I SA/Wa 1858/15 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie - OpenLEX

I SA/Wa 1858/15 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2808478

Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 9 marca 2016 r. I SA/Wa 1858/15

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Elżbieta Lenart.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 9 marca 2016 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku P. S. o wyłączenie Sędziów Wydziału I Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie w sprawie ze skargi P. S. na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w (...) z dnia (...) października 2015 r., nr (...) w przedmiocie sprostowania oczywistej omyki postanawia: na podstawie art. 20 § 4 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.) odrzucić wniosek.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.