I SA/Wa 155/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2988216

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 11 maja 2018 r. I SA/Wa 155/18

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Jolanta Dargas.

Sędziowie WSA: Małgorzata Boniecka-Płaczkowska Przemysław Żmich (spr.).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 11 maja 2018 r. sprawy ze skargi R. R. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w (...) z dnia (...) listopada 2017 r. nr (...) w przedmiocie świadczenia wychowawczego oddala skargę

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.