I UK 96/19, Granicy między swobodą umów a zasadą podlegania ex lege ubezpieczeniom społecznym. Przedmiotem umowy o dzieło.... - OpenLEX

I UK 96/19, Granicy między swobodą umów a zasadą podlegania ex lege ubezpieczeniom społecznym. Przedmiotem umowy o dzieło. Oznaczenie dzieła w umowie o dzieło. Wykonanie szeregu powtarzających się czynności, bez względu na to, jaki rezultat czynności te przyniosą jako przedmiot umowy. Kwalifikacja prawna umowy, której efektem jest utwór w rozumieniu prawa autorskiego. Tłumaczenia jako przedmiot umowy o dzieło. Dzieło, jako rezultat czynności prostych, rutynowych, pracy fizycznej bądź intelektualnej. Samoistny charakter tłumaczenia tekstu, jako przedmiotu umowy o dzieło. Tłumaczenie tekstów, jako przedmiot umowy oświadczenie usług. - Wyrok Sądu Najwyższego

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 3071517

Masz dostęp do LEX-a?

Zaloguj się, aby zapoznać się z pełną treścią dokumentu.

Zaloguj się do LEX - serwis autoryzacji

Nie korzystasz jeszcze z LEX-a?

Zacznij od programu LEX Flex w elastycznym, miesięcznym dostępie.