I SAB/Wa 335/17 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie - OpenLEX

I SAB/Wa 335/17 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2796486

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 18 lipca 2017 r. I SAB/Wa 335/17

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Agnieszka Miernik (spr.).

Sędziowie WSA: Małgorzata Boniecka-Płaczkowska, Dariusz Pirogowicz.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 18 lipca 2017 r. na posiedzeniu niejawnym w trybie uproszczonym sprawy ze skargi P.S. na bezczynność Samorządowego Kolegium Odwoławczego w (...) w przedmiocie rozpatrzenia wniosku o uchylenie orzeczenia nr (...) oddala skargę.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.