I UK 102/19 - Postanowienie Sądu Najwyższego

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 3126988

Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 26 maja 2020 r. I UK 102/19

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia SN Zbigniew Korzeniowski.

Sentencja

Sąd Najwyższy w sprawie z odwołania J. J. przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych Oddziałowi w K. o wysokość składek,

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w Izbie Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w dniu 26 maja 2020 r.,

wniosku o sprostowanie postanowienia Sądu Najwyższego z 4 marca 2020 r.,

sygn. akt I UK (...),

prostuje oczywistą omyłkę w postanowieniu Sądu Najwyższego z 4 marca 2020 r., sygn. I UK (...) w ten sposób, że w punkcie 2. w miejsce słów "zasądza od pozwanego Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w K. na rzecz J. J. 240 zł tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego w postępowaniu kasacyjnym." wpisuje słowa "zasądza od skarżącego J. J. na rzecz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w K. 240 zł tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego w postępowaniu kasacyjnym.".

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów Sądu Najwyższego.