Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2894600

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 16 marca 2011 r.
I SAB/Wa 45/11

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Iwona Kosińska.

Sędziowie WSA: Elżbieta Lenart Joanna Skiba (spr.).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 16 marca 2011 r. sprawy ze skargi T. P. na bezczynność Samorządowego Kolegium Odwoławczego w (...) w sprawie rozpoznania wniosku o stwierdzenie nieważności decyzji oddala skargę.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.