I USKP 25/21, Przymus ubezpieczenia społecznego. Umorzenie niezapłaconych składek na ubezpieczenie zdrowotne i na Fundusz Pracy za okres od dnia 1 stycznia 1999 r. do dnia 28 lutego 2009 r. - Wyrok Sądu Najwyższego

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 3229396

Masz dostęp do LEX-a?

Zaloguj się, aby zapoznać się z pełną treścią dokumentu.

Zaloguj się do LEX - serwis autoryzacji

Nie korzystasz jeszcze z LEX-a?

Zacznij od programu LEX Flex w elastycznym, miesięcznym dostępie.