I SA/Sz 447/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2999602

Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie z dnia 12 września 2018 r. I SA/Sz 447/18

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Anna Sokołowska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie po rozpoznaniu w Wydziale I na posiedzeniu niejawnym w dniu 12 września 2018 r. wniosku (...) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w J. G. o zawieszenie postępowania sądowego w sprawie ze skargi (...) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w J. G. na interpretację indywidualną Wójta Gminy z dnia (...) r. nr (...) w przedmiocie zastosowania przepisów prawa podatkowego postanawia: odmówić zawieszenia postępowania sądowego.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.