Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2917260

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu
z dnia 5 listopada 2010 r.
I SA/Wr 1010/10

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Ireneusz Dukiel.

Sędziowie WSA: Dagmara Dominik, Anetta Chołuj (spr.).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu po rozpoznaniu w dniu 5 listopada 2010 r. przy udziale - sprawy ze skargi P. S. na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej we W. z dnia (...) lipca 2010 r. nr (...) w przedmiocie zaliczenia wpłaty z dnia 10 marca 2010 r. na poczet zobowiązania w podatku od towarów i usług za wrzesień 2009 r. oddala skargę.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.