostawiając w systemie informatycznym firmy (...) informację o zadłużeniu ww. kontrahenta na ww. kwotę.

- w dniu 12 października 2011 r. wystawiła stwierdzający nieprawdę dokument WZ nr (...) na kwotę 11.100,00 zł brutto, potwierdzający sprzedaż towaru handlowego Szkole Podstawowej w K. za powyższą kwotę, która to sprzedaż tego dnia wskazanemu podmiotowi nie miała miejsca, po czym na podstawie tego dokumentu zdjęła towar z magazynu firmy i sprzedała go innej osobie poza obiegiem dokumentacji sprzedażowej, zaś pieniądze w wyżej wymienionej kwocie zabrała dla siebie, przy czym tej innej osobie wydano ten towar z magazynu na podstawie wystawionego jej przez oskarżoną ręcznie wypisanego dowodu sprzedaży, pozostawiając w systemie informatycznym firmy (...) informację o zadłużeniu ww. kontrahenta na ww. kwotę.

- w dniu 21 października 2011 r. wystawiła stwierdzający nieprawdę dokument WZ nr (...) na kwotę 2.800,00 zł brutto, potwierdzający sprzedaż towaru handlowego B. M. za powyższą kwotę, która to sprzedaż tego dnia wskazanemu podmiotowi nie miała miejsca, po czym na podstawie tego dokumentu zdjęła towar z magazynu firmy i sprzedała go innej osobie poza obiegiem dokumentacji sprzedażowej, zaś pieniądze w wyżej wymienionej kwocie zabrała dla siebie, przy czym tej innej osobie wydano ten towar z magazynu na podstawie wystawionego jej przez oskarżoną ręcznie wypisanego dowodu sprzedaży, pozostawiając w systemie informatycznym firmy (...) informację o zadłużeniu ww. kontrahenta na ww. kwotę.

- w dniu 21 października 2011 r. wystawiła dokument WZ nr (...) na kwotę 3.091,20 zł brutto, potwierdzający sprzedaż towaru handlowego gospodarstwu rolnemu (...), po czym przyjęła gotówkę w ww. kwocie dla siebie, pozostawiając w systemie informatycznym firmy (...) informację o zadłużeniu ww. kontrahenta na ww. kwotę.

- w dniu 2 listopada 2011 r. wystawiła stwierdzający nieprawdę dokument W/Z nr (...) na kwotę 6.080,40 zł brutto, potwierdzający sprzedaż towaru handlowego firmie PPHU (...).J. K. za powyższą kwotę, która to sprzedaż tego dnia wskazanemu podmiotowi nie miała miejsca, po czym na podstawie tego dokumentu zdjęła towar z magazynu firmy i sprzedała go innej osobie poza obiegiem dokumentacji sprzedażowej, zaś pieniądze w wyżej wymienionej kwocie zabrała dla siebie, przy czym tej innej osobie wydano ten towar z magazynu na podstawie wystawionego jej przez oskarżoną ręcznie wypisanego dowodu sprzedaży, pozostawiając w systemie informatycznym firmy (...) informację o zadłużeniu ww. kontrahenta na ww. kwotę.

- w dniu 2 listopada 2011 r. wystawiła dokument WZ nr (...) na kwotę 18.949,00 zł brutto, potwierdzający sprzedaż towaru handlowego W. C. (1), po czym przyjęła gotówkę w ww. kwocie dla siebie, pozostawiając w systemie informatycznym firmy (...) informację o zadłużeniu ww. kontrahenta na ww. kwotę.

- w dniu 2 listopada 2011 r. wystawiła stwierdzający nieprawdę dokument WZ nr (...) na kwotę 13.512,00 zł brutto, potwierdzający sprzedaż towaru handlowego Z. W. za powyższą kwotę, która to sprzedaż tego dnia wskazanemu podmiotowi nie miała miejsca, po czym na podstawie tego dokumentu zdjęła towar z magazynu firmy i sprzedała go innej osobie poza obiegiem dokumentacji sprzedażowej, zaś pieniądze w wyżej wymienionej kwocie zabrała dla siebie, przy czym tej innej osobie wydano ten towar z magazynu na podstawie wystawionego jej przez oskarżoną ręcznie wypisanego dowodu sprzedaży, pozostawiając w systemie informatycznym firmy (...) informację o zadłużeniu ww. kontrahenta na ww. kwotę.

- w dniu 2 listopada 2011 r. wystawiła stwierdzający nieprawdę dokument WZ nr (...) na kwotę 1.974,80 zł brutto, potwierdzający sprzedaż towaru handlowego A. K. za powyższą kwotę, która to sprzedaż tego dnia wskazanemu podmiotowi nie miała miejsca, po czym na podstawie tego dokumentu zdjęła towar z magazynu firmy i sprzedała go innej osobie poza obiegiem dokumentacji sprzedażowej, zaś pieniądze w wyżej wymienionej kwocie zabrała dla siebie, przy czym tej innej osobie wydano ten towar z magazynu na podstawie wystawionego jej przez oskarżoną ręcznie wypisanego dowodu sprzedaży, pozostawiając w systemie informatycznym firmy (...) informację o zadłużeniu ww. kontrahenta na ww. kwotę.

- w dniu 2 listopada 2011 r. wystawiła stwierdzający nieprawdę dokument WZ nr (...) na kwotę 6.223,80 zł brutto, potwierdzający sprzedaż towaru handlowego firmie (...) za powyższą kwotę, która to sprzedaż tego dnia wskazanemu podmiotowi nie miała miejsca, po czym na podstawie tego dokumentu zdjęła towar z magazynu firmy i sprzedała go innej osobie poza obiegiem dokumentacji sprzedażowej, zaś pieniądze w wyżej wymienionej kwocie zabrała dla siebie, przy czym tej innej osobie wydano ten towar z magazynu na podstawie wystawionego jej przez oskarżoną ręcznie wypisanego dowodu sprzedaży, pozostawiając w systemie informatycznym firmy (...) informację o zadłużeniu ww. kontrahenta na ww. kwotę.

- w dniu 2 listopada 2011 r. wystawiła dokument WZ nr (...) na kwotę 3.328,00 zł brutto, potwierdzający sprzedaż towaru handlowego firmie (...), po czym przyjęła gotówkę w ww. kwocie dla siebie, pozostawiając w systemie informatycznym firmy (...) informację o zadłużeniu ww. kontrahenta na ww. kwotę.

- w dniu 2 listopada 2011 r. wystawiła dokument WZ nr (...) na kwotę 3.526,00 zł brutto, potwierdzający sprzedaż towaru handlowego P. C. (1), po czym przyjęła gotówkę w ww. kwocie dla siebie, pozostawiając w systemie informatycznym firmy (...) informację o zadłużeniu ww. kontrahenta na ww. kwotę.

