I SA/Wa 597/13 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2870991

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 6 września 2013 r. I SA/Wa 597/13

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Gabriela Nowak.

Sędziowie WSA: Jolanta Dargas (spr.), Emilia Lewandowska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 6 września 2013 r. sprawy ze skargi Z. D. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w (...) z dnia (...) stycznia 2013 r. nr (...) w przedmiocie uchylenia decyzji w sprawie odmowy przyznania zasiłku celowego oddala skargę.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.