Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2887825

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu
z dnia 16 listopada 2012 r.
I SA/Wr 877/12

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Marek Olejnik (spr.).

Sędziowie WSA: Dagmara Dominik-Ogińska, Katarzyna Radom.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu po rozpoznaniu na rozprawie w Wydziale I w dniu 16 listopada 2012 sprawy ze skargi E. L. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej we W. z dnia (...) r. nr (...) w przedmiocie podatku od towarów i usług za grudzień 2006 r. oddala skargę.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.