I SA/Wr 887/19, Błędne oznaczenie strony w decyzji jako niepodlegające rektyfikacji. - Wyrok Wojewódzkiego Sądu... - OpenLEX

I SA/Wr 887/19, Błędne oznaczenie strony w decyzji jako niepodlegające rektyfikacji. - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 3022430

Masz dostęp do LEX-a?

Zaloguj się, aby zapoznać się z pełną treścią dokumentu.

Zaloguj się do LEX - serwis autoryzacji

Nie korzystasz jeszcze z LEX-a?

Zamów dostęp testowy i zapoznaj się ze wszystkimi możliwościami programu.