Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2914073

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu
z dnia 25 sierpnia 2010 r.
I SA/Wr 526/10

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Henryka Łysikowska.

Sędziowie WSA: Dagmara Dominik, Ewa Kamieniecka (spr.).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 25 sierpnia 2010 r. w Wydziale I sprawy ze skargi R.A. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej we W. Ośrodek Zamiejscowy w W. z dnia 17 marca 2010 r. nr (...) w przedmiocie podatku od towarów i usług za listopad 2002 r. oddala skargę.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.