Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2874895

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu
z dnia 10 grudnia 2013 r.
I SA/Wr 1901/13

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Maria Tkacz-Rutkowska.

Sędziowie WSA: Anetta Chołuj, Tomasz Świetlikowski (spr.).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu po rozpoznaniu w Wydziale I na rozprawie w dniu 10 grudnia 2013 r. sprawy ze skargi A. B. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej we W. z dnia (...) sierpnia 2013 r. nr (...) w przedmiocie określenia przybliżonej kwoty zobowiązania w podatku od towarów i usług za poszczególne miesiące 2010 r. oraz zabezpieczenia tego zobowiązania oddala skargę.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.