Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2887461

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu
z dnia 16 października 2012 r.
I SA/Wr 1017/12

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Marek Olejnik.

Sędziowie WSA: Dagmara Dominik-Ogińska, Jadwiga Danuta Mróz (spr.).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu po rozpoznaniu w Wydziale I na rozprawie w dniu 16 października 2012 r. sprawy ze skargi R. S. na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej we W. z dnia (...) Nr (...) w przedmiocie: oddalenia zarzutów na postępowanie egzekucyjne oddala skargę.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.