I SA/Wr 487/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 3143432

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 26 listopada 2019 r. I SA/Wr 487/19

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Marta Semiczek (spr.).

Sędziowie WSA: Dagmara Dominik-Ogińska, Anetta Makowska-Hrycyk.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu po rozpoznaniu w Wydziale I na posiedzeniu niejawnym w dniu 26 listopada 2019 r. przy udziale sprawy ze skargi "A" sp. z o.o. w K. na postanowienie Dyrektora Izby Administracji Skarbowej we W. z dnia (...) r. nr (...) w przedmiocie nadania rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji określającej zobowiązanie w podatku od towarów i usług za 2013 r. oddala skargę w całości.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.