I SA/Wa 1810/15 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2807681

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 19 lutego 2016 r. I SA/Wa 1810/15

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Dariusz Pirogowicz (spr.).

Sędziowie WSA: Agnieszka Jędrzejewska-Jaroszewicz Emilia Lewandowska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 19 lutego 2016 r. sprawy ze skargi H. W. i W. W. na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w (...) z dnia (...) września 2015 r. nr (...) w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania administracyjnego oddala skargę

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.