I SA/Wr 1854/15 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2807422

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 18 lutego 2016 r. I SA/Wr 1854/15

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Barbara Ciołek.

Sędziowie WSA: Marta Semiczek, Maria Tkacz-Rutkowska (spr.).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu po rozpoznaniu w Wydziale I na rozprawie w dniu 18 lutego 2016 r. sprawy ze skargi R. W. na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej we W. z dnia (...) września 2015 r. nr (...) w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminowi do wniesienia odwołania od decyzji w zakresie podatku od towarów i usług za I i II 2012 r. oddala skargę w całości.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.