- w dniu 2 listopada 2011 r. wystawiła dokument WZ nr (...) na kwotę 1.732,60 zł brutto, potwierdzający sprzedaż towaru handlowego G. C., po czym przyjęła gotówkę w ww. kwocie dla siebie, pozostawiając w systemie informatycznym firmy (...) informację o zadłużeniu ww. kontrahenta na ww. kwotę.

- w dniu 2 listopada 2011 r., wystawiła stwierdzający nieprawdę dokument W/Z nr (...) na kwotę 9.927,50 zł brutto, potwierdzający sprzedaż towaru handlowego Szkole Podstawowej w K. za powyższą kwotę, która to sprzedaż tego dnia wskazanemu podmiotowi nie miała miejsca, po czym na podstawie tego dokumentu zdjęła towar z magazynu firmy i sprzedała go innej osobie poza obiegiem dokumentacji sprzedażowej, zaś pieniądze w wyżej wymienionej kwocie zabrała dla siebie, przy czym tej innej osobie wydano ten towar z magazynu na podstawie wystawionego jej przez oskarżoną ręcznie wypisanego dowodu sprzedaży, pozostawiając w systemie informatycznym firmy (...) informację o zadłużeniu ww. kontrahenta na ww. kwotę.

- w dniu 2 listopada 2011 r. wystawiła dokument WZ nr (...) na kwotę 1.078,20 zł brutto, potwierdzający sprzedaż towaru handlowego W. C. (3), po czym przyjęła gotówkę w ww. kwocie dla siebie, pozostawiając w systemie informatycznym firmy (...) informację o zadłużeniu ww. kontrahenta na ww. kwotę.

- w dniu 2 listopada 2011 r. wystawiła stwierdzający nieprawdę dokument WZ nr (...) na kwotę 1.895,00 zł brutto, potwierdzający sprzedaż towaru handlowego K. K. za powyższa kwotę, która to sprzedaż tego dnia wskazanemu podmiotowi nie miała miejsca, po czym na podstawie tego dokumentu zdjęła towar z magazynu firmy i sprzedała go innej osobie poza obiegiem dokumentacji sprzedażowej, zaś pieniądze w wyżej wymienionej kwocie zabrała dla siebie, przy czym tej innej osobie wydano ten towar z magazynu na podstawie wystawionego jej przez oskarżoną ręcznie wypisanego dowodu sprzedaży, pozostawiając w systemie informatycznym firmy (...) informację o zadłużeniu ww. kontrahenta na ww. kwotę.

- w dniu 2 listopada 2011 r. wystawiła dokument WZ nr (...) na kwotę 362,25 zł brutto, potwierdzający sprzedaż towaru handlowego firmie (...), po czym przyjęła gotówkę w ww. kwocie dla siebie, pozostawiając w systemie informatycznym firmy (...) informację o zadłużeniu ww. kontrahenta na ww. kwotę.

- w dniu 2 listopada 2011 r. wystawiła stwierdzający nieprawdę dokument WZ nr (...) na kwotę 1.404,00 zł brutto, potwierdzający sprzedaż towaru handlowego J. W. za powyższą kwotę, która to sprzedaż tego dnia wskazanemu podmiotowi nie miała miejsca, po czym na podstawie tego dokumentu zdjęła towar z magazynu firmy i sprzedała go innej osobie poza obiegiem dokumentacji sprzedażowej, zaś pieniądze w wyżej wymienionej kwocie zabrała dla siebie, przy czym tej innej osobie wydano ten towar z magazynu na podstawie wystawionego jej przez oskarżoną ręcznie wypisanego dowodu sprzedaży, pozostawiając w systemie informatycznym firmy (...) informację o zadłużeniu ww. kontrahenta na ww. kwotę.

- w dniu 3 listopada 2011 r. wystawiła stwierdzający nieprawdę dokument WZ nr (...) na kwotę 7.430,00 zł brutto, potwierdzający sprzedaż towaru handlowego gospodarstwu rolnemu (...) za powyższą kwotę, która to sprzedaż tego dnia wskazanemu podmiotowi nie miała miejsca, po czym na podstawie tego dokumentu zdjęła towar z magazynu firmy i sprzedała go innej osobie poza obiegiem dokumentacji sprzedażowej, zaś pieniądze w wyżej wymienionej kwocie zabrała dla siebie, przy czym tej innej osobie wydano ten towar z magazynu na podstawie wystawionego jej przez oskarżoną ręcznie wypisanego dowodu sprzedaży, pozostawiając w systemie informatycznym firmy (...) informację o zadłużeniu ww. kontrahenta na ww. kwotę.

- w dniu 3 listopada 2011 r. wystawiła dokument WZ nr (...) na kwotę 1.952,70 zł brutto, potwierdzający sprzedaż towaru handlowego firmie (...), po czym przyjęła gotówkę w ww. kwocie dla siebie, pozostawiając w systemie informatycznym firmy (...) informację o zadłużeniu ww. kontrahenta na ww. kwotę.

- w dniu 3 listopada 2011 r. wystawiła stwierdzający nieprawdę dokument WZ nr (...) na kwotę 6.000,00 zł brutto, potwierdzający sprzedaż towaru handlowego Zespołowi Szkół w B. za powyższą kwotę, która to sprzedaż tego dnia wskazanemu podmiotowi nie miała miejsca, po czym na podstawie tego dokumentu zdjęła towar z magazynu firmy i sprzedała go innej osobie poza obiegiem dokumentacji sprzedażowej, zaś pieniądze w wyżej wymienionej kwocie zabrała dla siebie, przy czym tej innej osobie wydano ten towar z magazynu na podstawie wystawionego jej przez oskarżoną ręcznie wypisanego dowodu sprzedaży, pozostawiając w systemie informatycznym firmy (...) informację o zadłużeniu ww. kontrahenta na ww. kwotę.

- w dniu 4 listopada 2011 r. wystawiła dokument WZ nr (...) na kwotę 736,30 zł brutto, potwierdzający sprzedaż towaru handlowego firmie (...), po czym przyjęła gotówkę w ww. kwocie dla siebie, pozostawiając w systemie informatycznym firmy (...) informację o zadłużeniu ww. kontrahenta na ww. kwotę.

- w dniu 10 listopada 2011 r. wystawiła dokument WZ nr (...) na kwotę 7.500,00 zł brutto, potwierdzający sprzedaż towaru handlowego A. W., po czym przyjęła gotówkę w ww. kwocie dla siebie, pozostawiając w systemie informatycznym firmy (...) informację o zadłużeniu ww. kontrahenta na ww. kwotę.

