Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2634151

Postanowienie
Sądu Najwyższego
z dnia 5 marca 2019 r.
I UK 110/18

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia SN Katarzyna Gonera.

Sentencja

Sąd Najwyższy w sprawie z odwołania I. Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w W. przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych Oddziałowi w T. z udziałem zainteresowanych: S. Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w P. i J. K. o podleganie ubezpieczeniom społecznym,

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w Izbie Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w dniu 5 marca 2019 r.,

skargi kasacyjnej I. Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w W. od wyroku

Sądu Apelacyjnego w (...) z dnia 21 listopada 2017 r., sygn. akt III AUa (...),

przyjmuje skargę kasacyjną do rozpoznania na rozprawie.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów Sądu Najwyższego.