I SA/Wa 2423/13 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2807048

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 11 lutego 2016 r. I SA/Wa 2423/13

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Anna Wesołowska.

Sędziowie WSA: Dorota Apostolidis (spr.), Gabriela Nowak.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 11 lutego 2016 r. sprawy ze skargi G. L. na postanowienie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia (...) lipca 2013 r. nr (...) w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania administracyjnego oddala skargę.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.