I UK 373/19 - Postanowienie Sądu Najwyższego

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 3054020

Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 22 września 2020 r. I UK 373/19

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia SN Katarzyna Gonera.

Sentencja

Sąd Najwyższy w sprawie z odwołania E. Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w R. przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych Oddziałowi w C. z udziałem zainteresowanych: J. K., R. M., K. M. i K. S. o ustalenie podlegania ubezpieczeniom społecznym i o ustalenie podstawy wymiaru składek,

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w Izbie Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w dniu 22 września 2020 r.,

skargi kasacyjnej E. Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w R. od wyroku Sądu

Apelacyjnego w (...) z dnia 14 marca 2019 r., sygn. akt III AUa (...),

odracza posiedzenie do czasu rozpoznania skarg kasacyjnych w sprawach I UK 185/19 i I UK 308/19 (przyjętych do rozpoznania).

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów Sądu Najwyższego.