I SA/Wr 554/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 3138170

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 26 listopada 2019 r. I SA/Wr 554/19

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Marta Semiczek.

Sędziowie WSA: Dagmara Dominik-Ogińska, Anetta Makowska-Hrycyk (spr.).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu po rozpoznaniu w Wydziale I na rozprawie w dniu 26 listopada 2019 r. sprawy ze skargi A spółki z o.o. z siedzibą w S. na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej we W. z dnia (...) kwietnia 2019 r. nr (...) w przedmiocie podatku akcyzowego za październik 2017 r. oddala skargę w całości.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.