- w dniu 16 listopada 2011 r. wystawiła stwierdzający nieprawdę dokument WZ nr (...) na kwotę 2.400,00 zł brutto, potwierdzający sprzedaż towaru handlowego Z. W. za powyższą kwotę, która to sprzedaż tego dnia wskazanemu podmiotowi nie miała miejsca, po czym na podstawie tego dokumentu zdjęła towar z magazynu firmy i sprzedała go innej osobie poza obiegiem dokumentacji sprzedażowej, zaś pieniądze w wyżej wymienionej kwocie zabrała dla siebie, przy czym tej innej osobie wydano ten towar z magazynu na podstawie wystawionego jej przez oskarżoną ręcznie wypisanego dowodu sprzedaży, pozostawiając w systemie informatycznym firmy (...) informację o zadłużeniu ww. kontrahenta na ww. kwotę.

- w dniu 18 listopada 2011 r. wystawiła dokument WZ nr (...) na kwotę 12.250,00 zł brutto, potwierdzający sprzedaż towaru handlowego D. K., po czym przyjęła gotówkę w ww. kwocie dla siebie, pozostawiając w systemie informatycznym firmy (...) informację o zadłużeniu ww. kontrahenta na ww. kwotę.

- w dniu 19 grudnia 2011 r. wystawiła stwierdzający nieprawdę dokument WZ nr (...) na kwotę 4.000,00 zł brutto, potwierdzający sprzedaż towaru handlowego Szkole Podstawowej w K. za powyższą kwotę, która to sprzedaż tego dnia wskazanemu podmiotowi nie miała miejsca, po czym na podstawie tego dokumentu zdjęła towar z magazynu firmy i sprzedała go innej osobie poza obiegiem dokumentacji sprzedażowej, zaś pieniądze w wyżej wymienionej kwocie zabrała dla siebie, przy czym tej innej osobie wydano ten towar z magazynu na podstawie wystawionego jej przez oskarżoną ręcznie wypisanego dowodu sprzedaży, pozostawiając w systemie informatycznym firmy (...) informację o zadłużeniu ww. kontrahenta na ww. kwotę.

- w dniu 21 grudnia 2011 r. wystawiła stwierdzający nieprawdę dokument WZ nr (...) na kwotę 7.272,00 zł brutto, potwierdzający sprzedaż towaru handlowego Z. W. za powyższą kwotę, która to sprzedaż tego dnia wskazanemu podmiotowi nie miała miejsca, po czym na podstawie tego dokumentu zdjęła towar z magazynu firmy i sprzedała go innej osobie poza obiegiem dokumentacji sprzedażowej, zaś pieniądze w wyżej wymienionej kwocie zabrała dla siebie, przy czym tej innej osobie wydano ten towar z magazynu na podstawie wystawionego jej przez oskarżoną ręcznie wypisanego dowodu sprzedaży, pozostawiając w systemie informatycznym firmy (...) informację o zadłużeniu ww. kontrahenta na ww. kwotę.

- w dniu 15 lutego 2012 r. wystawiła dokument WZ nr (...) na kwotę 12.340,00 zł brutto, potwierdzający sprzedaż towaru handlowego P. C. (2), po czym przyjęła gotówkę w ww. kwocie dla siebie, pozostawiając w systemie informatycznym firmy (...) informację o zadłużeniu ww. kontrahenta na ww. kwotę.

- w dniu 17 lutego 2012 r. wystawiła stwierdzający nieprawdę dokument WZ nr (...) na kwotę 7.575,00 zł brutto, potwierdzający sprzedaż towaru handlowego Z. W. za powyższą kwotę, która to sprzedaż tego dnia wskazanemu podmiotowi nie miała miejsca, po czym na podstawie tego dokumentu zdjęła towar z magazynu firmy i sprzedała go innej osobie poza obiegiem dokumentacji sprzedażowej, zaś pieniądze w wyżej wymienionej kwocie zabrała dla siebie, przy czym tej innej osobie wydano ten towar z magazynu na podstawie wystawionego jej przez oskarżoną ręcznie wypisanego dowodu sprzedaży, pozostawiając w systemie informatycznym firmy (...) informację o zadłużeniu ww. kontrahenta na ww. kwotę.

- w dniu 21 lutego 2012 r. wystawia stwierdzający nieprawdę dokument WZ nr (...) na kwotę 9.042,00 zł brutto, potwierdzający sprzedaż towaru handlowego Z. W. za powyższą kwotę, która to sprzedaż tego dnia wskazanemu podmiotowi nie miała miejsca, po czym na podstawie tego dokumentu zdjęła towar z magazynu firmy i sprzedała go innej osobie poza obiegiem dokumentacji sprzedażowej, zaś pieniądze w wyżej wymienionej kwocie zabrała dla siebie, przy czym tej innej osobie wydano ten towar z magazynu na podstawie wystawionego jej przez oskarżoną ręcznie wypisanego dowodu sprzedaży, pozostawiając w systemie informatycznym firmy (...) informację o zadłużeniu ww. kontrahenta na ww. kwotę.

- w dniu 22 lutego 2012 r. wystawiła dokument WZ nr (...) na kwotę 6.563,00 zł brutto, potwierdzający sprzedaż towaru handlowego P. C. (2), po czym przyjęła gotówkę w ww. kwocie dla siebie, pozostawiając w systemie informatycznym firmy (...) informację o zadłużeniu ww. kontrahenta na ww. kwotę.

- w dniu 27 marca 2012 r. wystawiła dokument WZ nr (...) na kwotę 7.250,00 zł brutto, potwierdzający sprzedaż towaru handlowego L. S., po czym przyjęła gotówkę w ww. kwocie dla siebie, pozostawiając w systemie informatycznym firmy (...) informację o zadłużeniu ww. kontrahenta na ww. kwotę.

- w dniu 27 marca 2012 r. wystawiła dokument WZ nr (...) na kwotę 10.500,00 zł brutto, potwierdzający sprzedaż towaru handlowego P. C. (2), po czym przyjęła gotówkę w ww. kwocie dla siebie, pozostawiając w systemie informatycznym firmy (...) informację o zadłużeniu ww. kontrahenta na ww. kwotę.

