I SA/Wa 978/17 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie - OpenLEX

I SA/Wa 978/17 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2801294

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 3 października 2017 r. I SA/Wa 978/17

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Agnieszka Jędrzejewska-Jaroszewicz.

Sędziowie WSA: Dariusz Pirogowicz (spr.), Anna Wesołowska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 3 października 2017 r. sprawy ze skargi Skarbu Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo D. na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia (...) maja 2017 r. nr (...) w przedmiocie nabycia przez województwo z mocy prawa z dniem 1 stycznia 1999 r. mienia Skarbu Państwa oddala skargę

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.