Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2888555

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu
z dnia 6 listopada 2012 r.
I SA/Wr 801/12

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Halina Betta.

Sędziowie WSA: Dagmara Dominik-Ogińska (spr.), Ludmiła Jajkiewicz.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu po rozpoznaniu w Wydziale I na rozprawie w dniu 6 listopada 2012 r. przy udziale - sprawy ze skargi A sp. z o.o. w likwidacji z siedzibą w K. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej we W. z dnia (...) kwietnia 2012 r. nr (...) w przedmiocie: podatku od towarów i usług za kwiecień 2007 r. oddala skargę

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.