- w dniu 12 kwietnia 2012 r. wystawiła stwierdzający nieprawdę dokument WZ nr (...) na kwotę 5.200,00 zł brutto, potwierdzający sprzedaż towaru handlowego Z. W. za powyższą kwotę, która to sprzedaż tego dnia wskazanemu podmiotowi nie miała miejsca, po czym na podstawie tego dokumentu zdjęła towar z magazynu firmy i sprzedała go innej osobie poza obiegiem dokumentacji sprzedażowej, zaś pieniądze w wyżej wymienionej kwocie zabrała dla siebie, przy czym tej innej osobie wydano ten towar z magazynu na podstawie wystawionego jej przez oskarżoną ręcznie wypisanego dowodu sprzedaży, pozostawiając w systemie informatycznym firmy (...) informację o zadłużeniu ww. kontrahenta na ww. kwotę.

- w dniu 13 kwietnia 2012 r. wystawiła dokument WZ nr (...) na kwotę 4.084,80 zł brutto, potwierdzający sprzedaż towaru handlowego firmie Zakład Handlowo-Usługowy (...), po czym przyjęła gotówkę w ww. kwocie dla siebie, pozostawiając w systemie informatycznym firmy (...) informację o zadłużeniu ww. kontrahenta na ww. kwotę.

- w dniu 13 kwietnia 2012 r. wystawiła stwierdzający nieprawdę dokument WZ nr (...) na kwotę 2.720,00 zł brutto, potwierdzający sprzedaż towaru handlowego gospodarstwu rolnemu (...) za powyższą kwotę, która to sprzedaż tego dnia wskazanemu podmiotowi nie miała miejsca, po czym na podstawie tego dokumentu zdjęła towar z magazynu firmy i sprzedała go innej osobie poza obiegiem dokumentacji sprzedażowej, zaś pieniądze w wyżej wymienionej kwocie zabrała dla siebie, przy czym tej innej osobie wydano ten towar z magazynu na podstawie wystawionego jej przez oskarżoną ręcznie wypisanego dowodu sprzedaży, pozostawiając w systemie informatycznym firmy (...) informację o zadłużeniu ww. kontrahenta na ww. kwotę.

- w dniu 24 kwietnia 2012 r. wystawiła stwierdzający nieprawdę dokument WZ nr (...) na kwotę 1.296,00 zł brutto, potwierdzający sprzedaż towaru handlowego firmie PPHU (...).J. K. za powyższą kwotę, która to sprzedaż tego dnia wskazanemu podmiotowi nie miała miejsca, po czym na podstawie tego dokumentu zdjęła towar z magazynu firmy i sprzedała go innej osobie poza obiegiem dokumentacji sprzedażowej, zaś pieniądze w wyżej wymienionej kwocie zabrała dla siebie, przy czym tej innej osobie wydano ten towar z magazynu na podstawie wystawionego jej przez oskarżoną ręcznie wypisanego dowodu sprzedaży, pozostawiając w systemie informatycznym firmy (...) informację o zadłużeniu ww. kontrahenta na ww. kwotę.

- w dniu 26 kwietnia 2012 r. wystawiła stwierdzający nieprawdę dokument WZ nr (...) na kwotę 1.632,00 zł brutto, potwierdzający sprzedaż towaru handlowego E. T. za powyższą kwotę, która to sprzedaż tego dnia wskazanemu podmiotowi nie miała miejsca, po czym na podstawie tego dokumentu zdjęła towar z magazynu firmy i sprzedała go innej osobie poza obiegiem dokumentacji sprzedażowej, zaś pieniądze w wyżej wymienionej kwocie zabrała dla siebie, przy czym tej innej osobie wydano ten towar z magazynu na podstawie wystawionego jej przez oskarżoną ręcznie wypisanego dowodu sprzedaży, pozostawiając w systemie informatycznym firmy (...) informację o zadłużeniu ww. kontrahenta na ww. kwotę.

- w dniu 5 maja 2012 r. wystawiła dokument WZ nr (...) na kwotę 756,00 zł brutto, potwierdzający sprzedaż towaru handlowego W. B., po czym przyjęła gotówkę w ww. kwocie dla siebie, pozostawiając w systemie informatycznym firmy (...) informację o zadłużeniu ww. kontrahenta na ww. kwotę.

- w dniu 7 maja 2012 r. wystawiła stwierdzający nieprawdę dokument WZ nr (...) na kwotę 399,60 zł brutto, potwierdzający sprzedaż towaru handlowego gospodarstwu rolnemu (...) za powyższą kwotę, która to sprzedaż tego dnia wskazanemu podmiotowi nie miała miejsca, po czym na podstawie tego dokumentu zdjęła towar z magazynu firmy i sprzedała go innej osobie poza obiegiem dokumentacji sprzedażowej, zaś pieniądze w wyżej wymienionej kwocie zabrała dla siebie, przy czym tej innej osobie wydano ten towar z magazynu na podstawie wystawionego jej przez oskarżoną ręcznie wypisanego dowodu sprzedaży, pozostawiając w systemie informatycznym firmy (...) informację o zadłużeniu ww. kontrahenta na ww. kwotę.

- w dniu 7 maja 2012 r. wystawiła dokument WZ nr (...) na kwotę 880,00 zł brutto, potwierdzający sprzedaż towaru handlowego W. B., po czym przyjęła gotówkę w ww. kwocie dla siebie, pozostawiając w systemie informatycznym firmy (...) informację o zadłużeniu ww. kontrahenta na ww. kwotę.

- w dniu 20 września 2012 r. wystawiła dokument WZ nr (...) na kwotę 14.292,00 zł brutto, potwierdzający sprzedaż towaru handlowego P. C. (1), po czym przyjęła gotówkę w ww. kwocie dla siebie, pozostawiając w systemie informatycznym firmy (...) informację o zadłużeniu ww. kontrahenta na ww. kwotę.

- w dniu 26 września 2012 r. wystawiła dokument WZ nr (...) na kwotę 14.820,00 zł brutto, potwierdzający sprzedaż towaru handlowego P. C. (1), po czym przyjęła gotówkę w ww. kwocie dla siebie, pozostawiając w systemie informatycznym firmy (...) informację o zadłużeniu ww. kontrahenta na ww. kwotę.

- w dniu 27 września 2012 r. wystawiła stwierdzający nieprawdę dokument WZ nr (...) na kwotę 5.320,00 zł brutto, potwierdzający sprzedaż towaru handlowego firmie (...) za powyższą kwotę, która to sprzedaż tego dnia wskazanemu podmiotowi nie miała miejsca, po czym na podstawie tego dokumentu zdjęła towar z magazynu firmy i sprzedała go innej osobie poza obiegiem dokumentacji sprzedażowej, zaś pieniądze w wyżej wymienionej kwocie zabrała dla siebie, przy czym tej innej osobie wydano ten towar z magazynu na podstawie wystawionego jej przez oskarżoną ręcznie wypisanego dowodu sprzedaży, pozostawiając w systemie informatycznym firmy (...) informację o zadłużeniu ww. kontrahenta na ww. kwotę.

