Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2851920

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie
z dnia 23 lipca 2014 r.
I SA/Sz 1479/13

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Ewa Wojtysiak.

Sędziowie WSA: Joanna Wojciechowska (spr.), Elżbieta Woźniak.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie po rozpoznaniu w Wydziale I na rozprawie w dniu 23 lipca 2014 r. sprawy ze skargi Z. O. na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej z dnia (...) r. nr (...) w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania egzekucyjnego oddala skargę

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.