I USKP 86/21, Przedmiot regulacji w art. 30a ust. 2 ustawy zasiłkowej i art. 182(4) § 1 k.p. - Wyrok Sądu Najwyższego

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 3362904

Masz dostęp do LEX-a?

Zaloguj się, aby zapoznać się z pełną treścią dokumentu.

Zaloguj się do LEX - serwis autoryzacji

Nie korzystasz jeszcze z LEX-a?

Zacznij od programu LEX Flex w elastycznym, miesięcznym dostępie.