- w dniu 16 października 2012 r. wystawiła stwierdzający nieprawdę dokument WZ nr (...) na kwotę 6.500,00 zł brutto, potwierdzający sprzedaż towaru handlowego Szkole Podstawowej w K. za powyższą kwotę, która to sprzedaż tego dnia wskazanemu podmiotowi nie miała miejsca, po czym na podstawie tego dokumentu zdjęła towar z magazynu firmy i sprzedała go innej osobie poza obiegiem dokumentacji sprzedażowej, zaś pieniądze w wyżej wymienionej kwocie zabrała dla siebie, przy czym tej innej osobie wydano ten towar z magazynu na podstawie wystawionego jej przez oskarżoną ręcznie wypisanego dowodu sprzedaży, pozostawiając w systemie informatycznym firmy (...) informację o zadłużeniu ww. kontrahenta na ww. kwotę.

- w dniu 16 października 2012 r. wystawiła stwierdzający nieprawdę dokument WZ nr (...) na kwotę 4.940,00 zł brutto, potwierdzający sprzedaż towaru handlowego Samorządowej Szkole Podstawowej w L. za powyższą kwotę, która to sprzedaż tego dnia wskazanemu podmiotowi nie miała miejsca, po czym na podstawie tego dokumentu zdjęła towar z magazynu firmy i sprzedała go innej osobie poza obiegiem dokumentacji sprzedażowej, zaś pieniądze w wyżej wymienionej kwocie zabrała dla siebie, przy czym tej innej osobie wydano ten towar z magazynu na podstawie wystawionego jej przez oskarżoną ręcznie wypisanego dowodu sprzedaży, pozostawiając w systemie informatycznym firmy (...) informację o zadłużeniu ww. kontrahenta na ww. kwotę.

- w dniu 22 października 2012 r. wystawiła dokument WZ nr (...) na kwotę 3.520,00 zł brutto, potwierdzający sprzedaż towaru handlowego gospodarstwu rolnemu (...), po czym przyjęła gotówkę w ww. kwocie dla siebie, pozostawiając w systemie informatycznym firmy (...) informację o zadłużeniu ww. kontrahenta na ww. kwotę.

- w dniu 22 października 2012 r. wystawiła stwierdzający nieprawdę dokument WZ nr 591 (...) na kwotę 4.785,90 zł brutto, potwierdzający sprzedaż towaru handlowego Szkole Podstawowej w K. za powyższą kwotę, która to sprzedaż tego dnia wskazanemu podmiotowi nie miała miejsca, po czym na podstawie tego dokumentu zdjęła towar z magazynu firmy i sprzedała go innej osobie poza obiegiem dokumentacji sprzedażowej, zaś pieniądze w wyżej wymienionej kwocie zabrała dla siebie, przy czym tej innej osobie wydano ten towar z magazynu na podstawie wystawionego jej przez oskarżoną ręcznie wypisanego dowodu sprzedaży, pozostawiając w systemie informatycznym firmy (...) informację o zadłużeniu ww. kontrahenta na ww. kwotę.

- w dniu 25 października 2012 r. wystawiła dokument WZ nr (...) na kwotę 1.250,00 zł brutto, potwierdzający sprzedaż towaru handlowego gospodarstwu rolnemu (...), po czym przyjęła gotówkę w ww. kwocie dla siebie, pozostawiając w systemie informatycznym firmy (...) informację o zadłużeniu ww. kontrahenta na ww. kwotę.

- w dniu 27 października 2012 r. wystawiła stwierdzający nieprawdę dokument WZ nr (...) na kwotę 1.062,50 zł brutto, potwierdzający sprzedaż towaru handlowego M. M. (1) za powyższą kwotę, która to sprzedaż tego dnia wskazanemu podmiotowi nie miała miejsca, po czym na podstawie tego dokumentu zdjęła towar z magazynu firmy i sprzedała go innej osobie poza obiegiem dokumentacji sprzedażowej, zaś pieniądze w wyżej wymienionej kwocie zabrała dla siebie, przy czym tej innej osobie wydano ten towar z magazynu na podstawie wystawionego jej przez oskarżoną ręcznie wypisanego dowodu sprzedaży, pozostawiając w systemie informatycznym firmy (...) informację o zadłużeniu ww. kontrahenta na ww. kwotę.

- w dniu 30 października 2012 r. wystawiła dokument WZ nr (...) na kwotę 1.235,00 zł brutto, potwierdzający sprzedaż towaru handlowego gospodarstwu rolnemu (...), po czym przyjęła gotówkę w ww. kwocie dla siebie, pozostawiając w systemie informatycznym firmy (...) informację o zadłużeniu ww. kontrahenta na ww. kwotę.

- w dniu 3 listopada 2012 r. wystawiła dokument WZ nr (...) na kwotę 630,00 zł brutto, potwierdzający sprzedaż towaru handlowego H. S., po czym przyjęła gotówkę w ww. kwocie dla siebie, pozostawiając w systemie informatycznym firmy (...) informację o zadłużeniu ww. kontrahenta na ww. kwotę.

- w dniu 8 listopada 2012 r. wystawiła dokument WZ nr (...) na kwotę 924,85 zł brutto, potwierdzający sprzedaż towaru handlowego gospodarstwu rolnemu (...), po czym przyjęła gotówkę w ww. kwocie dla siebie, pozostawiając w systemie informatycznym firmy (...) informację o zadłużeniu ww. kontrahenta na ww. kwotę.

- w dniu 8 listopada 2012 r. wystawiła dokument WZ nr (...) na kwotę 1.902,78 zł brutto, potwierdzający sprzedaż towaru handlowego firmie (...), po czym przyjęła gotówkę w ww. kwocie dla siebie, pozostawiając w systemie informatycznym firmy (...) informację o zadłużeniu ww. kontrahenta na ww. kwotę.

- w dniu 13 listopada 2012 r. wystawiła dokument WZ nr (...) na kwotę 2.420,00 zł brutto, potwierdzający sprzedaż towaru handlowego W. C. (1), po czym przyjęła gotówkę w ww. kwocie dla siebie, pozostawiając w systemie informatycznym firmy (...) informację o zadłużeniu ww. kontrahenta na ww. kwotę.

