I SA/Wa 1919/17 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2999333

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 11 maja 2018 r. I SA/Wa 1919/17

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Jolanta Dargas (spr.).

Sędziowie WSA: Małgorzata Boniecka-Płaczkowska Przemysław Żmich.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 11 maja 2018 r. sprawy ze skargi Powiatu L. na decyzję Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia (...) września 2017 r. nr (...) w przedmiocie stwierdzenia nieważności orzeczenia administracyjnego oddala skargę

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.