I SA/Wa 767/15 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2807688

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 16 lutego 2016 r. I SA/Wa 767/15

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Joanna Skiba.

Sędziowie WSA: Jolanta Dargas (spr.), Emilia Lewandowska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 16 lutego 2016 r. sprawy ze skargi S. P. i T. P. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w W. z dnia (...) marca 2015 r. nr (...) w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego oddala skargę

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.