- w dniu 8 stycznia 2013 r. wystawiła stwierdzający nieprawdę dokument WZ nr lll/WZ/007/2013 r. na kwotę 5.265,00 zł brutto, potwierdzający sprzedaż towaru Zespołowi Szkół w B. za powyższą kwotę, która to sprzedaż tego dnia wskazanemu podmiotowi nie miała miejsca, po czym na podstawie tego dokumentu zdjęła towar z magazynu firmy i sprzedała go innej osobie poza obiegiem dokumentacji sprzedażowej, zaś pieniądze w wyżej wymienionej kwocie zabrała dla siebie, przy czym tej innej osobie wydano ten towar z magazynu na podstawie wystawionego jej przez oskarżoną ręcznie wypisanego dowodu sprzedaży, pozostawiając w systemie informatycznym firmy (...) informację o zadłużeniu ww. kontrahenta na ww. kwotę.

- w dniu 11 stycznia 2013 r. wystawiła stwierdzający nieprawdę dokument WZ nr (...) na kwotę 14.514,00 zł brutto, potwierdzający sprzedaż towaru handlowego Z. W. za powyższą kwotę, która to sprzedaż tego dnia wskazanemu podmiotowi nie miała miejsca, po czym na podstawie tego dokumentu zdjęła towar z magazynu firmy i sprzedała go innej osobie poza obiegiem dokumentacji sprzedażowej, zaś pieniądze w wyżej wymienionej kwocie zabrała dla siebie, przy czym tej innej osobie wydano ten towar z magazynu na podstawie wystawionego jej przez oskarżoną ręcznie wypisanego dowodu sprzedaży, pozostawiając w systemie informatycznym firmy (...) informację o zadłużeniu ww. kontrahenta na ww. kwotę.

- w dniu 12 stycznia 2013 r. wystawiła stwierdzający nieprawdę dokument WZ nr (...) na kwotę 31.790,00 zł brutto, potwierdzający sprzedaż towaru handlowego Z. W. za powyższą kwotę, która to sprzedaż tego dnia wskazanemu podmiotowi nie miała miejsca, po czym na podstawie tego dokumentu zdjęła towar z magazynu firmy i sprzedała go innej osobie poza obiegiem dokumentacji sprzedażowej, zaś pieniądze w wyżej wymienionej kwocie zabrała dla siebie, przy czym tej innej osobie wydano ten towar z magazynu na podstawie wystawionego jej przez oskarżoną ręcznie wypisanego dowodu sprzedaży, pozostawiając w systemie informatycznym firmy (...) informację o zadłużeniu ww. kontrahenta na ww. kwotę.

- w dniu 21 stycznia 2013 r. wystawiła stwierdzający nieprawdę dokument WZ nr (...) na kwotę 3.240,00 zł brutto, potwierdzający sprzedaż towaru handlowego M. M. (2) za powyższą kwotę, która to sprzedaż tego dnia wskazanemu podmiotowi nie miała miejsca, po czym na podstawie tego dokumentu zdjęła towar z magazynu firmy i sprzedała go innej osobie poza obiegiem dokumentacji sprzedażowej, zaś pieniądze w wyżej wymienionej kwocie zabrała dla siebie, przy czym tej innej osobie wydano ten towar z magazynu na podstawie wystawionego jej przez oskarżoną ręcznie wypisanego dowodu sprzedaży, pozostawiając w systemie informatycznym firmy (...) informację o zadłużeniu ww. kontrahenta na ww. kwotę.

- w dniu 24 stycznia 2013 r. wystawiła stwierdzający nieprawdę dokument WZ nr (...) na kwotę 5.400,00 zł brutto, potwierdzający sprzedaż towaru handlowego firmie Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe (...). z o.o. za powyższą kwotę, która to sprzedaż tego dnia wskazanemu podmiotowi nie miała miejsca, po czym na podstawie tego dokumentu zdjęła towar z magazynu firmy i sprzedała go innej osobie poza obiegiem dokumentacji sprzedażowej, zaś pieniądze w wyżej wymienionej kwocie zabrała dla siebie, przy czym tej innej osobie wydano ten towar z magazynu na podstawie wystawionego jej przez oskarżoną ręcznie wypisanego dowodu sprzedaży, pozostawiając w systemie informatycznym firmy (...) informację o zadłużeniu ww. kontrahenta na ww. kwotę.

- w dniu 25 stycznia 2013 r. wystawiła stwierdzający nieprawdę dokument WZ nr (...) na kwotę 5.400,00 zł brutto, potwierdzający sprzedaż towaru handlowego firmie (...) za powyższą kwotę, która to sprzedaż tego dnia wskazanemu podmiotowi nie miała miejsca, po czym na podstawie tego dokumentu zdjęła towar z magazynu firmy i sprzedała go innej osobie poza obiegiem dokumentacji sprzedażowej, zaś pieniądze w wyżej wymienionej kwocie zabrała dla siebie, przy czym tej innej osobie wydano ten towar z magazynu na podstawie wystawionego jej przez oskarżoną ręcznie wypisanego dowodu sprzedaży, pozostawiając w systemie informatycznym firmy (...) informację o zadłużeniu ww. kontrahenta na ww. kwotę.

- w dniu 28 stycznia 2013 r., wystawiła dokument WZ nr (...) na kwotę 9.840,00 zł brutto, potwierdzający sprzedaż towaru handlowego J. P., po czym przyjęła gotówkę w ww. kwocie dla siebie, pozostawiając w systemie informatycznym firmy (...) informację o zadłużeniu ww. kontrahenta na ww. kwotę.

- w dniu 31 stycznia 2013 r. wystawiła stwierdzający nieprawdę dokument WZ nr (...) na kwotę 29.469,00 zł brutto, potwierdzający sprzedaż towaru handlowego dla siebie za powyższą kwotę, która to sprzedaż tego dnia wskazanemu podmiotowi nie miała miejsca, po czym na podstawie tego dokumentu zdjęła towar z magazynu firmy i sprzedała go innej osobie poza obiegiem dokumentacji sprzedażowej, zaś pieniądze w wyżej wymienionej kwocie zabrała dla siebie, przy czym tej innej osobie wydano ten towar z magazynu na podstawie wystawionego jej przez oskarżoną ręcznie wypisanego dowodu sprzedaży, pozostawiając w systemie informatycznym firmy (...) informację o zadłużeniu ww. kontrahenta na ww. kwotę, tj. popełnienia przestępstwa z art. 284 § 2 k.k. w zw. z art. 294 § 1 k.k. w zw. z art. 12 k.k.

i za to skazał ją

1. na podstawie art. 294 § 1 k.k. na karę 3 lat pozbawienia wolności.

2. na podstawie art. 33 § 2 k.k. orzekł grzywnę w wysokości 200 stawek dziennych, określając wysokość jednej stawki dziennej na kwotę 30 złotych.

