Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2888046

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu
z dnia 18 września 2012 r.
I SA/Wr 965/12

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Barbara Ciołek.

Sędziowie WSA: Anetta Chołuj, Tomasz Świetlikowski (spr.).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu po rozpoznaniu w Wydziale I na rozprawie w dniu 18 września 2012 r. sprawy ze skargi A w Ś. na interpretację indywidualną Ministra Finansów - działającego przez Dyrektora Izby Skarbowe w P. z dnia (...) marca 2010 r. nr (...) w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych oddala skargę.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.