Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2879418

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie
z dnia 3 kwietnia 2012 r.
I SA/Sz 85/12

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Kazimierz Maczewski (spr.).

Sędziowie: NSA Zygmunt Chorzępa, WSA Ewa Wojtysiak.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie po rozpoznaniu w Wydziale I na rozprawie w dniu 3 kwietnia 2012 r. sprawy ze skargi J. K. na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej z dnia 21 grudnia 2011 r. nr (...) w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności zażalenia oddala skargę.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.