3. na podstawie art. 46 § 1 k.k. orzekł środek karny w postaci obowiązku naprawienia szkody wyrządzonej przez oskarżoną przestępstwem poprzez zobowiązanie oskarżonej do zapłaty na rzecz pokrzywdzonego PHPU (...) M. M. (3), (...), (...)- (...) P., kwoty 840.697,88 złotych.

4. na podstawie art. 41 § 1 k.k. orzekł środek karny w postaci zakazu zajmowania przez oskarżoną stanowisk związanych z odpowiedzialnością materialną na okres 5 lat.

5. na podstawie art. 624 § 1 k.p.k. zwolnił oskarżoną od zapłaty na rzecz J Skarbu Państwa kosztów sądowych, w tym od opłaty.

Apelację o wyroku złożył obrońca oskarżonej zarzucając

naruszenie przepisów postępowania, które miało wpływ na treść orzeczenia (zwłaszcza art. 4 k.p.k. oraz 7 k.p.k.), poprzez:

a. bezzasadne przyjęcie, że oskarżona P. M. sporządziła wszystkie dokumenty WZ wymienione w akcie oskarżenia i przywłaszczyła sobie wszystkie kwoty pieniężne za wydany towar, skoro daty wystawienia poszczególnych dokumentów WZ w części nie pokrywają się z obecnością oskarżonej w pracy, a świadkowie: R. i O. nie wskazali dokładnie w wymienieniem dat kiedy jakoby oskarżona była w pracy w trakcie swoich urlopów bądź też oficjalnie odnotowywanych nieobecności,

b. bezzasadne przyjęcie, że oskarżona P. M. sporządziła wszystkie dokumenty WZ wymienione w akcie oskarżenia i przywłaszczyła sobie wszystkie kwoty pieniężne za wydany towar, skoro jak sam zauważył Sąd orzekający w niniejszej sprawie w trakcie nieobecności oskarżonej w pracy oraz w trakcie nieobecności świadka P. O. również dokonano wydania jednego dokumentu WZ objętego aktem oskarżenia na nazwisko H. S.,

c. nie rozważenie, że modyfikacje dokumentów w systemie Graffiti można było przeprowadzać zdalnie na poziomie bazy danych bez możliwości wykrycia zmian, co w konsekwencji powoduje, że nie można przyjąć z całą pewnością, iż wszelkie dokumenty WZ wymienione w akcie oskarżenia sporządziła oskarżona, bowiem inne osoby również znały hasło do administratora systemu Graffiti

d. pominięcie, że hasło oskarżonej do systemu Graffiti znały osoby postronne, które również potrafiły operować na tym systemie, co powoduje, że nie można przyjąć z całą pewnością, że to oskarżona sporządziła wszystkie dokumenty WZ wymienione w akcie oskarżenia,

e. brak oceny zeznań oskarżyciela M. M. (3), który wyraźnie wskazał, że oskarżona mówiła mu iż nie przywłaszczyła, aż tak dużej kwoty pieniężnej jak określono to w akcie oskarżenia.

Podnosząc powyższe zarzuty wniósł o zmianę zaskarżonego orzeczenia i uniewinnienie oskarżonej od zarzucanego jej czynu w zakresie przypisywanego jej sprawstwa powyżej kwoty 254.928,43 złotych ewentualnie wniósł o uchylenie zaskarżonego orzeczenia i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania Sądowi I instancji (...).

Odpowiedź na apelację złożył pełnomocnik oskarżyciela posiłkowego. Odniósł się szczegółowo do sformułowanych w apelacji zarzutów i wniósł o utrzymanie wyroku w mocy (...).

Na rozprawie odwoławczej obrońca popierając apelację, zmodyfikował wniosek końcowy, składając ewentualny wniosek, na wypadek nieuwzględnienia zarzutów apelacji, o obniżenie wymierzonej oskarżonej kary do 2 lat pozbawienia wolności i jej warunkowe zawieszenie na okres 5 lat (...).

Wyrokiem Sąd Apelacyjny w Łodzi, utrzymał w mocy zaskarżony wyrok, uznając apelację za oczywiście bezzasadną (...).

Wniosek o sporządzenia uzasadnienia wyroku złożył obrońca skazanej (...).

Uzasadnienie prawne

Sąd Apelacyjny zważył co następuje.

Apelacja okazała się oczywiście bezzasadna. Jej treść, a zwłaszcza wniosek końcowy pisemnej jej części wskazuje, iż skarżący nie kwestionuje większości ustaleń oraz ocen Sądu Okręgowego, bowiem domaga się aby ograniczyć sprawstwo oskarżonej do kwoty 254.928,43 złotych, nazywając to uniewinnieniem od części zarzutu (!).

Niezależnie jednak od tego podnieść należy, iż apelacja ma charakter polemiczny, na co wskazuje jej konstrukcja, a ponadto rodzaj formułowanych zarzutów.

Oparta jest ona na względnej przesłance odwoławczej określonej w art. 438 pkt 2 k.p.k., a polegać ma na naruszeniu art. 4 k.p.k. oraz art. 7 k.p.k.

Przypomnieć autorowi apelacji należy więc, że obraza art. 4 k.p.k. nie może być podstawą zarzutu apelacyjnego, bowiem formułuje ogólną zasadę procesową, której naruszenie może nastąpić przez obrazę konkretnych przepisów postępowania gwarantujących realizację zasady obiektywizmu (patrz postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 15 kwietnia 2010 roku, sygn. akt III KK 92/10, OSNwSK z 2010 roku, z. 1, poz. 775).

Problematyką wskazania jako podstawy apelacyjnej w ramach przesłanki określonej w art. 438 pkt 2 k.p.k., art. 4 k.p.k. zajął się także w sposób analogiczny, jak w wyżej cytowanych orzeczeniach, Sąd Apelacyjny w Krakowie, wydając w dniu 14 maja 2008 roku wyrok w sprawie II AKa 50/08, opublikowany w KZS z 2008 roku, z. 9, poz. 35.

Należało mieć także na uwadze i to, iż przekonanie sądu o wiarygodności jednych dowodów i niewiarygodności innych pozostaje pod ochroną reguły z art. 7 k.p.k., jeżeli jest poprzedzone ujawnieniem w toku rozprawy głównej całokształtu okoliczności sprawy, stanowi wyraz rozważenia wszystkich okoliczności przemawiających zarówno na korzyść jak i na niekorzyść oskarżonego oraz jest zgodne ze wskazaniami wiedzy i doświadczenia życiowego, a nadto zostało wyczerpująco i logicznie uargumentowane w uzasadnieniu wyroku (patrz postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 18 grudnia 2012 roku, sygn. akt III KK 298/12, LEX 1232292).

