Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2851803

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 29 lipca 2014 r.
I SAB/Wa 190/14

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Elżbieta Sobielarska (spr.).

Sędziowie WSA: Joanna Gierak-Podsiadły Włodzimierz Kowalczyk.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 29 lipca 2014 r. sprawy ze skargi M. C. na bezczynność Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie rozpatrzenia wniosku o wznowienie postępowania oddala skargę.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.