W ocenie Sądu Apelacyjnego, analiza treści zapadłego rozstrzygnięcia w kontekście jego pisemnych motywów, dowodów zgromadzonych w sprawie i ujawnionych w toku postępowania rozpoznawczego wskazuje, iż zaskarżony wyrok, wbrew treści zarzutów zawartych w wywiedzionej skardze apelacyjnej, wszystkie powyższe kryteria spełnia, a więc pozostaje pod ochroną reguły wyrażonej w treści tego przepisu.

Każdy fakt i okoliczności, mające znaczenie w przedmiotowej sprawie, zostały bowiem przez sąd orzekający uwzględnione, ocenione i znalazły odpowiednie odzwierciedlenie w pisemnych motywach zaskarżonego orzeczenia. Ustalenia sądu co do przebiegu zdarzeń znajdują oparcie w przywołanych dowodach, zaś ocena źródeł dowodowych jest kompleksowa i wszechstronna i nie nosi cech dowolności, o których pisze w swojej apelacji obrońca oskarżonej P. M.

Zresztą sam sposób formułowania zarzutów poprzez fakt posługiwania się takimi pojęciami jak "bezzasadne przyjęcie", "nie rozważenie", "pominięcie", "brak oceny", które są związane z każdym ze wskazanych w apelacji zarzutów, nie wytrzymuje konfrontacji z realiami przedmiotowej sprawy.

Do każdej z podniesionych w apelacji okoliczności Sąd Okręgowy wyczerpująco i szczegółowo ustosunkował się w uzasadnieniu zaskarżonego orzeczenia, bowiem apelacja w istocie stanowi powtórzenie stanowiska oskarżonej, jakie prezentowała w ramach przyjętej w postępowaniu pierwszoinstancyjnym linii obrony. Skarżący nie wykazuje błędów w rozumowaniu sądu I instancji, bowiem powołuje się tylko na część materiału dowodowego i to na poziomie dużej ogólności i dokonuje własnej oceny materiału dowodowego.

Nie wystąpiła więc tu sytuacja, w której jakaś część materiału dowodowego została pominięta i że Sąd Okręgowy swoich ustaleń dokonał bezzasadnie, bądź przy braku rozważań, względnie przy braku oceny, cytowanych w apelacji zeznań świadka M. M. (3). O bezzasadności tego ostatniego zarzutu świadczy wprost treść uzasadnienia Sądu Okręgowego zawarta na (...). Przy takiej konstrukcji apelacji zbędnym jest powtarzanie raz już użytej argumentacji i wystarczającym jest ocena Sądu Apelacyjnego, iż całkowicie w tym zakresie podziela ustalenia, argumenty i oceny Sądu Okręgowego, jakie zawarte zostały w uzasadnieniu zaskarżonego orzeczenia. Analizy takiej dokonał w pisemnej odpowiedzi na apelację, obrońcy pełnomocnik oskarżyciela posiłkowego. Sąd Apelacyjny całkowicie podzielił wyrażone tam oceny.

Mając na uwadze powyższe, uznać należało, że apelacja ma niepodlegający w postępowaniu odwoławczym charakter polemiki z prawidłowymi ustaleniami i ocenami sądu I instancji. Nie podlegał także uwzględnieniu zgłoszony ewentualnie na rozprawie zarzut oparty na przesłance z art. 438 pkt 4 k.p.k.

Rażąca niewspółmierność wymierzonej oskarżonej kary mogłaby zajść wtedy, gdy suma zastosowanych kar i środków karnych za przypisane oskarżonej przestępstwo nie uwzględniała należycie stopnia społecznej szkodliwości czynu oraz nie realizowała w wystarczającej mierze celu kary w zakresie kształtowania świadomości prawnej społeczeństwa, z jednoczesnym uwzględnieniem celów zapobiegawczych i wychowawczych, jakie kara ma osiągnąć w stosunku do skazanej (por. na gruncie kodeksu karnego z 1969 r.; wyr. SN z dnia 10.07.1974 r. OSNKW 1974, z. 11, poz. 213: zobacz też wyr. SN z dnia 14.11.1986 r. OSNPG 1987, z. 10, poz. 131 oraz z dnia 30.11.1990 r., OSNKW 1991, z. 7-9, poz. 39). Z uwagi na znaczne przewartościowanie tzw. dyrektyw sądowego wymiaru kary w art. 53 k.k. w porównaniu z art. 50 k.k. z 1969 r. dodać należy, iż w każdym przypadku sąd powinien baczyć przede wszystkim na to, aby dolegliwość całokształtu represji nie przekraczała stopnia jego winy, albowiem każda kara nie spełniająca tego ostatniego wymogu uznana będzie za rażąco surową w rozumieniu art. 438 pkt 4 k.p.k.

Jak czytamy w wyroku Sądu Najwyższego z dnia 14.11.1973 r. (OSNPG 1974, z.3-4, poz. 51), rażąca niewspółmierność kary, o której mowa w art. 438 pkt 4 k.p.k., zachodzić może tylko wówczas, gdyby na podstawie ujawnionych okoliczności, które powinny mieć zasadniczy wpływ na wymiar kary, można było przyjąć, iż zachodziłaby wyraźna różnica pomiędzy karą wymierzoną przez sąd pierwszej instancji a karą, jaką należałoby wymierzyć w instancji odwoławczej w następstwie prawidłowego zastosowania w sprawie dyrektyw wymiaru kary przewidzianych w art. 53 k.k. oraz zasad ukształtowanych przez orzecznictwo Sądu Najwyższego (zob. też aprobujące uwagi M. Cieślaka i Z. Dody, Pal. 1975, nr 3, str. 64).

Na gruncie art. 438 pkt 4 k.p.k. nie chodzi o każdą ewentualną różnicę w ocenach co do wymiaru kary, ale o różnicę ocen tak zasadniczej natury, iż karę dotychczas wymierzoną nazwać można byłoby - również w potocznym znaczeniu tego słowa - "rażąco" niewspółmierną, to jest niewspółmierną w stopniu nie dającym się wręcz zaakceptować.

Przechodząc już bezpośrednio na grunt niniejszej sprawy nadmienić należy, iż sąd meriti prawidłowo ustalił katalog okoliczności łagodzących i obciążających i nadał im właściwe znaczenie. Brak jest więc podstaw do uznania, iż zachodziły podstawy do uwzględnienia także i tego wniosku.

Z tych też względów orzeczono jak w sentencji wyroku.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów powszechnych.